Anda di halaman 1dari 24

FORMAT IMPORT NILAI PENGETAHUAN KELAS X IPA 1

Mata Pelajaran : Muatan Lokal Bahasa Daerah


Kode Mata Pelajaran : 300311900
Kode Rombel : 160a0d89-ffd3-4dad-a2da-16f045adf4a5
No PD ID ID KD
ba13c418-43c1-11e5-8552- 1965119f-84fb-40da-a891-
1 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
2 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
3 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
4 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
5 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
6 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
7 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
8 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
9 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
10 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
11 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
12 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
13 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
14 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
15 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
16 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
17 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
18 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
19 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
20 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
21 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
22 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
23 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
24 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
25 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
26 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
27 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
28 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
29 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
30 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
31 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
32 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
33 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- 6fbd7bf377bf
1965119f-84fb-40da-a891-
34 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- 6fbd7bf377bf
29a5c318-997a-4e21-bb43-
35 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
36 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
37 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
38 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
39 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
40 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
41 ff2525d22525 45426557f583
279e8ffc-4e96-11e5-814b- 29a5c318-997a-4e21-bb43-
42 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
43 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
44 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
45 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
46 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
47 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
48 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
49 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
50 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
51 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
52 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
53 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
54 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
55 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
56 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
57 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
58 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
59 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
60 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
61 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
62 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
63 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
64 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
65 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
66 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
67 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- 45426557f583
29a5c318-997a-4e21-bb43-
68 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- 45426557f583
5c870264-5cf4-433e-9b18-
69 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
70 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
71 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
72 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
73 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
74 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
75 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
76 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
77 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
78 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
79 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
80 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
81 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
82 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
83 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
84 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
85 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
86 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
87 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
88 0f352f0c9cf3 a7bcf13950a2
b1447460-47a2-11e5-a839- 5c870264-5cf4-433e-9b18-
89 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
90 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
91 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
92 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
93 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
94 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
95 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
96 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
97 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
98 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
