Anda di halaman 1dari 20

FORMAT IMPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS X-1

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Kode Mata Pelajaran : 200010000
Kode Rombel : 31581db6-8a50-4484-8230-cf70e7b6f17b

No PD ID ID KD

1 40e6f86a-dd24-11e5-96f7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
2b1602457c35 bbe47c700003

2 de4ea524-3f38-11e5-ba41- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
d3eb06bb296d bbe47c700003

3 c1de32d7-300e-4b99-96df- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
431a6e668284 bbe47c700003

4 ad4dd966-40c0-11e5-8802- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3bf7eee42492 bbe47c700003

5 73334883-2467-4d35-8ee3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
6e4c67d2c079 bbe47c700003

6 8d3b0076-5886-11e5-9676- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5f90ec93faf5 bbe47c700003

7 1ef88dcc-3f36-11e5-87e6- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
9f1f20fc0b5a bbe47c700003

8 ade9b690-4cac-11e5-b24a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bb640510bc66 bbe47c700003

9 82ffc30e-40c0-11e5-af23- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5777558948ca bbe47c700003

10 27c25b9e-40c2-11e5-b89d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
db9fd842b224 bbe47c700003

11 a084cac8-4caf-11e5-8ebc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3f4669f34aa bbe47c700003

12 70bff85c-4580-11e5-8842- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3f7bd025d544 bbe47c700003

13 603dfc7a-3f38-11e5-b62d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
7b028866be88 bbe47c700003

14 f2e62a34-40be-11e5-a7f0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
dbdfa79ab662 bbe47c700003

15 e59bf46b-e5ab-43e3-a4c4- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
b18bd3bb0ba6 bbe47c700003

16 5776b724-40c0-11e5-8d68- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bbc8a8c2e65e bbe47c700003

17 c929e024-3f0a-11e5-9cac- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
170e25374e0a bbe47c700003

18 c7c3ef8b-d709-4247-8c80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e2f4106dcce6 bbe47c700003

19 432de09a-40bf-11e5-a434- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
0bd4bacc054d bbe47c700003
20 83a70868-40bf-11e5-8625- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e378abcb7cc9 bbe47c700003

21 a8aa5580-5cf7-11e5-a897- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
afcf89d1f586 bbe47c700003

22 dd4979e3-35d0-4a8c-b458- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
65b92aa057da bbe47c700003

23 cb75c7c4-3f0c-11e5-b41c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
132ed19d08a7 bbe47c700003

24 646f1876-3f36-11e5-acbb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3bdf8f29dc1 bbe47c700003

25 bc475c98-4518-4157-b87e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
63db8fa97274 bbe47c700003

26 40e6f86a-dd24-11e5-96f7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
2b1602457c35 bbe47c700007

27 de4ea524-3f38-11e5-ba41- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
d3eb06bb296d bbe47c700007

28 c1de32d7-300e-4b99-96df- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
431a6e668284 bbe47c700007

29 ad4dd966-40c0-11e5-8802- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3bf7eee42492 bbe47c700007

30 73334883-2467-4d35-8ee3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
6e4c67d2c079 bbe47c700007

31 8d3b0076-5886-11e5-9676- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5f90ec93faf5 bbe47c700007

32 1ef88dcc-3f36-11e5-87e6- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
9f1f20fc0b5a bbe47c700007

33 ade9b690-4cac-11e5-b24a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bb640510bc66 bbe47c700007

34 82ffc30e-40c0-11e5-af23- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5777558948ca bbe47c700007

35 27c25b9e-40c2-11e5-b89d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
db9fd842b224 bbe47c700007

36 a084cac8-4caf-11e5-8ebc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3f4669f34aa bbe47c700007

37 70bff85c-4580-11e5-8842- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3f7bd025d544 bbe47c700007

38 603dfc7a-3f38-11e5-b62d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
7b028866be88 bbe47c700007

39 f2e62a34-40be-11e5-a7f0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
dbdfa79ab662 bbe47c700007

40 e59bf46b-e5ab-43e3-a4c4- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
b18bd3bb0ba6 bbe47c700007

