Anda di halaman 1dari 2

M/PELAJARAN SIVIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

TAJUK UTAMA AKHLAK TERPUJI HIASAN DIRI


TARIKH 21-Jun-19 MASA 10.30-11.30
TINGKATAN 1 KEHADIRAN /
BIDANG AKHLAK ISLAMIAH TAJUK (BAB) AKHLAK TERPUJI HIASAN
DIRI
NILAI/TERAS ☒ kasih sayang ☒ bertanggungjawab
SIVIK ☒ hormat menghormati ☐ kegembiraan
STANDARD 6.1.1 Menyatakan maksud akhlak
KANDUNGAN
STANDARD Murid dapat:
PEMBELAJARAN 6.1.2. menjelaskan maksud mahmudah serta contoh mengamalkannya.
6.1.2. menyatakan kelebihan berakhlak mulia
6.1.4. menjelaskan tujuan memelihara akhlak
6.1.6. menghuraikan implikasi tidak memelihara akhlak dalam kehidupan.
6.1.7. mengamalkan akhlak mahmudah dalam kehidupan dan menjauhi akhlak
mazmumah.

STANDARD Tahap
Tafsiran
PRESTASI penguasaan
1 Menyatakan maksud adab
2 Menerangkan cara beradab
3 Mengaplikasi adab dalam kehidupan
4 Menganalisis adab dalam kehidupan seharian
5 Menilai adab dalamkehidupan seharian
6 Merumus adab yang baik dan sifat mazmumah.
OBJEKTIF Murid dapat :
1. Menjelaskan cara beradab terhadap orang sekeliling
2. Mengekpresikan perasaan apabila menghormati dan
dihormati sesama ahli keluarga
3. Mempraktikkan amalan menghormati dan dihormati sesama
ahli keluarga
AKTIVITI PAK 21 1. Menonton tayangan drama pendek berkaitan adab.
2. Aktiviti PAK21 cara beradab dalam keluarga.
‫☐عملي‬ ‫ ليسن‬/‫☒سوءال جواب‬
‫☐ڤمرهاتين‬ ‫☒التيهن \ حاصيل كرجا‬
‫☒كوءيز\ توليسن\ فروجيك‬
‫☐تايڠن ۏيدياو‬
‫☒كرجا كومڤولن‬
‫☐ ساليد ڤرسمباهن‬
‫☐ڤمبنتڠن‬
‫☐لمبرن كرج‬
ELEMEN ‫ كرجا سڤاسوكن‬: ‫☐نيالي مورن‬
PERPADUAN
‫ برصفة تربوك‬: ‫☐منريما کڤلباݢاين‬
EMK ‫ برهيمه تيڠڬي‬: ‫☐مڠحرمتي كڤلباڬايان‬
‫ راسيونل‬: ‫☐ مڠوروس كڤلباڬايان‬
ELEMEN STEM ‫☐ماتماتيك‬ ‫☐ ساءين س ☐تيكنولوڬي ☐ انڬيناريڠ‬
TUGASAN ______‫☐بوكو كرجا موك سورت‬
MURID
______‫☐ليبرن كرجا ستندرد ڤريستاسي‬
‫☐كرجا كومڤولن عملي‬
KRITERIA Murid dapat menerangkan adab dalam diri dan sifat mazmumah yang perlu
KEJAYAAN dijauhi.
NILAI Menghayati adab yang baik dalam diri dan menjauhi sifat mazmumah.
REFLEKSI 1. ___/___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengukuhan.
2. ___/___ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran kerana.
3. Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
_____________________________________________________________