99 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
100 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
101 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- a7bcf13950a2
5c870264-5cf4-433e-9b18-
102 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- a7bcf13950a2
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
103 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
104 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
105 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
106 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
107 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
108 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
109 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
110 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
111 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
112 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
113 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
114 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
115 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
116 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
117 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
118 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
119 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
120 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
121 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
122 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
123 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
124 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
125 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
126 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
127 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
128 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
129 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
130 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
131 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
132 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
133 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
134 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- 91d8b3edae2d
79ea90fd-bb97-446c-aab5-
135 5bd7b1035159 91d8b3edae2d
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- 79ea90fd-bb97-446c-aab5-
136 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- 91d8b3edae2d
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
137 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
138 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
139 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
140 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
141 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
142 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
143 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
144 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
145 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
146 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
147 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
148 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
149 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
150 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
151 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
152 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
153 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
154 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
155 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
156 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
157 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
158 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
159 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
160 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
161 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
162 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
163 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
164 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
165 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
166 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
167 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
168 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
169 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- 40d02db3e394
aa4f49a7-b831-4386-9fc3-
170 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- 40d02db3e394
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
171 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
172 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
173 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
174 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
175 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
176 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
177 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
178 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
179 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
180 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
181 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
182 cfa54477fc3c e27756951a34
78457f02-47a1-11e5-8443- b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
183 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
184 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
185 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
186 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
187 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
188 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
189 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
190 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
191 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
192 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
193 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
194 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
195 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
196 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
197 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
198 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
199 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
200 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
201 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
202 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
203 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- e27756951a34
b8ed62a7-b0d0-41b5-9bd9-
204 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- e27756951a34
da458c6b-22c0-410f-9aba-
205 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
206 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
207 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
208 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
209 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
210 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
211 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
212 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
213 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
214 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
215 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
216 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
217 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
218 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
219 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
220 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
221 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
222 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
223 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
224 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
225 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
226 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
227 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
228 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
229 fb83f72a3fd9 ba391d0a7893
1ca4377e-5372-11e5-b030- da458c6b-22c0-410f-9aba-
230 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
231 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
232 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
233 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
234 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
235 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
236 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
237 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- ba391d0a7893
da458c6b-22c0-410f-9aba-
238 9b93a660e18f
ba13c418-43c1-11e5-8552- ba391d0a7893
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
239 1fd34444e04e
a1392c7c-4d7a-11e5-9cd4- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
240 3fc0aa812dde
e84ede15-de72-4ebc-9ab1- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
241 99172b0e7e83
80d1ba9c-479b-11e5-9014- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
242 53115c47f252
58462cfe-55d6-11e5-abf8- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
243 93c1677e56de
3b26fd30-4873-11e5-aca0- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
244 67342b6e9538
24829cc8-4ec3-11e5-8fe3- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
245 ff2525d22525
279e8ffc-4e96-11e5-814b- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
246 efef5680a775
950e2812-461d-11e5-b8c3- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
247 b7eceddad63a
e8b3ef78-48c6-11e5-ac73- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
248 ab9def334154
a589d1dc-4ed3-11e5-81c3- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
249 1b6fd277ef9e
adbc0118-487a-11e5-9cf1- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
250 cfa54477fc3c
78457f02-47a1-11e5-8443- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
251 2b8c37fa256d
bf0f1c3b-55cb-4493-bfdd- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
252 72acdf46734c
e8720f52-9207-e211-929a- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
253 5df428041559
3d361052-9207-e211-92a4- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
254 5df428041559
43f1ca88-3d4a-11e4-9cd9- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
255 971e16cd0b46
af09a5e8-440b-11e5-88b2- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
256 1f175bb50662
04a727f0-8183-4706-bf56- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
257 7dee3edb3f02
11735990-440c-11e5-b13e- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
258 0f352f0c9cf3
b1447460-47a2-11e5-a839- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
259 634abf3f3c8a
7a975ee2-4e63-11e5-b8cb- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
260 af70945b91ce
a62f3e18-4e2b-11e5-afc7- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
261 e3d497b143b5
b7ae4146-48dd-11e5-89c4- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
262 136ab6187514
69d5ca64-4ac9-11e5-891f- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
263 fb83f72a3fd9
1ca4377e-5372-11e5-b030- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
264 b7ff7793fb57
42725f80-4562-11e5-bb22- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
265 83e4c37ff4c7
a6adf4b8-4d29-11e5-9ad0- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
266 271e4436fcf9
674c2672-3445-488d-aec8- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
267 133ef59c429a
26ba54c6-4ad2-11e5-be49- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
268 ef64c16ce0f1
7bf59f00-4d79-11e5-ab08- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
269 e321abed9147
3ee19a5a-36fb-11e4-850e- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
270 ef2e9b3dc11d
0ee213c2-4e63-11e5-bd8f- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
271 5bd7b1035159
54f0d07c-4d2a-11e5-a672- 7b1e06a7d5c6
edb4cc2d-f806-44c4-9a93-
272 9b93a660e18f 7b1e06a7d5c6
ORT NILAI PENGETAHUAN KELAS X IPA 1

ad-a2da-16f045adf4a5
Penilaian 1 Penilaian 2 Penilaian 3
Nama Siswa No. KD
Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik
Ade Putra Satria 3.7
