Anda di halaman 1dari 5

BUTIRAN PELAKSANAAN

Tarikh Pelaksanaan : Minggu Ke 3 Januari hingga Oktober 2018


Hari : Rabu
Masa : 3.30 ptg
Tempat : Padang Sekolah / Kelas 2 marikh

2.0 OBJEKTIF
Memberi peluang murid untuk menunjukkan bakat dan potensi murid yang ada.

3.0 KEKUATAN
3.1 Program berjalan lancar menepati masa seperti yang dirancang dan murid melibatkan diri secara aktif.

4.0 KELEMAHAN
4.1 Sebahagian murid pasif dan kurang berminat dengan aktiviti ko-kokurikulum.
4.2 Kekurangan prasarana yang baik dan tempat gelanggang yang baik.

5.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN

5.1 Perlu ada prasarana yang sesuai dan mencukupi


5.2 Merancang aktiviti perlawanan bersama

6.0 KESIMPULAN
Walaupun terdapat banyak kekangan dan kurang sambutan, aktiviti berjaya dijalankan dengan baik sepanjang tahun.
Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………………….. ……………………………..
(ROSNEE BINTI RAMLI) (PN.AZIZAH BINTI MD.DESA)
Guru Penasihat Penolong Kanan KOKURIKULUM
SK Jalan Semenyih 1 ( Integrasi ) SK Jalan Semenyih 1(Integrasi) 43000 Kajang,Selangor.
43000 Kajang,Selangor.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah SK JALAN SEMENYIH 1 JADUAL 4


Bidang/Unit HEM/Kebajikan Murid JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Mesyuarat Agung Januari Guru Selamat dijalankan Melibatkan penglibatan
Tahunan kelab Penasihat murid 100% peratus
Kokukurikulum
2 Teori-teori dan Januari hingga Guru Murid memahami
undang-undang November Penasihat peraturan dan undang- Perlu ada bola dan
bola tampar undang bola tampar. kawasan bola tampar
yang sesuai
3 Sukan Sekolah Semua guru Semua murid terlibat Semua murid terlibat

4 Merentas Desa Jun Semua guru Semua murid tahap 2 Semua murid tahap 2
peringkat dan tahun 3 dan tahun 3
Sekolah
5 Latihan dan Januari - Guru Murid yang hadir dapat
perlawanan November Penasihat bermain dengan teknik
kumpulan yang betul.

Nama Penilai: Tarikh: Tandatangan Penilai:


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi VISI Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-
Negara PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK JALAN SEMENYIH 1
Bidang/Unit KURIKULUM
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Mesyauarat agung % murid yang


Kelab Persatuan
menghantar data lengkap 70 65 75 80 95 80 88
78
meningkat
85

Pemilihan menu dan % pemilihan menu yag


sesuai dan di 75 80 85 88 98 85 88 85 95
borang pesanan
makanan RMT

Pelaksanaan menu Memastikan setiap menu


yang dipilih dikuti dan 80% 83% 85% 88% 85 90 90 95
harian RMT
dilaksanakan dengan baik

Rekod Peningkatan Semua murid RMT dapat


pencapaian murid meningkatkan 70% 80% 90% 95% 100% 88 88 90 95
pencapaian dalam
akademik

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020


Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

SK JALAN SEMENYIH SATU, 43000 KAJANG, SE.

LAPORAN TAHUNAN KELAB BOLA TAMPAR


TAHUN 2018