Anda di halaman 1dari 20

ASSALAMU ‘ALAIKUM WR WB

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA AGUNG


SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. JADIKANLAH KEGIATAN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMACU DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN BANGSA KAMI.
MENUNDUKKAN KEPALA SEJENAK SERAYA BERDOA KEPADA ALLAH WT. TERANGILAH HATI DAN FIKIRAN KAMI DENGAN NUR HIDAYAH-MU,
SEMOGA KEGIATAN INI DIBERIKAN KELANCARAN TANPA ADA HALANGAN CURAHKAN KEPADA KAMI HIDAYAH KEBENARAN, AGAR TERHINDAR
APAPUN. DARI KESESATAN.
AUDZUBILLAHI MINA SYAITANI RAJIIM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ROBBANAA LATUZIGH QULUUBANAA BADA IDZ HADAITANAA
ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN,
WAHABLANAA MILLADUNKA ROHMATAN INNAKA ANTAL
ALLAHUMMA SHALLI WA SALIM ALA SAYIIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA
WAHHAAB
ALIHI WA SHAHBIHI AJMAIN
YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU CONDONGKAN HATI
KAMI KEPADA KESESATAN SETELAH ENGKAU BERIKAN
YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA KUASA PETUNJUK KEPADA KAMI, DAN KARUNIAILAH KAMI RAHMAT
TOLONGLAH KAMI UNTUK SELALU MENGINGATMU DAN MENSYUKURI DARI SISIMU.
RAHMAT DAN NIKMATMU, DAN PERBAIKILAH AMAL IBADAH KAMI
KEPADAMU. PUJI SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN HANYA KEHADIRAT-MU, YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
ENGKAU MENYAKSIKAN SEGALA KEJADIAN, SEGALA SESUATU ATAS
KODRAT DAN IRODAT-MU. AMPUNILAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA
PARA PEMIMPIN DAN PENDAHULU KAMI. JADIKANLAH SEMUA
KEGIATAN DAN AKTIVITAS KAMI MENJADI AMAL SHOLEH DAN
YA ALLAH YANG MAHA PENGASIH, IBADAH KEPADA-MU.
PADA SAAT INI ENGKAU PERTEMUKAN KAMI DALAM ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA DIBIDANG PERDATA DAN RABBANA ATINA FIDUNYA HASANAH, WAFILAKHIRATI
TATA USAHA NEGARA ANTARA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA HASANAH, WAKINNA AZABANNAR.
MOJOKERTO DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO DALAM
KEADAAN SEHAT DAN PENUH KEBERSAMAAN. UNTUK ITU YAA ALLAH YA WASSALALAHU ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN WA’ALAA ALII
RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA KAMI INI SEBAGAI ACARA YANG SAYIDINA MUHAMMAD.
ENGKAU RIDHOI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT DAN HIDAYAH-MU
BUAT KAMI SEMUA. WALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR ATAS SEGALA RAHMAT
DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA PADA HARI INI DENGAN PENUH
KEAKRABAN DAN BAHAGIA INI KAMI HADIR DI SINI, BERIKANLAH
BAROKAH DAN RIDHO-MU DALAM ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI.

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI...


DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEGIATAN INI, LIMPAHKANLAH
PENGETAHUAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI DAN TUMBUHKAN RASA
PERSAUDARAAN, PERSATUAN YANG KOKOH DI ANTARA KAMI TERJALIN
DENGAN BAIK DAN UTUH.

YA ALLAH TUHAN KAMI, ENGKAULAH SANG MAHA PENGAMPUN...


AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, KESALAHAN KEDUA ORANG
TUA KAMI DAN BIMBINGLAH KAMI SELALU DIJALAN LURUSMU.
PERKENANKANLAH DOA DAN PINTA KAMI INI.
YA ALLAH YA HAQQ, TUHAN YANG MAHA BENAR....
PANCARKANLAH CAHAYA KEBENARAN DI HATI KAMI, PADA
PENDENGARAN KAMI, PADA PENGLIHATAN KAMI, PADA LIDAH KAMI, DAN
PADA SEMUA RAGA KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELIHAT KEBENARAN
ADALAH BENAR DAN MAMPU MENGIKUTINYA, SERTA DAPAT MELIHAT
YANG SALAH ITU ADALAH SALAH, DAN MAMPU MENJAUHINYA.
BERIKANLAH KAMI BANYAK ILMU DAN BERIKANLAH KEMUDAHAN KEPADA
KAMI UNTUK MEMAHAMINYA. ANUGRAKANLAH KEPADA KAMI APA-APA
YANG TELAH ENGKAU ANUGRAHKAN KEPADA HAMBA-HAMBAMU YANG
SHOLEH.
YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA AGUNG

JADIKANLAH KEGIATAN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN


MEMACU DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA KAMI TERCINTA INI,
SERTA

ASSALAMU ‘ALAIKUM WR WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA AGUNG
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, MARILAH KITA BERDO’A DENGAN KHUSYU’, JADIKANLAH KEGIATAN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN
MENURUT AGAMA KITA MASING-MASING. MEMACU DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN BANGSA KAMI.
DAN IZINKAN, SAYA AKAN MEMANDUNYA SECARA AGAMA ISLAM. TERANGILAH HATI DAN FIKIRAN KAMI DENGAN NUR HIDAYAH-MU,
CURAHKAN KEPADA KAMI HIDAYAH KEBENARAN, AGAR TERHINDAR
AUDZUBILLAHI MINA SYAITANI RAJIIM
DARI KESESATAN.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN,
ALLAHUMMA SHALLI WA SALIM ALA SAYIIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA
YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
ALIHI WA SHAHBIHI AJMAIN
ENGKAU MAHA MENGETAHUI TERHADAP KELEMAHAN DAN
KEKURANGAN KAMI. MAKA DARI ITU YAA... ALLAH, AMPUNILAH
ALLAHUMMA YA ALLAH, YA TUHAN KAMI... DOSA DAN KESALAHAN KAMI SERTA KABULKANLAH DOA KAMI
SEGALA PUJI SERTA SYUKUR KAMI HATURKAN KEHADIRAT-MU / ATAS INI//
SEGALA RAHMAT DAN KARUNIA YANG ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA
KAMI // PADA SAAT INI / ENGKAU PERTEMUKAN KAMI / DALAM ACARA RABBANA ATINA FIDUNYA HASANAH, WAFILAKHIRATI
SOSIALISASI PEMBANGUNAN DAN KOMPENSASI JALUR SUTT 150 KV HASANAH, WAKINNA AZABANNAR.
SEKARPUTIH - KERTOSONO / DALAM KEADAAN SEHAT DAN PENUH
KEBERSAMAAN// UNTUK ITU YAA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM WASSALALAHU ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN WA’ALAA ALII
JADIKANLAH ACARA KAMI INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU RIDHOI, SAYIDINA MUHAMMAD.
YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-MU BUAT
KAMI SEMUA. WALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN
WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

YA ALLAH YANG MAHA MENGETAHUI,


BERILAH KAMI ILMU YANG BERMANFAATAN, KEFAHAMAN YANG LUAS,
BERILAH RAHMAT KEPADA KAMI DARI SISI-MU DAN SEMPURNAKANLAH
BAGI KAMI PETUNJUK YANG LURUS DALAM URUSAN KAMI.
LIMPAHKANLAH KEPADA KAMI YANG HADIR PADA ACARA KALI INI,
KESEHATAN, KEMUDAHAN, KEIKHLASAN DAN KECERDASAN SERTA
KEARIFAN DALAM MENGIKUTI SOSIALISASI INI //

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR ATAS SEGALA RAHMAT


DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA PADA HARI INI DENGAN PENUH
KEAKRABAN DAN BAHAGIA INI KAMI HADIR DI SINI, BERIKANLAH
BAROKAH DAN RIDHO-MU DALAM ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI.

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI...


DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEGIATAN INI, LIMPAHKANLAH
PENGETAHUAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI DAN TUMBUHKAN RASA
PERSAUDARAAN, PERSATUAN YANG KOKOH DI ANTARA KAMI TERJALIN
DENGAN BAIK DAN UTUH.

