Anda di halaman 1dari 1

Model Pengurusan Disiplin.

Model Disiplin Model Akibat


Asertif Center Logikal Dreikurs

Murid
Hak sebagai seorang
diberikepercayaan dan
pengajar yang
tanggungjawab
profesional ada pada
menjaga disiplin dalam
guru.
bilik darjah.

Kenalpasti punca salah


Penetapan dan laku murid. Guru
penguakuasaan bimbing murid untuk
peraturan. patuh kepada
peraturan.

Pendekatan secara
interaksi digunakan
Suasana pembelajaran
oleh guru secara
bersifat dekmokratik
berterusan kepada
murid.