41 5776b724-40c0-11e5-8d68- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bbc8a8c2e65e bbe47c700007
42 c929e024-3f0a-11e5-9cac- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
170e25374e0a bbe47c700007

43 c7c3ef8b-d709-4247-8c80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e2f4106dcce6 bbe47c700007

44 432de09a-40bf-11e5-a434- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
0bd4bacc054d bbe47c700007

45 83a70868-40bf-11e5-8625- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e378abcb7cc9 bbe47c700007

46 a8aa5580-5cf7-11e5-a897- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
afcf89d1f586 bbe47c700007

47 dd4979e3-35d0-4a8c-b458- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
65b92aa057da bbe47c700007

48 cb75c7c4-3f0c-11e5-b41c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
132ed19d08a7 bbe47c700007

49 646f1876-3f36-11e5-acbb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3bdf8f29dc1 bbe47c700007

50 bc475c98-4518-4157-b87e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
63db8fa97274 bbe47c700007

51 40e6f86a-dd24-11e5-96f7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
2b1602457c35 bbe47c700011

52 de4ea524-3f38-11e5-ba41- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
d3eb06bb296d bbe47c700011

53 c1de32d7-300e-4b99-96df- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
431a6e668284 bbe47c700011

54 ad4dd966-40c0-11e5-8802- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3bf7eee42492 bbe47c700011

55 73334883-2467-4d35-8ee3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
6e4c67d2c079 bbe47c700011

56 8d3b0076-5886-11e5-9676- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5f90ec93faf5 bbe47c700011

57 1ef88dcc-3f36-11e5-87e6- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
9f1f20fc0b5a bbe47c700011

58 ade9b690-4cac-11e5-b24a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bb640510bc66 bbe47c700011

59 82ffc30e-40c0-11e5-af23- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5777558948ca bbe47c700011

60 27c25b9e-40c2-11e5-b89d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
db9fd842b224 bbe47c700011

61 a084cac8-4caf-11e5-8ebc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3f4669f34aa bbe47c700011

62 70bff85c-4580-11e5-8842- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3f7bd025d544 bbe47c700011

63 603dfc7a-3f38-11e5-b62d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
7b028866be88 bbe47c700011
64 f2e62a34-40be-11e5-a7f0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
dbdfa79ab662 bbe47c700011

65 e59bf46b-e5ab-43e3-a4c4- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
b18bd3bb0ba6 bbe47c700011

66 5776b724-40c0-11e5-8d68- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bbc8a8c2e65e bbe47c700011

67 c929e024-3f0a-11e5-9cac- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
170e25374e0a bbe47c700011

68 c7c3ef8b-d709-4247-8c80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e2f4106dcce6 bbe47c700011

69 432de09a-40bf-11e5-a434- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
0bd4bacc054d bbe47c700011

70 83a70868-40bf-11e5-8625- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e378abcb7cc9 bbe47c700011

71 a8aa5580-5cf7-11e5-a897- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
afcf89d1f586 bbe47c700011

72 dd4979e3-35d0-4a8c-b458- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
65b92aa057da bbe47c700011

73 cb75c7c4-3f0c-11e5-b41c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
132ed19d08a7 bbe47c700011

74 646f1876-3f36-11e5-acbb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3bdf8f29dc1 bbe47c700011

75 bc475c98-4518-4157-b87e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
63db8fa97274 bbe47c700011

76 40e6f86a-dd24-11e5-96f7- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
2b1602457c35 bbe47c700015

77 de4ea524-3f38-11e5-ba41- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
d3eb06bb296d bbe47c700015

78 c1de32d7-300e-4b99-96df- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
431a6e668284 bbe47c700015

79 ad4dd966-40c0-11e5-8802- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3bf7eee42492 bbe47c700015

80 73334883-2467-4d35-8ee3- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
6e4c67d2c079 bbe47c700015

81 8d3b0076-5886-11e5-9676- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5f90ec93faf5 bbe47c700015

82 1ef88dcc-3f36-11e5-87e6- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
9f1f20fc0b5a bbe47c700015

83 ade9b690-4cac-11e5-b24a- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bb640510bc66 bbe47c700015

84 82ffc30e-40c0-11e5-af23- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
5777558948ca bbe47c700015

