Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 57 JAKARTA
Jln. Kedoya Raya Kebon Jeruk – Jakarta Barat, 11520
Tlp/Fax021) 5801665. Website: www.sman57jkt.sch.id – Email : sma57jkt@yahoo.com

PENILAIAN AKHIR TAHUN


TAHUN PELAJARAN 2018/2019
LEMBAR SOAL
Mata pelajaran : BAHASA ARAB VERSI
LATIN
Kelas/Program Study : X / IPS
Hari Tanggal : KAMIS, 23 MEI 2019
Waktu : 07.00 – 08.30
Teknik Penilaian : Pilihan Ganda

PETUNJUK UMUM
1. Isikan nomor ujian, nama peserta dan tanggal lahir, Program Studi, mata pelajaran, kode paket, kelas
dan tanda tangan peserta pada Lembar Jawaban Ujian Komputer (LJUK), sesuai petunjuk di LJUK
dan pada Lembar Jawaban Uraian (LJU)
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUK.
3. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah Soal sebanyak 50 butir soal Pilihan Ganda
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak
lengkap.
7. Periksalah dahulu pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian

PETUNJUK KHUSUS
1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh bulatan jawaban Anda,
dengan menggunakan pensil 2B.
2. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan karet
penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban yang Anda anggap benar

SELAMAT BEKERJA

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat!

Untuk Nomor 1 s.d 12 lihatlah gamabar teka-teki silang (TTS) dibawah ini !

B
1. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 mendatar yang artinya
“Dermawan” adalah !

A. JAHILUN
B. KARIIMUN
C. THOWIILUN
D. NASYITHUN
E. NAHIFUN

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 1 dari 8 hal


2. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 2 mendatar yang artinya
“Bodoh” adalah !
A. JAHILUN
B. KARIIMUN
C. THOWIILUN
D. NASYITHUN
E. NAHIFUN

3. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 3 mendatar yang artinya
“Panjang/tinggi” adalah !
A. JAHILUN
B. KARIIMUN
C. THOWIILUN
D. NASYITHUN
E. NAHIFUN

4. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 4 mendatar yang artinya
“Rajin” adalah !
A. JAHILUN
B. KARIIMUN
C. THOWIILUN
D. NASYITHUN
E. NAHIFUN

5. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 5 mendatar, yang artinya
“kurus” adalah !
A. JAHILUN
B. KARIIMUN
C. THOWIILUN
D. NASYITHUN
E. NAHIFUN

6. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya
“gemuk” adalah !
A. NAHIFUN
B. DHOIFUN
C. TSAMINUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

7. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya
“pendek” adalah !
A. NAHIFUN
B. DHOIFUN
C. TSAMINUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

8. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya “pelit”
adalah !
A. BAKHILUN
B. DHOIFUN
C. TSAMINUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

9. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya
“lemah” adalah !
A. BAKHILUN
B. DHOIFUN
C. TSAMINUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 2 dari 8 hal


10. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya
“tampan/ganteng” adalah !
A. BAKHILUN
B. DHOIFUN
C. TSAMINUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

11. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya “kuat”
adalah !
A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

12. Kata yang tepat untuk mengisi pertanyaan teka-teki silang (TTS) diatas nomor 1 menurun, yang artinya
“pandai” adalah !
A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

13. Perhatikan gambar dibawahini !


Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar diatas adalah !
A. KHOLID TSAMINUN
B. KHOLID KARIMUN
C. KHOLID KASLANUN
D. KHOLID BAKHILUN
E. KHOLID JAHLUN

14. Perhatikan gambar dibawahini !


Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar diatas adalah !

A. UMAR TSAMINUN
B. UMAR KARIMUN
C. UMAR KASLANUN
D. UMAR BAKHILUN
E. UMAR JAHLUN

15. Perhatikan gambar dibawahini !


Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar diatas adalah !

A. UMAR QOWIYYUN
B. UMAR DHOIFUN
C. UMAR KASLANUN
D. UMAR BAKHILUN
E. UMAR JAHLUN

16. Antonim (al mudhad) dari kata “DHOIFUN” adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

17. Antonim (al mudhad) dari kata “QOBIHUN” adalah !


A. BAKHILUN

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 3 dari 8 hal


B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

18. Antonim (al mudhad) dari kata “THOWILUN”adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

19. Antonim (al mudhad) dari kata“WASI’UN”adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. DHOYYIQUN
E. JAMIILUN

20. Antonim (al mudhad) dari kata ”KARIMUN”adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

21. Antonim (al mudhad) dari kata “JAHLUN” adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

22. Antonim (al mudhad) dari kata “QOBIHATUN”adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. MAAHIRUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILATUN

23. Antonim (al mudhad) dari kata “KASLANATUN”adalah !


A. BAKHILUN
B. QOWIYYUN
C. NASYIITHOTUN
D. QOSHIRUN
E. JAMIILUN

Untuk soalnomor 24 - 29 bacalah terlebih dahulu wacana di bawah ini!

