Anda di halaman 1dari 11

1.

0 PENGENALAN

1.1 Kajian keperluan pelanggan

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PELANGGAN


Nama:
Jantina: Umur:
No. Telefon

Alamat

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG PRODUK SEDIA ADA


Nama: BEG BEKAL
Fungsi UNTUK MELETAKKAN BEKAL MAKANAN DAN MINUMAN
Kelemahan TIDAK DAPAT MENARIK MINAT ANAK-ANAK UNTUK
MENGGUNAKANNYA
Ciri-ciri produk yang dikehendaki  MENARIK PERHATIAN ANAK-ANAK
pelanggan  MUDAH DIGUNAKAN
 PELBAGAI GUNA- SESUAI DI BAWA KE MANA-
MANA ACARA
BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN
Apakah penambahbaikan yang perlu ada PENAMBAHBAIKAN YANG PERLU ADA IALAH:
pada produk yang akan dihasilkan 1) MENAMBAH AKSESORI MENGGUNAKAN
GABUNGAN TEKNOLOGI PEMBUATAN DAN
ELEKTRIK UNTUK MENGHASILKAN HIASAN YANG
MENARIK DAN MENGELUARKAN CAHAYA WARNA
WARNI.
2) MENAMBAH HIASAN PADA PRODUK YANG AKAN
DIHASILKAN.
BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN
1.2 Penyelesaian

Tangan

1.3 BORANG PROJEK BRIEF

TAJUK: BEG ANGGUN

KRITERIA PERTIMBANGAN UTAMA CATATAN


FUNGSI:
1. Produk ini berfungsi untuk menarik
1. Apakah kegunaan produk ini? perhatian anak-anak untuk membawa bekal
2. Di manakah produk ini digunakan? kerana kebanyakan mereka malu untuk
membawa bekal.
2. Produk ini boleh digunakan di sekolah,
kompleks membeli belah, dan di mana
sahaja tempat yang ditujui.
PERSEMBAHAN:
1. Produk ini ditambah dengan hiasan yang
1. Bagaimanakah cara produk ini diperbuat dari epoxy dan resin serta
dipersembahkan? ditambah dengan LED yang berkelipan
mengeluarkan warna yang berlainan.
TUJUAN PASARAN:
1. Pengguna sasaran produk ini ialah yang
1. Siapakah yang akan menggunakannya? berumur 2 tahun – 14 tahun kerana beg ini
2. Siapakah pesaing yang wujud? boleh menyimpan bekal dan apa sahaja
3. Pengguna bagaimanakah yang akan barangan peribadi mereka.
menggunakan produk ini? 2. Ada pesaing tetapi reka bentuknya kurang
berinovatif.
3. Kanak-kanak dan remaja tetapi boleh juga
digunakan oleh pengguna lain.

KUANTITI
1. Untuk fasa pertama, sebanyak 100 unit akan
1. Berapakah jumlah yang diperlukan? dikeluarkan.

STAIL/ GAYA
1. Produk ini menggunakan bentuk asas
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? geometri, bersaiz sederhana, mudah di bawa
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat ke mana sahaja dan tidak memerlukan bod
perhatian di pasaran? litar untuk menempatkan LED.
2. Sudah semestinya kerana reka bentuknya
yang menarik dengan pancaran cahaya
warna warni yang berkelipan.

KUALITI
1. Kami akan memastikan produk ini berkualiti
1. Bagaimanakah kualiti pembuatannya? tinggi.
2. Adakah pelanggan mempunyai 2. Pelanggan memerlukan ruang penyimpanan
sebarang permintaan yang istimewa? yang sederhana dan hiasan yang dapat
menarik perhatian anak-anak.

KOS

1. Berapakah kos untuk menghasilkan 1. Kos bagi satu unit produk dianggarkan
satu unit produk? sebanyak RM 53.84
2. Apakah tahap keuntungan yang
dikehendaki? 2. Keuntungan yang diharapkan ialah 30%
3. Berapakah anggaran kos terakhir?
3. Kos terakhir ialah RM 69.99

JANGKA MASA

1. Bilakah pelanggan ingin projek ini 1. Pelanggan mahu cadangan reka bentuk
disiapkan? projek disiapkan dalam tempoh 6 minggu
2. Apakah produk sampingan yang perlu waktu bekerja.
siap dalam jangka masa yang sama? 2. Saya berharap agar dapat menyiapkan
contoh produk (mock up atau model) pada
masa yang sama walaupun penambahbaikan
akan meningkatkan jangka masa yang
ditetapkan.
1.4 APLIKASI PROJEK BRIEF DALAM BENTUK JADUAL

Tajuk:
A Tajuk Projek
1.
B Gambaran keseluruhan projek
1.
C Reka bentuk produk
1.
D Perancangan dan pengurusan projek
1.

