Anda di halaman 1dari 1

1. INANG, INANG A.. A..

MARIA RATU DUA SEU (2x)


LITING GI’IT DERI JAGA
GERA NAWANG DENA PLAMANG
LEPO AMING LEPO DOGONG
WOGA AMING LOPA KOLOK 2X

2. INANG.. INANG A.. A.. MARIA INANG AMING SAWE (2x)


INANG OLA BOHE KASING
INANG WI AMI METENG BER
AMI METENG SAING DUDENG
AMI HAWONG SAPE DADING 2X

3. INANG.. INANG A.. A.. MARIA PRINA HAWONG AMI (2x)


AMI NUKAK KASI ASI
AMI NOENG LEHANG DUNANG
AMI NENI MOLE HAWONG
PRIPONG AMI MOGANG SAWENG 2 X

4. INANG.. INANG A.. A.. MARIA RATU KONTAS KORA (2x)


WUTUNG TOSI AMI NENI
BEKANG LIMANG AUNG SANTO
BENJER AMI SRANI SAWE 2X