Anda di halaman 1dari 3

Nama kel

Raka guncang

Abdul hadi

1.Surah yg menjelaskan tentang kompetensi dalam kebaikan adalah

A.Q.S.Al-Baqarah:148

B.Q.S.Al-A’raf:172

C.Q.S.Fatir:32

D.Q.S.Al-Baqarah:182

2.surah yg menjelaskan tentang keuntungan orang yg lebih dahulu berbuat baik adalah

A.Q.S.Al-Baqarah:148

B.Q.S.Al-A’raf:172

C.Q.S.Fatir:32

D.Q.S.Al-Baqarah:182

3.siapa pimpinan pusat muhammadiyah saat ini

A.K.H.Ahmad Dahlan

B.Noor Aliyah

C.Kaharudin Yunus

D.K.H.Haidar nasir

4.K.H.Ahmad Dahlan lahir di mana

A.Bandung

B.Solo

C.Jogjakarta

D.jakarta

5.surah yg menjelaskan tentang anjuran bertoleransi adalah

A.Q.S.Yunus:40-41

B.Q.S.Al-Kahfi:29

C.Q.S.Al-Kafirun:1-6
D.Q.S.Al-Mujadallah:11

6.surah yg menjelaskan tentang setiap individu di beri kelonggaran adalah

A.Q.S.Yunus:40-41

B.Q.S.Al-Kahfi:29

C.Q.S.Al-Kafirun:1-6

D.Q.S.Al-Mujadallah:11

7.surah yg menjelaskan tentang memberi kesempatan kepada orang lain adalah

A.Q.S.Yunus:40-41

B.Q.S.Al-Kahfi:29

C.Q.S.Al-Kafirun:1-6

D.Q.S.Al-Mujadallah:11

8.surah yg menjelaskan tentang ada orang yg beriman dan tidak beriman adalah

A.Q.S.Yunus:40-41

B.Q.S.Al-Kahfi:29

C.Q.S.Al-Kafirun:1-6

D.Q.S.Al-Mujadallah:11

9.surah yg menjelaskan tentang beriman kepada yg gaib adalah

A.Q.S.Yunus:40-41

B.Q.S.Al-Kahfi:29

C.Q.S.Al-Baqarah:3

D.Q.S.Al-Mujadallah:11

10.golongan islam yg percaya amalan harus dgn niat adalah

A.Amaliyah

B.Ismailiyah

C.Syuaibiyah
DMuhammadiyah