Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

MATA PELAJARAN SAINS LELAKI : / orang


MINGGU / HARI / PEREMPUAN : / orang
01 KHAMIS / 03 JANUARI 2019
TARIKH JUMLAH : / orang
KEHADIR TIDAK HADIR :
KELAS 4 MUSLIM
AN
MASA 12.00 PM – 01.00 PM
BIDANG
BAB 1 : PENYIASATAN SAINTIFIK
PEMBELAJARAN
STANDARD
1.1 KAEDAH PENYIASATAN SAINTIFIK
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF
 Menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik 7 daripada 9 dengan betul
PEMBELAJARAN/  Menganalisis dan mentafsir data dengan betul
KRITERIA KEJAYAAN  Menulis laporan penyiasatan saintifik dengan betul

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan


2. Setiap kumpulan diberi sampul berisi tugasan
3. Setiap kumpulan diberi masa selama 5-10 minit untuk menyusun 9 langkah kaedah
penyiasatan saintifik
AKTIVITI 4. Guru dan murid berbincang jawapan
PEMBELAJARAN & 5. Guru menerangkan langkah-langkah kaedah penyiatasan saintifik
PEMUDAHCARAAN 6. Murid diminta untuk menganalisi dan metafsir data
(PdPc) 7. Guru menerangkan cara menulis laporan penyiasatan santifik
8. Murid diberi tugasan sebagai latihan pengukuhan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Round Robin Three Stray One Stay Pembentangan Think-pair share
Hot Seat Gallery walk Peta ithink Kahoot IT
Tarsia Spin-N-Think Jigsaw Problem Solving Role Play

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

NILAI MURNI
Kerjasama Bertolak Ansur Bertanggungjawab Tolong menolong

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
RENDAH
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan
kerana Mesyuarat Kursus
Cuti Rehat / Cuti
Program Sekolah Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
Sai@SK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN T6
2018
MATA PELAJARAN LELAKI : ____ / ____
MINGGU / HARI / orang
TARIKH PEREMPUAN : ____ / ____
KEHADIR orang
KELAS
AN JUMLAH : ____ / ____
MASA orang
BIDANG TIDAK HADIR :
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/ 1.
KRITERIA KEJAYAAN 2.

1.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
RENDAH
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan
kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti
Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai