Anda di halaman 1dari 9

A. Pilih jawapan yang betul berdasarkan jawapan yang diberikan.

Ibu tersayang,
Terima kasih kerana menjaga saya.
Daripada,
Ina

1. Kepada siapakah ucapan di atas ditujukan ?


A. ibu
B. bapa
C. guru
D. sahabat

2. Keluarga Yasmin saling sayang menyayangi antara satu sama lain.


Keluarga mereka sangat ____________.
A. kaya
B. susah
C. derita
D. bahagia

3. Anak-anak mestilah _________________ kata ibu bapa.


A. melawan
B. mendengar
C. membohongi
D. mengejek-ejek

4. Abang berjaya dalam pertandingan melukis. Kami semua berasa


______________.
A. bangga
B. sedih
C. curiga
D. bahagia

5. Salmi membantu ibu membasuh pinggan di dapur. Apakah nilai


murni yang diamalkan oleh Salmi?
A. Baik hati
B. Kebersihan diri
C. Kejujuran
D. Hormat dan taat kepada ibubapa

2
6. Adik-beradik yang baik akan saling _______________ antara satu
sama lain.
A. mencaci
B. membantu
C. bergaduh
D. membenci

7. Kita perlu _________________ antara satu sama lain.


A. berlawan
B. bergaduh
C. berbaik-baik
D. bermusuh

8. Anda ternampak rakan anda sedang kesakitan. Anda patut


_______________.
A. membiarkannya
B. memberitahu guru
C. mengusiknya
D. mentertawakannya

9. Buku-buku di perpustakaan boleh dibaca dan _____________ oleh


semua orang.
A. dikoyak
B. dipinjam
C. diconteng
D. dijual

10. Amalan ______________ barang boleh mengeratkan hubungan


dengan rakan.
A. menyimpan
B. menyorok
C. mengguna
D. berkongsi

( 30 Markah )

3
B. Tandakan ( √ ) pada jawapan yang paling tepat.

1. Agama rasmi Malaysia agama ______________________.

Islam Kristian

2. Orang Kristian beribadat di ______________________.

tokong gereja

3. Selvi merayakan perayaan ______________________.

Deepavali Tahun Baru Cina

4. Setiap hari kita perlu memakai baju yang ______________________.

kotor bersih

5. Cara menjaga kebersihan diri adalah ______________________.

mandi bermain

6. ______________________ adalah contoh alat yang digunakan untuk


membersihkan diri.

Basikal Ketip kuku

7. Kita ______________________ guru agar ilmu diperoleh berkat.

menghormat menghina

8. Kita perlu menggunakan bahasa yang ______________________semasa


bercakap.

kasar kel sopan

9. Orang yang ______________________ akan berjaya dalam kehidupan.

malas rajin

10. Murid yang rajin mengulangkaji pelajaran akan menjadi


______________________.

pandai bodoh

( 20 Markah )

4
C. Nyatakan agama bagi setiap individu di bawah.

Situasi Agama

1. Kalvina Kaur menutup kepala ketika


bersembahyang di Gurdwara.

2. Aiman membaca al-Quran dan


bersolat lima waktu sehari.
3. Janelle membaca kitab Bible dan pergi
ke gereja pada hari Ahad.

4. Jeevan menunaikan ibadat di kuil dan


menyanyikan lagu pujaan.

5. Wei Lip bermeditasi dan membakar


colok semasa beribadat.

( 10 Markah )

D. Nyatakan tempat ibadat bagi setiap agama di bawah.

Agama Tempat Ibadat

1. Islam

2. Buddha

3. Sikh

4. Kristian

5. Hindu

( 10 Markah )

5
E. Susun cerita berdasarkan gambar dan salin mengikut urutan yang betul.

1 2 3

4 5 6

Semut menggigit kaki pemburu.

Burung menggugurkan daun.

Pemburu ingin menembak seekor burung.

Semut naik ke atas daun.

Pemburu terkejut dan burung terbang lari.

Burung melihat semut sedang lemas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

( 10 Markah )

6
F. Lihat gambar. Tandakan ( √ ) atau ( x ) pada gambar yang sesuai.

1 2

Berdiam diri jika Jika nampak kecurian,


merosakkan radio. laporkan kepada polis.

3 4

Jika ditanya, kita Anda memecahkan gelas.


menjawab dengan betul. Beritahu ibu adik yang bersalah.

( 4 Markah )

7
G. Lihat gambar. Pilih dan tuliskan kata yang sesuai.

Sila sengaja tolong izin layan lembut

1. ________ lah masuk, pak 2. Kakak, ________ ambilkan beg


cik. saya itu.

3. Bercakaplah dengan 4. Maaf, saya tidak


suara yang ________. ____________.

5. Kita mesti ________ tetamu 6. Cikgu, _______ kan saya ke


dengan sopan. tandas?

( 6 Markah )

8
H. Nyatakan ( betul ) pada gambar yang menunjukkan cara menghormati
ahli keluarga dan ( salah ) pada gambar yang tidak menghormati ahli
keluarga.

( 10 markah )

9
Markah Penuh :
= ………………

100

KERTAS SOALAN TAMAT.

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

…………………..... …………………… ….…………………


( SAVITHRI A/P SITHIVINAYAGAM) ( PN.SITI NORHAFEEZA HANI) (PN.HANANIAH BT YUSOF)

10