Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

RANCANGAN HARIAN PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN SIVIK DALAM MATAPELAJARAN SEJARAH

MINGGU 23 ISNIN 24 JUN 2019


PENDIDIKAN SIVIK 1 CENDANA 8:50 – 10:10 AM 3–4
SEJARAH
Nilai Teras KASIH SAYANG Tajuk 2
ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan
Tajuk Mengekalkan Keseimbangan Alam Sekitar 2.1 Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran
Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara K2.1.10 Menjelaskan kepentingan usaha-
Konteks
dan global usaha untuk memelihara dan
memulihara alam sekitar
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
P. Menghuraikan kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar
S. Melahirkan perasaan bangga apabila dapat mengekalkan keseimbangan alam
sekitar
T. Mengamalkan budaya sayangi alam sekitar
Aktiviti P&P Set induksi:Guru
mempamerkan gambar berkaitan dengan bencana alam. Murid menyatakan
pandangan tentang gambar.

☒ Sila tanda aktiviti yang ☐Aktiviti 1:Murid dalam kumpulan menjalankan aktiviti brainstorming dengan menonton videa
dilaksanakan oleh guru bencana alam dan berbincang tentang kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar.
Murid mencatatkan maklumat di dalam kertas. Murid pamerkan dapatan di hadapan kelas dan
sesi pembentangan.

☐Aktiviti 2:Murid melaksanakan aktivitiTalk Patners berkaitan kepekaan terhadap alam sekitar
akibat kesan pencemaran kepada manusia, flora dan fauna.Situasi: temu bual sebagai ahli
komuniti berkaitan kesedaran menjaga alam sekitar seperti isu pembakaran terbuka,
pembuangan sisa toksik dari kilang, pelepasan asap kilang, bunyi yang kuat daripada
pembinaan bangunan dan penebangan hutan tidak terkawal. Murid mengumpul maklumat dan
menghasilkan mesej tentang alam sekitar dalam pelbagai karya seni seperti puisi, brosur,
papan tanda dan iklan.

☐Aktiviti 3:Murid menjalankan aktiviti Table Talkers dengan berbincang berkaitan cara-cara
mengitar bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. Kemudian murid menghasilkan tong
kitar semula yang kreatif menggunakan bahan terpakai. Kemudian, murid bergotong royong
membersihkan persekitaran sekolah dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang cara
mengitar semula.

Penilaian:Guru
menilai murid melalui pemerhatian, aktiviti berkumpulan, soal jawab dan tugasan
dalam atau luar bilik darjah.

Rumusan:Murid membuat rumusan. Murid mengetahui hak setiap warganegara untuk menikmati
keseimbangan alam sekitar. Murid bertanggungjawab menjadi warganegara yang mampu
memelihara dan memulihara kelestarian alam sekitar untuk kesejahteraan hidup sejagat.
Guru membuat penegasan tentang bencana alam membawa pelbagai kesan negatif dan
menekankan kepentingan menjadi warganegara yang bertanggungjawab mengekalkan
kelestarian alam sekitar demi manfaat bersama.

Refleksi

© YatiZain
MINGGU 23 : 1 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

MINGGU 23 ISNIN 24 JUN 2019


PENDIDIKAN SIVIK 2 CENDANA 8:50 – 10:10 AM 3–4
SEJARAH
Nilai Teras KASIH SAYANG Tajuk 5
KERAJAAN ALAM MELAYU
Standard Kandungan
Tajuk Mempertahankan Keutuhan Negara 5.1 Kerajaan Alam Melayu

Standard Pembelajaran
Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara K5.1.6 Menerangkan kepentingan
Konteks
dan global kebijaksanaan pemimpin untuk
kemajuan negara
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
P. Menghuraikan kepentingan cinta akan negara
S. Mengekpresikan perasaan bangga kerana menjadi rakyat Malaysia
T. Mengamalkan sikap rela berkorban untuk negara
Aktiviti P&P Set induksi:Guru
memainkan lagu Saya Anak Malaysia. Murid sama-sama menyanyikan lagu
tersebut. Murid memberi pandangan tentang lagu tersebut.

☒ Sila tanda aktiviti yang ☐Aktiviti 1:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Brainstroming). Murid ditunjukkan poster tema
dilaksanakan oleh guru Hari Merdeka. Secara ‘idea rush’ murid memberi idea berkaitan poster. Murid secara
berkumpulan menulis idea pada ‘sticky note’ dan menampal pada ‘combo Mat’ yang
disediakan.

☐Aktiviti 2:Murid menonton video klip bertajuk “Kita Punya Malaysia” dan menyanyi beramai-
ramai. Murid secara berkumpulan mengekspresikan perasaan sayang kepada negara dengan
menyenaraikan cara-cara menunjukkan perasaan sayang kepada negara.

☐Aktiviti 3:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Using Large Picture Cards). Murid menjawab
soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Contoh soalan: 1) Siapakah yang bertanggungjawab
menjaga keselamatan negara? 2) Apakah tanggungjawab seoarang perajurit negara? 3)
Senaraikan ciri-ciri baik seorang perajurit. Kemudian, murid menghasilkan
#sayasayangMalaysia dalam bentuk risalah/ aplikasi/ penanda buku/ poster.

Penilaian:Guru
menilai murid melalui pemerhatian, aktiviti berkumpulan, soal jawab dan tugasan
dalam atau luar bilik darjah.

Rumusan:Murid
membuat rumusan. Murid mengetahui hak setiap warganegara untuk menikmati
keamanan. Murid bertanggungjawab menanamkan jati diri yang mantap sebagai warganegara
yang berwibawa .
Guru membuat penegasan tentang kewajiban setiap rakyat Malaysia mempertahankan nama
baik negara dengan menjaga maruah dan identiti negara di persada dunia. Setiap
warganegara perlu mempunyai jati diri unggul dan sentisa bangga menjadi rakyat Malaysia
walaupun di mana berada.

Refleksi

© YatiZain
MINGGU 23 : 2 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

MINGGU 23 ISNIN 24 JUN 2019


PENDIDIKAN SIVIK 3 CENDANA 8:50 – 10:10 AM 3–4
SEJARAH
Nilai Teras KASIH SAYANG Tajuk 8
TINDAK BALAS MASYARAKAT
TEMPATAN
Standard Kandungan
8.1 Penentangan Masyarakat
Tajuk Mempertahankan Keutuhan Negara
Tempatan

Standard Pembelajaran
8.1.1 Menerangkan matlamat dan bentuk
penentangan masyarakat
Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara
Konteks tempatan.
dan Global
K8.1.5 Menjelaskan kepentingan
mempertahankan kedaulatan
negara.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
P. Menerangkan cara mempertahankan nama baik negara
S. Mengekspresikan perasan bangga sebagai rakyat Malaysia
T. Mengamalkan sikap rela berkorban untuk negara
Aktiviti P&P Set induksi:Guru
memainkan lagu Saya Anak Malaysia. Murid sama-sama menyanyikan lagu
tersebut. Murid memberi pandangan tentang lagu tersebut.

☐Aktiviti 1:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Brainstroming). Murid ditunjukkan poster tema
☒ Sila tanda aktiviti yang Hari Merdeka. Secara ‘idea rush’ murid memberi idea berkaitan poster. Murid secara
dilaksanakan oleh guru berkumpulan menulis idea pada ‘sticky note’ dan menampal pada ‘combo Mat’ yang
disediakan.

☐Aktiviti 2:Murid menonton video klip bertajuk “Kita Punya Malaysia” dan menyanyi beramai-
ramai. Murid secara berkumpulan mengekspresikan perasaan sayang kepada negara dengan
menyenaraikan cara-cara menunjukkan perasaan sayang kepada negara.

☐Aktiviti 3:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Using Large Picture Cards). Murid menjawab
soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Contoh soalan: 1) Siapakah yang bertanggungjawab
menjaga keselamatan negara? 2) Apakah tanggungjawab seoarang perajurit negara? 3)
Senaraikan ciri-ciri baik seorang perajurit. Kemudian, murid menghasilkan
#sayasayangMalaysia dalam bentuk risalah/ aplikasi/ penanda buku/ poster.

Penilaian:Guru
menilai murid melalui pemerhatian, aktiviti berkumpulan, soal jawab dan tugasan
dalam atau luar bilik darjah.

Rumusan:Murid
membuat rumusan. Murid mengetahui hak setiap warganegara untuk menikmati
keamanan. Murid bertanggungjawab menanamkan jati diri yang mantap sebagai warganegara
yang berwibawa .
Guru membuat penegasan tentang kewajiban setiap rakyat Malaysia mempertahankan nama
baik negara dengan menjaga maruah dan identiti negara di persada dunia. Setiap
warganegara perlu mempunyai jati diri unggul dan sentisa bangga menjadi rakyat Malaysia
walaupun di mana berada.

Refleksi

© YatiZain
MINGGU 23 : 3 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

© YatiZain
MINGGU 23 : 4 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

MINGGU 23 ISNIN 24 JUN 2019


PENDIDIKAN SIVIK 4 CENDANA 8:50 – 10:10 AM 3–4
SEJARAH
Nilai Teras KASIH SAYANG TEMA 8
TAMADUN ISLAM DAN
PERKEMBANGANNYA
Tajuk
8.3 Pembentukan Kerajaan Islam
Tajuk Mempertahankan Keutuhan Negara
Dan Sumbangannya

Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara


Konteks
dan global
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
P. Menghuraikan kepentingan cinta akan negara
S. Mengekpresikan perasaan bangga kerana menjadi rakyat Malaysia
T. Mengamalkan sikap rela berkorban untuk negara
Aktiviti P&P Setinduksi:Guru menggunakan strategi The Question (20 Ryan’s Thinker Key). Murid
mengemukakan lima soalan yang jawapannya ialah PATRIOTIK

☒ Sila tanda aktiviti yang ☐Aktiviti 1:Murid menonton video klip youtube ‘Peristiwa Pembentukan Malaysia’. Melaksanakan
dilaksanakan oleh guru aktiviti PAK 21 (brainstorming) dengan menghuraikan kepentingan cinta akan negara.
Cadangan soalan: 1) Apa yang anda faham berkaitan video tersebut? 2) Mengapakah kita
perlu cinta akan negara? 3) Apakah kesan jika tidak mencintai negara kita? 4) Bandingkan
maksud sayang akan negara dan cinta akan negara.

☐Aktiviti 2:Murid meneliti iklan berkaitan kemasukan “Perajurit Muda” . Murid menjalankan aktiviti
PAK 21 (sumbangsaran) tentang ikan tersebut. Murid mengekspresikan perasaan bangga
dean kesediaan berbakti kepada negara. Murid mencadangkan sumbangan penglibatan
mereka, contohnya 1) menjadi anggota dan pegawai keselamatan 2) Menjelaskan sumbangan
mengikut kemampuan 3) Menjadi warganegara yang baik dengan menjelaskan contoh

☐Aktiviti 3:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Using Large Picture Cards). Murid menjawab
soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Contoh soalan: 1) Berdasarkan gambar, adakah anda
bersedia untuk menyertai angkatan tentera? Mengapa? 2) Nyatakan sumbangan lain
sekiranya anda tidak menyertai angkatan tentera untuk menunjukkan rasa cinta akan negara.
Kemudian, murid menghasilkan #sayasayangMalaysia dalam bentuk risalah/ aplikasi/ penanda
buku/ poster.

Penilaian:Guru
menilai murid melalui pemerhatian, aktiviti berkumpulan, soal jawab dan tugasan
dalam atau luar bilik darjah.

Rumusan:Muridmembuat rumusan. Murid mengetahui hak untuk cinta akan negara. Murid
bertanggungjawab mengamalkan sikap sanggup berkorban untuk mengekalkan kedaulatan
negara.
Guru membuat penegasan tentang cinta akan negara boleh dibuktikan dalam pelbagai cara.
Setiap warganegara mesti mepunyai semangat patriotik dan jati diri yang tinggi untuk
mempertahankan kedaulatan negara dengan apa cara sekalipun.

Refleksi

© YatiZain
MINGGU 23 : 5 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

MINGGU 23 ISNIN 24 JUN 2019


PENDIDIKAN SIVIK 5 BERINGIN 8:50 – 10:10 AM 3–4
SEJARAH
TEMA 11
Nilai Teras KASIH SAYANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA
MALAYSIA BERDAULAT
Tajuk
11.1 Kesedaran Tentang Pembinaan
Tajuk Mempertahankan Keutuhan Negara
Negara dan Bangsa

Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara (f) Pembentukan Malaysia 16


Konteks
dan global September 1963
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
P. Menghuraikan kepentingan cinta akan negara
S. Mengekpresikan perasaan bangga kerana menjadi rakyat Malaysia
T. Mengamalkan sikap rela berkorban untuk negara
Aktiviti P&P Setinduksi:Guru menggunakan strategi The Question (20 Ryan’s Thinker Key). Murid
mengemukakan lima soalan yang jawapannya ialah MALAYSIA

☒ Sila tanda aktiviti yang ☐Aktiviti 1:Murid menonton video klip youtube ‘Peristiwa Pembentukan Malaysia’. Melaksanakan
dilaksanakan oleh guru aktiviti PAK 21 (brainstorming) dengan menghuraikan kepentingan cinta akan negara.
Cadangan soalan: 1) Apa yang anda faham berkaitan video tersebut? 2) Mengapakah kita
perlu cinta akan negara? 3) Apakah kesan jika tidak mencintai negara kita? 4) Bandingkan
maksud sayang akan negara dan cinta akan negara.

☐Aktiviti 2:Murid meneliti iklan berkaitan kemasukan “Perajurit Muda” . Murid menjalankan aktiviti
PAK 21 (sumbangsaran) tentang ikan tersebut. Murid mengekspresikan perasaan bangga
dean kesediaan berbakti kepada negara. Murid mencadangkan sumbangan penglibatan
mereka, contohnya 1) menjadi anggota dan pegawai keselamatan 2) Menjelaskan sumbangan
mengikut kemampuan 3) Menjadi warganegara yang baik dengan menjelaskan contoh

☐Aktiviti 3:Murid menjalankan aktiviti PAK 21 (Using Large Picture Cards). Murid menjawab
soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Contoh soalan: 1) Berdasarkan gambar, adakah anda
bersedia untuk menyertai angkatan tentera? Mengapa? 2) Nyatakan sumbangan lain
sekiranya anda tidak menyertai angkatan tentera untuk menunjukkan rasa cinta akan negara.
Kemudian, murid menghasilkan #sayasayangMalaysia dalam bentuk risalah/ aplikasi/ penanda
buku/ poster.

Penilaian:Guru
menilai murid melalui pemerhatian, aktiviti berkumpulan, soal jawab dan tugasan
dalam atau luar bilik darjah.

Rumusan:Muridmembuat rumusan. Murid mengetahui hak untuk cinta akan negara. Murid
bertanggungjawab mengamalkan sikap sanggup berkorban untuk mengekalkan kedaulatan
negara.
Guru membuat penegasan tentang cinta akan negara boleh dibuktikan dalam pelbagai cara.
Setiap warganegara mesti mepunyai semangat patriotik dan jati diri yang tinggi untuk
mempertahankan kedaulatan negara dengan apa cara sekalipun.

Refleksi

© YatiZain
MINGGU 23 : 6 of 7
PENDIDIKAN SIVIK | KASIH SAYANG

© YatiZain
MINGGU 23 : 7 of 7

Anda mungkin juga menyukai