Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 1

1. Mata Pelajaran: : Pendidkan Moral

2. Tahun: : 1 Zamrud

3. Tarikh/ Masa : 23 September 2018 (Ahad) / 10.30-11.30 pagi

4. Bilangan Murid : 1 orang

5. Tema : Diri Saya

6. Tajuk : Kerjasama Membawa Berkat

7. Standard Kandungan : 12. Kerjasama dalam Kehidupan Seharian

8. Standard Pembelajaran : 12.2 Menghuraikan kebaikan bekerjasama dengan


orang lain.

12.4 Meluahkan perasaan apabila melaksanakan


aktiviti bersama-sama.

12.5 Mempraktikkan nilai bekerjasama demi


perpaduan dalam kehidupan seharian.

9. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat;


i. menyatakan lima kebaikan bekerjasama
ii. menyatakan perasaan apabila melaksanakan aktiviti bersama-sama.
iii. melakonkan aktiviti bekerjasama dalam kehidupan seharian.

10. Pendekatan:
i. Analisis Nilai
ii. Penjelasan Nilai
iii. Tindakan Sosial

11. EMK:
i. Kreativiti: menjana idea berkaitan sikap bekerjasama dalam kehidupan.

12. Bahan Bantu Belajar:


1. Video
2. Lembaran kerja
3. Sticker Rasa Hati
4. Kertas Sebak
5. Kad Rasa Hati

13. Aktiviti Pembelajaran


Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa

Set Induksi Eksplorasi mencari sarang Murid dibawa mencari sarang


(5 minit) semut. semut oleh guru, Kaedah :
Soal jawab
Guru bersoal jawab mengenai
sifat kerjasama semut. Menganalisis

Guru mengaitkan jawapan Teknik:


murid dengan tajuk pengajaran Sumbangsaran
pada hari itu.

Guru memperkenalkan tajuk


pengajaran iaitu “Kerjasama
Membawa Berkat”

Langkah 1 Kebaikan Mengamalkan  Murid diminta menyatakan ABM :


(10 minit) Sikap Bekerjasama kebaikan mengamalkan Peta i-Think
 Mengeratkan sikap bekerjasama
persahabatan berdasarkan apa yang Kaedah:
 Saling membantu dilihat pada sekumpulan Individu
 Kerja disiapkan semut.
dengan cepat Teknik:
 Tugas menjadi  Setiap murid diminta Perbincangan
ringan menyenaraikan kebaikan
 Semua rasa mengamalkan Pendekatan:
gembira bekerjasama dengan Analisis Nilai
menampal pilihan jawapan Penjelasan Nilai
pada peta buih.
Langkah 2 Perasaan:  Murid diminta ABM:
(10 minit)  Gembira membaca Kad Situasi Kad Situasi
 Seronok yang berkaitan nilai
 Berpuas hati kerjasama. Kaedah : Kelas

 Murid diminta Teknik:


Tindakan Murid: menyatakan perasaan Soal Jawab
1. Bekerjasama : mengikut situasi yang
Murid berpegangan tangan dibacakan oleh guru
2. Tidak Bekerjasama : dengan membuat aksi
Murid saling yang diarahkan oleh
membelakangkan satu guru.
sama lain

Kad Situasi :
1. Persiapan majlis
perkahwinan anak Encik
Kumar berjalan dengan
lancar kerana dibantu
oleh jiran-jirannya.

2. Encik Suhil tidak pernah


melibatkan diri dalam
apa-apa aktiviti pun
yang dianjurkan oleh
masyarakat di tempat
tinggalnya.

3. Semua penduduk
membantu Puan Lim
membina rumahnya
yang musnah dalam
kebakaran

Langkah 3 Bergotong-royong  Murid berbincang Kaedah:


(10 minit) membersihkan kawasan dengan guru mengenai Kelas
sekolah. peranan masing-
 Guru masing. Teknik:
 Murid Main peranan
 Tukang kebun  Murid melakukan
aktiviti bergotong Pendekatan:
royong betrsama guru Tindakan Sosial
dengan membantu
tukang kebun
membersihkan sekolah.
Langkah 4  Latihan Pengukuhan  Murid diminta ABM :
(Kerja Rumah) menyiapkan lembaran Lembaran kerja
kerja yang diberikan
oleh guru. Teknik:
Latih Tubi

Penutup Kognitif  Murid diminta membuat Kaedah:


(5 minit)  Rumusan isi refleksi dan rumusan Individu
pelajaran pembelajaran.
 Nilai Kerjasama Kemahiran Generik:
- Kesediaan Kemahiran merumus
melakukan sesuatu
untuk kepentingan
bersama.
Sosial
 Pujian atas usaha
dan kejayaan.

14. Refleksi :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________