Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2017
NAMA PYD GRED JAWATAN DG41
NO.K.P.
TEMPAT
JANTINA
BERTUGAS
JAWATAN PPP

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA AKHIR SASARAN
4 daripada 6 orang murid pendidikan khas dapat mencapai kemahiran
1
Bahasa Melayu yang diajar PK2
3 daripada 6 orang murid pendidikan khas dapat mencapai kemahiran
2
Bahasa Melayu yang diajar PK1
3 Menulis rancangan pengajaran harian mengikut jadual waktu 2017
4 Menjalankan P & P mengikut jadual waktu individu
Melaksanakan ujian formatif dan sumatif untuk setiap matapelajaran yang
5
diajar
Menyediakan, menyemak dan melengkapkan kertas soalan peperiksaan
6
PENGURUSAN PENGAJARAN pertengahan dan akhir tahun serta buku pelaporan markah
DAN PEMBELAJARAN Menyediakan Bahan Bantu Mengajar untuk subjek Bahasa Melayu,
7 Kemahiran Manipulatif, Pendidikan Jasmani & kesihatan dan Pendidikan
Muzik
Merekod borang Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)
8
setiap murid bagi matapelajaran yang diajar.
Menyemak buku aktiviti, buku kerja dan senarai semak setiap murid yang
9
diajar kelas PK1 & PK 2
10 Guru kelas PK2
11 Guru pentaksir PBS PPKI
12 Setiausaha PPKI

13 Mencapai 80% kehadiran murid terlibat dalam aktiviti Pengakap

KOKURIKULUM SEKOLAH 14 Mencapai 80% kehadiran murid terlibat dalam aktiviti kelab pencinta alam

15 Mencapai 80% kehadiran murid terlibat dalam aktiviti 1M1S


16 Kehadiran murid kelas PK 2 melebihi 85% setiap bulan

HAL EHWAL MURID memastikan setiap murid PK 2 mendapat perkhidmatan Pergigian dan
17
kesihatan yang disediakan di sekolah
18 100% murid PPKI mendapat RMT
19 Mengajar kelas tambahan Tahun 6- Bahasa Melayu
20 Menjalankan aktiviti kompos untuk Program C2 Earth sepanjang tahun
22 AJK Program Israk & Mikraj dan Maulidurasul 2017 (Jurugambar)
23 Kejohanan MSS Zon Selatan (AJK Hadiah/ Juru acara)
24 Program Anak angkat
TUGAS SAMPINGAN Menyediakan soalan peperiksaan bagi matapelajaran Matematik,
25 Pengurusan diri, Pendidilkan Seni dan Pendidikan Jasmani untuk 100
peperiksaan yang dilaksanakan 2 kali setahun
26 AJK makanan Kem Sahsiah
27 Penyelaras Program Kunjungan Muhibah Tahun Baru Cina
Penyelaras Program PdPc lawatan sambil belajar ke Petrosains dan Angry
28
Bird, Johor Bahru
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 1 0 0
JUMLAH MARKAH 100 0 0
PENCAPAIAN 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
SKOR 4 ###
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD
ANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KAH KEBERHASILAN TAHUN 2017
DG41

CATATAN
PENILAIAN AKHIR