Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)


(GURU AKADEMIK)

NAMA CALON (GURU) : MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAHARI


NO. KAD PENGENALAN : 910131-08-6151 SESI PENILAIAN : 1
JAWATAN/GRED : GURU AKADEMIK BIASA DG 41 TARIKH : 5/2/2019
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 14(1) KAEDAH PENILAIAN: 1, 2, 3 dan 4

DIMENSI KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN MARKAH


D1 PROFESIONALISME 4 3 2 1
PROFESIONALISM E1 NILAI PROFESIONALISME (6%)
20% A1.1 AMALAN PROFESIONAL (PM) 1 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN (SB dan PM) 2 1 4
E2 SAHSIAH (4%)
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN (SB / PM) 3 1 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK (SB dan PM) 4 1 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI (PM) 5 1 4
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN (SB dan PM) 6 1 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN (PM) 7 1 4
E3 POTENSI (4%)
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN (SB) 8 1 3
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN (SB dan PM) 9 1 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN (SB dan PM) 10 1 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF (SB dan PM) 11 1 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN (TB dan PM) 12 1 4
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING SB / TB / PM) 13 1 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS (SB / TB) 14 1 3
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) (SB) 15 1 4
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A1.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI (SB) 16 1 4
A2.1 BIMBINGAN & PEMENTORAN (COACHING & MENTORING) (SB & PM) 17 1 4

D2 PENGELIBATAN
PENGLIBATAN E1 HUBUNGAN LUAR
10% A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) (SB dan PM) 18 1 4
E2 SUMBANGAN
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN/ATAU SOSIAL (PM dan SB) 19 1 4

D3 KEMAHIRAN PROFESIONAL
KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN PdP (20%)
60% A1.1 PENGETAHUAN (SB dan TB) 20 1 4
A1.2 PERANCANGAN (SB) 21 1 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN (SB, TB dan PM) 22 1 3
E2 PELAKSANAAN PdP (30%)
A2.1 PENYAMPAIAN (SB dan Pencerapan) 23 1 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN (SB) 24 1 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Pencerapan) 25 1 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN (SB dan Pencerapan) 26 1 4
A2.5 PENGELIBATAN DAN PENGUASAAN PEMB. MURID (Pencerapan) 27 1 4
E3 PENTAKSIRAN PdP (10%)
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID (SB dan Pencerapan) 28 1 3

100% PERATUS KESELURUHAN 92.83


90%
(Wajaran)
PENCAPAIAN KOMPETENSI 83.55

ARAS PENILAIAN
KRITERIA ITEM MARKAH
INSTRUMEN 4 3 2 1
KEBERHASILAN KEBERHASILAN
A1.4 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN 1 1 4

10% SKOR KEBERHASILAN 10.00

CATATAN * Sila tandakan [1] pada skor yang dipilih dalam ARAS PENILAIAN SKOR KESELURUHAN PRESTASI
TANDATANGAN :
NAMA GURU (PYD) : MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAHARI
93.55
TANDATANGAN :
NAMA PENILAI :
JAWATAN :
1 1 1 1
0 0 0 0
KAEDAH PENILAIAN

1 SEMAKAN BAHAN (SB)


2 TEMU BUAL (TB)
3 PENCERAPAN (PC)
4 PEMERHATIAN (PM)

Anda mungkin juga menyukai