Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:........................
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- W1-
S2- W2-
S3- W3-
S4- W4-
S5- W5-
S6-
Luaran
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1-
1. 4.
O2-
2. 5.
O3-
3.
04-

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1-
6. 7.
C2-

C3-
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/
Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
KPI Pengarah/PPD/Sekolah*
Sektor/PPD/Sekolah Sektor Pengurusan Sekolah
Bidang / Unit

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang boleh
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) diukur)

Mentransformasi Peratus Enrolmen Mengupaya JPN, PPD dan Meningkatkan peratus


Kementerian berumur 4 dan 5 tahun Sekolah untuk Enrolmen Prasekolah Bagi
ke atas masih rendah menyediakan Murid-murid yang berumur
Peratus Enrolmen berumur 83
penyelesaian khusus 4 dan 5 tahun ke atas
4 dan 5 tahun ke atas
berasaskan keperluan mendaftar dan mengikuti
kelas prasekolah awam dan
swasta
Meningkatkan peratus
enrolmen murid ke Tahun 1
Peratus Enrolmen murid ke
Sekolah Kerajaan dan swasta
Tahun 1 77
(berbanding kadar kelahiran
Selangor)
Meningkatkan peratus Peratus enrolmen murid
enrolmen murid menengah menengah atas
atas tingkatan 3)
 awam dan swasta 97.5
 vokasional
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/
Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan, PT3(1.70) dan SPM (5.50)
KPI Pengarah/PPD/Sekolah*
(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai ~ perlu catat KPI tahun 2020)
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Menengah ..........................
Bidang / Unit Kurikulum

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Gred purata sekolah Memperkasa sasaran Meningkatkan kualiti GPS 6.65 6.15 6.00 5.90 5.50
pembelajaran masih tidak gred purata mata akademik SPM/SPMC
murid berkualiti pelajaran setiap setiap 6.40 6.00 5.80 5.60 5.40
guru
2.15 2.00 1.90 1.80 1.70
GPS
PT3/PT3C
2.00 1.90 1.80 1.70 1.60

GPS PAT T4 5.43 5.20 5.10 5.00 4.90


T2 1.95 1.90 1.85 1.80 1.70
T1 1.85 1.80 1.75 1.70 1.60
*Potong yang tidak berkenaan
Nota: SPM/STPM ,TOV diambil dari purata keputusan 2014 & 2015. PT3 dan UPSR, TOV dari purata keputusan 2015 dan 2016.
Bagi Tahap yang lain adalah pencapaian tahun 2016.
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/
Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional (Pilih yang berkenaan sahaja)
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai, catat sasaran 2020)
Sektor/PPD/Sek Sekolah....................
Bidang /Unit Kurikulum
Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru
Pelan Tindakan ......

Pengurusan Risiko
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
/Pelan Kontigensi
1 Best English Meningkatkan KP-BI Februari RM500/ 6.65 6.15
GPS
peratus murid S/U PBI hingga Ogos PCG
SPM/SPMC
cemerlang 2014 6.40 6.00
2

*Potong yang tidak berkenaan.


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah................... JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kelas Bimbingan
Objektif Meningkatkan GPS SPM dari 6.65 ke 6.15 dan PT3 dari 2.15 kepada 2.00
Tarikh/Tempoh Februari hingga Ogos 2017
Kumpulan Murid Tingkatan 5 dan 3
Sasaran
Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini (2 pegawai dari Jadual 2)
Pengerusi: N/P: SU:
AJK:
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 08 Feb. 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada 13 mac 2017.
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T3A,B, T2B)
5. Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........
Jumlah = RM400.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah ..................... JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh
Bil Program/Projek Keberkesanan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan
Program
1 Kelas Bimbingan Feb – Ogos 22/5/17( ), Berjaya dilaksanakan dan Program ini perlu Program ini akan
2017 15/6/17, hampir capai objektif, diteruskan dengan dimulakan dalam
15/8/17, oleh dengan GPMP 6.20 penambahbaikan Januari 2018
GB/PK berbanding 6.15

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK ABC
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan

Meningkatkan kualiti GPS 6.65 6.15 6.00 5.90 5.50 - ?.??


akademik SPM**/SPMC 6.40 6.00 5.80 5.60 5.40 - ?.??
?.??
2.15 2.00 1.90 1.80 1.70 -
Meningkatkan kualiti GPS
akademik PT3/PT3C
2.00 1.90 1.80 1.70 1.60
Meningkatkan kualiti GPS PAT T4 5.43 5.20 5.10 5.00 4.90 ?.??
akademik T2 1.95 1.90 1.85 1.80 1.70 -
T1 1.85 1.80 1.75 1.70 1.60

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: