Anda di halaman 1dari 4

SLOT 2 11 JULY 2019

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (Teras)

Kelas : Prasekolah Kelas 1


Tarikh : 11 JULY 2019 (KHAMIS)
Masa : 30 MINITS 9.20-9.50 pagi
Bilangan Murid : 25 orang
Tajuk : Berlari 4 x 80m
Tunjang Utama / Fokus : Tunjang Perkembangan fizikal dan estetika
Standard Kandungan : FK 2.2 Melakukan pelbagai pergerakan Lokomotor
Standard Pembelajaran : FK 2.2.1 Melakukan pergerakan
ii) Berlari
EMK (Elemen Merentas Kurikulum)

Nilai : Bekerjasama, mematuhi arahan dan berdisiplin


Objektif Pembelajaran - Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1 Berlari dengan cara yang betul melalui bimbingan guru.
2 Berlari dalam kumpulan dengan kerjasama yang sepernuhnya.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melakukan pergerakan – melompat.


Kemahiran Berfikir (KB) -
HoM : Berusaha untuk ketepatan
KBAT : Membanding beza

Amalan Pedagogi Terkini : Kompetensi 6C- Kolaborasi

Kemahiran Insaniah : Kemahiran sosial – kerja berpasukan


Bahan Bantu Mengajar : Wisel
Fokus KP / MI : Linguistik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal
Kosa Kata : Lari, kerjasama

Tandatangan Guru Pembimbing:

____________________
SLOT 2 11 JULY 2019
Pelaksanaan Aktiviti Prasekolah SJKC SG JAN

MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN Mari Memanaskan 1. Guru minta kanak-kanak Sumber : Wisel


Set Induksi badan beratur mengikut kumpulan
(5 MINIT) secara berjarak HoM: Berusaha
2. Kanak-kanak diminta untuk keteptan
melaksanakan aktiviti
memanaskan badan dengan Nilai: Berdisplin,
bimbingan guru. Mengikut arahan
3. Kanak-kanak mendengar
arahan guru semasa
melakukan aktiviti tersebut.
IMAGINASI Aktiviti 1: 1. Kanak-kanak diminta Sumber: Wisel
Langkah 1 - Melakukan membuat garisan yang kemas.
(25 MINIT) pergerakan 2. Guru membuat demostrasi HoM: Berusaha
- Berlari berlari supaya kanak-kanak untuk ketepatan
boleh berlari dengan cara
yang betul. KP: Kecerdasan
3. Kanak-kanak diminta memberi verbal-linguistik,
perhatian agar berlari dengan interpersonal,
betul kinestatik

Nilai: Berdisiplin,
mendengar arahan

PERKEMBANGAN Aktiviti 2: 1. Guru menjalankan aktiviti Sumber: Wisel


Langkah 2 - Lari dalam pertandingan berlari.
(10 MINIT) kumpulan 2. 6 orang dalam satu kumpulan. HoMs: Berusaha
3. Kanak-kanak diminta untuk keteptan
menamakan nama kumpulan.
4. Setiap kumpulan akan KBAT:
mempunyai seorang wakil. Membanding beza
5. Kumpulan yang menang akan
mendapat hadiah. KP: Kecerdasan
6. Guru memberi pujian kepada verbal-linguistik,
kanak-kanak. interpersonal,
kinestatik

Nilai: Mengikut
Arahan, berdisplin

TINDAKAN Aktiviti 3 1. Guru mendemostrasi cara Sumber: wisel


Langkah 3 - Berlari 4 x berlari 4 x 80cm
(15MINIT) 80cm 2. Guru memberi arahan kepada HoMs: Berusaha
kanak-kanak tentang proses untuk ketepatan
pertandingan.
3. Kanak-kanak dikehendaki KP: Kecerdasan
berlari dalam kumpulan verbal-linguistik,
dengan kerjasama yang interpersonal,
sepenuhnya kinestetik
4. Kumpulan yang menang akan
mendapat hadiah.
SLOT 2 11 JULY 2019
Nilai: Mendengar
Arahan
PENUTUP Mari menyejukan 1. Guru membuat senaman KP: Kecerdasan
(5 MINIT) badan ringan untuk mengejukkan verbal-linguistik,
badan interpersonal dan
2. Kanak-kanak diminta mengikut intrapersonal
pergerakkan guru.
3. Kanak-kanak meluahkan Nilai: Bersopan
perasaan selepas aktiviti santun
fizikal.

STANDARD PRESTASI / PENTAKSIRAN MURID


11 JULY 2019
SLOT 2 – Tunjang Perembangan Fizikal dan Estetika (Fizikal)

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


FK 2.2 Melakukan pelbagai pergerakan Lokomotor FK 2.2.1 Melakukan pergerakan
iv) berlari

Bil Tahap Indikator

1 Tahap 1 Boleh melakukan pergerakan lokomotor.

2 Tahap 2 Boleh melakukan gabungan pergerakan lokomotor.

3 Tahap 3 Boleh melakukan pergerakan lokomotor dengan kesedaran ruang.


SLOT 2 11 JULY 2019
REFLEKSI
KEKUATAN:
Kekuatan bagi pengajaran hari ini ialah kanak-kanak boleh mengikut arahan guru semasa aktiviti fizikal
dijalankan. Kanak-kanak juga boleh berlari dan mencapai objektif pengajaran. Kanak-kanak juga boleh
melakukan pergerakan iaitu melompat sebelah kaki.

KELEMAHAN:
Kelemahan bagi pengajaran hari ini ialah kanak-kanak mudah berasa bosan. Pada permulaan, kanak-kanak
sangat aktif dan cuba melompat sebelah kaki. Tetapi, selepas 2 hingga 3 round mereka mula berasa letih dan
bosan. Mereka juga minta berhenti kerana aktiviti ini terlalu letih bagi mereka.

PENAMBAHBAIKAN:
Cara untuk membuat penambahbaikan ialah guru perlu mempelbagaikan aktiviti fizikal. Contohnya, guru boleh
menyuruh mereka bergerak dalam pasangan. Kanak-kanak diminta menggigit sudu. Guru akan meletakkan
sebiji bola pingpong di atas sudu tersebut. Kanak-kanak diminta melompat sebelah kaki sambil menggigit sudu.
Aktiviti ini akan menarik minat kanak-kanak dan mereka akan cuba berjaya supaya bola ping pong tidak terjatuh.