Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN MINGGU KE-4 (23/06/2019 – 27/06/2019)

Mata Pelajaran: Tema: Kelas: 5 Efektif Tarikh: 25/6/2019


Kelestarian Alam Masa: 10.50 – 11.50 Hari: Selasa
Pendidikan Sivik Sekitar
(Bahasa Melayu)

Fokus Utama: Nilai Murni: Hubungan Rentasan Kurikulum:


1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara Kerjasama Ilmu:
yang berkaitan dengan kehidupan harian yang KBT:
menyentuh diri, keluarga, rakan dan
masyarakat dengan menggunakan kata,
sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai.

Tajuk Nilai Teras Sivik: Konteks :


Menjaga keseimbangan alam sekitar Kasih Sayang Diri

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
1. Menghuraikan kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar
2. Menunjukkan perasaan sayang akan alam sekitar
3. Memelihara dan memulihara alam sekitar

Rangka Pengajaran
Aktiviti  Murid menonton sebuah video tentang berita pencemaran sungai.
Permulaan
(Starter)  Murid diminta oleh guru untuk memberi respon tentang video tersebut.
Aktiviti Utama  Murid diminta untuk menghuraikan tiga kepentingan menjaga
(Main Activities)
keseimbangan alam sekitar dalam peta buih yang diberikan.
AKTIVITI 1
 Seorang wakil dari setiap kumpulan diminta untuk menyatakan satu cara
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencemaran seperti
AKTIVITI 2
pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.
 Setiap ahli kumpulan mendapat tiga barang terbuang dan mereka
dikehendaki untuk menghasilkan sebuah produk kitar semula daripada
AKTIVITI 3
bahan tersebut.
Aktiviti Penutup  Murid membentangkan hasil tugasan mereka dan menerangkan dua
(Plenary)
kegunaan produk tersebut.
Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai