Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BERAPIT

Kertas Kerja
PROGRAM LINUS SIFAR
2012

CADANGAN : JAWATANKUASA LINUS


MOTO

Pembelajaran Demi Kecemerlangan

VISI

SK Berapit Mencapai Kecemerlangan Dalam Zon Kuala Muda Menjelang Tahun 2015

MISI

Untuk melahirkan Warga Sekolah Yang Berilmu Melalui Pendidikan Berkualiti Berlandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

PIAGAM PELANGGAN

Bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua yang berikut:


 Menyediakan kemudahan fizikal dan P & P, kakitangan yang mencukupi supaya murid
murid dapat dibentuk menyediakan pelajar yang cemerlang dalam akademik,
kokurikulum dan sahsiah.
 Menyelesaikan masalah secepat mungkin.
 Memastikan semua murid dapat menyediakan diri untuk proses persediaan ke sekolah,
boleh mengurus diri sendiri dan menguasai 3M.
 Membantu murid yang bermasalah dengan menyediakan khidmat nasihat dan
kaunseling.
 Mengeratkan hubungan mesra dan permuafakatan dengan ibu bapa melalui aktiviti
PIBG.
KANDUNGAN

1.0 Pengenalan

2.0 Objektif

3.0 Tarikh Perlaksanaan

4.0 Masa

5.0 Lokasi Program

6.0 Kumpulan Sasaran

7.0 Jawatankuasa Perlaksanaan

8.0 Jadual Aktiviti

9.0 Anggaran Perbelanjaan

10.0 Sumber Kewangan

11.0 Penutup
PROGRAM LINUS SIFAR

1.0 PENGENALAN

Berdasarkan Data Ujian Saringan 2 LINUS, didapati masih ramai lagi murid yang tidak
menguasai. Pihak pentadbir dan guru-guru LINUS telah bersetuju untuk mengadakan satu
program bagi membantu murid –murid yang masih belum mencapai konstrak yang telah
ditetapkan. Berdasarkan dari data markah Ujian Saringan 2 baru-baru ini, ia telah menunjukkan
bahawa ada beberapa konstrak yang masih lagi tidak dapat dikuasai oleh murid-murid ini. Jadi
melalui program ini, murid-murid akan didedahkan dengan menggunakan kaedah yang lebih
menarik minat mereka.

2.0 OBJEKTIF

Dengan terlaksananya program ini diharapkan agar :

i. Murid-murid dapat menguasai kesemua konstruk yang telah ditetapkan.

ii. Murid-murid dapat dapat meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran di


kelas arus perdana seperti murid lain

3.0 TARIKH PERLAKSANAAN

4.0 MASA

Fasa Pertama

i. Program LITERASI 8 Julai 2012


(Sepenuh masa dalam waktu persekolahan iaitu
dari jam 8.15 pagi hingga 12.30 tengahari).

Fasa Kedua

i. Program LITERASI 10 -12 Julai 2012


(Sepenuh masa dalam waktu persekolahan iaitu
dari jam 8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari)
5.0 LOKASI

Dewan Al-Farabi

6.0 KUMPULAN SASARAN

Murid-murid LINUS Tegar Tahun 1 Dedikasi sahaja iaitu :

i. Murid Tegar BM 4 orang

JUMLAH 4 orang

7.0 JAWATANKUASA PELAKSANAAN PROGRAM

LITERASI

Penasihat
Tuan Hj. Mohd Kanafi bin Sakidin

Pengerusi 1
Puan Aishah binti Said

Pengerusi 2
Puan Bashariah

Penyelaras Program
Pn Halimaton A. Rani

Hadiah
Pn. Rozina bt Omar

Pa System / Back Drop / Jurukamera


En Mohd Nizar Ahmad

Penyediaan Bahan
Puan Norazam bt. Che Juhari
Cik Rusiah bt. Shaari
Puan Rozekiyah bt Yaakob
Puan Rusilawati bt. Abdullah
Jurulatih
Cik Nur Ashila bt. Nasirudin
Cik Liyana bt. Yusoff
Cik Nurfatin bt. Hamid
Cik Nurul Azima

Dokumentasi
Tn. Haji Romazi bin Abdul

8.0 JADUAL AKTIVITI

Sila rujuk lampiran A

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Sila rujuk lampiran B

10.0 SUMBER KEWANGAN

Sumbangan dari pihak sekolah

11.0 PENUTUP

Diharapkan dengan terlaksananya program ini , murid-murid dapat menguasai semua konstruk dalam
LINUS.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

…………………………… ……………………………
( CIK NUR ASHILA NASIRUDIN ) ( PN. AISHAH BT. SAID )
GPK Kurikulum

Tarikh : Tarikh :

Diluluskan oleh,

…………………………
(TN. HJ. MOHD KANAFI B. SAKIDIN
Tarikh :