Anda di halaman 1dari 10

PERSEDIAAN MENGADAKAN SIMULASI

PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT

1. TUGASAN UMUM

i. Merancang/mengenalpasti satu
projek/aktiviti yang hendak dijalankan.
ii. Mengadakan Perbincangan
iii. Menyediakan Kertas Kerja, Laporan Projek
dan Laporan Kewangan
iv. Membuat persembahan/pembentangan
sebahagian dari projek/aktiviti yang
dijalankan secara olok-olok (mock)
v. Menyiap/menghantar semua tugasan untuk
dinilai.

2. MENYEDIAKAN KERTAS KERJA

i. Pengenalan
ii. Tujuan
iii. Matlamat/objektif
iv. Anjuran
v. Tarikh dan masa
vi. Tempat
vii. Pengisian Program
viii. Penasihat dan penaung (jika ada)
ix. Perasmi Pembukaan/Penutup (Jika ada)
x. Struktur Jawatankuasa Pelaksana
xi. Aturcara Program
xii. Anggaran Belanjawan
xiii. Penutup
xiv. Disediakan oleh (tandatangan, nama dan
jawatan)

3. MENGADAKAN MESYUARAT

i. Mengadakan Mesyuarat AJK Ad-Hoc dan


Pelantikan
ii. Belanjawan
a. Sumber
b. Perbelanjaan
iii. Menyediakan perancangan dan fungsi tugas
AJK

4. KELULUSAN

i. Memohon kelulusan Kertas Kerja


ii. Timbalan Pengarah, Bhg. Persatuan dan
Pengantarabangsaan, Pusat Perkembangan
Pelajar

5. SURAT MENYURAT DAN BORANG RASMI

i. Buat surat memohon kutipan derma dari KPT


melalui Timbalan Naib Canselor HEPA
ii. Buat surat permohonan mendapatkan
kebenaran/kelulusan daripada pihak yang
ingin berkerjasama dan pihak yang terlibat
iii. Memohon untuk mendapatkan kelulusan
penerbitan
iv. Memohon untuk mendapatkan kelulusan
percetakaqn
v. Memohon untuk mendapat kelulusan
pengangkutan
vi. Semua surat-surat keluar bagi urusan projek
ini perlu mendapat kelulusan melalui pihak
TNC HEPA atau Bahagian Hal Ehwal Pelajar
vii. Perlu ada Surat/Kad Jemputan kepada orang
yang hendak dijemput
viii. Perlu ada poster-poster atau perkara-
perkara untuk publisiti dan kain rentang
ix. Perlu sediakan pamplet

6. BUKU CENDERAMATA

i. Muka depan
a. Tajuk projek
b. Tarikh
c. Tempat
d. Anjuran
e. Nama Penaja (jika ada)

ii. Isi Kandungan


a. Falsafah Universiti
b. Sekapur Sireh
c. Sejarah Universiti
d. Kata-kata Aluan
- Penaung
- Penaja Utama
- Naib Canselor
- Tmbalan Naib Canselor (HEPA)
- Pengarah
e. Struktur Jawatankuasa
f. Kertas Kerja (jika perlu)
g. Aturcara Program
h. Iklan-iklan
i. Penghargaan
j. Autograf

7. PERSIAPAN MAJLIS PERASMIAN


PEMBUKAAN/PENUTUP

i. Memohon peralatan
a. Kerusi Para Jemputan (Settee)
b. Bendera
c. Kerusi VIP (Banquet)
d. Pembesar Suara (PA System)
e. Rosterum
f. Pasu Bunga
g. Permaidani dan sebagainya
h. Pentas
i. Labtop/LCD/Layar Putih
j. Persiapan menyambut para jemputan
dan VIP
k. Senarai Jemputan dan kehadiran para
jemputan
ii. Protokol
a. Penyambut tatamu
b. Roset
c. Persediaan Gimik Perasmian
d. Ketibaan Para Jemputan
e. Ketibaan TNC HEPA
f. Ketibaan NC
g. Ketibaan Perasmi
h. Teks Ucapan
i. Lawatan ke tapak pameran
j. Jamuan

iii. JURUACARA
a. Skrip
b. Pakaian Kemas
c. Tidak Cacat/pelat
d. Bersedia
e. Salutasi

8. LAPORAN PROJEK

i. Laporan Persatuan
a. Nama persatuan
b. Penganjur
c. Bilangan Peserta terlibat
d. Tarikh dan tempat
e. Perbelanjaan
f. Penceramah/Pembentang Kertas Kerja
(jika ada)
g. Program/atur cara
h. Masalah dan
Ulasan/Cadangan/Pandangan

9. LAPORAN KEWANGAN

i. Sumber Pendapatan
ii. Perbelanjaan
10. SIJIL PENGHARGAAN

i. Sijil Projek untuk Urusetia Pelaksana dengan


menyatakan tugas-tugas yang dilaksana
ii. Sijil-sijil kepada peserta (jika ada)

11. BAHAN-BAHAN KEPERLUAN SIMULASI

i. Kertas A4
ii. Kertas A3
iii. Artline (Blue/Red/Black)
iv. Magic Pen
v. Manila Card/Kertas Majung
vi. Gam
vii. Cellotape
viii. Binding-tape
ix. Paku Tekan
x. Stepler
xi. Mesin Taip/Labtop /Komputer
xii. Gunting
xiii. Pen/Pensil
xiv. Keperluan lain secukupnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU TATACARA


LATIHAN SIMULASI

Sepuluh (10) langkah perlu diambil dan diberi


perhatian oleh pelajar sebelum memulakan Latiha
Simulasi. Saudara/i akan ditetapkan kumpulan
masing-masing dengan Fasilitator yang ditetapkan.

