Anda di halaman 1dari 13

Ê

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
 Ê 
ÊÊ 
Ê
 Ê 
Ê ÊÊ
Ê  Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
ÊÊÊÊÊ !Ê Ê" ##$ÊÊ
Ê Ê % Ê&& 'Ê | 
Ê

c | 


 
 
    


  


 
 
   ! "#$#%
c&#'#%'#%&
()*+*,
 

 


-  

 
&$&'.&.

 Ê 
ÊÊ 
Ê Ê 

Ê ÊÊ  Ê
Ê
Ê Ê
Ê Ê ÊÊÊ

Ê ÊÊÊ 
Ê ÊÊÊÊ
ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê
ÊÊÊ
 Ê Ê Ê
 
 Ê Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê 
 Ê Ê 
Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê  Ê Ê Ê 
Ê
  ÊÊ
Ê
Ê Ê
 Ê
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê
 Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê  Ê  Ê


Ê  Ê (Ê
Ê)**+Ê
Ê
Ê 
Ê ÊÊÊ!Ê"Ê Ê 
 ÊÊ
Ê Ê#ÊÊ
$Ê Ê Ê % 
 Ê !
 Ê Ê & Ê Ê '($Ê Ê )
Ê %
 Ê
* Ê'((ÊÊ

Ê ÊÊ Ê ÊÊ


"Ê
Ê ÊÊ ÊÊ Ê
 Ê Ê ÊÊ
Ê
ÊÊ Ê 
 ÊÊÊ

 Ê Ê Ê Ê


+Ê
ÊÊ  Ê Ê Ê Ê 
Ê 
 Ê Ê Ê Ê ! Ê
 
Ê Ê , Ê "Ê 
Ê Ê  Ê 
Ê Ê Ê
  Ê Ê Ê
 -Ê
ÊÊ 
Ê Ê. Ê Ê
 Ê Ê  Ê Ê/-Ê
ÊÊ Ê Ê Ê
Ê
 Ê
Ê
%%& +Ê ÊÊÊ 
Ê Ê ÊÊÊ Ê ÊÊ Ê ÊÊ
 Ê
 
 Ê)Ê 
Ê Ê

Ê0 
1ÊÊ ÊÊ
Ê Ê
Ê
 Ê 
Ê Ê Ê! ÊÊÊ
Ê Ê ÊÊ "Ê

 Ê  Ê  Ê Ê  Ê Ê Ê 0 Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê
Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê 1Ê)Ê Ê Ê 
Ê Ê
Ê 

Ê ÊÊ ÊÊ Ê 
Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê 
 Ê

Ê Ê Ê ÊÊ
Ê
 ÊÊÊ#% ,+Ê
 ÊÊÊ Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê
Ê Ê 2 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 0Ê 
1Ê Ê Ê
 
 Ê ÊÊÊ3
4Ê Ê
+Ê
5ÊÊ 0 Ê Ê 
Ê Ê Ê  Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê
 
1-Ê
5ÊÊ 0Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê ÊÊ 1Ê ÊÊ 
-Ê ÊÊ
5ÊÊ 0 Ê 6Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 7Ê 
8Ê 

Ê Ê  Ê Ê
Ê ÊÊ Ê ÊÊ 1 Ê
Ê
9 Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê #

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê # 
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê

 Ê 
  Ê . Ê Ê Ê 
 Ê 

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ÊÊÊÊÊ Ê Ê Ê Ê ÊÊ ÊÊ

$Ê Ê Ê -Ê '.Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê 
Ê 'Ê

 Ê Ê Ê
 Ê
Ê ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ& ÊÊ'(' Ê


c 
  
 

 Ê i Ê Ê Ê Ê 9Ê Ê 

  Ê Ê!:;"
 Ê!$:"
< ÊÊ Ê ÊÊ!"Ê < Ê
 Ê Ê Ê Ê < Ê ÊÊ Ê
 Ê!:=" Ê!$>"
& Ê Ê? Ê!;" < Ê Ê# Ê Ê Ê Ê
Ê Ê
  ÊÊÊ Ê 
Ê!$("
 Ê!::"
9 Ê  Ê#Ê Ê 9 Ê Ê
 Ê Ê i
 Ê Ê Ê
 Ê!=" #
Ê Ê
 
Ê Ê!:>" Ê!"
9 
Ê9 Ê Ê!$" ÿ ÿÊ Ê
 / 
*
012 *
 Ê
 Ê Ê
 
Ê &ÊÊ 
 Ê!>("
!$'"
i Ê Ê Ê ÊÊ @ Ê
 Ê Ê 9 Ê% Ê Ê!("
 Ê!:"  
Ê Ê!$"
< ÊÊ
 Ê Ê Ê ÊÊ# Ê ÊÊ , Ê 
Ê!('"
 Ê
Ê Ê Ê!>(" ÊÊ!$;"
< Ê
 Ê Ê  Ê Ê 
Ê Ê i Ê!("

 Ê Ê!:" Ê!$="
  1'#2 9 Ê. Ê!$$" %Ê Ê!(;"
9 Ê Ê Ê Ê!:" < Ê Ê  Ê!$" % Ê Ê
Ê!(="

Ê
 
Ê Ê 
$Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê Ê ( Ê

Ê
Ê

Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê ÊÊÊ
Ê Ê Ê
 Ê 
 Ê Ê
Ê Ê&Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê@Ê ÊÊ
 Ê -Ê Ê Ê ÊÊÊ Ê
Ê  Ê
Ê
%& Ê" -Ê
3& Ê ) 4Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê @ Ê Ê Ê
 Ê
Ê Ê Ê# Ê Ê ÊÊ Ê
ÊÊ 
Ê+Ê
Ê
c 
 

 
 

 
  
   
 

 Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê ? ÊÊ Ê Ê
ÊÊ
 Ê Ê 3  Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ê
 4 Ê ÊÊ Ê Ê
 AÊ Ê Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê ? ÊÊ Ê Ê Ê
Ê Ê
0
Ê Ê  Ê Ê Ê
Ê Ê ÊÊÊ
ÊÊ ÊÊ 

 1 Ê Ê
 
 B Ê ÊÊ Ê ? ÊÊ Ê Ê ÊÊ
 
Ê ÊÊ
 Ê Ê 
ÊÊ ÊÊ
ÊÊÊ 
 Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê ? Ê ÊÊ
Ê Ê ÊÊ

 Ê Ê Ê  Ê Ê Ê
Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê 
 
!" Ê  Ê #Ê Ê Ê 
Ê Ê ,

ÊÊ ÊÊ
Ê ÊÊ
Ê  Ê Ê
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê
Ê ÊÊÊÊ Ê 

 Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê /Ê Ê Ê ÊÊ Ê 
Ê 
Ê Ê ÊÊÊ Ê
ÊÊÊ
!" )Ê 
 Ê 
 Ê Ê
 
Ê Ê 
ÊÊ Ê ? Ê< Ê
Ê Ê


Ê Ê Ê

Ê ÊÊ  Ê Ê 


 Ê
!"# )Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê ? Ê ÊÊ ÊÊ Ê Ê
3ÊÊ 4 ÊÊ
Ê Ê Ê
 ÊÊ Ê 
Ê
ÊÊ
 Ê ÊÊ 
Ê
Ê& Ê) Ê Ê Ê Ê Ê  Ê ÊÊÊ ÊÊÊ
Ê Ê Ê Ê
Ê
#Ê" &' Ê

 Ê
Ê Ê ÊÊÊ
ÊÊ ÊÊ Ê Ê Ê

 Ê
 Ê Ê Ê Ê  Ê C
Ê  Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê


 Ê )Ê 
 Ê Ê Ê Ê 
  
 Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê
 ÊÊÊÊ Ê!Ê 
Ê;" Ê
Ê
c #$
  %
  
