Anda di halaman 1dari 3

Sayyid Qutb dan Pemikirannya

Sayyid Qutb
Mengafirkan Umat Islam

Sungguh zaman berputar kembali seperti kondisi saat kedatangan


Islam dengan ajaran Laa Ilaaha illallah. Sungguh umat manusia telah
murtad kembali menyembah hamba-hamba dan mennyeleweng dari
ajaran agama, murtad dari kalimat Laa Ilaaha illallah. Sayyid Qutb, Fi
Dzilal al-Qur’an, II/1057.
Sayyid Qutb Mengatakan:
Allah Ada di Mana-mana

“Dan Allah bersama kalian di mana pun kalian berada …”


Ini adalah ungkapan hakiki tidak kinayah dan tidak majaz.
Maka Allah-Yang Maha Suci-bersama setiap orang dan
segala sesuatu di setiap waktu dan setiap tempat.