TUGASAN I - Tiap kumpulan dikehendaki


menyiapkan satu projek/program
yang ditetapkan.

TUGASAN II - Projek/program dibuat


persembahan / pembentangan
samada:-
a. perasmian pembukaan/penutup
b. sketsa
c. sebahagian dari pengisian
program

- Masa untuk persembahan 10 minit

- Contoh projek/program yang telah


dibuat boleh dilihat dari Fasilitator
atau Bilik Urusetia

- Peralatan-peralatan untuk
membuat projek/program
disediakan – boleh diambil selepas
taklimat oleh Ketua
Penyelaras/Kumpulan/Fasilitator/W
akil dan perlu dipulangkan selepas
digunakan.

TUGASAN III - Mengendalikan Mesyuarat

a. Untuk membincangkan
projek yang akan
dilaksanakan / dijalankan
b. Tarikh dan tempat di mana
?
c. Anggaran Belanjawan
(pendapatan / perbelanjaan)
d. Pembahagian tugas

- Sediakan satu contoh Minit


Mesyuarat mengikut Format yang
ditetapkan.

TUGASAN IV - Memohon kelulusan Kertas Kerja –


anggap telah diluluskan.

TUGASAN V - Membuat surat rasmi/borang –


surat mengutip derma,
penempahan ruang, kenderaan dll

TUGASAN VI - Buku Cenderamata – langkah


(kreatif)

TUGASAN VII - Persiapan Majlis Perasmian


Pembukaan/Penutup atau sketsa

TUGASAN VIII- Protokol


a. susunan tempat duduk
b. susunan protokol (keutamaan)
c. juruacara
d. salutasi
e. penyampaian cenderamata

TUGASAN IX - Program Hari Perasmian atau


sketsa
a. sambutan ketibaan
b. tugas juruacara
c. susunan tempat duduk
d. ucapan – aturcara perasmian
e. penyampaian cenderamata
f. jamuan

TUGASAN X - Laporan Projek dan Laporan


Kewangan
PERANAN JURUACARA MAJLIS

1. Mempunyai suara yang lunak dan baik didengan

2. Fasih dalam penggunaan bahasanya, jelas,


terang dan tidak pelat

3. Kelajuan percakapannya hendaklah sederhana

4. Tidak cacat anggota supaya mudah


mengendalikan majlis

5. Cergas dan cepat dalam pergerakannya

6. Tidak gugup dan gagap dalam percakapannya

7. Tidak darah gemuruh

8. Tidak panik jika berhadapan dengan pelbagai


situasi

9. Tahun menggunakan budibicara

10. Sentiasa bersifat sabar dan tenang

11. Tidak berwatak serius

12. Mempunyai pengetahuan asas mengenai adat


istiadat, protokol dan etiket

13. Mengenakan pakaian yang sesuai dengan majlis


SALUTASI

YAB. Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak


Timbalan Perdana Menteri Malaysia

YB. Dato’ Dr. Amran bin Kasimin


Ahli Dewan Undangan Negeri, Kawasan Serdang
Merangkap Ahli Lembaga Pengarah Universiti

YBhg. Prof. Dato Dr. Mohd Wahid Samsudin


Timbalan Naib Canselor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

YDH Tuan Hj. Mohamad Mustafa Mohtar


Timbalan Pendaftar
Jabatan Perkhidmatan Pelajar

Y.Berusaha Sdra Akmal Rizal bin Shamsudin


Pengarah, Program Satu Rumah Satu Graduan

Barisan Ahli Jawatankuasa Pelaksana, Tuan-tuan,


Puan-Puan seterusnya hadirin sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan


Salam sejahtera.
Markah: 50 Peratus

1. Kertas Kerja Projek

2. Laporan Projek

3. Laporan Kewangan Selepas Projek Di Jalankan

4. Contoh Minit Mesyuarat

5. Contoh tiga (3) surat

i. Mohon Kelulusan Projek

ii. Mohon Kerjasama Mengadakan Projek

iii. Mohon Sumbangan atau Penajaan dan lain

6. Buku Cenderamata

7. Banner/Kain Rentang (15’ x 4’)

8. Contoh Sijil Penghargaan

9. Contoh Poster (Size A3)

10. Compilekan semua bahan-


11. bahan kecuali banner