&   
 
 
 Ê Ê i Ê )Ê Ê Ê 

 Ê & 
Ê Ê 
Ê Ê Ê
ÊD
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ! Ê

Ê 
Ê Ê >;"Ê
 Ê 
Ê Ê  Ê
i Ê! Ê;;"Ê
D
Ê Ê Ê Ê B Ê 
 
Ê EÊ
? Ê,
 Ê& 
Ê B Ê 
 
Ê EÊ
.
Ê . Ê 9 Ê B Ê
 
Ê EÊ
,
 Ê
, Ê & 
Ê Ê Ê Ê Ê )Ê Ê Ê Ê
Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê ÊÊ Ê Ê
i  Ê 
 Ê Ê Êi Ê B Ê
Ê
B Ê 
ÊÊÊÊ ÊÊ
Ê
Ê  ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
 ÊÊ Ê

 Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê ÊÊÊ


 Ê
 
 Ê!Ê 
Ê=" Ê)ÊÊ

 
 Ê ÊÊ Ê ÊÊ
 

Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê #Ê Ê Ê 

'Ê Ê
Ê
c '( & 
 
 ( 
)**
  
 
   =Ê
# + $Ê
, , + :Ê
 
 + >Ê
 
 + ;Ê
# 
 + 'Ê
' 
 + 'Ê
Ê
ÊÊ Ê&Ê
Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ 

Ê 
 Ê Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê Ê
Ê 

 Ê Ê  Ê #Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê #Ê Ê Ê
 Ê #Ê Ê Ê  Ê Ê 
Ê #Ê Ê Ê Ê  Ê Ê
 #ÊÊ
Ê
)Ê Ê Ê Ê Ê 3 

4Ê Ê Ê

Ê  Ê Ê 0 Ê


 Ê Ê 
Ê Ê 
ÊÊ 
  %Ê
 
 
%%
1ÊÊÊÊ 
ÊÊ ÊÊ Ê Ê ÊÊ ÊÊ Ê
 Ê Ê 'Ê Ê  #Ê Ê Ê 
Ê Ê # 
Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê

 Ê 
 Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê
 ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê
ÊÊ 
ÊÊÊ ÊÊ
Ê #Ê
Ê
,Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê

ÊÊ Ê Ê
Ê!Ê "Ê ÊÊ Ê)Ê ÊÊ Ê
  ÊÊ Ê0Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê 78Ê  1Ê 

Ê Ê
Ê 
Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 
 Ê Ê Ê ÊÊ ÊÊÊÊ ÊÊÊ  1#Ê
Ê
Ê
Ê" &' Ê" &'Ê
Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê  Ê Ê 
Ê Ê 
 Ê Ê
  Ê< Ê ÊÊ Ê ÊÊÊÊ
 Ê Ê

 Ê

ÊÊ

Ê
Ê #Ê ! Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê  Ê Ê
  "Ê Ê ÊÊ 
ÊÊ ÊÊ Ê
 #Ê i
Ê

 Ê! Ê Ê
 Ê Ê
Ê Ê Ê
 Ê 
 "ÊÊ ÊÊÊ
? Ê ÊB ÊÊ
 Ê Ê Ê 
Ê Ê/ Ê Ê
Ê
Ê Ê
Ê
 Ê
Ê  ##Ê
ÊÊ
Ê Ê Ê 
Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê
 ÊÊÊ  ÊÊÊ& Ê) ÊÊ
 ÊÊ Ê- 
%
 


% . ##Ê , Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê 
Ê  Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê 
 Ê
Ê Ê Ê Ê
 ##Ê Ê Ê 3 Ê 4Ê Ê Ê Ê Ê Ê 

 Ê
 
Ê
Ê! "Ê Ê Ê/Ê Ê Ê
Ê Ê Ê ÊÊ Ê ÊÊÊ
Ê Ê 

Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê !"Ê Ê Ê Ê Ê


 
Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ ÊÊ0 Ê Ê 1Ê
 
Ê  
Ê
Ê Ê Ê Ê!"Ê Ê# Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê
 Ê ÊÊ
 Ê
Ê
& Ê Ê Ê Ê Ê Ê  ÊÊ
Ê
" &' Ê" &Ê
i
Ê ÊÊÊ ÊÊÊ Êi ÊÊ Ê Ê ÊÊ0 
1Ê
Ê Ê Ê Ê i Ê Ê #Ê ##Ê ÊÊ

 Ê  Ê Ê Ê Ê


, ÊÊ Ê

ÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ0 


1 Ê)ÊÊÊ Ê) Ê
Ê i ##Ê 

Ê  
Ê 
Ê ÊÊ Ê Ê -Ê Ê Ê Ê
 
 ÊÊ Ê Ê Ê Ê ÊÊÊ Ê

ÊÊ# ÊÊ ÊÊ


Ê Ê ! Ê 
Ê Ê Ê "Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê

 ##Ê Ê 
ÊÊÊ ##ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê Ê
 
Ê Ê Ê 
Ê 
Ê 

Ê Ê Ê 
 Ê )Ê  Ê Ê Ê Ê
i Ê Ê Ê Êi Ê 
Ê

Ê0 Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê
ÊÊÊi Ê Êi
Ê< 1##Ê Ê 
Ê ÊÊ Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
ÊÊ Ê Ê/ ##Ê
Ê
 "/ Ê Ê
Ê0(
ÊÊ1 Ê
Ê
ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ÊÊ Ê Ê


 Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê 
Ê 
Ê 
Ê Ê ÊÊ Ê Ê  Ê
,
Ê 
 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ) Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê 
Ê@ÊÊÊ Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê
 Ê 
ÊÊÊ Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊ
Ê Ê

Ê
Ê  Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê 
 Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê  Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊÊÊ Ê
Ê Ê
Ê
 Ê ÊB2*Ê

Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ 
Ê Ê
Ê Ê  Ê Ê  Ê Ê Ê  
Ê  Ê )Ê Ê # 
Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê 
Ê Ê Ê  Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê @Ê Ê Ê

 ÊÊB2*Ê ÊÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê


 Ê Ê
)Ê Ê 
Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê
 ÊF Ê ÊÊ ÊÊ
Ê 
ÊÊ
Ê ÊÊ Ê

Ê
Ê ÊÊÊ
Ê

Ê ÊÊ@Ê Ê)ÊÊ


Ê
 
Ê Ê ÊÊÊÊ

Ê Ê G Ê Ê Ê ÊÊÊ  ÊÊ
 Ê 

Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  Ê
ÊÊ Ê Ê
 ##Ê
Ê
ÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê
 
Ê ÊÊ ÊÊÊÊ Ê Ê
 ÊÊÊ ÊÊ
 Ê 
ÊÊÊ
Ê
Ê Ê
 
Ê Ê

ÊÊ
 
Ê Ê ÊÊ Ê Ê  Ê. Ê Ê Ê ÊÊ 
Ê Ê
 Ê Ê Ê 
 Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê /Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê
Ê
 Ê
Ê

(Ê
 Ê
Ê 
Ê 
Ê
Ê
ÊÊ3 4ÊÊ Ê Ê Ê
ÊÊ Ê Ê Ê
ÊÊ 
Ê Ê Ê ÊÊ Ê ÊÊ

Ê
 'Ê
Ê Ê 
Ê Ê
 Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê F Ê Ê Ê
i Ê Ê Ê % / Ê Ê Ê Ê H
 ###Ê Ê  Ê Ê ';Ê  Ê
 Ê9 Ê

Ê ÊÊ Ê Ê/ÊÊ


 
ÊÊ ÊÊ#Ê
# 
Ê ÊÊ
Ê Ê ÊÊ ÊÊ9
-ÊÊÊÊ Ê ÊÊ9
Ê
 Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê i Ê Ê Ê


Ê Ê Ê Ê Ê


 
 ###Êc%
 %%  
 
 
 /
%
  %

 
ÊÊ
Ê
. ÊÊ ÊÊ Ê Ê ÊÊ
 Ê ÊÊ Ê Ê

Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê
 Ê)ÊÊ
 Ê ÊÊÊ Ê
Ê/ ÊÊ Ê Ê Ê Ê
 Ê

ÊÊ ÊÊ Ê


ÊÊÊÊ 
Ê Ê Ê)Ê Ê ÊÊ


Ê Ê ÊÊ Ê


Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê
Ê
&Ê Ê-ÊÊÊ& Ê%& Ê
< Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê
###Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê 

Ê  Ê Ê 
Ê  Ê Ê 

Ê Ê
Ê/Ê ÊÊÊ
 Ê. Ê ÊÊ
 Ê

Ê Ê Ê


ÊÊ
Ê Ê 
Ê 

Ê
 Ê 
Ê Ê  Ê Ê 

Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê 
Ê 
Ê 3 
4Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê
Ê ÊÊ 
Ê FÊ Ê Ê 

ÊÊ Ê Ê Ê 


Ê Ê Ê 
Ê
 
Ê Ê  Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê ) Ê 
Ê
Ê Ê
 
Ê Ê Ê Ê Ê  ### ( 
  %  
&
0

 
Ê Ê
ÊÊ ,Ê
Ê
Êii4Ê0 
Ê, Ê9 Ê< 1Ê Ê Ê Ê
 Ê

Ê Ê
  Ê!Ê 
Ê9 "Ê Ê
 Ê
 Ê ÊB2*Ê Ê Ê Ê Ê
Ê ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊÊ Ê Ê C Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê 
 Ê Ê  Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê
 ÊÊ
Ê
& Ê ÊÊ  Ê ÊÊÊÊÊ Ê
 Ê ÊF Ê Ê +Ê
  I   
 Ê Ê

Ê':'Ê$=:Ê='$Ê
#Ê'+Ê
Ê
2&Ê #Ê & Ê)Ê Ê Ê)**+$ÊÊ 'Ê#Ê Ê3#4Ê
Ê
!;'"Ê#Ê Ê Ê 
Ê 
Ê
Ê 
Ê Ê
ÊÊÊ Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê
!='"ÊÊ ##&Ê #Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê  Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê
Ê ÊÊ
+Ê
! "ÊÊ Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê 
Ê -Ê
!"ÊÊ Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê


 Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê

Ê -Ê
!"ÊÊ ÊÊ Ê Ê/ Ê Ê -Ê
!"ÊÊ Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê -Ê
!"ÊÊ Ê 4Ê -Ê
!"ÊÊ  Ê# -Ê
! "ÊÊ Ê
Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê -Ê
!"ÊÊ Ê Ê Ê Ê -Ê
!"ÊÊ Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê 2 Ê Ê Ê
  ÊÊÊ 
Ê GÊ
Ê ÊÊ Ê 
Ê 
Ê Ê
Ê Ê ÊÊ Ê
Ê
!'"ÊÊ 'Ê #Ê Ê Ê  Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê Ê  Ê

 Ê  Ê  Ê Ê Ê  Ê Ê Ê  Ê Ê

Ê Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊÊ Ê
Ê
Ê Ê 
ÊÊ
 Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
  ÊÊÊ 
Ê GÊ
Ê ÊÊ Ê
Ê 
Ê ÊÊ
 Ê ÊÊÊ Ê
ÊÊÊ
! "Ê Ê ÊÊ Ê 
 Ê ÊÊ
!"ÊÊ Ê ÊÊ
!"ÊÊ 
Ê
!"ÊÊ  Ê Ê Ê/Ê
!"ÊÊ Ê@ Ê 
Ê Ê 

Ê
!"ÊÊ 
 Ê
! "ÊÊ  Ê
!"ÊÊ Ê 
Ê
!"ÊÊ  4Ê Ê  4Ê 
Ê ÊÊ Ê Ê Ê
  Ê Ê
 Ê Ê 
 Ê Ê Ê 
 Ê Ê 

 Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê
 Ê Ê
 Ê Ê
 Ê Ê
Ê Ê Ê -Ê
Ê
!"ÊÊ ! %Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê ÊÊ Ê -Ê
Ê
Ê
!:"ÊÊ & Ê Ê ÊÊ
 ÊÊÊ Ê Ê 

ÊÊ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ê ÊÊ Ê ÊÊ Ê  Ê
 ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê Ê
Ê Ê Ê
Ê
!"ÊÊÊ '&'Ê% &Ê Ê ÊÊ

 Ê +Ê


!"ÊÊ Ê  Ê
 Ê  Ê  Ê  Ê  Ê Ê Ê
  Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊÊ

Ê Ê
Ê
Ê Ê 
ÊÊ
!"ÊÊ Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
!"ÊÊ Ê  Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê
!"Ê Ê  Ê  Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
!"ÊÊ Ê Ê Ê
Ê Ê
 Ê  Ê Ê
  Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê ÊÊÊ Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê -Ê
Ê
!("ÊÊ Ê Ê Ê#  ÊÊ Ê  Ê ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê

Ê  Ê
 Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê
Ê ÊÊ Ê / Ê Ê
Ê
 Ê Ê Ê-Ê
Ê
Ê < Ê Ê Ê 

Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
  Ê ÊÊ Ê Ê Ê
ÊÊ ÊÊ Ê Ê Ê

 Ê ÊÊ Ê Ê
-Ê
Ê
2Ê
- .Ê
Ê
Ê1Ê& ÊÊ ÊÊÊÊ Ê% &' Ê Ê &.Ê
Ê
#*1 
 
  % 


!'"Ê B  Ê Ê Ê
ÊÊÊi Ê Ê Ê
Ê Ê ÊÊÊ Ê Ê
Ê 
 Ê ÊÊ

ÊÊ 

! "ÊÊÊ  Ê
ÊÊ
Ê Ê
ÊÊ ÊÊ Ê#Ê
 Ê Ê Ê ÊÊÊÊ Ê#Ê Ê
Ê
 Ê Ê ÊÊ -Ê Ê
!"Ê ÊÊ  Ê
ÊÊ Ê 
Ê/ÊÊ ÊÊ
 Ê#Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊ Ê#Ê ÊÊ Ê Ê Ê
Ê -Ê Ê
!"Ê Ê Ê  Ê Ê Ê /Ê Ê  Ê Ê  Ê Ê Ê
 Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê #Ê Ê #Ê
 Ê ÊÊÊÊ Ê#Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ ÊÊ
!"Ê Ê Ê Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊÊ Ê Ê,Ê Ê
/ Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
  Ê Ê Ê Ê /Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê
 Ê
Ê
#  2
Ê Ê,Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 
 Ê Ê
Ê Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê
 Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 

Ê Ê

Ê ÊÊÊ Ê ÊÊÊ ÊÊ Ê Ê  Ê
ÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê
ÊÊ Ê ÊÊ Ê
 Ê Ê Ê Ê 
 Ê Ê Ê Ê Ê Ê #Ê

Ê Ê

 Ê ÊÊÊ Ê ÊÊ Ê
Ê
##  
Ê!'"ÊÊB Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ÊÊ Ê ÊÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ 
 Ê Ê-Ê
!"ÊÊ B Ê  Ê Ê 

Ê Ê  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ 
 Ê ÊÊ#Ê Ê 
Ê Ê+Ê
Ê ! "ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê -Ê
Ê !"Ê6 Ê
Ê
#'(  
 
Ê A
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê 
 Ê Ê
Ê Ê
 Ê Ê

Ê Ê G Ê Ê Ê Ê 


ÊÊÊ Ê
Ê Ê
Ê 
 Ê ÊÊ
Ê 
Ê ÊÊ ÊÊ#Ê
 Ê ÊÊ Ê ÊÊÊ ÊÊ

 Ê Ê ÊÊ Ê


Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
2Ê
.Ê#Ê&Ê

 Ê 
Ê Ê Ê 
!" 
Ê
# $ $34Ê 
*5 %&&&Ê 4* Ê
 Ê 
+ 5
 
* -
   
5 

44  
*
 
* 
Ê
h"

 $3Ê +  %&&&Ê Ê
%  +  

" 
Ê **  

 
 1  

 42Ê
Ê $3%Ê   
  #&&&Ê Ê
  *" 

 
 
** ++

 +  

Ê
  $3Ê +  %&&& 1*  Ê
&Ê *  *  5 

 
    5*2Ê
 Ê
Ê $3'Ê 6 
  5* #&&&Ê Ê
 *  + 
"5"5 Ê
Ê $3.Ê * %&&&Ê #Ê
 ***
5+Ê
Ê $33Ê   #&&&Ê 4* Ê
5)+
7*  

'Ê
Ê $.&Ê  + 
 #&&&1 
 

 7 2 Ê 4&&&1! 2Ê * 1 2Ê
Ê 4&.1#2Ê 
 
 #&&&&&Ê Ê

 Ê
Ê 4&.1$2Ê 
 
 #&&&&Ê $Ê

 +
 *Ê
Ê 4&.142Ê 
 
 %&&&Ê * Ê
 *Ê
Ê 4&$Ê 8 
 
 #&&&Ê 4* Ê
  Ê
 
Ê $.#1#2Ê    #&&&&Ê $Ê
* 
 
   
 
 
7*  

#.%Ê
Ê $.#1$2    %&&&1 5"2 #Ê
142Ê 5"  #&&&& 1c

   
  Ê
   

#.Ê
Ê $.$Ê 
  *  #&&&&Ê #Ê
 * 5 

 
 
5 
  
*
Ê
Ê $.4Ê  
  #&&&&Ê $$Ê
 * Ê
Ê $.1#2Ê 5" 
 %&&&Ê #Ê
 
  
 "Ê
Ê $.1$2Ê * 
 %&&&Ê #Ê
 
  

" Ê
Ê $.%Ê 
 *   %&&&Ê #Ê
 "
" Ê
Ê $.Ê c" 
 %&&&Ê #Ê
 /)50Ê
Ê $.'Ê * 5 %&&&Ê #Ê
" 
 
  


 

 ++
 " 1 
 

$$31$2Ê
Ê $.3Ê (*99*  / 0Ê 4Ê
 Ê
Ê $..Ê 
 ++ $&&&Ê * Ê
 
Ê
Ê 4&&Ê   $&&&Ê * 
** Ê Ê
Ê 4&#Ê   $&&&Ê * 
 

 Ê
 
 Ê
Œ Ê 4&4Ê :" %&&&Ê * 
 *  Ê
 

*  

 Ê
;Ê 4&Ê !
  
 $&&&Ê * 
 * Ê Ê
;Ê 4&%Ê 
  %&&Ê Ê

 + 
5"Ê
;Ê 4&1#2Ê 6 
  $&&&Ê * 

 Ê Ê
;Ê 4&1$2Ê  + #&&&Ê 4* Ê

*  5
 
 5"Ê
;Ê 4&'Ê  
  #&&&Ê 4* Ê
 Ê


Ê
 


4%4-$&&

c
  * 
 "  / * 0
/
**
 * 0/  * 0
$1<<<2$1<2$1<2-
$&&c  <  


$1#21 2-$&&c   
.%=.3-$&&
+

$1.212-$&&
+

$1.212-$&&
+

$1.21 2-$&&
+
   

#.% 5
   

 + 
 
 > 

*  
?
+
c  
<$ 
<

$33-$&& 
  * **  "#&&&
<

$.&-$&& 
 * **  "4&&& 
<

4&.12-$&&**    "#" 
<

4&.12-$&&**  5  "#&&&& 
<

4&.1
2-$&&** <*   "%&&& 
<+

4&'-$&&c 
 
 
 
5"@ 

D 5   


    

5 
  %&& "1
4&%2
<+

4&3-$&&
<+

4#$-$&&
<+
 5 *
*
 <* 5  
 5 

*5 =5 * 


 )  
 
A 6
#..

<+
 * 
* 
  

"*0
* 

#.$4
#&

<<

4#41#2-$&&
<<

4#41$212-$&&<* 5 5 

 


#&' 

#.%
<<
"

   5 *5
 
 
<<

4#-$&&
<<
(

 5 
 1  
 2)"5 / 0)
** + "5/:*0 ;+* 
1
$#12)132 -
2
+5
  5:* 
 
  
@
*
 * 5  :*
<<+

$&& * 
 
<<+

$& * 
 
<<+
c 
 +  *5 + 
 :  
 1
$#%1#2 - 2c   
  + 
*5 +   1$#%1422
<<+
$#%12-$&&
<<+
c  " 

  /+0+5" 


*  5*
*  5"55" 
* 5+*   
 

/+ 0
<<<
(
 
 + 
+   
 c 4! "
 +

+! "!+@ $   + 
+! "!+
 !+@ A  
  
+A  !+ B 
 

+B !++
<<<
   ++
 
   
<<<
:<** 5 "#&&&
<<<

$$&-$&& >(<
 
 ++
 
 
- - c* *  
 +
 
 5" *  +5 9 *
5 ?