Anda di halaman 1dari 55

Lukisan Ortografik

• Pengenalan
• Unjuran/Satah

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Pengenalan
• Lukisan Ortografik : sekumpulan lukisan yang berdasarkan
prinsip unjuran selari

• Lukisan ini menggunakan dua atau lebih pandangan untuk


memberikan maklumat penghuraian yang lengkap
mengenai bentuk objek yang dilukis

• Ia juga dikenali sebagai unjuran pelbagai pandangan

• Tujuan utama lukisan ini adalah untuk menyampaikan


maklumat yang tepat melalui pandangannya supaya objek
yang dihasilkan adalah tepat
Unjuran/Satah
• Satah
– Permukaan yang rata

• Unjuran
– lakaran bentuk sesuatu objek yang dapat
dilihat dari arah tertentu.
– sesuatu yang mengunjur ke luar dr sesuatu
permukaan.
Konsep Unjuran
• Berdasarkan 3 faktor utama
1. Si pemandang ( arah pandangan)
2. Satah unjuran (satah gambar)
3. Objek (benda yang dilukis)
Unjuran Berpusat
• Arah pandangan berpunca dari satu titik
dan satah unjuran diletakkan antara punca
pandangan dengan objek

• Persilangan antara garisan unjuran


dengan satah unjuran menghasilkan satu
pandangan yang dinamakan pandangan
PERSPEKTIF
Unjuran Berpusat
Unjuran Selari
• Punca pandangan bermula dari kedudukan infiniti supaya garisan
unjuran adalah garisan selari. Oleh itu permukaan yang selari
dengan satah unjuran akan menghasilkan pandangan sebenar pad
satah itu.

• Ini adalah prinsip asas unjuran ortografik

• Bererti lukisan yang dihasilkan dengan garisan unjuran bersudut


tepat kepada satah unjuran.

• Ortho = bersudut tepat


• Graphic = lukisan atau gambar rajah
Unjuran Selari
Lukisan Ortografik
• Pandangan-Pandangan
• Unjuran Sudut Pertama
• Unjuran Sudut Ketiga

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Pandangan Hadapan
• Pandangan yang
dihasilkan pada
satah unjuran
hadapan

• Hanya bentuk
hadapan objek
sahaja ditunjukkan
Pandangan Atas
• Satu satah unjuran
mengufuk
diletakkan di atas
objek
Pandangan Sisi Kanan
• Satu satah unjuran diletakkan disisi kanan
objek
Kedudukan Pandangan
Kedudukan Pandangan
Lukisan Ortografik
mengikut Pandangan

PANDANGAN SISI

PANDANGAN HADAPAN

PELAN
Latihan
PELAN

Lakarkan objek di sebelah


ke dalam bentuk lukisan ortografik

PANDANGAN
PANDANGAN SISI
HADAPAN
Lukisan Ortografik
• Unjuran Sudut Pertama

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Sistem unjuran Sukuan
• Satah unjuran utama = Satah tegak + satah mengufuk
• Persilangan satah akan menghasilkan 4 sukuan
• Sukuan pertama dan sukuan ketiga digunakan dalam
bidang LK

SUKUAN PERTAMA: antara 0O- 90O


90O
SUKUAN KETIGA: antara 180O- 270O 180O 2

1
3

0O
Konsep Unjuran
• Berdasarkan 3 faktor utama
1. Si pemandang ( arah pandangan)
2. Satah unjuran (satah gambar)
3. Objek (benda yang dilukis)
Unjuran Ortografik Sudut
• Unjuran Ortografik Sudut pertama =
sistem lukisan yang menggunakan sukuan
pertama SUKUAN PERTAMA: antara 0 - 90
O O

• Unjuran Ortografik Sudut Ketiga =


Sistem lukisan yang menggunakan sukuan
ketiga SUKUAN KETIGA: antara 180 - 270
O O
Unjuran Ortografik Sudut
Pandangan pelan
tetap akan dilihat da
atas pandangan
hadapan

