Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN MENULIS PERENGGAN PENUTUP/ KESIMPULAN

TEKNIK KCH - TIGA AYAT PENTING:

(a) AYAT KESIMPULAN / Ayat Pendirian


[ *penanda wacana penutup + kata kunci (punca / kesan / langkah) + tema ]

*Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa beberapa langkah dapat diimplementasikan oleh
(sasaran) ibu bapa untuk (tema) mewujudkan keluarga yang bahagia

(b) AYAT CADANGAN UMUM (…perlulah / hendaklah / haruslah / seyogianya)

Namun begitu, obligasi untuk menangani masalah jenayah di negara kita tidak seyogianya diletakkan
atas pundak kerajaan sahaja. Oleh itu, semua pihak tanpa mengenal batasan usia dan warna
kulit perlulah bersinergi ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk menangani masalah ini
hingga akar umbi. /

Kita haruslah berganding bahu dan menggembleng tenaga serta mempunyai semangat tinggi, setinggi
Gunung Everest, seluas Banjaran Himalaya, sedalam Jurang Mariana dalam membendung isu ini sebelum
terlewat kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.

(c) AYAT HARAPAN ( Kebaikan kepada masyarakat dan negara)

- Komitmen padu daripada semua pihak membolehkan impian untuk mencapai visi kudsi negara, iaitu
Wawasan 2020 tidak akan menjadi omongan kosong dan angan-angan Mat Jenin.
- Dengan perlaksanaan langkah-langkah berkenaan, diharap impian negara untuk melahirkan modal
insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang akan menjadi realiti dan nama negara akan sentiasa gah di
pentas dunia.
- Jika perpaduan dapat dipupuk maka impian negara untuk mencapai Gagasan Satu Malaysia akan
menjadi kenyataan dan sekali gus Wawasan 2020 dapat dicapai dengan mudah untuk memastikan
Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggidengan negara-negara gergasi di persada
antarabangsa.
- Hubungan ukhuwah antara semua pihak dapat merealisasikan impian untuk mencapai tahap negara
kelas pertama seperti kata falsafah Confusius, apakah gunanya sekiranya kita tidur sebantal tetapi mimpi
kita lain-lain, lebih baik kita tidur bantal yang berlainan, tetapi mimpi kita tetap sama.

**Panduan tambahan: Nyatakan sembilan Cabaran Wawasan 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Penanda wacana ayat penutup karangan:

(a) Sebagai intiha,


(b) Akhir kalam / Akhirulkalam,
(c) Sudah terang lagi bersuluh bahawa…
(d) Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa…
(e) Secara tuntasnya,…
(f) Konklusinya,….
(g) Berdasarkan cambahan minda di atas, konklusi yang dapat dibuat ialah sukar untuk menafikan
Bahawa...
(h) Sebagai penghias bicara akhir,..../Sebagai penggulung bicara, ......
(i) Secara keseluruhan,...
(j) Secara total, ...
Tulis KESIMPULAN/ PENUTUP bagi karangan bertajuk : ‘ Usaha-usaha ibu bapa dalam memupuk
budaya membaca dalam kalangan anak-nak mereka’.

AYAT KESIMPULAN / Ayat Pendirian

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AYAT CADANGAN UMUM


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AYAT HARAPAN
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
CONTOH KESIMPULAN
Soalan : Syarahan - Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat gotong-royong dalam kalangan
masyarakat.

Cadangan susunan ayat untuk perenggan kesimpulan.

A1 - Ayat Kesimpulan
Kesimpulannya, langkah-langkah ini perlu dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh untuk
meningkatkan semangat gotong-royong dalam semua lapisan masyarakat kita.

A2 - Ayat Cadangan
Semua pihak perlu berganding bahu untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah dinyatakan tadi
untuk memastikan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong ini berupaya menarik minat masyarakat./
Kita seyogianya bersama-sama mengorak langkah untuk menjayakan program yang dirancang dengan
penuh swadaya.
A3 - Ayat Harapan (masukkan ungkapan menarik )

Jika segala minhaj yang efektif ini diimplimentasikan, masyarakat madani dan disegani di persada
antarabangsa dek keakrabaan hubungan antara satu sama lain dapat dilahirkan. Seandainya visi ini
berjaya kita realisasikan, maka kita mampu meletakkan nama negara dalam kalangan negara yang
terbilang dari segi ketinggian moral dan akhlaknya. Kita juga mampu duduk sama rendah, berdiri sama
tinggi dengan masyarakat negara lain yang tersohor dari segi nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.
CONTOH 1 - Pengaruh luar yang dihadapi oleh remaja

Secara analoginya, bayang kian jelas bahawa terdapat banyak pengaruh luar yang dihadapi oleh
para remaja di negara kita. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk
mengatasi masalah ini. Tindakan mengharapkan pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini semata-
mata tidak berkesan kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Jika masalah pengaruh luar
dalam kalangan remaja dapat dihapuskan, remaja yang merupakan pemuda harapan bangsa, pemudi
tiang negara dapat melaksanakan tanggungjawab dan obligasi masing-masing untuk memacu
pembangunan negara. Jika remaja kita tidak diasuh, dibimbing dan dididik dengan kamil, tidak mustahil
segala aspirasi negara hanya sekadar imaginasi semata-mata dan tidak menjadi realiti. Oleh sebab itu,
remaja kita perlu terjaga daripada lena dan keasyikan serta melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang mulia
supaya dapat menempatkan diri sebagai modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Secara
implisitnya, negara kita dapat berdiri gah di pentas antarabangsa bergandingan dengan negara maju yang
lain dan terkenal di seantero dunia. Imej negara juga akan harum di persada dunia dan masyarakat
Malaysia akan dianggap sebagai masyarakat kelas pertama kerana ketinggian akhlaknya bak kata
pujangga, “Sesungguhnya bangsa akan kekal utuh jika akhlaknya masih utuh. Jika akhlaknya sudah
lumpuh, mereka pun akan lenyap.”

CONTOH 2 - Peranan ibu bapa untuk mendidik anak menjaga kebersihan

Sebagai penutup kata pemanis bicara, bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa ibu
bapa memainkan peranan yang singnifikan untuk mendidik anak-anak supaya menjaga kebersihan. Anak-
anak apabila diajar erti kasih sayang, mereka akan mengasihi. Apabila diajar erti kebaikan mereka akan
belajar bertanggungjawab dan apabila diajar erti kebersihan mereka akan belajar menjadi harmoni. Oleh
itu, ibu bapa sentiasa menjadi rujukan dan terminologi utama untuk menentukan jati diri anak-anak. Walau
bagaimanapun, kita tidak seharusnya menunding jari kepada ibu bapa sahaja untuk memikul
tanggungjawab ini. Semua pihak seyogianya bekerjasama ibarat ke buki sama didaki, ke lurah sama
dituruni supaya remaja di negara kita dapat mementingkan kebersihan pada masa hadapan. Amalan
kebersihan ini amatlah penting bagi seseorang individu, sekumpulan masyarakat dan sesebuah negara.
Sebuah negara yang maju berakarkan masyarakat yang sihat dan cergas. Oleh itu, remaja yang
merupakan aset negara dan bakal menerajui pemerintahan negara haruslah mementingkan kebersihan di
negara kita. Nelson Mandela pernah berkata, “Jika hendak melihat sesebuah negara, lihatlah generasi
mudanya.” Jika remaja kita mementingkan kebersihan dalam kehidupan maka negara kita akan disegani
oleh negara lain lantas menjadi terkenal di seantero dunia.