USRATU ‘ABDIL ‘AZIZ TASKUNU FII SYAQQOTI BIDDAURIR ROOBI’I FII SYAARI’I SUUDIRMAN. FIS
SAA’ATIS SAADISATI YA’KHUDZU AL-ABU AL-‘AULAADA ILA AL-MADRASATI, TSUMMA YADZHABU
ILA MAKTABIHI FIS SAA’ATI AS-SAABI’ATI SHOBAHAN.
AL-UMMU TURATTIBUL BAYTA WA TA’MALU AT-THO’AAMA. BA’DAZ ZUHRI YAHDHURUL ‘AWLADU
MINAL MADRASAH, WA YARJI’U AL-ABU MINASYIRKATI FI AS-SAA’ATIL KHOOMISATI MASAA’AN. FIL
MASAA-I YA’,ALUL AWLADU AL-WAAJIBA.

24. Topik yang tepat untuk teks diatas adalah !


A. Aktifitas Keluarga Abdul Aziz
B. Abdul Aziz tinggal di Jalan Sudirman
C. Keluarga Abdul Aziz tinggal di apartemen
D. Abdul Aziz dan Keluarganya
E. Rutinitas bapaknya Abdul Aziz

25. Muroddif (sinonim) dari kata yang digaris bawahi pada teks diatas adalah
A. WAALIDATUN

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 4 dari 8 hal


B. UKHTUN
C. BINTUN
D. ZAUJATUN
E. IBNATUN

26. Arti yang tepat pada kata yang digaris bawahi pada kalimat dibawah ini adalah!
AL-UMMU TURATTIBU AL-BAYTA WA TA’AMALU AT-THO’AAMA
A. membersihkan
B. membereskan
C. memasak
D. mencuci
E. menyetrika

27. Berapa jam Bapaknya Abdul Aziz bekerja dalam sehari !


A. 8 Jam
B. 9 Jam
C. 10 Jam
D. 11 Jam
E. 12 Jam

28. Apa profesi bapaknya Abdul Aziz ?


A. Pedagang
B. Karyawan
C. Ibu rumah tangga
D. Dokter
E. Guru

29. Apa profesi ibunya Abdul Aziz ?


A. Pedagang
B. Karyawan
C. Ibu rumah tangga
D. Dokter
E. Guru

Untuk soalnomor 30 - 33 bacalah terlebih dahulu wacana di bawah ini!


ISMIY AQIIL. LAQOOBIY IBNU AHMADIN. WULIDTU FI JAAKARTAA, TAARIKHU 9 UKTUBAR 2001
MILADIYYAH. ISMU ABIY AHMAD, HUWA YA’MALU FIL MUSTASYFA, HUWA YAFHASHO AL-MARDHO
WA YUDAAWIY AL-MARDHO. WA UMMIY ISMUHAA FATHIMAH. HIYA TA’MALU FIL BAYTI FAQOTH.
‘INDIY AKHUN WAAHIDUN WA UKHTAANI.

30. Berapa umur aqil sekarang ? …


A. ARBA’ATA ‘ASYARA
B. KHOMSATA ‘ASYARA
C. SITTATA ‘ASYARA
D. SAB’ATA ‘ASYARA
E. TSAMANIYATA ‘ASYARA

31. Apa profesi bapaknya Aqil …


A. MUHANDISUN
B. BUULISYUN
C. MUDARRISUN
D. THOBIIBATUN
E. TAAJIRUN

32. Apa profesi ibunya Aqil ? …


A. MUHANDISUN
B. BUULISYUN
C. MUDARRISUN
D. THOBIIBATUN
E. ROBBATUL BAYTI

33. Berapa jumlah keluarganya Aqil ? …


A. ARBA’ATA
B. KHOMSATA

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 5 dari 8 hal


C. SITTATA
D. SAB’ATA
E. TSAMAANIYYATA

34. Perhatikan gambar dibawahini !


Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar berikut adalah !
A. UMAR ATHWALU MIN KHALID
B. UMAR ANHAFU MIN KHALID
C. UMAR AJMALU MIN KHALID
D. UMAR ADH’AFU MIN KHALID
E. UMAR AQWA MIN KHALID

35. Perhatikan gambar dibawahini !


Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar diatas adalah !
A. UMAR ATHWALU MIN KHALID
B. UMAR ANHAFU MIN KHALID
C. UMAR AJMALU MIN KHALID
D. UMAR ADH’AFU MIN KHALID
E. UMAR AQWA MIN KHALID