Agit Firmansah 3.7
AHMAD FAHRUL HUDA 3.7
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.7
Anis Cahyani 3.7
Anissa Octavia 3.7
Azirah Dwi Rahayu 3.7
Bahar Maulana Al Farisyi 3.7
Diar Hastut 3.7
Dita Raudya Tujjahra 3.7
Ezalia Fajar Listant 3.7
Farhan Fahrur Rozi 3.7
Ilham Cahya Wardani 3.7
INARATUN TASKIAH 3.7
Indah Puspaningrum 3.7
Indra Saputra 3.7
Intan Regina Putri 3.7
Ishak Nursalim 3.7
LIA ROHIMAH 3.7
Luswidadi 3.7
Lutfi Nuraida Hastut 3.7
Mahardika Wijaya 3.7
Mela Dwi Ivanka 3.7
Mira Listana 3.7
Mohamad Zaenul Anam 3.7
Nazra Aulia Dewi 3.7
Netania Indi Kusumaningtyas 3.7
Nur Sova Fitriyant 3.7
PIPIT SUPRIATIN 3.7
Rahmawat 3.7
Septaningrum 3.7
Silvia Melinda Yuniar 3.7
Triyana 3.7
Wildaniah 3.7
Ade Putra Satria 3.7
Agit Firmansah 3.7
AHMAD FAHRUL HUDA 3.7
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.7
Anis Cahyani 3.7
Anissa Octavia 3.7
Azirah Dwi Rahayu 3.7
Bahar Maulana Al Farisyi 3.7
Diar Hastut 3.7
Dita Raudya Tujjahra 3.7
Ezalia Fajar Listant 3.7
Farhan Fahrur Rozi 3.7
Ilham Cahya Wardani 3.7
INARATUN TASKIAH 3.7
Indah Puspaningrum 3.7
Indra Saputra 3.7
Intan Regina Putri 3.7
Ishak Nursalim 3.7
LIA ROHIMAH 3.7
Luswidadi 3.7
Lutfi Nuraida Hastut 3.7
Mahardika Wijaya 3.7
Mela Dwi Ivanka 3.7
Mira Listana 3.7
Mohamad Zaenul Anam 3.7
Nazra Aulia Dewi 3.7
Netania Indi Kusumaningtyas 3.7
Nur Sova Fitriyant 3.7
PIPIT SUPRIATIN 3.7
Rahmawat 3.7
Septaningrum 3.7
Silvia Melinda Yuniar 3.7
Triyana 3.7
Wildaniah 3.7
Ade Putra Satria 3.5
Agit Firmansah 3.5
AHMAD FAHRUL HUDA 3.5
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.5
Anis Cahyani 3.5
Anissa Octavia 3.5
Azirah Dwi Rahayu 3.5
Bahar Maulana Al Farisyi 3.5
Diar Hastut 3.5
Dita Raudya Tujjahra 3.5
Ezalia Fajar Listant 3.5
Farhan Fahrur Rozi 3.5
Ilham Cahya Wardani 3.5
INARATUN TASKIAH 3.5
Indah Puspaningrum 3.5
Indra Saputra 3.5
Intan Regina Putri 3.5
Ishak Nursalim 3.5
LIA ROHIMAH 3.5
Luswidadi 3.5
Lutfi Nuraida Hastut 3.5
Mahardika Wijaya 3.5
Mela Dwi Ivanka 3.5
Mira Listana 3.5
Mohamad Zaenul Anam 3.5
Nazra Aulia Dewi 3.5
Netania Indi Kusumaningtyas 3.5
Nur Sova Fitriyant 3.5
PIPIT SUPRIATIN 3.5
Rahmawat 3.5
Septaningrum 3.5
Silvia Melinda Yuniar 3.5
Triyana 3.5
Wildaniah 3.5
Ade Putra Satria 3.8
Agit Firmansah 3.8
AHMAD FAHRUL HUDA 3.8
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.8
Anis Cahyani 3.8
Anissa Octavia 3.8
Azirah Dwi Rahayu 3.8
Bahar Maulana Al Farisyi 3.8
Diar Hastut 3.8
Dita Raudya Tujjahra 3.8
Ezalia Fajar Listant 3.8
Farhan Fahrur Rozi 3.8
Ilham Cahya Wardani 3.8
INARATUN TASKIAH 3.8
Indah Puspaningrum 3.8
Indra Saputra 3.8
Intan Regina Putri 3.8
Ishak Nursalim 3.8
LIA ROHIMAH 3.8
Luswidadi 3.8
Lutfi Nuraida Hastut 3.8
Mahardika Wijaya 3.8
Mela Dwi Ivanka 3.8
Mira Listana 3.8
Mohamad Zaenul Anam 3.8
Nazra Aulia Dewi 3.8
Netania Indi Kusumaningtyas 3.8
Nur Sova Fitriyant 3.8
PIPIT SUPRIATIN 3.8
Rahmawat 3.8
Septaningrum 3.8
Silvia Melinda Yuniar 3.8
Triyana 3.8
Wildaniah 3.8
Ade Putra Satria 3.8
Agit Firmansah 3.8
AHMAD FAHRUL HUDA 3.8
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.8
Anis Cahyani 3.8
Anissa Octavia 3.8
Azirah Dwi Rahayu 3.8
Bahar Maulana Al Farisyi 3.8
Diar Hastut 3.8
Dita Raudya Tujjahra 3.8
Ezalia Fajar Listant 3.8
Farhan Fahrur Rozi 3.8
Ilham Cahya Wardani 3.8
INARATUN TASKIAH 3.8
Indah Puspaningrum 3.8
Indra Saputra 3.8
Intan Regina Putri 3.8
Ishak Nursalim 3.8
LIA ROHIMAH 3.8
Luswidadi 3.8
Lutfi Nuraida Hastut 3.8
Mahardika Wijaya 3.8
Mela Dwi Ivanka 3.8
Mira Listana 3.8
Mohamad Zaenul Anam 3.8
Nazra Aulia Dewi 3.8
Netania Indi Kusumaningtyas 3.8
Nur Sova Fitriyant 3.8
PIPIT SUPRIATIN 3.8
Rahmawat 3.8
Septaningrum 3.8
Silvia Melinda Yuniar 3.8
Triyana 3.8
Wildaniah 3.8
Ade Putra Satria 3.5
Agit Firmansah 3.5
AHMAD FAHRUL HUDA 3.5
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.5
Anis Cahyani 3.5
Anissa Octavia 3.5
Azirah Dwi Rahayu 3.5
Bahar Maulana Al Farisyi 3.5
Diar Hastut 3.5
Dita Raudya Tujjahra 3.5
Ezalia Fajar Listant 3.5
Farhan Fahrur Rozi 3.5
Ilham Cahya Wardani 3.5
INARATUN TASKIAH 3.5
Indah Puspaningrum 3.5
Indra Saputra 3.5
Intan Regina Putri 3.5
Ishak Nursalim 3.5
LIA ROHIMAH 3.5
Luswidadi 3.5
Lutfi Nuraida Hastut 3.5
Mahardika Wijaya 3.5
Mela Dwi Ivanka 3.5
Mira Listana 3.5
Mohamad Zaenul Anam 3.5
Nazra Aulia Dewi 3.5
Netania Indi Kusumaningtyas 3.5
Nur Sova Fitriyant 3.5
PIPIT SUPRIATIN 3.5
Rahmawat 3.5
Septaningrum 3.5
Silvia Melinda Yuniar 3.5
Triyana 3.5
Wildaniah 3.5
Ade Putra Satria 3.6
Agit Firmansah 3.6
AHMAD FAHRUL HUDA 3.6
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.6
Anis Cahyani 3.6
Anissa Octavia 3.6
Azirah Dwi Rahayu 3.6
Bahar Maulana Al Farisyi 3.6
Diar Hastut 3.6
Dita Raudya Tujjahra 3.6
Ezalia Fajar Listant 3.6
Farhan Fahrur Rozi 3.6
Ilham Cahya Wardani 3.6
INARATUN TASKIAH 3.6
Indah Puspaningrum 3.6
Indra Saputra 3.6
Intan Regina Putri 3.6
Ishak Nursalim 3.6
LIA ROHIMAH 3.6
Luswidadi 3.6
Lutfi Nuraida Hastut 3.6
Mahardika Wijaya 3.6
Mela Dwi Ivanka 3.6
Mira Listana 3.6
Mohamad Zaenul Anam 3.6
Nazra Aulia Dewi 3.6
Netania Indi Kusumaningtyas 3.6
Nur Sova Fitriyant 3.6
PIPIT SUPRIATIN 3.6
Rahmawat 3.6
Septaningrum 3.6
Silvia Melinda Yuniar 3.6
Triyana 3.6
Wildaniah 3.6
Ade Putra Satria 3.6
Agit Firmansah 3.6
AHMAD FAHRUL HUDA 3.6
Ajeng Dyah Widyaningrum 3.6
Anis Cahyani 3.6
Anissa Octavia 3.6
Azirah Dwi Rahayu 3.6
Bahar Maulana Al Farisyi 3.6
Diar Hastut 3.6
Dita Raudya Tujjahra 3.6
Ezalia Fajar Listant 3.6
Farhan Fahrur Rozi 3.6
Ilham Cahya Wardani 3.6
INARATUN TASKIAH 3.6
Indah Puspaningrum 3.6
Indra Saputra 3.6
Intan Regina Putri 3.6
Ishak Nursalim 3.6
LIA ROHIMAH 3.6
Luswidadi 3.6
Lutfi Nuraida Hastut 3.6
Mahardika Wijaya 3.6
Mela Dwi Ivanka 3.6
Mira Listana 3.6
Mohamad Zaenul Anam 3.6
Nazra Aulia Dewi 3.6
Netania Indi Kusumaningtyas 3.6
Nur Sova Fitriyant 3.6
PIPIT SUPRIATIN 3.6
Rahmawat 3.6
Septaningrum 3.6
Silvia Melinda Yuniar 3.6
Triyana 3.6
Wildaniah 3.6
Penilaian 3 Penilaian 4 Penilaian 5 Penilaian 6 Penilaian 7 Penilaian 8
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai Tenik
Penilaian 8 Penilaian 9 Penilaian 10
Nilai Tenik Nilai Tenik Nilai