3
1

b) Sudut Ketiga a) Sudut Pertama


Unjuran Sudut Pertama

ARAH PANDANGAN ARAH PANDANGAN


A B
Unjuran Sudut Pertama
Pandangan pelan
tetap akan dilihat dari
atas pandangan
hadapan

Sisi hadapan hadapan Sisi

pelan
pelan
Latihan
• Lukiskan lukisan ortografik untuk objek
objek berikut dengan unjuran sudut
pertama dilihat dari arah yang diberi:

B
A B
Soalan
• Nyatakan arah pandangan
S H
dan sudut pandangan untuk
rajah berikut :
P

H S H S

P P
Lukisan Ortografik
• Unjuran Sudut Ketiga

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Unjuran Sudut Ketiga

ARAH PANDANGAN ARAH PANDANGAN


A B
Unjuran Sudut Ketiga
Pandangan pelan
tetap akan dilihat dari
atas pandangan
hadapan
Lukisan Ortografik
(Unjuran sudut ketiga)
PELAN

SISI

HADAPAN
PELAN

HADAPAN
SISI
PELAN

SISI
HADAPAN
Lukisan Ortografik
(Unjuran sudut ketiga)

PELAN

SISI HADAPAN
Soalan
• Nyatakan arah pandangan
dan sudut pandangan untuk
rajah berikut :
Latihan
• Lukiskan lukisan ortografik untuk objek
objek berikut mengikut arah diberi (unjuran
sudut ketiga):
Jawapan
Lukisan Ortografik
• Kaedah menjarakkan Lukisan

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Menjarakkan lukisan
M2

M1 L S M1
H

M1 = Panjang kertas – ( L + S + W ) M1= Lebar kertas – ( H + S + W )


2 2
Simbol Sistem Unjuran
Lukisan Ortografik
• Standard Pendimensian
• Garis Pandu
• Garisan Dimensi
• Kaedah Penghurufan dan Angka
• Simbol

Oleh: Saidatul Nadiah Shamsuddin


Pendimensian Lukisan
Ortografik
• Ukuran objek :

1. Ukuran lebar (diukur dari kiri ke kanan atau


sebaliknya)
2. Ukuran tinggi (diukur dari bawah ke atas atau
sebaliknya)
3. Ukuran kedalaman (diukur dari hadapan ke belakang
atau sebaliknya)
Pemindahan Ukuran
Kedalaman
Pemindahan Ukuran
Kedalaman
Pemindahan
ukuran kedalaman
boleh dilakukan
dengan melukis
satu garisan
bersudut 45o
melalaui titik
persilangan A/H
dan H/S
Pemindahan Ukuran
Kedalaman

M adalah muka rujukan


Pengunjuran Permukaan
Condong
Pengunjuran Bulatan
• Tandakan sukuan
bulatan dalam
pandangan atas
dengan beberapa
titik yang sesuai.

• Jarak antara titik


adalah bebas
Pengunjuran Bulatan
• Garisan tengah
bulatan adalah
paksi simetri supaya
titik-titik ditandakan
dalam sukuan
pertama dapat
dipantulkan pada
ketiga-tiga sukuan
yang lain.
Pengunjuran Bulatan
• Titik-titik pada lilitan
bulatan di pandangan
atas diunjurkan ke
permukaan yang
condong dalam
pandangan hadapan
supaya ukuran tinggi
dapat ditentukan bagi
melukis pandangan sisi
kanan
Pengunjuran Bulatan Dan
Lengkung
Kawasan Bersempadan Dalam
Lukisan
• 4 jenis kawasan bersempadan
1. Permukaan berbentuk sebenar
2. Permukaan tidak berbentuk sebenar
3. Permukaan melengkung
4. Permukaan bertangen
1. Permukaan Berbentuk Sebenar
• Ukuran sempadannya dilukisdengan
ukuran panjang yang sebenar mengikut
skala
• Ukuran luas juga adalah ukuran sebenar
• Oleh itu semua permukaan objek dilukis
menunjukkan ukuran sebenar
2. Permukaan Tidak Berbentuk
Sebenar
• Pandangan utama tidak menunjukkan
bentuk sebenar permukaan condong dan
permukaan oblik sesuatu objek

• Rujuk handout.
Latihan