YA ALLAH TUHAN KAMI, ENGKAULAH SANG MAHA PENGAMPUN...


AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, KESALAHAN KEDUA ORANG
TUA KAMI DAN BIMBINGLAH KAMI SELALU DIJALAN LURUSMU.
PERKENANKANLAH DOA DAN PINTA KAMI INI.
YA ALLAH YA HAQQ, TUHAN YANG MAHA BENAR....
PANCARKANLAH CAHAYA KEBENARAN DI HATI KAMI, PADA
PENDENGARAN KAMI, PADA PENGLIHATAN KAMI, PADA LIDAH KAMI, DAN
PADA SEMUA RAGA KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELIHAT KEBENARAN
ADALAH BENAR DAN MAMPU MENGIKUTINYA, SERTA DAPAT MELIHAT
YANG SALAH ITU ADALAH SALAH, DAN MAMPU MENJAUHINYA.
BERIKANLAH KAMI BANYAK ILMU DAN BERIKANLAH KEMUDAHAN KEPADA
KAMI UNTUK MEMAHAMINYA. ANUGRAKANLAH KEPADA KAMI APA-APA
YANG TELAH ENGKAU ANUGRAHKAN KEPADA HAMBA-HAMBAMU YANG
SHOLEH.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA AGUNG

JADIKANLAH KEGIATAN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN


MEMACU DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA KAMI TERCINTA INI,
SERTA

Assalamu ‘alaikum wr wb

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini agar acara ini Bangsa kami sedang menghadapi tantangan global, jadikan kegiatan Kemah Kerja ini
berjalan dengan lancar. salah satu upaya membangun kualitas`manusia Indonesia yang berakhlaq mulia,
Dan saya akan memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. cerdas, intelektual dan santun perilakunya

Audzubillahi mina syaitani rajiim Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang


Bismillahirrahmanirrahim Anugerahkan kepada para mahasiswa kekuatan dan ketabahan ketika mereka
Alhamdulillahirabbil alamin, menghadapi hambatan dan cobaan , bentangkanlah jalan kemudahan dalam
Hamdan sakiriin… hamdan na’imiin… hamdan yuwafi ni’amahu wayukafi mazidah… ya mengarungi kehidupan ini, jadikan mereka insan yang Bernurani, Cendekia, dan
rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lii jalali wa azimi sulthonik. Mandiri.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain
Ya Allah Ya Rabbana...
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami... Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, memiliki sifat amanah dan jujur
yang Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemukan kami dalam dalam hidup dan kehidupan kami.
acara ............................................................................................................................... Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami
memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan,
............................................................................................................................... lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.

di Kecamatan Magersari dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan. Untuk itu ya
Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah acara ini acara yang Engkau Ridhoi, Engkau YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Rahmati, Engkau berikan Taufiq dan Hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru
lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.
Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Ya Allah Ya Haqq, Tuhan Yang Maha Benar....
Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat
kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
adalah salah, dan mampu menjauhinya.
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
memahaminya. Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan Walhamdulillahirabbil alamin
kepada hamba-hambaMu yang
sholeh. Wassalamu’alaikum wr wb.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung


Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung
pembangunan kota kami tercinta ini, serta
Assalamu ‘alaikum wr wb

Salam Sejahtera bagi kita semua. YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu’, menurut agama kita Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru
masing-masing. kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.
Dan Izinkan, saya akan memandunya secara Islam. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.

