Anda di halaman 1dari 13

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611

SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

Jawab semua soalan

1 Ilustrasi dalam gambar rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis garisan. Apakah kesan yang
ditunjukkan?

A Rupa dan jalinan C Bentuk dan rupa


B Ruang dan bentuk D Bentuk dan jalinan

2 Apakah jenis garisan yang diaplikasi dalam gambar rajah di bawah?

A Lurus, putus-putus dan beralun C Bergerigi, kasar dan


berpancar
B Kasar, putus-putus dan beralun D Melengkung, kasar dan
putus-putus

3 Nyatakan jenis rupa di bawah

A Rupa positif dan rupa negatif C Rupa geometri


B Rupa organik D Rupa flora dan fauna

4 Mengikut peredaran zaman, keris dimodenkan sebagai barangan komersial, kecuali?

A Cenderamata C Sebagai arca


B Alat pembuka surat D Senjata moden

1 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

5 Apakah unsur seni yang ketara bagi kedua dua ilustrasi buah-buahan di bawah?

Durian Nenas
A Jalinan C Bentuk
B Rupa D Garisan

6 Pembungkusan minyak wangi di bawah menggunakan unsur seni yang ketara iaitu?

A Rupa dan garisan C Warna dan jalinan


B Bentuk dan jalinan D Ruang dan garisan

7 Apakah ciri- ciri tembikar labu sayong?

I Berfungsi sebagai bekas air III Biasanya bewarna-warni


II Biasanya ada panai IV Biasanya digunakan sebagai
perkakas dapur

A I, dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

8  Dua warna asas bercampur


 Warna yang dihasilkan bersuhu sejuk
 Campuran biru dan kuning
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah warna yang dihasilkan?

A Hijau C Kuning jingga


B Biru kuning D Ungu

2 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

9  Melukis pada kertas


 Membuat garisan grid pada kertas dan dinding
 Melukis dan mengecat pada dinding
 Mencatat nama pelukis dan tarikh

Apakah aktiviti Persatuan Seni Visual ini?

A Mural C Iklan
B Catan D Risalah

10 Antara urutan proses mencanting yang berikut, yang manakah betul?

I Menyapu bahan pewarna pada motif batik


II Kain putih ditegangkan pada pemidang kayu
III Canting berisi lilin cair untuk melakar bentuk
IV Kain yang kering direndam dalam cecair sodium
silikat

A I,II,III dan IV C II,III,I dan IV


B I,III,II dan IV D IV,I,II dan III

11 Manakah di antara gambara rajah di bawah merupakan tembikar sayong?


I III

II IV

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

12 Enam unsur seni reka adalah seperti berikut.

A Corak, warna, jalinan,lukisan, catan dan garisan C Kontra , warna, jalinan,lukisan, catan
dan harmoni
B Garisan, rupa, bentuk,jalinan,ruang dan warna D Garisan, rupa, bentuk,corak ,ruang dan
warna

13 Bagaimanakah tumbuh- tumbuhan landskap dapat membantu merendahkan suhu persekitaran?


3 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

A Menyediakan tempat berteduh C Menghalang banjir


B Menyerap gas karbon dioksida D Melindungi fauna

14 Apakah kaedah yang tidak menggunakan lilin dalam proses membatik?

A Kaedah batik canting C Kaedah batik blok


B Kaedah batik skrin D Kaedah batik lukis

15 Rupa yang manakah menunjukkan jarak yang paling jauh?

III

I II
I
IV

A I C III
B II D IV

16 Ilustrasi di bawah menggunakan dua jenis rupa iaitu?

A Muka taip dan organik C Rupa positif dan rupa negatif


B Ilusi dan konkrit D Rupa huruf dan rupa geometri
17 Peryataan di bawah menerangkan aliran?

