Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOKURIKULUM

Mata pelajaran : Olahraga


Tarikh : 13 Jun 2019 (Khamis)
Masa : 2.45 – 3.45 petang (1 jam)
Tempat : Padang sekolah
Kelas : Tahun 4,5 dan 6
Bilangan murid : 26 orang
Tajuk : Drills (Lunges, high knee, butt kick, melonjak, side running)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
(a) Psikomotor
- Melakukan sekurang-kurang 3 daripada 5 pergerakan drills yang menggunakan otot kaki dengan teknik yang betul.
(b) Kognitif
- Menerangkan sekurang-kurangnya 3 bahagian otot kaki yang digunakan dengan betul.
(c) Afektif
- Menunjukkan keyakinan diri melalui aktiviti yang dijalankan.

Pengalaman sedia ada : Murid pernah melakukan senaman kaki pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lepas.
Penerapan nilai : Patuh pada arahan, keyakinan diri, berdisiplin
Penggabungjalinan : Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), daya tahan otot
Alat bantu mengajar : Skitel (4), Wisel (1), speaker (1), lagu (1), komputer (1)
Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan
Masa

Permulaan Memanaskan 1. Otot bisep dan trisep. Alatan


badan - Hulur tangan ke hadapan dengan jari menuju ke
(±5 minit) Skitel (4), Wisel (1),
Regangan otot: atas dan tangan sebelah lagi menarik jari speaker (1), lagu (1),
tersebut. komputer (1)
(a) Tangan
- Tukar kiri ke kanan. Penggabungjalinan
2. Otot bahagian luar lengan, bahu dan sisi
Pengiraan angka 1
- Hulur kedua-dua belah tangan ke atas.
sehingga 8 semasa
- Tapak tangan kanan bertemu tapak tangan kiri
membuat regangan,
dengan regangan ke atas dan sedikit ke belakang. murid
(b) Pinggang kesenian tarian
- Ulang semula regangan ke kanan dan kiri.
guru
3. Kuadrisep Penerapan nilai:
kon
- Berdiri tegak dan kaki dibuka seluas ke hadapan Patuh kepada arahan
dan ke belakang.
(c) Kaki - Lutut hadapan difleksikan dan tolak badan ke
hadapan.
- Ulang dengan kaki kanan.

Lagu “Chicken 4. Murid diminta untuk mengambil ruang dan menari


Dance” bersama dengan guru.
Perkembangan Drills 1. Semua murid dibahagikan kepada 6 kumpulan, setiap Alatan

Langkah 1 kumpulan terdiri daripada 4 hingga 5 orang.


Lunges Skitel (4), Wisel (1)
2. Guru menunjukkan demonstrasi tentang teknik
(±15 minit) Penggabungjalinan
melakukan lunges dan high knee yang betul.
Kesedaran ruang diri, daya
10 meter
Teknik melakukan lunges yang betul: tahan otot

1. Melangkah sebelah kaki ke hadapan dan turunkan Garisan permulaan


Penerapan nilai:
badan sehingga lutut membentuk sudut 90 darjah
Berdisiplin, patuh kepada
High knee dan tukar ke sebelah kaki.
arahan

Teknik melakukan high knee yang betul:


1. Tinggikan lutut sehingga menyentuh tapak tangan
sambil bergerak ke hadapan. murid

guru
3. Setiap murid diminta berbaris mengikut kumpulan kon
masing-masing.
4. Ahli kumpulan yang pertama berdiri di hadapan
garisan permulaan.
5. Selepas guru meniup wisel, murid diminta melakukan
lunges selama 3 set.
6. Murid juga diminta melakukan high knee selama 3
set.
Langkah 2 Drills 1. Guru menunjukkan demonstrasi tentang teknik Alatan

butt kick melakukan butt kick, melonjak dan side running yang Skitel (4), Wisel (1)
(±15 minit)
betul.
10 meter Penggabungjalinan

Teknik melakukan butt kick yang betul: Kesedaran ruang diri, daya
Garisan permulaan
1. Sentuhkan tumit kaki pada punggung dan tukar ke tahan otot

sebelah kaki sambil bergerak ke hadapan.


Penerapan nilai:
melonjak
Berdisiplin, patuh kepada
Teknik melakukan melonjak yang betul:
arahan
1. Lonjak dan mendarat menggunakan sebelah kaki
dan diikuti dengan lonjakan sebelah kaki.
side running Murid

Guru
Teknik melakukan side running yang betul:
1. Berlari secara sisi dan lengan dibuka secara luas. Kon

2. Setiap murid diminta berbaris mengikut kumpulan


masing-masing.
3. Ahli kumpulan yang pertama berdiri di hadapan
garisan permulaan.
4. Selepas guru meniup wisel, murid diminta melakukan
butt kick selama 3 set.
5. Murid juga diminta melakukan lonjakan dan side
running selama 3 set.
Kemuncak Permainan 1. Semua murid diminta membentuk bulatan yang besar. 6. Alatan
Zombie
Permainan Mini 2. Dua orang murid dilantik untuk berlari sisi untuk Skitel (4), Wisel (1)
Berlari sisi (side menyentuh bahu murid lain agar tukar menjadi
(±15 minit) running) Penggabungjalinan
zombie.
3. Murid yang disentuh perlu bertukar menjadi zombie Kesedaran ruang diri, daya

dan melakukan pergerakan high knee tanpa henti tahan otot

sehingga diselamatkan oleh kawan.


Penerapan nilai:
4. Murid yang melanggar peraturan didenda melakukan
Berdisiplin, patuh kepada
High knee pergerakan lunges mengelilingi di sekitar gelanggang.
arahan
5. Permainan ditamatkan apabila semua murid telah
bertukar menjadi zombie.

murid
Lunges
Murid yang
dilantik untuk
berlari sisi

kon
Penutup Menyejukkan A. Pergerakan lalang ditiup angin. Alatan
badan 1. Semua murid membuat satu bulatan yang besar.
(±10 minit) Skitel (4), Wisel (1)
2. Murid melentikkan badan mengikut arah hayunan
Penggabungjalinan
(arah angin).
3. Murid membuat regangan peha. Pengiraan angka 1

4. Murid menarik dan menghembus nafas beberapa kali. sehingga 8 semasa


membuat regangan,

Soal jawab 1. Murid diminta menyatakan 3 bahagian otot kaki Kesedaran ruang diri,

2. Nyatakan 2 perubahan yang berlaku pada kadar kesedaran tubuh badan

pernafasan dan degupan jantung semasa melakukan Penerapan nilai:


aktiviti fizikal.
Berdisiplin
- soleus murid
- quadriceps
guru
- gastrocnemius
kon
Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh :