Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2018

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN


0915 - 1015 Teknologi Maklumat &
23 Isnin 1/7/2019 5
60 minit Komunikasi

MODUL UNIT / TAJUK

1. Dunia komputer Unit 3: Pangkalan data

STANDARD
3.0 Pangkalan data
KANDUNGAN
STANDARD 3.1
PEMBELAJARAN 3.2

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran murid dapat:


1. Membina 1 jadual menggunakan jenis data Teks, tarikh dan nombor.
PEMBELAJARAN
2. Memasukkan data menggunakan jadual.

1. Guru bersoal-jawab tentang Pdpc minggu sebelum ini.


2. Murid menonton slaid langkah-langkah penggunaan jadual menggunakan MS
AKTIVITI Office Access.
PDPC 3. Murid memasukkan data nilam yang diberi oleh guru menggunakan jadual yang
dibina.
4. Murid memaparkan hasil kerja di hadapan kelas.

AKTIVITI PAK-21 Think-pair-share

BBB komputer , Maklumat Nilam


KBAT Mengaplikasi / Menganalisis Menilai Mencipta
- Disiplin
NILAI MURNI
ELEMEN MERENTAS - Kerjasama
KURIKULUM - Maklumat baru
KREATIVITI
- Menjana idea
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan / Peta pokok Peta buih Peta buih berganda

I-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir

TAHAP PENTAKSIRAN - Soalan (lisan atau bertulis)


2
PENGUASAAN (PBS) /PENILAIAN - Hasil kerja murid
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana_____________________________________________________
Nama: _________________________________________________________ Tahun : __________

Lembaran kerja.

Arahan: Jawab soalan dengan teliti.


1. Berikan nama perisian mengikut jenis-jenis yang betul.