Anda di halaman 1dari 15

NAMA:…………………………………………………………..

TARIKH :……………………

Minggu
1 2 3 4 5

Bilangan pesakit barah paru-paru 3 7 11 15 19

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________


PM PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

1|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Isipadu air yang diminum oleh seorang pelajar / ml 100 200 300 400 500 600

Isipadu air peluh yang dihasilkan / ml 30 50 80 120 170 230

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

2|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Jumlah baja (gram) 3 6 9 12 15

Ketinggian anak benih / cm 15 20 25 30 35

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

3|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bilangan pokok di dalam hutan 800 700 600 500 400 300 200

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________


PM PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

4|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Saiz badan haiwan Kecil Sederhana Paling besar


besar
Bilangan degupan jantung semasa rehat /
40 25 10
minit

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

5|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Number of caterpillar
10 14 18 22 26 30 34
Bilangan ulat beluncas

Number of leaves
40 36 31 25 18 10 1
Bilangan daun

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

6|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Tahun Luas kawasan hutan ditebang (km2)


2000 7 000
2005 9 000
2010 11 000

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________


PM PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

7|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Tahun Bilangan harimau yang tinggal di hutan X


2000 250
2005 200
2010 150

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________


PM PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

8|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Temperature (C) Time taken to dry a towel (minutes)


Suhu (C) Masa diambil untuk mengeringkan tuala (minit)
25 120
30 90
35 60
40 30

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________


PM PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

9|Modul Cemerlang SainsSKSJ


NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Panjang tali bandul/cm Bilangan ayunan bandul dalam masa 30saat

2 30

5 22

9 14

12 6

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

10 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J
NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Ketinggian anak benih (cm)

75

60

45

30

15
Kuantiti baja (gram)
2 4 6 8

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

11 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J
NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Bilangan pesakit kanser peparu (orang)

25

20

15

10

5
Bilangan rokok dihisap sehari
(batang)
2 4 6 8

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

12 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J
NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Bilangan buah limau yang boleh diisi

25

20

15

10

5
Isipadu kotak / cm3

100 200 300 400

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

13 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J
NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Bilangan ayunan dalam masa 20 saat

48

40

32

24

16
Panjang bandul / cm

10 20 30 40

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

14 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J
NAMA:………………………………………………………….. TARIKH :……………………

Suhu permukaan planet / 0 Celsius

200

178

125

38

12
Jarak planet daripada matahari /
106km
50 100 150 200

i) Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________

iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________


PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,


(bertambah/berkurang) PM

semakin ________________________ ________________________________________________.


(bertambah/berkurang) PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.

Semakin ________________________ ________________________________________________,

semakin ________________________ ________________________________________________.

15 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J