 Karya yang dihasilkan tidak mempunyai mesej yang jelas


 Mennjukkan sifat pengkarya yang berani dan spontan

A Realisme C Naturalisme
B Dadaisme D Impresionisme

18 Kebanyakan taman rekreasi, terdapat laluan pejalan kaki yang dibina daripada batu-bata sungai
sesuai untuk?

A Senaman otot - otot kaki C Refleksologi


B Senaman berpeluh D Senaman saraf

4 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

19 Ruang balkoni di bawah menggunakan beberapa prinsip seni yang ketara iaitu?

A Kepelbagaian dan Kontra C Imbangan dan Kesatuan


B Kesatuan dan harmoni D Kontra dan penegasan
20 Ilustrasi di bawah menunjukkan suasana kampung yang amat mendamaikan. Apakah jenis warna
yang sesuai digunakan?

A Warna sejuk C Hitam dan putih


B Warna panas D Warna sewarna

21 Gambarajah di bawah adalah sebuah ilustrasi bagi filem AVENGERS. Rupa muka taip yang sesuai
digunakan adalah?

A AVENGERS C
AVENGERS
B AVENGERS D AVENGERS

22 Apabila warna merah dicampurkan dengan warna kuning warna yang terhasil adalah warna?
5 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

A Hijau C Ungu
B Merah D Jingga

23 Nyatakan teknik catan air yang paling sesuai untuk mewujudkan suasana lembut dan berkabus
pada karya catan?

A Teknik basah atas basah C Teknik kering atas basah


B Teknik basah atas kering D Teknik kering atas kering

24 Ilustrasi dalam gambar rajah di bawah memperlihatkan sebuah alat yang digunakan untuk
menghasilkan corak di atas kain batik. Alat tersebut dikenali sebagaii?

A Berus C Lilin
B Canting D Pemidang ka

25 Apakah warna yang sesuai dicatkan pada dinding bilik untuk memberi kesan ilusi yang luas pada
sebuah bilik?

A Biru lembut C Merah


B Hitam D Coklat

26 Berapakah jumlah perspektif yang digunakan oleh ilustrasi ruangan bilik makan di bawah?

A 2 titik perspektif C 3 titik perspektif


B 1 titik perspektif D 4 titik perspektif

27 Apakah maksud Flip Book dalam konteks persembahan animasi masa lalu?

A Animasi menggunakan warna ringkas


B Buku bersiri berdasarkan watak kartun popular
C Lukisan lengkap sesuatu watak yang mempunyai keperibadian tertentu
D Siri gambar dalam buku yang menunjukkan urutan pergerakan tertentu

28 Apakah jenis daun yang digunakan untuk menganyam ketupat di dalam gambar rajah di bawah?

6 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

Ketupat

A Daun mengkuang C Daun pisang


B Daun palas D Daun buluh

29 Karya di bawah ini dikenali sebagai “Mona Lisa” yang dihasilkan oleh Leonardo Da Vinci apakah
jenis karya seni ini?

Mona Lisa

A Lukisan C Arca
B Cetakan D Catan

30 Apakah yang dimaksudkan dengan ruang?

A Ruang ilusi yang dihasilka pada prmukaan rata


B Kawasan kosong yang terdapat di dalam, di tengah atau di sekeliling sesuatu objek
C Ruang sebenar yang wujud pada semua hasilanseni yang berbentuk tiga dimensi
D Benda yang mempunyai fom atau ruang tiga dimensi

31 Antara yang berikut, hasilan seni yang manakah merupakan dua dimensi (2D)?

I Tembikar III Batik


II Lukisan IV Arca

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

7 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

32 Di manakah letaknya pandangan titiik lenyap pada ilustrasi di bawah?

III

II
IV

A I C III
B II D IV

33 Antara berikut, yang manakah bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan arca luakan?

A Kertas dan wayar C Besi dan batu marmar


B Kayu dan benang D Ais dan plaster of paris

34 Kissen telah menghasilkan ukiran yang dinamakan


sebagai patung. Bahan yang digunakan ialah bongkah
kayu.

