Anda di halaman 1dari 4

TUISYEN KITA | cgnash

PENCETUS BIJAK MATEMATIK


Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunakan.

ALGEBRA

 b  b 2  4ac log a b 
log c b
1 x 8
log c a
2a
2 am x an = a m + n
9 Tn = a + (n – 1)d
3 am  an = a m – n
10 S n 
n
2a  (n  1)d 
4 (a ) =a m n mn 2

5 log a mn  log a m  log a n 11 Tn = ar n – 1

6 log a
m
 log a m  log a n 12 Sn 
 
 
a r n 1 a 1  r n 
, r 1
n r 1 1 r

a
7 log a mn = n log a m 13 S  , r 1
1 r

CALCULUS
KALKULUS

dy dv du 4 Area under a curve


1 y = uv , u v
dx dx dx Luas di bawah lengkung

b
  a
y dx or (atau)
du dv

b
u v  x dy
u dy a
2 y ,  dx 2 dx
v dx v

5 Volume of revolution
dy dy du Isi padu kisaran
3   b
dx du dx   a
πy 2 dx or (atau)

  a πx 2 dy
b

x
1 x  f x  x 
2
 fx 2
N 4   x2
f f
 fx
2 x
f
 1 N F
5 m  L   2  C
 x  x  x 2
2
3   x2  fm 
N N

Formula Mate Tam


Demo Suka Matematik, Kawe Suka Matematik, Kita Suka Matematik
TUISYEN KITA | cgnash
PENCETUS BIJAK MATEMATIK
Q1
6 I   100
Q0

Formula Mate Tam


Demo Suka Matematik, Kawe Suka Matematik, Kita Suka Matematik
TUISYEN KITA | cgnash
PENCETUS BIJAK MATEMATIK
STATISTIC
STATISTIK
 Wi I i
7 I
 Wi
n!
8
n
Pr 
 n  r !
n!
9
n
Cr 
 n  r ! r !
10 P A  B  P A  PB  P A  B

11 P X  r   n C r p r q n  r , p  q 1

12 Mean /Min,  = np

13   npq

X μ
14 Z 

GEOMETRY
GEOMETRI

1 Distance / Jarak

 x2  x1    y2  y1 
2 2
= 4 r  x2  y2

2 Midpoint / Titik tengah xi  y j


5 rˆ 
x, y    x1  x2 , y1  y 2  x2  y 2
 2 2 

3 A point dividing a segment of a line 4 Area of triangle / Luas segitiga


Titik yang membahagi suatu tembereng =
garis 1
 x1 y2  x2 y3  x3 y1    x2 y1  x3 y2  x1 y3 
x , y    nx1  mx2 , ny1  my2  2
 mn mn 

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

Formula Mate Tam


Demo Suka Matematik, Kawe Suka Matematik, Kita Suka Matematik
TUISYEN KITA | cgnash
PENCETUS BIJAK MATEMATIK

1 Arc length, s = r 8 sin (A  B) = sin A cosB  cos A sin B

Panjang lengkok, s = j sin (A  B) = sin A kosB  kos A sin B

1 2
2 Area of sector, A  r 9 cos (A  B) = cos A cos B  sin A sin B
2
Luas sektor, L  1 j 2 kos (A  B) = kos A kos B  sin A sin B
2
tan A  tan B
3 sin2 A + cos2 A = 1 10 tan ( A  B) 
1  tan A tan B
sin2 A + kos2 A = 1

2 tan A
4 sec2 A = 1 + tan2 A 11 tan 2 A 
1  tan 2 A
2 2
sek A = 1 + tan A

a b c
5 cosec2 A = 1 + cot2 A 12  
sin A sin B sin C
kosek2 A = 1 + kot2 A

6 sin 2A = 2 sin A cos A 13 a2 = b2 + c2 – 2bc cos A


sin 2A = 2 sin A kos A a2 = b2 + c2 – 2bc kos A

7 cos 2A = cos2 A – sin2 A 14 Area of triangle / Luas segitiga

= 2 cos2 A – 1 = 1 a b sin C
2
= 1 – 2sin2 A

kos 2A = kos2 A – sin2 A


= 2 kos2 A – 1

= 1 – 2sin2 A

Formula Mate Tam


Demo Suka Matematik, Kawe Suka Matematik, Kita Suka Matematik