E Analisis kajian reka bentuk produk dan


pasaran
1.
F Lakaran idea
1.
G Penghasilan mock-up atau model

2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI


2.1 Teknologi yang dipilih
Saya telah
2.2 Tujuan penggunaan teknologi
Reka bentuk
2.3 Fungsi Teknologi

1. Reka bentuk elektrik

2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi

Aplikasi Komponen Kekuatan Kelemahan


Teknologi
3.0 PERANCANGAN KONSEP
3.1 Pemilihan konsep reka bentuk
Saya telah memilih konsep ___________________________________kerana

3.2 Lakaran perkembangan idea


4.0 LAKARAN AKHIR
4.1 Lakaran bermaklumat

4.1 Lakaran ceraian


4.3 BORANG ANALISIS ELEMEN REKA BENTUK

ELEMEN DIGUNAKAN ANALISIS ELEMEN


/ TIDAK
√ X
1 GARISAN √ Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran
panjang dan jarak
2 RUPA √ Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya
3 BENTUK √ Objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih
daripada satu permukaan
4 TEKSTUR √ Rupa, bentuk, jalinan pada permukaan objek, lukisan dan gambar
5 SAIZ √ Ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek
6 WARNA √ Kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek
7 RUANG √ Kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi
menampakkan objek dengan lebih jelas
8 NILAI X Merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna.

4.4 BORANG ANALISIS PRINSIP REKA BENTUK

PRINSIP REKA BENTUK DIGUNAKAN/ TIDAK ANALISIS PRINSIP


√ X
KESEIMBANGAN Seimbang dari sudut berat, tarikan, tumpuan
perhatian atau berbentuk simetri
PENGULANGAN √ Penyusunan semula objek secara berulang-
ulang dari segi saiz dan bentuk
KONTRAS Perbezaan ketara pada ciri elemen yang
digunakan
KEPELBAGAIAN √ Aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan
idea yang berbeza
KESATUAN Semua bahagian elemen bergabung untuk
membentuk imej, tema atau idea yang
sempurna
KERINGKASAN Idea kompleks yang diolah semula dalam
bentuk visual yang lebih ringkas
HARMONI √ Melihat sesuatu yang dapat memberikan
ketenangan dan kedamaian
PERGERAKAN Cadangan tindakan atau arah berdasarkan
sudut pandangan mata pada hasil reka
bentuk
PENEKANAN Tekanan yang diletakkan di kawasan tunggal
sesuatu kerja atau menyatukan tema visual.
PEMBAHAGIAN Hubung kait antara dua elemen berdasarkan
kadar banding yang betul dalam ukuran
seperti saiz, nombor, jumlah, atau tahap.

5.0 JADUAL KERJA

Aktiviti Minggu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penerangan keperluan pelanggan kepada pereka √
bentuk(Kajan keperluan pelanggan)
2 Perbincangan konsep bersama pelanggan √
(projek brief)
3 Melakar reka bentuk produk √
4 Penyediaan mock-up atau model √ √
5 Mengukur, menanda , memotong dan memasang √ √
produk. Kemasan.
6 Pengujian dan penilaian kefungsian √ √
7 Kerja siap. Membuat dokumentasi dan menuntut √
bayaran.

6.0 PENGURUSAN KEWANGAN


6.1 Konsep SMART

Tujuan projek
S

Nama projek
Tujuan
Bilangan
Sasaran

M Pengagihan kewangan

2.1.6 Senarai bahan, peralatan dan bajet produk

BAHAN:

LED
Wayar
Suis
Bateri 9V
Resin dan Epoxy
Benang
Hot Melt Glu
Timah pemateri
Kain

PERALATAN:

Gunting
Jarum
Hot Glue Gun

Kos Bahan Berdasarkan 100 unit produk

Bil. Bahan Kuantiti Kos seunit Jumlah (RM)


(RM)
1. LED 1500 1.00 1500
2. Wayar 10 meter 0.20 2
3. Suis 100 2.80 280
4. Bateri 9V 100 5.00 500
5. Resin dan Epoxy 100 botol 25.00 2500
6. Benang 1 buku 1.00 1
7. Hot Melt Glu 3 batang 0.35 105
8. Timah pemateri 1 unit 8.00 8
JUMLAH 4896

A) Kos Upah
=Bilangan pekerja X masa X kadar Upah sejam X bilangan hari
=3 orang X 8 jam X RM5.00 X 4 hari
=RM 480

B) Kos overhed

Bil. Perkara Kos/hari (RM) Jumlah (RM)


1. Bil. Elektrik 2.00 8.00
JUMLAH Rm8.00

JUMLAH KOS MODAL


= Kos bahan + Kos upah + Kos overhed
= RM4896 + RM480 + RM8.00
= RM 5384
Kos Pengeluaran untuk sebuah Beg Anggun = RM5384/100
= RM 53.84

KOS JUALAN
= Kos modal + Peratus Keuntungan
= RM 53.84 + (RM53.84 x 30%)
= RM 53.84 + RM 16.15
= RM 69.99

2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk

Jenis ujian Parameter Keputusan

Ujian berat 1. Berat beban 1kg Produk dapat bertahan tanpa


2. Masa beban ialah 10 rosak selepas 10 minit jika
minit menggunakan beban 1kg.

Ujian kefungsian Menekan butang yang tersedia Lampu menyala apabila butang
lampu ditekan

2.1.9 Cadangan penambahbaikan

KELEMAHAN KEKUATAN PENAMBAHBAIKAN

Campuran epoxy dan resin telah Penggunaan lampu LED di dalam Bentuk epoxy yang berlainan
menjadi beban kepada beg. campuran epoxy dapat menjadi contohnya bentuk hati untuk
daya tarikan kepada kanak-kanak. menambah daya penarik beg

- kedudukan LED berbentuk hati


dan menambah bunyi

- tambahan ciri keselamatan


contohnya sensor finger print
untuk mengelakkan kecurian.