85 27c25b9e-40c2-11e5-b89d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
db9fd842b224 bbe47c700015
86 a084cac8-4caf-11e5-8ebc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3f4669f34aa bbe47c700015

87 70bff85c-4580-11e5-8842- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
3f7bd025d544 bbe47c700015

88 603dfc7a-3f38-11e5-b62d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
7b028866be88 bbe47c700015

89 f2e62a34-40be-11e5-a7f0- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
dbdfa79ab662 bbe47c700015

90 e59bf46b-e5ab-43e3-a4c4- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
b18bd3bb0ba6 bbe47c700015

91 5776b724-40c0-11e5-8d68- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
bbc8a8c2e65e bbe47c700015

92 c929e024-3f0a-11e5-9cac- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
170e25374e0a bbe47c700015

93 c7c3ef8b-d709-4247-8c80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e2f4106dcce6 bbe47c700015

94 432de09a-40bf-11e5-a434- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
0bd4bacc054d bbe47c700015

95 83a70868-40bf-11e5-8625- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e378abcb7cc9 bbe47c700015

96 a8aa5580-5cf7-11e5-a897- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
afcf89d1f586 bbe47c700015

97 dd4979e3-35d0-4a8c-b458- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
65b92aa057da bbe47c700015

98 cb75c7c4-3f0c-11e5-b41c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
132ed19d08a7 bbe47c700015

99 646f1876-3f36-11e5-acbb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
e3bdf8f29dc1 bbe47c700015

100 bc475c98-4518-4157-b87e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-


63db8fa97274 bbe47c700015
MPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS X-1
ila dan Kewarganegaraan

84-8230-cf70e7b6f17b
Penilaian 1 Penilaian 2
Nama Siswa No. KD
Tenik Nilai Tenik Nilai

Adi Rahman 3.1 PRJK 65 PRDK 65

Ahmad Efendi 3.1 PRJK 70 PRDK 70

AHMAD EFNI 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Ainun Yekin 3.1 PRTF 75 PRDK 75

AMINULLAH 3.1 PRJK 65 PRDK 65

Dede Luthfi Aditya 3.1 PRJK 65 PRDK 65

Firman Ali Wahyudi 3.1 PRTF 65 PRDK 65

Ghufron Ali 3.1 PRJK 70 PRDK 70

Hasan Syafi'i 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Misbahul Munir 3.1 PRJK 75 PRTF 75

Moch. Faiz Zaini 3.1 PRJK 70 PRDK 80

Moch. Ferdyansyah 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Moh. Fathur Rozi 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Moh. Rizky Mubarrok 3.1 PRJK 65 PRDK 65

MOH. YUNUS 3.1 PRJK 70 PRDK 70

Muhammad Aksan 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Muhammad Hazin 3.1 PRTF 75 PRDK 75

MUHAMMAD ILYAS 3.1 PRJK 65 PRDK 65

Muhammad Khoiruddin 3.1 PRJK 65 PRDK 65


Muhammad Madani 3.1 PRTF 65 PRDK 65

Nur Alim 3.1 PRJK 70 PRDK 70

Robbi 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Roizul Arafah 3.1 PRJK 75 PRTF 75

Vicky Firmansyah 3.1 PRJK 70 PRDK 80

Zainul Hasan Rohit 3.1 PRJK 75 PRDK 75

Adi Rahman 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Ahmad Efendi 3.2 PRJK 65 PRDK 65

AHMAD EFNI 3.2 PRJK 70 PRDK 70

Ainun Yekin 3.2 PRJK 75 PRDK 75

AMINULLAH 3.2 PRTF 75 PRDK 75

Dede Luthfi Aditya 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Firman Ali Wahyudi 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Ghufron Ali 3.2 PRTF 65 PRDK 65

Hasan Syafi'i 3.2 PRJK 70 PRDK 70

Misbahul Munir 3.2 PRJK 75 PRDK 75

Moch. Faiz Zaini 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Moch. Ferdyansyah 3.2 PRJK 70 PRDK 70

Moh. Fathur Rozi 3.2 PRJK 75 PRDK 75

Moh. Rizky Mubarrok 3.2 PRTF 75 PRDK 75

MOH. YUNUS 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Muhammad Aksan 3.2 PRJK 65 PRDK 65


