Anda di halaman 1dari 6

PELAN MENGAJAR - AMALI

(PRACTICAL LESSON PLAN)

KOD DAN NAMA


PROGRAM / PROGRAM IT-020-3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION
CODE AND NAME
TAHAP / LEVEL LEVEL 3

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
C02 COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
COMPETENCY UNIT NUM.
AND TITLE

1. IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE REQUIREMENTS


NO DAN PERNYATAAN 2. CARRY OUT COMPUTER SCHEDULED PREVENTIVE
AKTIVITI KERJA / WORK MAINTENAN
ACTIVITIES NO AND 3. CARRY OUT COMPUTER CORRECTIVE MAINTENAN
STATEMENT 4. PREPARE COMPUTER MAINTENANCE REPORT

NO. KOD / CODE NUM.: IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM Muka : 1 Drp : 6

29
NO. KOD / CODE NUM.:
TEMPAT :Makmal Komputer TEMPOH :30 minit Muka: 2 Drp : 6
IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM

TAJUK/TITLE :

LAKUKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KOMPUTER

TUJUAN PENGAJARAN/INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih-pelatih mesti boleh:-

1. Kenalpasti peralatan yang digunakan

2. Lakukan penyelenggaraan pencegahan pada komputer

ALAT BANTUAN MENGAJAR / TAJUK / NO. KOD /


INSTRUCTIONAL AIDS TITLE CODE NO.

BAHAN Kertas Kerja


IT-020-3:2013-C01/K(2/4)PM
KK
PEMBELAJARAN /LEARNING
MATERIALS

ALAT PANDANG DENGAR / White Board WB


AUDIO VISUAL AIDS Poster P

KUANTITI
PERALATAN, KELENGKAPAN DAN
BAHAN / Kain pengelap dan span 1:1
TOOLS, EQUIPMENTS AND Penyedut habuk 1:1
MATERIALS Berus cat berbagai saiz 1:1
Cecair pencuci 5:1
Putik kapas 1:1
Pemadam pensil 1:1
Pengaliran bumi(Ground Strap) 1:1
Tool kit 5:1
Lampu suluh kecil 1:1

30
NO. KOD / CODE NUM.: IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM Muka : 3 Drp : 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PERSEDIAAN/PREPARATION :

1. Selesakan pelajar dengan ucapan alu-aluan/tanya khabar/pastikan


keselesaan dalam kelas

2. Semak senarai kehadiran

3. Tekan aspek disiplin/beri kerjasama/pakaian/merokok/telefon bimbit/tata-


tertib/ kebersihan

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / komunikasi dua hala / minta


5 Minit
relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan

5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelajar


 Pelajar boleh mempelajari cara memeriksa dan membuat
penyelenggaraan komputer mengikut spesifikasi yang betul.

6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board”


- LAKUKAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KOMPUTER

7. Berikan tujuan dan tuliskan di “White Board”


 Kenalpasti peralatan yang digunakan

 Lakukan penyelenggaraan pencegahan pada komputer

8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini


 Pelatih dapat mengetahui cara membuat penyelengaraan pencegahan
pada komputer dengan lebih jelas.

9. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui


sessi soal-jawab
- Pernahkah anda uji/buat latihan amali sebelum ini ?
- Jika ya, di mana ?

31
NO. KOD / CODE NUM.: IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM Muka : 4 Drp : 6
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS

PENYAMPAIAN/PRESENTATION : Sikap, Keselamatan dan


Persekitaran :
Langkah keselamatan, sikap dan
persekitaran :
i. Pastikan pakai pakaian yang
bersesuaian dan kemas.
ii. Pastikan peralatan yang
digunakan dalam keadaan baik.
iii. Gunakan peralatan yang betul
semasa melakukan pengujian.
iv. Memberi penerangan sikap/displin
v. Menjaga kebersihan tempat
melakukan kerja.
vi. Siapkan kerja dalam tempoh
masa diberi. 10 -15
Minit
1. Kenalpasti peralatan yang 1.1 Gunakan peralatan menggikut
digunakan kerja yang betul
1.2 Tahu fungsi peralatan yang diberi.
1.3 Tunjukkan pada pelajar peralatan
yang digunakan dalam melakukan
penyelenggaraan.

2. Lakukan penyelenggaraan 2.1 Lakukan penyelenggaraan


pencegahan pada komputer komputer mengikut langkah –
langkah yang betul.
2.2 Bersihkan permukaan luar
komputer.
2.3 Bersihkan bahagian dalam
komputer.
2.4 Gunakan berus kecil atau cotton
swab bagi mengeluarkan kekotoran
2.5 Bersihkan skrin paparan
menggunakan kain lembut.

32
NO. KOD / CODE NUM.: IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM Muka :5 Drp : 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PENGGUNAAN/APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Kerja.

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas Kerja yang
diberi.

3. Baca dan fahamkan Kertas Kerja yang telah diberi sebelum kerja amali
dijalankan.
KK 5 Minit

4. Arahkan pelatih melakukan kerja dari mula hingga akhir.

5. Beri penekanan kepada kriteria semakan yang terkandung didalam


Senarai Semak ( Checklist ).

6. Bantu pelatih supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik.

7. Uji kefahaman pelatih dengan beberapa soalan berkaitan dengan kerja


yang dibuat

S 1 : Mengapa perlu mengenalpasti peralatan


J 1 : Bagi tidak silap dalam menggunakan peralatan sewaktu menjalankan
penyelenggaraan.

S 2 : Mengapa perlu melakukan penyelenggaraan komputer


J 2 : Bagi memanjangkan jangka hayat sesebuah komputer.

33
NO. KOD / CODE NUM.: IT-020-3:2013-C02/K(2/4)PM Muka : 6 Drp : 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PENGESAHAN/CONFIRMATION :

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Kerja.


2. Beri arahan dengan jelas tugas pelatih untuk melaksanakan tugasan
tersebut.
3. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau bertanya.
4. Maklumkan bila MULA. 5 Minit
5. Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa tamat.
6. Arahkan pelajar mengemas tempat kerja.
7. Komen dan bincang pencapaian/masalah yang dihadapi oleh pelatih
dengan menyemak sepintas lalu hasil kerja mereka.
8. Bincang perkara penting mengenai apa yang telah diajar, faedahnya dan
minta bersedia untuk tajuk yang akan datang.
9. Maklumkan TAJUK yang akan datang
TAJUK : Melakukan pembetulan penyenggaraan computer.
10. Ucapkan salam.

34

Anda mungkin juga menyukai