Anda di halaman 1dari 3

AMALAN SETELAH SHOLAT

Astagfirullahalazim allazi la ilahailla huwal hayul qoyum wa atubu ilaik 3x

Lailahaillallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi


wayumitu wahuwa ala kulli syai inqodir 3x

Allahuma antassalam, wamingkasslam wailaika ya’udussalam fahayyina robbana


bissalam wadkhilnal jannata darossalam, tabarok tarobbana wata’alaita yazal jalali
walikrom, sami’na wa’ato’na gufronaka robana wailaikal masir.

Auzubillahi minassyaitonirrojim
AL FATIHAH (baca al fatihah)

Ilahi ya robbana ya ma’bud.


Subhanallah. Subhanallah 33x

Subhanallah wabihamdihi daiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah 33x

Alhamdulillahi robbil alamin ala kulli hali wafi kulli hali wani’mati Allahu akbar.
Allahu Akbar 33x

Allahu Akbar kabiraw walhamdulillahi kasiraw wasubhanallahi bukrotaw wa asila,


la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi
wayumitu wahuwa ala kulli syaingkodir.

DO’A

Audzubillahi minasyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin,


hamdan na’imin, hamdan yu’afi niamahu wayukafi mazidah. Ya Rabbana lakal
hamdu kama yambaghi liljalali wajhikal karimi wa’adzimi sulthonik.

Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukMu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas
karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas
keagunganMu, segala puji atas kemuliaanMu dan kekuasaanMu. Limpahkanlah shalawat
dan salam kepaa junjungan kami nabi muhammad saw dan para pengikutnya sampai di akhir
zaman.

Rabbana atina fiddunya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina adzabannar.

Ya Allah Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat
dan hindarkanlah kami dari azab api nerakaMu.

Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.


Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu’minina mal mu’minat, al ahyaai
minum wal amwat, innaka ‘ala kulli syai’in qadir.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah
saudara-saudara kami, kerabat, musllimin muslimat, mu’minim mu’minat baik yang masih
ada maupun yang telah wafat. Kasih sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka
telah menyayangi kami waktu masih kecil.

Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina qurrata a’yun waj’alna lil muttaqina
imama. Robbi yidni ‘ilma warzuqni fahmah.

Ya Allah Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami isteri, suami, anak-anak dan keturunan
sebagai penyejuk mata dan penenang hati. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-
orang yang bertaqwa.

Allahumma arinal haqqa haqqa waryuqnatibaah waarinal batilabatila warzuqnaj


tinabah.

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada
kami kekuatan dn kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah
adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya.

Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lana kunanna minal


khasirin.

Ya Allah Ya Tuhan kami, kami sungguh telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami maka niscaya kami termasuk
golongan orang yang merugi.

Rabbana latuzigh qulubana ba’da idzha daitaha wahablana minladunka rahmah,


innaka antal wahhab.

Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
setelah Engkau tunjukkan kebenaran cahaya NurMu kepada kami. Karuniakanlah rahmat
dari sisiMu karena sesungguhnya Engkaulah pemberi rahmat.

Rabbanaghfirlana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj’al fi qulubina
ghillalil ladzina amanu rabbana innaka raufurrahim.

Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami
dengan membawa iman. Dan jangan Engkau biarkan kekotoral mengisi hati kami. Sungguh
Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa du’aana innaka antassami’ul alim.

Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah shalat kami, terimalah permohonan kami. Sungguh
Engkau Maha mendengar lagi maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, sungguh Engkau
maha penerima taubat serta Maha Pengayang.

Allahumma inna nas aluka salamatan fiddin, wa’afiyatan fil jasad, aziyaatan fil ilmi, wa
barokatan firrizki, wa tawbatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wamaghfirotan
ba’dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakarotil maut, wannajati minannar walafwin indal hisab.
Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah wakina azabannar.
Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambahnya
ilmu dan berkah rizki, dapat bertaubat sebelum mti, mendapat rahmat ketika mati, dan
memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami paa gelombang sakaratul
maut. Bebaskanlah kami dari azb nerakaMu dan memperoleh ampunan ketika kami dihisab.

AL FATIHAH (baca al fatihah)

Amin ya allah amin ya rohman amin ya rohim, amin ya mujibas sailin. Allahuma inna
nasaluka ridoka wal jannah. Wana uzubika min sakhotika wannar.
Subhanallah, subhanakallahumma watahiyyatuhun fiha salam wa akhirud da’wahum
anil hamdulillahi robbil alamin.
Taqobalallahu mingkum minna wa mingkum wataqobbal ya karim