Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE-5

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KEHADIRA : ____ / 20 orang


KELAS 2 MAJU N :
TARIKH / HARI 29 JANUARI 2019 / SELASA TIDAK
MASA 7.30 – 8.00 PAGI HADIR
ASPEK Pergerakan Lokomotor
UNIT / TAJUK 3. Berjalan
STANDARD 1.2.1, 2.2.1, 5.2.2, 5.3.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Melakukan pergerakan mencongklang (galloping).
 Menyatakan postur badan semasa melakukan pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.
 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
KRITERIA Murid berkebolehan melakukan kemahiran mencongklang ke pelbagai arah
KEJAYAAN
AKTIVITI 1. Memanaskan badan.
PENGAJARAN & 2. Mengulangkaji pelajaran lalu.
PEMBELAJARAN 3. Mencongklang individu
4. Mencongklang bulatan (Dunia Muzik Tahun 2 Trek 35: See the pony
galloping)
5. Permainan kecil 'Polo bersyarat'.
6. Menyejukkan badan.
7. Pentaksiran.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN SAINS KEHADIRA : ____ / 20 orang
KELAS 2 MAJU N :
TARIKH / HARI 29 JANUARI 2019 / SELASA TIDAK
MASA 10.20 – 11.20 PAGI HADIR
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
UNIT / TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS
STANDARD 1.1.3 Mengukur dan mengunakan nombor.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF  Menyatakan ciri yang terdapat pada objek atau fenomena.
PEMBELAJARAN

Memerihalkan ciri objek atau fenomena dengan menyatakan
persamaan dan perbezaan.
KRITERIA Dapat melakukan aktiviti pengelasan bahan-bahan dengan baik.
KEJAYAAN
AKTIVITI 1. Rotating review.(pak 21).
PENGAJARAN &  Pasukan berbincang dengan topik yang disediakan oleh guru,
PEMBELAJARAN
Membina carta grafik- kemudian kekumpulan lain untuk sampaikan
pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil perbincangan
kumpulan itu. dan kumpulan seterusnya.Menjalankan aktiviti yang
boleh membawa kepada penerapan kemahiran mengukur dan
menggunakan nombor.
2. Murid diterangkan dengan kemahiran mengukur dan menggunakan
nombor,
3. Murid dibahagikan beberapa kumpulan.
4. Murid mengukur beberapa objek yang ditentukan oleh guru secara
berkumpulan.
5. Rumusan dan penutup.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KEHADIRA : ____ / 17 orang
KELAS 1 MAJU N :
TARIKH / HARI 29 JANUARI 2019 / SELASA TIDAK
MASA 11.20 – 12.50 T/HARI HADIR
TEMA KELUARGAKU SAYANG
UNIT / TAJUK PANDAINYA ARIF
STANDARD 1.1.1 (ii)
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN 1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan konsonan
KRITERIA Murid dapat menyebut 5 perkataan yang mengandungi huruf konsonan dengan
KEJAYAAN betul.
AKTIVITI Taman Mini (Buku Teks: 8)
PENGAJARAN & 1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf konsonan.
PEMBELAJARAN 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
3. Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf konsonan
secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 8)
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP TAHAP 1 - _____ TAHAP 3 - _____ TAHAP 5 - _____
PENGUASAAN TAHAP 2 - _____ TAHAP 4 - _____ TAHAP 6 - _____

PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan


 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..