Anda di halaman 1dari 2

KHAMIS 28.2.

2019

Standard Pembelajaran:1.5.1 / 2.512 / 5.4.1


Objektif Pembelajaran:
Murid dapat melakukan lakuan menghantar dan menerima bola dengan menggunakan tangan.
Kelas: 3 DAHLIA
AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Masa: 7.10 – 7.40
Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani 1. Murid dibahagikan kepada pasangan.
2. Murid A menghantar bola kepada murid B dan murid C akan menerima bola tersebut dengan kaki.
Tema: SEMANGAT BERJUANG
3. Murid A menghantar bola kepada murid B dan murid C akan menerima bola dengan menggunakan
Tajuk:Hantar Tepat, Terima Bijak
tangan.
4. Murid A menghantar bola kepada murid B dan murid C akan menerima bola dengan menggunakan
kayu hoki.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Kuiz
 Carta Sekitar  Gallery  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentangan
 Internet  TMK Walk  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran Kerja
 Buku Cerita  Kreativiti  _________  Kejujuran  Menilai  Peta Alir  Kerja Kumpulan
 Gambar dan Inovasi  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Pemerhatian
 _________  Keusahawa  ____________  ___________
nan
Refleksi

Standard Pembelajaran: 1.1.2


Kelas: 1 MAWAR
Objektif Pembelajaran:
Masa: 7.40 – 8.10
Murid dapat menyenaraikan 3 peraturan Bilik Sains.
Mata Pelajaran: SAINS
AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tema: Peraturan Bilik Sains
1. Murid diterangkan dengan konsep Nilik Sains.
Tajuk: Mematuhi Peraturan Bilik Sains
2. Murid dibimbing menyenaraikan peraturan bilik Sains yang terdapat di sekolah.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Kuiz
 Carta Sekitar  Gallery  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentangan
 Internet  TMK Walk  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran Kerja
 Buku Cerita  Kreativiti  _________  Kejujuran  Menilai  Peta Alir  Kerja Kumpulan
 Gambar dan Inovasi  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Pemerhatian
 _________  Keusahawa  ____________  ___________
nan
Refleksi

Kelas: 3 DAHLIA Standard Pembelajaran: 5.1.4


Masa: 8.40 – 9.40 Objektif Pembelajaran:
Mata Pelajaran: BAHASA MELAYU Murid dapat membaca dan melengkapkan 2 teks dengan kata perintah.
Tema: KESELAMATAN AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tajuk : Rekreasi Selamat 1. Murid dibimbing mengenal pasti kata perintah yang sesuai.
Sub : Kata Perintah
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam Sekitar  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Pembentang
 Carta  TMK  Gallery Walk  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap an
 Internet  Kreativiti dan  _________  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran
 Buku Cerita Inovasi  Kejujuran  Menilai  Peta Alir Kerja
 Gambar  Keusahawan  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Kerja
 _________ an  ____________ Kumpulan
 Pemerhatian
 ___________
Refleksi
KHAMIS 28.2.2019
Standard Pembelajaran: 3.1.4
Kelas: 2 RAYA Objektif Pembelajaran:
Masa: 11.10 – 11.40 Murid dapat memahami sebab mengapa setiap manusia mewarisi gen ibu dan bapa.
Mata Pelajaran: SAINS AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tema: MANUSIA 1. Beberapa orang murid dipanggil untuk datang ke hadapan kelas.
Tajuk: Pewarisan 2. Guru menanyakan perbezaan yang terdapat antara mereka dari segi ketinggian.
3. Murid diterangkan konsep pewarisan manusia yang berbeza-beza.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam Sekitar  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Pembentang
 Carta  TMK  Gallery Walk  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap an
 Internet  Kreativiti dan  _________  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran
 Buku Cerita Inovasi  Kejujuran  Menilai  Peta Alir Kerja
 Gambar  Keusahawan  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Kerja
 _________ an  ____________ Kumpulan
 Pemerhatian
 ___________
Refleksi

Standard Pembelajaran: 3.1.2


Kelas: 3 DAHLIA
Objektif Pembelajaran:
Masa: 11.10 – 12.10
Murid dapat menyenaraikan struktur gigi.
Mata Pelajaran: SAINS
AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tema: MANUSIA
1. Murid ditunjukkan gambar rentas gigi manusia.
Tajuk: Struktuk Gigi
2. Murid diterangkan struktur gigi manusia.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam Sekitar  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Pembentang
 Carta  TMK  Gallery Walk  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap an
 Internet  Kreativiti dan  _________  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran
 Buku Cerita Inovasi  Kejujuran  Menilai  Peta Alir Kerja
 Gambar  Keusahawan  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Kerja
 _________ an  ____________ Kumpulan
 Pemerhatian
 ___________
Refleksi