Audzubillahi mina syaitani rajiim Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin, Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
Hamdan sakiriin… hamdan na’imiin… hamdan yuwafi ni’amahu wayukafi mazidah… ya
rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lii jalali wa azimi sulthonik. Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain Walhamdulillahirabbil alamin
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami... Wassalamu’alaikum wr wb.
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia
yang Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemu-kan kami
kembali dalam acara Penutupan Kemah Kerja Mahasiswa

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................
di Kecamatan Magersari dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan.
Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, menjalin silaturahim
sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang kami, untuk itu ya Allah, tanamkan
sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga kami dapat mengamalkan
ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami untuk berkiprah dalam pembangunan
bangsa kami.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami....
Dengan telah berakhirnya kegiatan Kemah Kerja Mahasiswa ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan
baik dan utuh.
Ya Allah......, jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan
rahmah. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi
dengan berkah, selamatkan kami dalam perjalanan pulang untuk menemui orang-orang
yang kami cintai – dan jangan lagi goyahkan iman kami setelah mendapat petunjuk dari-
Mu.

Dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga
pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, berikanlah
barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.
Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada
kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun...


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami dan bimbinglah
kami selalu dijalan lurusmu. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Ya Allah Ya Haqq, Tuhan Yang Maha Benar....
Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada
penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat
kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu
adalah salah, dan mampu menjauhinya.
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk
memahaminya. Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan
kepada hamba-hambaMu yang
sholeh.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung

Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung
pembangunan kota kami tercinta ini, serta

ASSALAMU ‘ALAIKUM WR WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, MARILAH KITA BERDO’A DENGAN KHUSYU’, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI / YA ALLAH
MENURUT AGAMA KITA MASING-MASING. KABULKANLAH DOA KAMI INI//
DAN IZINKAN, SAYA AKAN MEMANDUNYA SECARA AGAMA ISLAM.
RABBANA ATINA FIDUNYA HASANAH, WAFILAKHIRATI
AUDZUBILLAHI MINA SYAITANI RAJIIM HASANAH, WAKINNA AZABANNAR.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN, WASSALALAHU ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN WA’ALAA ALII
ALLAHUMMA SHALLI WA SALIM ALA SAYIIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA SAYIDINA MUHAMMAD.
ALIHI WA SHAHBIHI AJMAIN
WALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN
ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI...
WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.
SEGALA PUJI SERTA SYUKUR KAMI HATURKAN KEHADIRAT-MU / ATAS
SEGALA RAHMAT DAN KARUNIA YANG ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA
KAMI // PADA SAAT INI / ENGKAU PERTEMUKAN KAMI / DALAM ACARA
SOSIALISASI PENILAIAN LOMBA RW BERSERI TINGKAT KECAMATAN
MAGERSARI TAHUN 2018 / DALAM KEADAAN SEHAT DAN PENUH
KEBERSAMAAN//

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI...


BERILAH PETUNJUK DAN BIMBINGAN KEPADA KAMI / JADIKANLAH ACARA
SOSIALISASI INI / SEBAGAI MAJELIS ILMU YANG BERMANFAAT/ YANG
MEMBUAHKAN HASIL MANFAAT / BAGI MASYARAKAT DAN KOTA KAMI //

YA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG,,


KAMI BERLINDUNG KEPADA-MU / DARI RASA SEDIH DAN DUKA // KAMI
BERLINDUNG KEPADA-MU / DARI RASA LEMAH DAN MALAS // DAN KAMI
BERLINDUNG KEPADA-MU / DARI KESALAHAN YANG TERLANJUR KAMI
LAKUKAN // BERIKANLAH KAMI KESEHATAN / KEKUATAN / SERTA
LINDUNGANMU / SEHINGGA KAMI DAPAT MENJALANKAN SELURUH
AMANAH / YANG DIEMBANKAN KEPADA KAMI DENGAN BAIK //
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR ATAS SEGALA RAHMAT
DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA PADA HARI INI DENGAN PENUH
KEAKRABAN DAN BAHAGIA INI KAMI HADIR DI SINI, BERIKANLAH
BAROKAH DAN RIDHO-MU DALAM ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI.

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI...


DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEGIATAN INI, LIMPAHKANLAH
PENGETAHUAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI DAN TUMBUHKAN RASA
PERSAUDARAAN, PERSATUAN YANG KOKOH DI ANTARA KAMI TERJALIN
DENGAN BAIK DAN UTUH.

YA ALLAH TUHAN KAMI, ENGKAULAH SANG MAHA PENGAMPUN...


AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, KESALAHAN KEDUA ORANG
TUA KAMI DAN BIMBINGLAH KAMI SELALU DIJALAN LURUSMU.
PERKENANKANLAH DOA DAN PINTA KAMI INI.
YA ALLAH YA HAQQ, TUHAN YANG MAHA BENAR....
PANCARKANLAH CAHAYA KEBENARAN DI HATI KAMI, PADA
PENDENGARAN KAMI, PADA PENGLIHATAN KAMI, PADA LIDAH KAMI, DAN
PADA SEMUA RAGA KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELIHAT KEBENARAN
ADALAH BENAR DAN MAMPU MENGIKUTINYA, SERTA DAPAT MELIHAT
YANG SALAH ITU ADALAH SALAH, DAN MAMPU MENJAUHINYA.
BERIKANLAH KAMI BANYAK ILMU DAN BERIKANLAH KEMUDAHAN KEPADA
KAMI UNTUK MEMAHAMINYA. ANUGRAKANLAH KEPADA KAMI APA-APA
YANG TELAH ENGKAU ANUGRAHKAN KEPADA HAMBA-HAMBAMU YANG
SHOLEH.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA AGUNG

JADIKANLAH KEGIATAN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN


MEMACU DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA KAMI TERCINTA INI,
SERTA

Assalamu ‘alaikum wr wb

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini agar acara ini Bangsa kami sedang menghadapi tantangan global, jadikan kegiatan Kemah Kerja ini
berjalan dengan lancar. salah satu upaya membangun kualitas`manusia Indonesia yang berakhlaq mulia,
Dan saya akan memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. cerdas, intelektual dan santun perilakunya

Audzubillahi mina syaitani rajiim Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang


Bismillahirrahmanirrahim Anugerahkan kepada para mahasiswa kekuatan dan ketabahan ketika mereka
Alhamdulillahirabbil alamin, menghadapi hambatan dan cobaan , bentangkanlah jalan kemudahan dalam
Hamdan sakiriin… hamdan na’imiin… hamdan yuwafi ni’amahu wayukafi mazidah… ya mengarungi kehidupan ini, jadikan mereka insan yang Bernurani, Cendekia, dan
rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lii jalali wa azimi sulthonik. Mandiri.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain
Ya Allah Ya Rabbana...
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami... Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, memiliki sifat amanah dan jujur
yang Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemukan kami dalam dalam hidup dan kehidupan kami.
acara ............................................................................................................................... Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami
memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan,
............................................................................................................................... lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.

di Kecamatan Magersari dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan. Untuk itu ya
Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah acara ini acara yang Engkau Ridhoi, Engkau YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Rahmati, Engkau berikan Taufiq dan Hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru
lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.
Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Ya Allah Ya Haqq, Tuhan Yang Maha Benar....
Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat
kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
adalah salah, dan mampu menjauhinya.
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
memahaminya. Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan Walhamdulillahirabbil alamin
kepada hamba-hambaMu yang
sholeh. Wassalamu’alaikum wr wb.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung


Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung
pembangunan kota kami tercinta ini, serta
Assalamu ‘alaikum wr wb

Salam Sejahtera bagi kita semua. YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu’, menurut agama kita Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru
masing-masing. kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.
Dan Izinkan, saya akan memandunya secara Islam. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.

Audzubillahi mina syaitani rajiim Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin, Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
Hamdan sakiriin… hamdan na’imiin… hamdan yuwafi ni’amahu wayukafi mazidah… ya
rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lii jalali wa azimi sulthonik. Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain Walhamdulillahirabbil alamin

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami... Wassalamu’alaikum wr wb.


Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia
yang Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemu-kan kami
kembali dalam acara Penutupan Kemah Kerja Mahasiswa

..............................................................................................................................................
...............................................................................................................
di Kecamatan Magersari dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan.
Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, menjalin silaturahim
sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang kami, untuk itu ya Allah, tanamkan
sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga kami dapat mengamalkan
ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami untuk berkiprah dalam pembangunan
bangsa kami.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami....
Dengan telah berakhirnya kegiatan Kemah Kerja Mahasiswa ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan
baik dan utuh.
Ya Allah......, jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan
rahmah. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi
dengan berkah, selamatkan kami dalam perjalanan pulang untuk menemui orang-orang
yang kami cintai – dan jangan lagi goyahkan iman kami setelah mendapat petunjuk dari-
Mu.

Dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga
pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, berikanlah
barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.

Ya Allah, Ya Tuhan kami...


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada
kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun...


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami dan bimbinglah
kami selalu dijalan lurusmu. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Ya Allah Ya Haqq, Tuhan Yang Maha Benar....
Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada
penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat
kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu
adalah salah, dan mampu menjauhinya.
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk
memahaminya. Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan
kepada hamba-hambaMu yang
sholeh.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung

Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung
pembangunan kota kami tercinta ini, serta
Assalamu ‘alaikum wr wb Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung

Salam sejahtera bagi kita semua Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan
Bapak, ibu serta hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a menurut agama mendukung pembangunan kota kami. Terangilah hati dan fikiran kami dengan
kita masing-masing nur hidayah-mu, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban
Dan saya akan memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam tugas-tugas mulia, dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkan
kepada kami hikmah keilmuan dan ketrampilan, untuk menutupi kekurangan
Audzubillahi mina syaitani rajiim dan membenahi kesalahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran, agar
Bismillahirrahmanirrahim terhindar dari kesesatan.
Alhamdulillahirabbil alamin,
Hamdan sakiriin… hamdan na’imiin… hamdan yuwafi ni’amahu wayukafi Ya Allah…... yang maha Pengampun
mazidah… ya rabbana lakalhamdu kama yanbaghi lii jalali wa azimi sulthonik. Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka
Allahumma sholli’ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina muhammad dari itu ya Allah… ampunanilah segala dosa dan kesalahan kami.
ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami.
ya Allah…… ya Tuhan kami
Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu pada hari ini, selain
rasa syukur kami pada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
anugerahkan kepada kami, Kami bersyukur kepada Mu karena pada hari ini
engkau telah mengizinkan kami dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
pembukaan Bimbingan Teknis E- Katalog yang diselenggarakan oleh Walhamdulillahirabbil alamin
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 dalam keadaan sehat dan penuh
kebersamaan. Tiada lain harapan, melainkan mengharap borokah dan ridho- Wassalamu’alaikum wr wb.
mu selalu menyertai kami.

Ya Allah, yang maha Mengetahui

Berilah kami ilmu yang bermanfaatan, kefahaman yang luas, berilah rahmat
kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus
dalam urusan kami.
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang
tidak khusu’, nafsu yang tidak pernah puas, dan do’a yang tidak dikabulkan.
Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada
Kami.
Assalamu ‘alaikum wr wb YA ALLAH YA GHAFFUR, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

Salam sejahtera bagi kita semua Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu menurut agama guru kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah
masing-masing mendahului kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Dan Izinkan, saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam
Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
Audzubillahi mina syaitani rajiim
Bismillahirrahmanirrahim Wassalalahu alaa sayidina muhammadin wa’alaa alii sayidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya’i
walmursalin Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun Wassalamu alal mursalin
Wa ala alihi wa ashabihi aj’main Walhamdulillahirabbil alamin

ya Allah…… ya Tuhan kami Wassalamu’alaikum wr wb.

Ya Allah Dengan Mengucapkan Puji Serta Syukur Kehadirat-Mu Atas Segala


Rahmat Karunia-Mu Yang Telah Engkau Limpahkan Kepada Kami, Pada Saat
Ini Kami Hadir Dalam Pembukaan Musrenbang Kecamatan Magersari Tahun
2018, Untuk Itu Ya Allah, Jadikanlah Acara Yang Kami Laksanakan Ini
Membawa Barokah, Dan Ridho-Mu.

Ya Allah, ya Tuhan Kami

Terangilah Hati Dan Fikiran Kami Dengan Nur Hidayah-Mu, Berikan Kepada
Kami Kemampuan Jiwa Untuk Mengemban Tugas-Tugas Mulia, Dan Kekuatan
Iman Untuk Menghadapi Cobaan. Limpahkan Kepada Kami Hikmah Keilmuan
Dan Ketrampilan, Untuk Menutupi Kekurangan Dan Membenahi Kesalahan.
Curahkan Kepada Kami Hidayah Kebenaran, Agar Terhindar Dari Kesesatan.

Ya Allah, Tuhan Semesta Alam

Kami Semua Bertekad Untuk Selalu Berbuat baik. Untuk Itu Ya Allah, Luruskan
Niat Kami Dalam Membangun Kota Mojokerto Yang Tercinta Ini, Limpahkanlah
Ya Allah Kepada Kami Ketepatan Melangkah, Kebenaran Dalam
Merencanakan Kegiatan Pembangunan, Sebagai Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Menuju Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur.

Assalamu ‘alaikum wr. Wb. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun

Salam sejahtera bagi kita semua Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a menurut agama masing-masing kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu KepadaMulah kami menyembah,
Dan Izinkan, saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepadaMulah kami memohon ampunan dan pertolongan serta hanya
kepadaMu kami melakukan pengabdian, ya Allah kabulkanlah doa dan
Audzubillahi mina syaitani rajiim permohonan kami.
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya’i
walmursalin Rabbana taqabalminna innaka antassamiul alim.
Wa ala alihi wa ashabihi aj’main Watub’alaina innaka anta tawaburrahim
Rabbana atina fidunya hasanah, wafilakhirati hasanah, wakinna azabannar.
ya Allah…… ya Tuhan kami Subhana rabbika rabbil ihzati amma yashifun
Wassalamu alal mursalin
Kami bersyukur kepada Mu karena pada hari ini engkau telah mengizinkan kami Walhamdulillahirabbil alamin
dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Magersari Tahun 2018. Wassalamu’alaikum wr wb.
Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu kebaikan Mu, pintu kenikmatan Mu,
pintu Kesehatan Mu, pintu Keselamatan Mu selama kami mengikuti Kegiatan
ini.

Ya Allah, Tuhan semesta alam

ALLOOHUMMA NAFFI’NII BIMAA ‘ALLAMTANII WA ‘ALLIMNII


MAA YANFA’UNII……

“Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan
ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami”.
Ya Allah… berilah kami kefahaman yang luas, berilah rahmat kepada kami dari
sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang
tidak khusu’, nafsu yang tidak pernah puas, dan do’a yang tidak dikabulkan.

Ya Allah Tuhan Semesta Alam,


Kami Semua Bertekad Untuk Selalu Berbuat, Mensejahterakan Masyarakat Menuju Bengkulu Yang Bermartabat. Untuk Itu Ya Allah,
Luruskan Niat Kami Dalam Membangun Provinsi Bengkulu Yang Tercinta Ini, Limpahkanlah Ya Allah Kepada Kami Ketepatan
Melangkah, Kebenaran Dalam Merencanakan Kegiatan Pembangunan, Untuk Provinsi Bengkulu Lima Tahun Ke Depan. Sebagai Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofuur.

Yaa Allah, Yaa Khoirol Hadii,


Terangilah Hati Dan Fikiran Kami Dengan Nur Hidayah-Mu, Berikan Kepada Kami Kemampuan Jiwa Untuk Mengemban Tugas-Tugas
Mulia, Dan Kekuatan Iman Untuk Menghadapi Cobaan. Limpahkan Kepada Kami Hikmah Keilmuan Dan Ketrampilan, Untuk Menutupi
Kekurangan Dan Membenahi Kesalahan. Curahkan Kepada Kami Hidayah Kebenaran, Agar Terhindar Dari Kesesatan.
Ya Allah Ya Ghoffar
Ampunilah Dosa-Dosa Kami, Dosa Ibu Bapak Kami, Para Pemimpin Dan Pejuang Pendahulu Kami, Terimalah Amal Dan Ibadah Kami
Dan Mereka Semua, Karena Engkau Maha Pengampun Dan Mengabulkan Doa.

Anda mungkin juga menyukai