Anda di halaman 1dari 1

PENGKONDISIAN UDARA

KABIN PESAWAT TERBANG

MAKALAH
Memenuhi tugas matakuliah
Bahasa Indonesia
yang dibina oleh Bapak Zulmy Faqihuddin, S.Pd., M.Pd

Oleh
R Hasta Brahmana
NIM 1831110079

POLITEKNIK NEGERI MALANG


JURUSAN T. ELEKTRO
PRODI D-III T. ELEKTONIKA – GMF
Desember 2018