Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama

No. Kad Pengenlan

Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Tarikh 19 Jun 2018

Kelas Tahun 5

Jumlah Pelajar 3 orang murid

Masa 12.15 pagi – 1.15 pagi

Tema Saya dan Masyarakat

Tajuk Hargai jasa masyarakat setempat

Nilai Berterima kasih

Standard Kandungan 4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa

4.1.1 Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa


Standard pembelajaran 4.1.2 Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang
berjasa.
Objektif pembelajaran Kognitif ( Penaakulan Moral)
1. Murid dapat menyenaraikan cara meghargai anggota masyarakat yang
berjasa.

Afektif (Perasaan Moral)


1. Murid dapat menghuraikan perasaan apabila meghargai masyarakat
yang berjasa.

Psikomotor (Perlakuan Moral)


1. Murid dapat memahami dan mengamalkan sikap menghargai
anggota masyarakat setempat yang berjasa.
Pengetahuan Sedia Ada Murid berterima kasih kepada pengawal keselamatan.

Elemen Merentas Kreativiti dan inovatif

Kurikulum

Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi, menganalisis, menilai

Tinggi

Penerapan Nilai Berterima kasih

Teknik Perbincangan, soal jawab, penerangan, cari maksud, permainan dadu


beracun
Bahan Bantu Belajar Buku latihan, buku teks moral, kad perkataan, dadu beracun
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
LANGKAH ISI PELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Set Induksi Mengedarkan kad 1. Murid diberikan satu kad perkataan. BBM:
perkatan dan berbincang
( ± 5 minit) 2. Setiap murid membaca perkataan kad perkataan
tentang maksud pada
kad perkataan. yang terdapat pada kad tersebut.
Pendekatan:
3. Murid meneka apakah maksud
pendekatan induktif
setiap perkataan yang mereka
dapat. Teknik :

4. Guru mengaitkan kad perkataan tadi


Maksud perkataan
dengan tajuk nilai murni yang akan
dipelajari hari ini. KBAT :

pengetahuan,
Kad perkataan terima kasih dalam
banyak bahasa kefahaman

kamsahamnida

syukran

merci

arigator

LANGKAH Mengamalkan sikap 1. Murid diterangkan dengan maksud BBM :


1 menghargai orang yang
terima kasih. Buku teks moral
berjasa.
( ± 15 minit) 2. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang nilai berterima kasih.
Konsep terima kasih. Teknik :
Terima kasih : Perasaan JANGKAAN JAWAPAN :
Penerangan,
dan perlakuan untuk
menunjukkan pengiktirafan - Selepas rakan tolong Soal jawab,
dan penghargaan - Sebagai tanda menghargai jasa,
terhadap sesuatu jasa, Perbincangan
sumbangan atau pertolongan, sumbangan orang
pemberian.
SOALAN : KBAT :
3. Murid diberikan empat contoh situasi
1. Bilakah waktu yang yang berlaku di kawasan setempat. Kefahaman,
perlu kita ucap terima
kasih? Aplikasi
2. Nyatakan apakah 4. Murid berbincang bersama rakan
tujuan ucapan
bagaimana menghadapi situasi
berterima kasih.
tersebut.
Empat situasi di kawasan
setempat. 5. Murid dibimbing oleh guru semasa
menjalankan aktiviti ini.

Langkah 2 Sumbangan yang 1. Murid diminta menyatakan apakah BBM :


diberikan oleh masyarakat
( ± 15 minit) sumbangan yang masyarakat telah Buku latihan.
Ketua kamung membaiki berikan kepada mereka.
jambatan.
2. Murid mencatat setiap yang
Anggota kebajikan Teknik :
menghulurkan bantuan dinyatakan dan jawapan rakan
kepada rumah anak yatim mereka di buku latihan. permainan,
Ahli bomba 3. Murid menerangkan bagaimana cara soal jawab
menyelematkan orang
yang lemas. mereka untuk menghargai setiap
sumbangan yang telah dicatatkan.
Strategi :
4. Murid berbincang bersama guru
Berpusatkan murid
terhadap jawapan yang diberikan.
5. Murid dibimbing sepanjang aktiviti ini
berjalan. Nilai :

Berterima kasih

KBAT :

analisis,

kefahaman,

aplikasi

EMK :

Kreativiti

Langkah 3 Dadu beracun. 1. Murid perlu membaling dadu BBM :


( ± 20 minit) Setiap bahagian petak beracun sehingga dadu berhenti. dadu beracun,
dadu akan ada soalan 2. Murid perlu menjawab soalan
buku aktiviti moral
mudah. mudah pada kotak dadu beracun
yang berada di atas.
Latihan lembaran kerja. 3. Murid dibimbing semasa menjawab Strategi :
Cara-cara menghargai soalan. Berpusatkan murid
sumbangan masyarakat 4. Permainan dadu beracun diteruskan
Teknik :
setempat yang berjasa sehingga semua murid dapat
menjawab soalan mudah tersebut. Latih tubi
5. Murid diberikan latihan lembaran permainan
kerja.
6. Murid membentangkan hasil
jawapan di hadapan kelas.
7. Perbincangan jawapan dilakukan
bersama guru dengan murid
Penutup Rumusan pengajaran dan 1. Guru merumuskan semula apa yang Rumusan
( ± 5 minit) pembelajaran menghargai telah dipelajari hari ini.
Teknik :
sumbangan masyarakat 2. Murid memberi tahap kefahaman
setempat yang berjasa mengenai tajuk pengajaran hari ini Ganjaran (reward chart)
berdasarkan pada bintang.
Strategi :
3. Murid diberi ganjaran oleh guru pada
reward chart berdasarkan Berpusatkan murid

penglibatan murid sepanjang P&P


ini dijalankan.

Refleksi: