Anda di halaman 1dari 33

FORMAT IMPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS LM FISIKA X IIS D

Mata Pelajaran : Fisika


Kode Mata Pelajaran : 401121000
Kode Rombel : 337768d9-ea2f-46f4-a027-c840fe8ca863
Penilaian 1
No PD ID ID KD Nama Siswa No. KD
Tenik Nilai

1 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.1 TGS 80


eb35a22ec906 bbe47c701352

2 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.1 TGS 70


dd3a3588090f bbe47c701352

3 78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Alendra Alesia Waluwandja 3.1 TGS 76


274e7da8805b bbe47c701352

4 099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.1 TGS 78


2b7eb9762131 bbe47c701352

5 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.1 TGS 70


17b5ea3eb119 bbe47c701352

6 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.1 TGS 72


833ffb170fc4 bbe47c701352

7 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.1 TGS 70


c396f0006fce bbe47c701352

8 a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Elsha Constan Angu Bima 3.1 TGS 75


17f63ea94c61 bbe47c701352

9 62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Endry Sagita Lalupanda 3.1 TGS 68


979a9b02e344 bbe47c701352

10 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.1 TGS 70


93e4c69cd9ed bbe47c701352

11 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.1 TGS 76


4f8b5b0f3e2d bbe47c701352

12 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.1 TGS 70


a35d49df3e91 bbe47c701352

13 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.1 TGS 72


0bacaef46fc3 bbe47c701352
14 81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.1 TGS 70
43e23f0e6768 bbe47c701352
80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
15 27fbfbee4933 Klemens Marianus Todo 3.1 TGS 70
bbe47c701352

16 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.1 TGS 75


97aa8aba2c0d bbe47c701352

17 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.1 TGS 78


bb0604798ed4 bbe47c701352

18 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.1 TGS 70


f3c0eeb35c2c bbe47c701352

19 222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Marselina Inna Kii 3.1 TGS 68


7bdc9b7e936a bbe47c701352

20 5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Penti Jelita Rambu Hamu 3.1 TGS 75


c3fb49b95f01 bbe47c701352

21 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.1 TGS 68


e1999a3de70e bbe47c701352

22 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.1 TGS 68


b7a6a93dd177 bbe47c701352

23 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.1 TGS 68


678143571248 bbe47c701352

24 68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Stefanus Kaka 3.1 TGS 75


53182fff6729 bbe47c701352

25 71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tiara Serin 3.1 TGS 70


e34bc3a7d41e bbe47c701352

26 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.1 TGS 76


9bb781b83e33 bbe47c701352

27 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.1 TGS 70


a3a941a67e4e bbe47c701352

28 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.2 TGS 75


eb35a22ec906 bbe47c701354

29 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.2 TGS 68


dd3a3588090f bbe47c701354
30 78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Alendra Alesia Waluwandja 3.2 TGS 70
274e7da8805b bbe47c701354
099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
31 2b7eb9762131 Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.2 TGS 80
bbe47c701354

32 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.2 TGS 70


17b5ea3eb119 bbe47c701354

33 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.2 TGS 72


833ffb170fc4 bbe47c701354

34 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.2 TGS 70


c396f0006fce bbe47c701354

35 a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Elsha Constan Angu Bima 3.2 TGS 75


17f63ea94c61 bbe47c701354

36 62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Endry Sagita Lalupanda 3.2 TGS 70


979a9b02e344 bbe47c701354

37 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.2 TGS 70


93e4c69cd9ed bbe47c701354

38 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.2 TGS 75


4f8b5b0f3e2d bbe47c701354

39 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.2 TGS 78


a35d49df3e91 bbe47c701354

40 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.2 TGS 70


0bacaef46fc3 bbe47c701354

41 81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.2 TGS 70


43e23f0e6768 bbe47c701354

42 80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Klemens Marianus Todo 3.2 TGS 70


27fbfbee4933 bbe47c701354

43 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.2 TGS 68


97aa8aba2c0d bbe47c701354

44 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.2 TGS 75


bb0604798ed4 bbe47c701354

45 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.2 TGS 70


f3c0eeb35c2c bbe47c701354
46 222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Marselina Inna Kii 3.2 TGS 75
7bdc9b7e936a bbe47c701354
5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
47 c3fb49b95f01 Penti Jelita Rambu Hamu 3.2 TGS 78
bbe47c701354

48 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.2 TGS 70


e1999a3de70e bbe47c701354

49 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.2 TGS 68


b7a6a93dd177 bbe47c701354

50 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.2 TGS 70


678143571248 bbe47c701354

51 68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Stefanus Kaka 3.2 TGS 78


53182fff6729 bbe47c701354

52 71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tiara Serin 3.2 TGS 70


e34bc3a7d41e bbe47c701354

53 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.2 TGS 76


9bb781b83e33 bbe47c701354

54 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.2 TGS 75


a3a941a67e4e bbe47c701354

55 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.3 TGS 75


eb35a22ec906 bbe47c701356

56 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.3 TGS 70


dd3a3588090f bbe47c701356

57 78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Alendra Alesia Waluwandja 3.3 TGS 75


274e7da8805b bbe47c701356

58 099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.3 TGS 80


2b7eb9762131 bbe47c701356

59 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.3 TGS 72


17b5ea3eb119 bbe47c701356

60 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.3 TGS 78


833ffb170fc4 bbe47c701356

61 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.3 TGS 78


c396f0006fce bbe47c701356
62 a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Elsha Constan Angu Bima 3.3 TGS 78
17f63ea94c61 bbe47c701356
62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
63 979a9b02e344 Endry Sagita Lalupanda 3.3 TGS 70
bbe47c701356

64 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.3 TGS 70


93e4c69cd9ed bbe47c701356

65 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.3 TGS 75


4f8b5b0f3e2d bbe47c701356

66 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.3 TGS 70


a35d49df3e91 bbe47c701356

67 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.3 TGS 75


0bacaef46fc3 bbe47c701356

68 81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.3 TGS 70


43e23f0e6768 bbe47c701356

69 80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Klemens Marianus Todo 3.3 TGS 72


27fbfbee4933 bbe47c701356

70 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.3 TGS 70


97aa8aba2c0d bbe47c701356

71 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.3 TGS 78


bb0604798ed4 bbe47c701356

72 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.3 TGS 80


f3c0eeb35c2c bbe47c701356

73 222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Marselina Inna Kii 3.3 TGS 78


7bdc9b7e936a bbe47c701356

74 5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Penti Jelita Rambu Hamu 3.3 TGS 80


c3fb49b95f01 bbe47c701356

75 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.3 TGS 74


e1999a3de70e bbe47c701356

76 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.3 TGS 70


b7a6a93dd177 bbe47c701356

77 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.3 TGS 70


678143571248 bbe47c701356
78 68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Stefanus Kaka 3.3 TGS 76
53182fff6729 bbe47c701356
71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
79 e34bc3a7d41e Tiara Serin 3.3 TGS 76
bbe47c701356

80 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.3 TGS 78


9bb781b83e33 bbe47c701356

81 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.3 TGS 75


a3a941a67e4e bbe47c701356

82 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.4 TGS 80


eb35a22ec906 bbe47c701358

83 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.4 TGS 75


dd3a3588090f bbe47c701358

84 78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Alendra Alesia Waluwandja 3.4 TGS 70


274e7da8805b bbe47c701358

85 099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.4 TGS 70


2b7eb9762131 bbe47c701358

86 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.4 TGS 70


17b5ea3eb119 bbe47c701358

87 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.4 TGS 75


833ffb170fc4 bbe47c701358

88 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.4 TGS 75


c396f0006fce bbe47c701358

89 a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Elsha Constan Angu Bima 3.4 TGS 70


17f63ea94c61 bbe47c701358

90 62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Endry Sagita Lalupanda 3.4 TGS 70


979a9b02e344 bbe47c701358

91 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.4 TGS 70


93e4c69cd9ed bbe47c701358

92 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.4 TGS 80


4f8b5b0f3e2d bbe47c701358

93 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.4 TGS 75


a35d49df3e91 bbe47c701358
94 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.4 TGS 70
0bacaef46fc3 bbe47c701358
81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
95 43e23f0e6768 Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.4 TGS 70
bbe47c701358

96 80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Klemens Marianus Todo 3.4 TGS 75


27fbfbee4933 bbe47c701358

97 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.4 TGS 75


97aa8aba2c0d bbe47c701358

98 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.4 TGS 78


bb0604798ed4 bbe47c701358

99 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.4 TGS 70


f3c0eeb35c2c bbe47c701358

100 222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Marselina Inna Kii 3.4 TGS 78


7bdc9b7e936a bbe47c701358

101 5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Penti Jelita Rambu Hamu 3.4 TGS 78


c3fb49b95f01 bbe47c701358

102 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.4 TGS 65


e1999a3de70e bbe47c701358

103 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.4 TGS 70


b7a6a93dd177 bbe47c701358

104 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.4 TGS 68


678143571248 bbe47c701358

105 68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Stefanus Kaka 3.4 TGS 75


53182fff6729 bbe47c701358

106 71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tiara Serin 3.4 TGS 68


e34bc3a7d41e bbe47c701358

107 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.4 TGS 75


9bb781b83e33 bbe47c701358

108 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.4 TGS 70


a3a941a67e4e bbe47c701358

109 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.5 TGS 78


eb35a22ec906 bbe47c701360
110 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.5 TGS 75
dd3a3588090f bbe47c701360
78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
111 274e7da8805b Alendra Alesia Waluwandja 3.5 TGS 70
bbe47c701360

112 099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.5 TGS 75


2b7eb9762131 bbe47c701360

113 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.5 TGS 75


17b5ea3eb119 bbe47c701360

114 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.5 TGS 75


833ffb170fc4 bbe47c701360

115 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.5 TGS 70


c396f0006fce bbe47c701360

116 a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Elsha Constan Angu Bima 3.5 TGS 80


17f63ea94c61 bbe47c701360

117 62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Endry Sagita Lalupanda 3.5 TGS 75


979a9b02e344 bbe47c701360

118 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.5 TGS 78


93e4c69cd9ed bbe47c701360

119 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.5 TGS 75


4f8b5b0f3e2d bbe47c701360

120 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.5 TGS 70


a35d49df3e91 bbe47c701360

121 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.5 TGS 70


0bacaef46fc3 bbe47c701360

122 81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.5 TGS 75
43e23f0e6768 bbe47c701360

123 80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Klemens Marianus Todo 3.5 TGS 80


27fbfbee4933 bbe47c701360

124 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.5 TGS 70


97aa8aba2c0d bbe47c701360

125 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.5 TGS 80


bb0604798ed4 bbe47c701360
126 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.5 TGS 75
f3c0eeb35c2c bbe47c701360
222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
127 7bdc9b7e936a Marselina Inna Kii 3.5 TGS 75
bbe47c701360

128 5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Penti Jelita Rambu Hamu 3.5 TGS 80


c3fb49b95f01 bbe47c701360

129 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.5 TGS 70


e1999a3de70e bbe47c701360

130 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.5 TGS 70


b7a6a93dd177 bbe47c701360

131 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.5 TGS 75


678143571248 bbe47c701360

132 68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Stefanus Kaka 3.5 TGS 75


53182fff6729 bbe47c701360

133 71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tiara Serin 3.5 TGS 70


e34bc3a7d41e bbe47c701360

134 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.5 TGS 80


9bb781b83e33 bbe47c701360

135 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.5 TGS 70


a3a941a67e4e bbe47c701360

136 cdf8553e-4f88-11e5-aa24- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Agil Febriyanto 3.6 TGS 74


eb35a22ec906 bbe47c701362

137 ca69dd94-2456-440e-8b5e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Albertus Surya Poso 3.6 TGS 70


dd3a3588090f bbe47c701362

138 78471800-4709-11e5-b9ae- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Alendra Alesia Waluwandja 3.6 TGS 78


274e7da8805b bbe47c701362

139 099b2414-4b82-11e5-b8e2- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Angelia Reshtisia Ina Gusti 3.6 TGS 70


2b7eb9762131 bbe47c701362

140 d9f4af16-2d7b-11e4-8831- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Apris Nggala Djawamara 3.6 TGS 70


17b5ea3eb119 bbe47c701362

141 41427b27-75aa-43e2-af3f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Beatrix Leonora Elisabeth Foeh 3.6 TGS 70


833ffb170fc4 bbe47c701362
142 d5e42a9a-56e8-11e5-af33- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Christofel Rihi Weo 3.6 TGS 75
c396f0006fce bbe47c701362
a5352fc8-58f2-11e5-a5fd- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
143 17f63ea94c61 Elsha Constan Angu Bima 3.6 TGS 80
bbe47c701362

144 62f5054e-52f2-11e5-b5ea- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Endry Sagita Lalupanda 3.6 TGS 70


979a9b02e344 bbe47c701362

145 ec5af70c-423b-11e5-afcc- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gilang Derman Dida 3.6 TGS 70


93e4c69cd9ed bbe47c701362

146 e79479f0-56f4-11e5-acfb- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Gracelia Doke 3.6 TGS 78


4f8b5b0f3e2d bbe47c701362

147 2edfe120-4195-11e5-ab9e- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Hendrikus George Tinenti Maramba 3.6 TGS 78


a35d49df3e91 bbe47c701362

148 966aacd0-4195-11e5-b263- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Indra Pati Mara 3.6 TGS 70


0bacaef46fc3 bbe47c701362

149 81a73e89-d94e-43d5-9f75- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati 3.6 TGS 70
43e23f0e6768 bbe47c701362

150 80b10380-41d6-11e5-9748- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Klemens Marianus Todo 3.6 TGS 75


27fbfbee4933 bbe47c701362

151 18f8dac8-3251-11e4-ac16- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mance Grio Luik 3.6 TGS 78


97aa8aba2c0d bbe47c701362

152 54bdaf8c-5124-11e5-aa9c- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Maria Donata Putri Ehok 3.6 TGS 70


bb0604798ed4 bbe47c701362

153 cc12aa4a-53ba-11e5-912b- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Mario Adrian Simon 3.6 TGS 75


f3c0eeb35c2c bbe47c701362

154 222d6a9e-5372-11e5-bec8- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Marselina Inna Kii 3.6 TGS 70


7bdc9b7e936a bbe47c701362

155 5c655742-4b9f-11e5-9d80- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Penti Jelita Rambu Hamu 3.6 TGS 80


c3fb49b95f01 bbe47c701362

156 1fa12060-e339-4084-879d- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Refli Krisnanto Bora 3.6 TGS 70


e1999a3de70e bbe47c701362

157 15c8c5aa-5868-11e5-9219- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Richard Ade Putra Ferdinand 3.6 TGS 70


b7a6a93dd177 bbe47c701362
158 ed7e55a6-53cb-11e5-ae62- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Robinson Imanuel Mana Hede 3.6 TGS 76
678143571248 bbe47c701362
68be39e2-59bd-11e5-a260- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f-
159 53182fff6729 Stefanus Kaka 3.6 TGS 70
bbe47c701362

160 71e6bedc-59bc-11e5-9f91- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Tiara Serin 3.6 TGS 78


e34bc3a7d41e bbe47c701362

161 0118bdbc-5378-11e5-a26f- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yosephalina Rindya Nahak Bria 3.6 TGS 78


9bb781b83e33 bbe47c701362

162 729a0074-59ca-11e5-8b06- d0ea11cb-273b-3ea5-be5f- Yudha Kristiadi Panggaliau 3.6 TGS 70


a3a941a67e4e bbe47c701362
Penilaian 2 Penilaian 3 Penilaian 4 Penilaian 5 Penilaian 6 Penilaian 7 Penilaian 8
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik

TLS 70 TLS 65

TLS 70 TLS 45

TLS 70 TLS 50

TLS 70 TLS 65

TLS 70 TLS 60

TLS 70 TLS 60

TLS 70 TLS 58

TLS 68 TLS 60

TLS 70 TLS 55

TLS 70 TLS 58

TLS 70 TLS 65

TLS 70 TLS 60

TLS 70 TLS 55
TLS 70 TLS 50

TLS 50 TLS 55

TLS 65 TLS 50

TLS 65 TLS 60

TLS 60 TLS 52

TLS 70 TLS 55

TLS 71 TLS 60

TLS 50 TLS 50

TLS 66 TLS 50

TLS 71 TLS 64

TLS 70 TLS 58

TLS 62 TLS 52

TLS 70 TLS 65

TLS 65 TLS 50

TLS 71 TLS 62

TLS 60 TLS 50
TLS 71 TLS 50

TLS 71 TLS 60

TLS 71 TLS 50

TLS 70 TLS 55

TLS 71 TLS 54

TLS 71 TLS 65

TLS 65 TLS 55

TLS 65 TLS 54

TLS 70 TLS 60

TLS 75 TLS 58

TLS 70 TLS 55

TLS 70 TLS 50

TLS 65 TLS 60

TLS 60 TLS 54

TLS 71 TLS 60

TLS 68 TLS 55
TLS 70 TLS 60

TLS 75 TLS 64

TLS 55 TLS 50

TLS 65 TLS 50

TLS 70 TLS 50

TLS 65 TLS 55

TLS 68 TLS 50

TLS 70 TLS 62

TLS 65 TLS 50

TLS 70 TLS 60

TLS 65 TLS 54

TLS 60 TLS 40

TLS 70 TLS 52

TLS 60 TLS 52

TLS 71 TLS 55

TLS 65 TLS 60
TLS 72 TLS 58

TLS 71 TLS 65

TLS 71 TLS 54

TLS 70 TLS 65

TLS 71 TLS 50

TLS 71 TLS 55

TLS 65 TLS 60

TLS 60 TLS 55

TLS 56 TLS 50

TLS 65 TLS 64

TLS 71 TLS 56

TLS 68 TLS 60

TLS 75 TLS 60

TLS 60 TLS 55

TLS 70 TLS 50

TLS 65 TLS 50
TLS 70 TLS 50

TLS 65 TLS 50

TLS 70 TLS 55

TLS 68 TLS 58

TLS 75 TLS 67

TLS 64 TLS 34

TLS 71 TLS 40

TLS 70 TLS 59

TLS 70 TLS 35

TLS 70 TLS 35

TLS 71 TLS 46

TLS 77 TLS 62

TLS 65 TLS 51

TLS 60 TLS 35

TLS 75 TLS 49

TLS 71 TLS 44
TLS 70 TLS 45

TLS 71 TLS 51

TLS 70 TLS 45

TLS 70 TLS 35

TLS 72 TLS 51

TLS 70 TLS 43

TLS 71 TLS 40

TLS 75 TLS 61

TLS 60 TLS 32

TLS 60 TLS 41

TLS 70 TLS 31

TLS 71 TLS 49

TLS 71 TLS 51

TLS 70 TLS 66

TLS 62 TLS 32

TLS 75 TLS 67
TLS 60 TLS 61

TLS 71 TLS 50

TLS 70 TLS 58

TLS 70 TLS 31

TLS 70 TLS 39

TLS 65 TLS 39

TLS 75 TLS 54

TLS 65 TLS 31

TLS 60 TLS 31

TLS 70 TLS 44

TLS 65 TLS 50

TLS 70 TLS 36

TLS 68 TLS 67

TLS 70 TLS 50

TLS 78 TLS 58

TLS 71 TLS 53
TLS 70 TLS 42

TLS 71 TLS 31

TLS 72 TLS 67

TLS 60 TLS 31

TLS 65 TLS 39

TLS 71 TLS 39

TLS 71 TLS 56

TLS 68 TLS 31

TLS 71 TLS 75

TLS 65 TLS 39

TLS 70 TLS 47

TLS 60 TLS 31

TLS 65 TLS 35

TLS 70 TLS 47

TLS 70 TLS 23

TLS 60 TLS 19
TLS 60 TLS 42

TLS 71 TLS 58

TLS 60 TLS 47

TLS 64 TLS 32

TLS 68 TLS 49

TLS 71 TLS 40

TLS 70 TLS 37

TLS 65 TLS 31

TLS 70 TLS 40

TLS 75 TLS 37

TLS 70 TLS 40

TLS 75 TLS 35

TLS 70 TLS 23

TLS 70 TLS 47

TLS 55 TLS 28

TLS 60 TLS 23
TLS 70 TLS 28

TLS 70 TLS 36

TLS 70 TLS 40

TLS 75 TLS 45

TLS 68 TLS 35
Penilaian 8 Penilaian 9 Penilaian 10
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai