Anda di halaman 1dari 4

LAG 1

Soal Lomba Cerdas Cermat Agama


Islam untuk SMP/Tsanawiyah dan
SMA/Sederajat

Pertanyaan Wajib Untuk Setiap Regu Benar Nilai 100, dan yg


Salah Nilainya 0 Jawablah Dengan Jawaban Yang Tepat

Soal Lomba Cerdas Cermat Agama Islam untuk SMP/Tsanawiyah dan SMA/Sederajat
untuk

REGU A

1. Apakah arti dari Al-Falaq? (Waktu Subuh)


2. kalau di ukur dengan kebutuhan pokok berapa kilo gramkah zakat fitrah ? ( 2.5 gram )
3. Shalat sunat yang dilakukan untuk meminta hujan dinamakan? (Istisqa)
4. Di antara sikap terpuji ialah berani menanggung segala akibat atas apa yang
dilakukannya yang biasa disebut? (Bertanggung jawab)
5. Budak yang dimerdekakan Abu Bakar dan menjadi muazin pada zaman Rasulullah
bernama? (Bilal bin Rabah)
6. Tiga amal yang akan kekal pahalanya salah satu nya ialah ? ( ilmu yang bermanfaat )
7. Amal zariyah termasuk ke dalam amal ? (tiga amal yang akan kekal pahalanya )
8. Allah memiliki asmaul husna Al Ghafur yang berarti? (Yang Maha Pengampun)
9. Apakah yang disebut Al-Qur’an?
Kalam Allah swt. Yang merupakan mu’jizat yang diturunkan/diwahyukan kepada Nabi
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah.
10. Bagaimanakah cara Al-Qur’an diwahyukan?
Ada bebera cara, yaitu:
- Malaikat memasukkan wahyu kedalam hati nabi Muhammad SAW
- Malaikat menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki
- Wahyu datang seperti gemerincingnya lonceng
- Malaikat menampakkan diri aslinya kepada nabi
REGU B
1. berapa nama nama malaikat yang wajib di ketahui seorang muslim ? ( 10 malaikat )
2. Apakah arti dari Al Kautsar? (Nikmat yang Banyak)
3. Berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwa dalam ibadah haji disebut? (Sa’i)

4. Sejarah Perintah Berkurban bermula saat nabi Ibrahim as bermimpi menyembelih anaknya
bernama ? ( Nabi Ismail )
5. paman nabi yang wafat terbunuh dalam perang tabuk ialah ( hamzah bin abdul muthalib)
6. Keutamaan Membaca Al-Quran salah satu nya ialah? (aka nmenjawab syafaat di hari kiamat)
7. surat yang pertama turun dalam Al-Quran ialah surat ? ( Al-Alaq)
8. Allah memiliki asmaul husna Al-Kabir yang berarti? (Yang Maha Besar)

9. Siapakah yang membangun Baitullah/Ka’bah? (Nabi Ibrahim a.s dan nabi Isma’il a.s)
10. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir? (12 Rabi’ul awal tahun Gajah / 20 April 571 M)

REGU C

1. Siapakah nama malaikat yang bertugas menjaga pintu surga ? (Ridwan)


2. Berdiam diri atau berhenti untuk tidak berjalan sewaktu di Arafah disebut? (Wukuf)
3. Asma - asma Allah atau Asmaul Husna berjumlah ? ( 99)
4. salah satau nama yang ada dalam Asmaul Husna adalah? ( Ar-rahman )
5. Di antara sikap terpuji ialah sopan santun dan mudah bergaul dengan orang lain tanpa
membeda-bedakan atau biasa disebut? (Ramah)
6. Sahabat Rasulullah yang juga pernah menjadi khalifah dan sering dijuluki gerbangnya
ilmu bernama? (Ali bin Abi Thalib)
7. La ila ha illallah sering disebut sebagai bacaan? (Tahlil)
8. Allah memiliki asmaul husna Al Malik yang berarti? (Yang Maha Menguasai/Merajai)
9. Pada waktu kanak-kanak hingga dewasa, nabi Muhammad terkenal sebagai seorang yang
jujur sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amiin, apakah artinya?
Al-Amiin : orang yang dapat dipercaya

10. Pada umur berapakah nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40 tahun
PERTANYAAN LEMPARAN UNTUK SETIAP REGU (5 SOAL)
BENAR NILAI 100, SALAH NILAI 0 DAN PERTANYAAN DILEMPAR KE REGU
BERIKUTNYA
JAWABLAH DENGAN JAWABAN YANG
TEPAT

REGU A

1. Mampu menghidupkan orang yang mati atas seizin Allah adalah mukjizat Nabi ..... (Isa as.)
2. Nama raja yang mencoba merusak Ka’bah dengan pasukan gajah ialah ..... (Abrahah)
3. Ka’bah yang menjadi kiblat umat muslim terletak di Negara ...... (Arab Saudi)
4. Ara aital ladzii yukadzdzibubiddiin merupakan bagian dari surat ...... (Al Ma’uuun)
5. Hari kiamat sering juga disebut sebagai hari pembalasan atau ....... (Yaumul Jaza’)

REGU B

1. Nabi yang diberi kekayaan melimpah dan mampu berbicara dengan hewan ialah ......
(Sulaiman as.)
2. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah khalifah yang ke ...... (1)
3. setelah Abu Bakar ash-Shiddiq wafat maka khalifah di gantikan oleh ? ( Umar Bin Khattab )
4. Fashalli lirabbika wanhar merupakan bagian dari surat ...... (Al Kautsar)
5. Hari kiamat juga sering disebut sebagai hari perhitungan atau ....... (Yaumul Hisab)

REGU C
1. Nabi yang diberi mukjizat berupa terbelahnya bulan adalah Nabi ...... (Muhammad SAW.)
2. Nama raja yang mencoba membakar Nabi Ibrahim adalah ....... (Namrud)
3. Universitas Al Azhar merupakan salah satu universitas tertua di dunia, yang terletak
di Negara ...... (Mesir)
4. Lakum diinukum a liyadiin merupakan bagian dari surat ........ (Al Kafiirun)
5. Hari kiamat juga sering disebut sebagai hari ditimbangnya amal perbuatan manusia atau ......
(Yaumul Mizan).
PERTANYAAN REBUTAN UNTUK SETIAP REGU (15
SOAL) BENAR NILAI 100, SALAH NILAI DIKURANGI 100
JAWABLAH DENGAN JAWABAN YANG TEPAT

1. Iman Kepada Allah termasuk rukun iman yang ? pertama


2. Rukum Iman yang kedua ialah ? iman kepada kitab lkitabnya)
3. Apakah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia? Samudra Pasai
4. Peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit disebut?
(Isra’ Mi’raj)
5. Apakah nama mushalla yang terletak di komplek Balai Desa Sendangagung? (Baitul Ummah)
6. shalat yang di kerjakan anatar jam 07 sampai jam 10.30 ialah shalat ? dhuha)
7. Tempat dikumpulkannya manusia setelah dari alam kubur disebut? (Padang Mahsar)
8. Hari Raya Idul Adha dirayakan setiap tanggal ...... (10 Dzulhijjah)
9. Ihram dan Tawaf merupakan bagian dari rukun ibadah ..... (Haji)
10. Nabi yang pertama adalah nabi ? Adam

Anda mungkin juga menyukai