Anda di halaman 1dari 1

Soal no 2

Tentukan massa Kristal gula yang dihasilkan dari proses kristalisasi gula dengan menggunakan
bahan baku 100 kg larutan sukrosa 75%. Proses kristalisasi dilakukan pada suhu 15o C dan
diketahui konsentrasi larutan sukrosa jenuh pada 15o c adalah 66% ?

Jawab:

Bahan baku 100 kg


A C Produk (Kristal gula)
Kristalisasi
100 % sukrosa, Xs=1
75% sukrosa , Xs= 0,75 75 kg
25% air , Xa= 0,25 25 kg
B
Larutan sukrosa jenuh
66% sukrosa, Xs=0,66 66 kg
34 % air, Xa=0,34 34 kg

➢ Neraca Bahan Total ( NBT )


A=B+C
100 kg = B + C ……………….. (1)
➢ Neraca Bahan Komponen ( NBK )
A(Xs) = B (Xs) + C (Xs)
100 (0,75) = B (0,66) + C (1)
75 = 0,66 B + C ………………..(2)
➢ Eliminasi persamaan (1) dan (2)
100 = B + C
75 = 0,66 B + C
25 = 0,34 B B = 73,53 kg
100 = B + C C = 100 – 73,53 = 26,47 kg

Jadi Kristal gula yang dihasilkan sebanyak 26,47 kg.