36. Isim Tafdhil dari kata sifat dibawahini adalah ?


“ADH’AFU”
A. ATHWALU
B. AHNAFU
C. AJMALU
D. ADH’AFU
E. AQWAA

37. Isim Tafdhil dari kata sifat dibawahini adalah ?


“THOWILUN”
A. ATHWALU
B. AHNAFU
C. AJMALU
D. ADH’AFU
E. AQWAA

38. Isim Tafdhil dari kata sifat dibawahini adalah ?


“NAHIFUN”
A. ATHWALU
B. AHNAFU
C. AJMALU
D. ADH’AFU
E. AQWAA

39. Isim Tafdhil dari kata sifat dibawahini adalah ?


“JAMILUN”
A. ATHWALU
B. AHNAFU
C. AJMALU
D. ADH’AFU
E. AQWAA

40. Isim Tafdhil dari kata sifat dibawahini adalah ?


“QOWIYYUN”
A. ATHWALU
B. AHNAFU

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 6 dari 8 hal


C. AJMALU
D. ADH’AFU
E. AQWAA

41. Lengkapilah kalimat diwabah ini dengan isim isyarah (kata tunjuk) yang tepat !
1. AHMADU JAMIILUN
2. MUHAMMAD JAMIILUN JIDDAN
3. MUHAMMAD .... MIN AHMAD

A. ANSYATHU
B. ATSMANU
C. AJMALU
D. AMHARU
E. ABKHOLU

42. Lengkapilah kalimat diwabah ini dengan isim isyarah (kata tunjuk) yang tepat !
1. AHMADU NASYITHUN
2. MUHAMMAD NASYITHUN JIDDAN
3. MUHAMMAD .... MIN AHMAD

A. ANSYATHU
B. ATSMANU
C. AJMALU
D. AMHARU
E. ABKHOLU

43. Lengkapilah kalimat diwabah ini dengan isim isyarah (kata tunjuk) yang tepat !

1. AHMADU TSAMIINUN
2. MUHAMMAD TSAMIINUN JIDDAN
3. MUHAMMAD .... MIN AHMAD

A. ANSYATHU
B. ATSMANU
C. AJMALU
D. AMHARU
E. ABKHOLU

44. Lengkapilah kalimat diwabah ini dengan isim isyarah (kata tunjuk) yang tepat !
1. AHMADU MAAHIRUN
2. MUHAMMAD MAAHIRUN JIDDAN
3. MUHAMMAD .... MIN AHMAD

A. ANSYATHU
B. ATSMANU
C. AJMALU
D. AMHARU
E. ABKHOLU
45. Lengkapilah kalimat diwabah ini dengan isim isyarah (kata tunjuk) yang tepat !
1. AHMADU BAKHILUN
2. MUHAMMAD BAKHILUN JIDDAN
3. MUHAMMAD .... MIN AHMAD
A. ANSYATHU
B. ATSMANU
C. AJMALU
D. AMHARU
E. ABKHOLU

46. Terjemah yang tepat pada pribahasa dibawah ini adalah !


“WA MAL LADZATI ILLA BA’DA AT-TA’ABI”

A. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil


B. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan dalam berusaha
C. Barangsiapa yang berjalan pada jalan yang tepat, samapilah ia

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 7 dari 8 hal


D. Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang bijaksana
E. Waktu itu lebih mahal dari pada emas

47. Terjemah yang tepat pada pribahasa dibawah ini adalah !


“MAN JADDA WAJADA”

A. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil


B. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan dalam berusaha
C. Barangsiapa yang berjalan pada jalan yang tepat, samapilah ia
D. Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang bijaksana
E. Waktu itu lebih mahal dari pada emas

48. Terjemah yang tepat pada pribahasa dibawah ini adalah !


“MAN SAARA ‘ALAD DARBI WASHOLA”

A. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil


B. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan dalam berusaha
C. Barangsiapa yang berjalan pada jalan yang tepat, samapilah ia
D. Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang bijaksana
E. Waktu itu lebih mahal dari pada emas

49. Terjemah yang tepat pada pribahasa dibawah ini adalah !


“AL-WAQTU ATSMANU MINAZ DZAHABI”

A. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil


B. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan dalam berusaha
C. Barangsiapa yang berjalan pada jalan yang tepat, samapilah ia
D. Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang bijaksana
E. Waktu itu lebih mahal dari pada emas

50. Terjemah yang tepat pada pribahasa dibawah ini adalah !


“JARRIB WA LAHIDZ TAKUN ‘AARIFAN”

A. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil


B. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan dalam berusaha
C. Barangsiapa yang berjalan pada jalan yang tepat, samapilah ia
D. Coba dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang bijaksana
E. Waktu itu lebih mahal dari pada emas

PAT/2018-2019/BAHASA ARAB X IPS hal 8 dari 8 hal