Manakah di antara penyataan berikut betul tentang hasil arca berdasarkan maklumat di atas?

I Teknik yang digunakan ialah teknik acuan dan timbulan


II Menggunakan alat seperti pahat dan gergaji
III Motif utama mempunyai bentuk figura atau fauna
IV Tema ukiran mencermin unsur-unsur kepercayaan

A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

35

Jenis pembungkusan di atas adalah sangat sesuai untuk barangan ?

A pepejal C cecair atau krim


B makanan segera D bijirin

8 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

36 Apakah kepelbagaian yang dapat dilihat pada satu persembahan konsert rock?

A Penonton-penonton berlainan bangsa


B Terdiri daripada golongan orang muda
C Semua penonton berdiri menonton persembahan
D Penonton bersorak gemuruh
37

Rajah di atas menunjukkan kotak pizza hut . Apakah bahan yang paling sesuai digunakan untuk
membuat bekas ini?

A Kaca C Kertas tebal


B Polisterin D Aluminium

38

Jenis logo di atas ialah

A logo huruf
B logo geometrik
C logo campuran
D logo organik

39 Setelah penat berjoging, Akashah berehat di bawah sepohon pokok teduhan. Antara berikut pokok
manakah yang mungkin menjadi pilihan Akashah?

A C

B D

9 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

40 Antara simbol di bawah ini manakah yang menunjukkan simbol laluan pejalan kaki?

A C

B D

41 Apakah kegunaan pokok-pokok renek dalam landskap persekitaran?

A Sebagai penghadang angin


B Sebagai pagar hidup atau pembahagi ruang
C Sebagai pokok teduhan
D Sebagai tanaman tutup bumi
42 Ilustrasi di bawah sesuai dibuat di dalam bangunan?

A Tadika C Hospital
B Sekolah Menengah D Pusat membeli-belah

43 Jelaskan fungsi muka taip dan ilustrasi di bawah.

A Melambangkan identiti jenama


B Mengekalkan ketahanan pembungkusan
C Menjelaskan kandungan pembungkusan
D Menggalakkan orang ramai membeli produk

10 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

44 Berdasarkan gambar rajah di atas, jalinan yang terhasil dari kesan cap jari melalui teknik?

A Capan C Gosokan
B Lukisan D Sentuhan

45 Antara teknik-teknik yang berikut, yang manakah dapat menghasilkan catan?


A Menyapu warna cair ke atas lukisan
B Melukis dengan menggunakan pensel warna dan krayon
C Menampal kertas bewarna ke atas kertas lukisan
D Melukis dengan menggunakan pen dan ink

46 Gambarajah di bawah menunjukkan imej Unduk Ngadau Kaamatan di Sabah. Apakau prinsip seni
yang paling ketara dapat dilihat.

A Harmoni C Kontra
B Kesatuan D Keseimbangan
47 Apakah jenis rekaan grafik dalam gambar rajah di bawah?

A Poster C Karikatur
B Potret D Lambang

11 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

48 Sejarah manusia menunjukkan bahawa lukisan yang terawal dihasilka di dalam gua. Apakah media
yang digunakan untuk menghasilkan lukisan lukisan tersebut?

A Batang kayu yang terbakar


B Pensel yang diperbuat daripada arang
C Berus yang diperbuat daripada buluh dan dakwat bahan semula jadi
D Tal iyang dibasahi cecair tumbuhan

49 Motif seni khat seperti di bawah sesuai digunakan untuk menghiasi kraf?

Tulisan Khat

A Tenunan
B Tembikar
C Anyaman
D Ukiran kayu

50 Jelaskan kepentingan menggunakan “solar car” kepada alam sekitar .

A Membantu mengurangkan pencemaran alam


B Meningkatkan ekonomi Negara
C Menjimatkan tenaga manusia
D Menjimatkan ekonomi pengguna

******************Kertas Soalan Tamat****************

12 SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 / Tingkatan Empat Kertas 1/2611
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

13 SULIT