Anda di halaman 1dari 2

INDEKS PORTFOLIO

RPH

LABEL KANDUNGAN
A FALSAFAH PENDIDIKAN
B TATASUSILA PROFESION KEGURUAN
C PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
D SURAT PEKELILING IKHTISAS
E PPPM 2013-2015
F MISI DAN VISI KPM
G STRATEGI PEDAGOGI
HI PROSES PEMIKIRAN & SENARAI KANDUNGAN
JK MAKLUMAT DIRI GURU
L SENARAI TUGAS GURU
M JADUAL WAKTU MENGAJAR
N SENARAI BUKU RUJUKAN
O RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PQ TAKWIM PERSEKOLAHAN
R RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
S REKOD PEMBERIAN KERJA MURID
T REKOD PRESTASI MATA PELAJARAN
U REKOD PRESTASI PEPERIKSAAN
VW PENYELIAAN/PERBINCANGAN PROFESIONAL
XYZ CATATAN