Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

BAHASA IBAN

TAHUN 3

ARAS
Bahagian Tajuk No. Soalan
Senang Sederhana Sukar
√ 1-5
Karang
√ 6-8

A √ 9-10
Nyambung
pitak A √ 1-5
ngagai B
√ 1
Meretika
√ 2
Genteran
B
Karang √ 3

√ 4

√ 5

√ 1
Leka Main
√ 2
C Nembiak
√ 3
√ 4

√ 5
Sistem
D √ 1-5
Bahasa
√ 1-2
E Jaku Silup
√ 3-5

Anda mungkin juga menyukai