Muhammad Hazin 3.2 PRTF 65 PRDK 65

MUHAMMAD ILYAS 3.2 PRJK 70 PRDK 70

Muhammad Khoiruddin 3.2 PRJK 75 PRDK 75

Muhammad Madani 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Nur Alim 3.2 PRJK 70 PRDK 70

Robbi 3.2 PRJK 75 PRDK 75

Roizul Arafah 3.2 PRTF 75 PRDK 75

Vicky Firmansyah 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Zainul Hasan Rohit 3.2 PRJK 65 PRDK 65

Adi Rahman 3.3 PRTF 65 PRDK 65

Ahmad Efendi 3.3 PRJK 70 PRDK 70

AHMAD EFNI 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Ainun Yekin 3.3 PRJK 65 PRDK 65

AMINULLAH 3.3 PRJK 70 PRDK 70

Dede Luthfi Aditya 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Firman Ali Wahyudi 3.3 PRTF 75 PRDK 75

Ghufron Ali 3.3 PRJK 65 PRDK 65

Hasan Syafi'i 3.3 PRJK 65 PRDK 65

Misbahul Munir 3.3 PRTF 65 PRDK 65

Moch. Faiz Zaini 3.3 PRJK 70 PRDK 70

Moch. Ferdyansyah 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Moh. Fathur Rozi 3.3 PRJK 65 PRDK 65


Moh. Rizky Mubarrok 3.3 PRJK 70 PRDK 70

MOH. YUNUS 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Muhammad Aksan 3.3 PRTF 75 PRDK 75

Muhammad Hazin 3.3 PRJK 65 PRDK 65

MUHAMMAD ILYAS 3.3 PRJK 65 PRDK 65

Muhammad Khoiruddin 3.3 PRTF 65 PRDK 65

Muhammad Madani 3.3 PRJK 70 PRDK 70

Nur Alim 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Robbi 3.3 PRJK 65 PRDK 65

Roizul Arafah 3.3 PRJK 70 PRDK 70

Vicky Firmansyah 3.3 PRJK 75 PRDK 75

Zainul Hasan Rohit 3.3 PRTF 75 PRDK 75

Adi Rahman 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Ahmad Efendi 3.4 PRJK 65 PRDK 65

AHMAD EFNI 3.4 PRTF 65 PRDK 65

Ainun Yekin 3.4 PRJK 70 PRDK 70

AMINULLAH 3.4 PRJK 75 PRDK 75

Dede Luthfi Aditya 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Firman Ali Wahyudi 3.4 PRJK 70 PRDK 70

Ghufron Ali 3.4 PRJK 75 PRDK 75

Hasan Syafi'i 3.4 PRTF 75 PRDK 75

Misbahul Munir 3.4 PRJK 65 PRDK 65


Moch. Faiz Zaini 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Moch. Ferdyansyah 3.4 PRTF 65 PRDK 65

Moh. Fathur Rozi 3.4 PRJK 70 PRDK 70

Moh. Rizky Mubarrok 3.4 PRJK 75 PRDK 75

MOH. YUNUS 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Muhammad Aksan 3.4 PRJK 70 PRDK 70

Muhammad Hazin 3.4 PRJK 75 PRDK 75

MUHAMMAD ILYAS 3.4 PRTF 75 PRDK 75

Muhammad Khoiruddin 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Muhammad Madani 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Nur Alim 3.4 PRTF 65 PRDK 65

Robbi 3.4 PRJK 70 PRDK 70

Roizul Arafah 3.4 PRJK 75 PRDK 75

Vicky Firmansyah 3.4 PRJK 65 PRDK 65

Zainul Hasan Rohit 3.4 PRJK 75 PRDK 75


Penilaian 3 Penilaian 4 Penilaian 5 Penilaian 6 Penilaian 7
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65
PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65
PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65
PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65
PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 75

PRTF 65

PRJK 65

PRJK 65

PRJK 75

PRJK 80

PRJK 65

PRJK 80
Penilaian 8 Penilaian 9 Penilaian 10
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai