Anda di halaman 1dari 142

=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1 TOHRI, S.Pd.I SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070718SMA2018 Bahasa Arab 17,50 18,10 12,00 47,60

2 LUTFI QURRATUL AINI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070539SMK2018 Bahasa Indonesia 31,11 27,62 17,00 75,73
3 PANTI MIASIH SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070542SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 29,52 18,00 72,80
4 TRI ROHMI HAYATI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070828SMA2018 Bahasa Indonesia 29,17 21,90 20,00 71,07
5 HADIJAH IDRUS SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070543SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 28,57 17,00 70,85
6 ERIN ELVIRA DEWI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070635SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 33,33 15,50 70,22
7 DINI SULPA OKTAPALAN SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070544SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 29,52 15,00 69,80
8 ANDRIAWAN, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070597SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 25,72 17,50 68,49
9 RIA MUSTICA SARI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070674SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 15,00 67,94
10 YULIA SANI WULANDARI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070519SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 29,52 17,00 67,91
11 M. FAUZAN HIDAYAT, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070644SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 29,52 17,50 66,47
12 HIKMAH ABDILLAH, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070613SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 25,72 19,00 66,10
13 NURMALA SARI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070662SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 29,52 15,00 65,91
14 NURLAELA ZUHMA YANI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070758SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 27,62 16,50 65,51
15 FITRI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070673SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 26,67 15,00 65,00
16 NURMAWATI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070663SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 29,52 17,50 64,52
17 NURUL ITSNAINI, M.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070653SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 26,67 12,00 63,95
18 SRI MULIATI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070751SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 23,81 14,50 63,59
19 NIKY WAHYUNI, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070727SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 27,62 14,50 63,51
20 BAIQ SEPTI SULISTIA, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070620SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 22,86 15,50 61,69
21 ERNI SUBRIANI, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070680SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 26,67 15,50 59,67
22 FARIDA SYUKRONI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070666SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 21,90 16,00 59,29
23 RAMLI HIDAYAT, S.Pd, M. Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070560SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 23,81 15,00 58,25
24 ANNISA PURWANI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070661SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 21,90 13,00 58,24
25 HIDAYATI MUNAWARAH, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070591SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 24,76 15,00 57,26
26 AWALUDIN, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070722SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 13,50 55,84
27 INDAH GITA NURANI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070640SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 14,00 55,35
28 ATINA HAER, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070765SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 28,57 13,00 55,18
29 ADRINAYATI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070783SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 12,00 53,35
30 YUNIAR ANNISA FITRI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070808SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 17,14 14,00 52,53
31 SURYANINGSIH, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070707SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 19,05 18,50 51,16
32 NURUL SRI SURYANTI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070704SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 15,50 51,10
33 DHINNY AYU LARASATY MASBUANA, S.Pd
SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070561SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 18,10 11,50 50,98
34 LINA MARDIANA, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070681SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 12,50 49,05
35 SUPRIADI, S.PD SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070533SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 17,14 13,50 48,14
36 TITIEK DANITASARI AULIA, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070737SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,00 14,50 48,11
37 HAFIYATUDIN, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070723SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 10,48 13,00 44,86
38 ERLIYATIN, S. Pd SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070578SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 10,48 9,50 37,48
39 TRI WULAN FITRI NERIS, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070667SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 13,33 10,50 37,44
40 SITI SUHARTI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070509SMK2018 Bahasa Indonesia 5,83 13,33 11,50 30,67

41 BAIQ RATNA IKHLAS, S.Pd SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070633SMK2018 Bahasa Inggris 27,22 24,76 15,50 67,48
42 YULIA SOFIANA ARLIANDIANI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070659SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 26,67 16,00 66,00

Halaman ~ 1 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
43 MAULANA ROSIHAN ISLAM SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070520SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 24,76 18,50 64,65
44 MURDI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070702SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 23,81 15,50 60,70
45 MUHLISIN, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070648SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 25,72 14,50 59,66
46 SUDIRMAN, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070753SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 23,81 17,00 58,31
47 AGUS SUHAERI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070805SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 25,72 14,50 57,72
48 RANTO PARTIADI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070744SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 20,95 16,00 56,40
49 AYOUTHLIA BEAUTY KP. SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070528SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 14,00 55,39
50 YUNITA RESTIKA, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070848SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 14,00 55,39
51 ELON WIDIANTI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070549SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 16,19 15,50 55,03
52 ISKANDAR SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070852SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 21,90 17,00 54,46
53 SITI AHADIAH, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070719SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 16,19 17,00 52,64
54 DESY WAHYUNINGSIH, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070803SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 20,00 12,50 51,95
55 FERNANDO ALFES ALDEYA, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070602SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 15,00 50,55
56 LINA RETNA ARYANI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070709SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 20,95 16,50 49,12
57 AHMAD HUZAINI HALID, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070714SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 13,50 48,10
58 ACHMAD SATRIA ADIYATMA SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070740SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 14,28 13,50 47,23
59 BAIQ SITI AMINAH CANDRA RAHAYU SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070738SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 17,14 16,50 45,31
60 RINI SUARNI, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070603SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 21,90 11,50 45,07
61 ADEN TURMUZI SHADIQIN SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070579SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 20,00 14,50 44,22
62 ARZUSMA SUBHAN, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070630SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 16,19 13,00 40,86
63 LALU KUSTRYADI, S.Pd SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070586SMK2018 Bahasa Inggris 5,83 17,14 15,50 38,48
64 IKA KUSUMAWARDANI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070802SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 10,48 11,50 35,59
65 M. ISNAIDY ZAIN, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070670SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 10,48 13,50 31,75
66 BUSTAN HALIL, SS SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070600SMK2018 Bahasa Jepang 13,61 25,72 16,50 55,83
67 ZULHAM ISMAIL, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070822SMA2018 Bahasa Jerman 29,17 36,19 14,50 79,86
68 ULFA DINIATI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070823SMA2018 Bahasa Jerman 23,33 22,86 14,00 60,19
69 BAIQ SUSI HANDRIANI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070797SMA2018 Bahasa Jerman 25,28 18,10 16,00 59,37

70 HARMOKO, S.Pd SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070827SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 23,80 16,00 63,13
71 BAIQ NURUL FITRIANI, S.Psi SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070840SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 21,26 16,50 59,43
72 SRI JUMIATI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070545SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 27,43 13,50 57,26
73 ABDUL INSAN, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070692SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 25,82 19,50 56,99
74 RAHMIATI CITRA LASMI, S.Pd SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070548SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 19,83 20,57 14,00 54,41
75 ZAENUL APUAN, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070729SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 20,76 15,00 54,09
76 LAUDA EKASARI SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070587SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 20,00 12,50 53,50
77 ZULFIANA IRTAWATI MULACHELA, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070730SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 21,77 10,00 53,44
78 SARTINI SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070529SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 20,57 17,00 52,74
79 YULIANTI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070717SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 22,78 13,00 52,45
80 RENI SURIANTI SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070607SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 21,14 15,00 51,31
81 SAIFUL RAHMAN, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070617SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 20,00 12,50 51,17
82 FITRI KISWARI, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070690SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 20,25 12,50 51,09
83 ROHANA KOMALA SARI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070700SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 21,77 17,00 48,77
84 SUKTI, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070594SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 20,00 13,50 48,67
85 SITI HANIFA, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070693SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 20,76 12,50 48,26

Halaman ~ 2 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
86 NI MADE DESSY ANGGRENY, S.Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070562SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 19,43 12,50 47,09
87 SUSTRI ARDIKA SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070540SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 17,72 14,00 46,88
88 YUNI HIDAYATI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070819SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 23,29 8,00 46,29
89 BAIQ HUSNA MUSTIKA SARI, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070728SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 14,18 13,00 45,51
90 HASNAWATI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070791SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 19,75 12,00 45,08
91 KHAIRIL ANWAR, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070743SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 16,71 11,50 44,88
92 NILA SANTI ARIYANI, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070622SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 20,57 11,00 44,41
93 ABDUL KHALID, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070750SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,22 13,00 41,88
94 CHANDRIKA PUJI YUSTRIONO, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070793SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 13,16 12,00 41,83
95 Dra. RISE SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070656SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,14 8,50 37,31
96 HENDRA SAGITA PUTRA SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070639SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 13,14 9,00 32,64
97 USMAN,S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070658SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 9,72 7,00 26,05

98 MUSLIHATUN, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070757SMA2018 Biologi 17,50 28,57 18,00 64,07
99 ERMI FITRIANTI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070522SMK2018 Biologi 16,33 29,14 17,50 62,98
100 NURMA SINANTEN, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070711SMA2018 Biologi 19,45 22,86 18,50 60,80
101 DINI MARIANTI SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070601SMK2018 Biologi 15,17 26,86 14,00 56,02
102 SITI ZAHRAH SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070517SMK2018 Biologi 18,67 17,72 16,50 52,88
103 RABYATUN ADAWIYAH SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070508SMK2018 Biologi 17,50 20,00 14,00 51,50
104 YEN KUSNITA, S.Si SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070605SMK2018 Biologi 15,17 21,72 13,50 50,38
105 MAHYUDIN ZUHRI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070835SMA2018 Biologi 13,61 18,10 14,00 45,71
106 NURUL WATANIAH SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070592SMK2018 Biologi 14,00 16,57 11,00 41,57
107 MURSALIN ARIFIN ARJUN, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070699SMA2018 Biologi 13,61 11,43 14,50 39,54

108 H. MUNASIH, SE SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070684SMA2018 Ekonomi 20,42 24,28 17,50 62,20
109 BAIQ FATMAWATI, SE SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070786SMA2018 Ekonomi 21,88 22,86 14,50 59,23
110 MUAMMAR ZAIDY AL IDRUS, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070816SMA2018 Ekonomi 18,96 23,57 13,00 55,53
111 TAUFAN SAMUDRA, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070771SMA2018 Ekonomi 24,79 17,14 12,50 54,43
112 ENDANG DWI PRATIWI, SE SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070787SMA2018 Ekonomi 11,67 22,86 14,50 49,02
113 INDAH SUZANTI, SE SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070736SMA2018 Ekonomi 14,58 18,57 14,50 47,66

114 ERA ERNAWATI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070514SMK2018 Fisika 25,67 28,80 19,00 73,47
115 M. FAUZI MUHAJIR, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070788SMA2018 Fisika 27,22 23,81 18,50 69,53
116 AKBAR RIYADI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070814SMA2018 Fisika 25,28 20,95 18,50 64,73
117 SAPIATUN SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070550SMK2018 Fisika 19,83 23,20 17,00 60,03
118 LAELY PUJIANA SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070643SMK2018 Fisika 21,00 21,60 16,00 58,60
119 ARYATI LISKANINGSIH, SPD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070660SMK2018 Fisika 19,83 20,00 15,00 54,83
120 MOH. WAWAN FATWA, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070695SMA2018 Fisika 15,55 13,33 15,00 43,89

121 PUTRI SOFHIA NUR KARTIKA,S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070853SMA2018 Geografi 24,50 27,33 17,50 69,33
122 TONI ATMAJAYA, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070773SMA2018 Geografi 21,00 20,67 16,50 58,17
123 TATI SUMIATI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070831SMA2018 Geografi 15,75 20,67 16,00 52,42
124 AINUL HUKMI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070812SMA2018 Geografi 14,00 20,67 14,00 48,67
125 WINDA ZUHRATUL AINI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070789SMA2018 Geografi 8,75 14,67 12,00 35,42

Halaman ~ 3 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%

126 CHALISAH, SE SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070634SMK2018 Kewirausahaan 19,83 28,00 14,00 61,83
127 FITRIAH, S.Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070568SMK2018 Kewirausahaan 21,00 24,00 15,50 60,50
128 I GUSTI AYU SRI SUCIDEWI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070547SMK2018 Kewirausahaan 22,17 22,86 15,00 60,02
129 PARAMITHA SUTADWITARI, S. Pd SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070554SMK2018 Kewirausahaan 16,33 23,43 13,00 52,76
130 SITI ROHANUN SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070609SMK2018 Kewirausahaan 14,00 24,57 14,00 52,57
131 L. DEDY RAHMAN, SE SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070642SMK2018 Kewirausahaan 14,00 25,14 13,00 52,14
132 YULI HUSNI, SE SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070618SMK2018 Kewirausahaan 12,83 25,72 12,50 51,05
133 HANDRIANA, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070623SMK2018 Kewirausahaan 12,83 22,28 14,00 49,12
134 SUWONDO GARE, S. Pd SMKN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070573SMK2018 Kewirausahaan 17,50 20,00 11,00 48,50
135 RIAHUL FITRIANA, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070677SMA2018 Kewirausahaan 14,00 17,14 11,00 42,14
136 SYAFRIN, SE SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070834SMA2018 Kewirausahaan 5,83 13,72 9,00 28,55

137 LILIK MARIANA, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070792SMA2018 Kimia 21,39 33,33 19,50 74,22
138 HARYADIANSYAH, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070755SMA2018 Kimia 23,33 34,28 15,00 72,62
139 I MADE KRISNA BUDI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070811SMA2018 Kimia 17,50 29,52 16,00 63,02
140 BAEDURIYAH, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070632SMK2018 Kimia 23,33 21,14 18,00 62,48
141 AHMAD AMIN SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070631SMK2018 Kimia 24,50 15,43 19,50 59,43
142 NURUL WA'IDAH,S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070621SMK2018 Kimia 19,83 18,86 16,50 55,19
143 LALU RANU KURNIAWAN SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070611SMK2018 Kimia 18,67 16,00 17,50 52,17
144 BAIQ NURMALA SUPRAYANI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070521SMK2018 Kimia 22,17 12,57 17,00 51,74
145 USWATUN HASANAH, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070720SMA2018 Kimia 17,50 18,10 15,50 51,10
146 DHITA FAJRIASTITI SATIVA, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070762SMA2018 Kimia 15,55 15,24 19,50 50,29
147 BAIQ ARI LESTARI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070516SMK2018 Kimia 22,17 14,86 13,00 50,02
148 UTARI LISKANINGSIH, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070668SMK2018 Kimia 21,00 13,14 15,50 49,64
149 EKA MAYA STIAWATI, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070731SMA2018 Kimia 15,55 12,38 15,00 42,93
150 RIZKIKA PRIMASARI, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070608SMK2018 Kimia 19,83 9,72 11,50 41,05
151 ROSMA INAYATIN, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070588SMK2018 Kimia 16,33 12,57 12,00 40,91
152 ULIANI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070696SMA2018 Kimia 9,72 9,52 13,00 32,25

153 MUHAMMAD HUSNUL AQIB, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070759SMA2018 Matematika 33,05 26,67 20,00 79,72
154 MIFTAHUL AINI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070785SMA2018 Matematika 27,22 26,67 18,00 71,89
155 AHMAD AZRO'I, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070735SMA2018 Matematika 29,17 22,86 19,50 71,52
156 IRMA NURMAYANTI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070752SMA2018 Matematika 23,33 30,48 17,00 70,81
157 NUNJA MUYASSARAH, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070839SMA2018 Matematika 21,39 31,43 17,50 70,32
158 NURMALASARI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070782SMA2018 Matematika 27,22 25,72 16,50 69,44
159 AGUS HARYADI SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070593SMK2018 Matematika 17,50 33,60 18,00 69,10
160 SAMSUL HADI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070745SMA2018 Matematika 27,22 26,67 14,50 68,39
161 ABDURRASYID, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070715SMA2018 Matematika 23,33 28,57 15,50 67,41
162 M. RIYANSA DINOVARIN, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070756SMA2018 Matematika 21,39 26,67 17,50 65,56
163 INANTA AYU IRIANTINI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070760SMA2018 Matematika 25,28 23,81 15,00 64,09
164 FITRIA WINDIARNI, S. Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070790SMA2018 Matematika 25,28 23,81 15,00 64,09
165 YULI LARASATI, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070733SMA2018 Matematika 19,45 27,62 16,50 63,57
166 SALWA HAYATI, S. Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070564SMK2018 Matematika 12,25 34,40 16,50 63,15

Halaman ~ 4 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
167 MADE DEWI ARIANI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070829SMA2018 Matematika 25,28 22,86 15,00 63,13
168 RENI QURBANINGSIH SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070566SMK2018 Matematika 19,25 28,80 15,00 63,05
169 YUNITA ESTUNINGSIH, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070795SMA2018 Matematika 21,39 23,81 17,00 62,20
170 M. RAMDANUL MUSHADDIQIN, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070725SMA2018 Matematika 19,45 27,62 14,50 61,57
171 EKA NUR AZIZAH, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070741SMA2018 Matematika 25,28 19,05 15,00 59,33
172 YULIANA, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070669SMK2018 Matematika 17,50 20,80 18,00 56,30
173 ILHAMI SUKMANINGSIH, S.Si SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070799SMA2018 Matematika 19,45 21,90 14,50 55,85
174 MUHAMMAD PATRAWI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070825SMA2018 Matematika 13,61 23,81 17,50 54,92
175 MUAZZIN, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070627SMK2018 Matematika 15,75 23,20 14,50 53,45
176 USWATUN HASANAH, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070837SMA2018 Matematika 19,45 14,28 19,00 52,73
177 FITRIANI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070637SMK2018 Matematika 17,50 20,80 14,00 52,30
178 SALMIAH, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070682SMA2018 Matematika 17,50 19,05 13,50 50,05
179 RAHNAWATI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070800SMA2018 Matematika 23,33 15,24 10,00 48,57
180 NURHAYATI,S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070626SMK2018 Matematika 15,75 16,80 14,50 47,05
181 N.M. ASRI WIDYACANTIARI, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070767SMA2018 Matematika 17,50 17,14 12,00 46,64
182 TITIN TUJIYANTI ANGGRAINI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070671SMK2018 Matematika 14,00 15,20 16,00 45,20
183 TRI ASTUTI YULI ANGGRAENI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070512SMK2018 Matematika 17,50 13,60 12,50 43,60
184 YULIANA RIZKA, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070590SMK2018 Matematika 12,25 14,40 15,50 42,15
185 AHMAD SAHRUL AZIZ, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070769SMA2018 Matematika 13,61 17,14 10,00 40,76
186 RUHYATUL FARHI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070541SMK2018 Matematika 7,00 20,00 13,50 40,50
187 MASNIWATI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070552SMK2018 Matematika 12,25 14,40 13,50 40,15
188 TUTI RAHMIATUN, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070713SMA2018 Matematika 17,50 10,48 12,00 39,98
189 IKAYATUL DINI, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070766SMA2018 Matematika 15,55 9,52 14,50 39,58
190 IDA KUSMAWATI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070796SMA2018 Matematika 19,45 6,67 11,00 37,11
191 PURZANA, SP.D SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070654SMK2018 Matematika 10,50 12,80 13,50 36,80
192 HANDAYANI PUJI LESTARI, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070685SMA2018 Matematika 15,55 8,57 12,50 36,63
193 HUSNUL HATIMAH HIDAWATI, S. Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070615SMK2018 Matematika 14,00 11,20 10,00 35,20
194 LALU ARIFIN SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070585SMK2018 Matematika 10,50 11,20 12,50 34,20
195 MUH. TAUFIK, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070646SMK2018 Matematika 12,25 11,20 10,50 33,95
196 ERMA YULIANINGSIH SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070583SMK2018 Matematika 12,25 7,20 12,00 31,45
197 WAHYUNINGSIH SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070518SMK2018 Matematika 8,75 9,60 9,00 27,35

198 DESAK PUTU DEWI ANGGRAINI, S.PD.HSMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070534SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 58,50 14,50 73,00
199 I NENGAH SUDIARSANA SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070524SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 57,00 15,50 72,50
200 I WAYAN SUGIANA SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070569SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 57,00 15,50 72,50
201 I MADE PUTRA SURYANTARA, S.Pd.H SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070846SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 58,50 13,50 72,00
202 NI LUH YUNIARTI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070535SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 57,00 13,00 70,00
203 KADEK ARTADI, S.Pd.H SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070774SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 57,00 12,50 69,50
204 PUTU KUMALA DEWI, S.AG SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070655SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 54,75 11,50 66,25
205 IDA AYU KADEK ARI SUDISNA, S.Pd.H SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070599SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 52,50 13,00 65,50
206 EKA SUSANTI LASTARI, S.Pd.H SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070813SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 43,50 17,00 60,50
207 NI MADE AYU MAHENDRIANI, S.Pd, H SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070614SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 46,50 13,00 59,50
208 GUSTI AYU PUTRI INDRAYANI, S.Pd.I SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070778SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 48,75 9,00 57,75

Halaman ~ 5 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
209 M. HARIS, S.Pd.I SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070734SMA2018 Pendidikan Agama Islam 60,75 13,50 74,25
210 M. ZAINI, S.HI SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070598SMK2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 16,00 68,50
211 MUHIBBIN, S.Ag SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070551SMK2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 15,00 68,25
212 M. IRZAM, S. Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070604SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 16,50 68,25
213 HASANUDDIN, S.Ag SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070849SMA2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 14,50 67,75
214 SAMSUDIN, S.Pd.I SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070770SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 15,00 66,00
215 SITI SOLIHATUN SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070531SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 14,00 65,75
216 LULUK HARYANTI, S.Pd.I SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070768SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 17,00 65,75
217 MUJIBURRAHMAN, S.Pd.I SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070698SMA2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 12,50 65,00
218 RAILAH, S. Ag SMKN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070572SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 13,50 64,50
219 HALWAN SYUKRI, S.Pd.I SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070842SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 16,50 64,50
220 AHMAD ZAKI, S.Ag SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070582SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 12,50 63,50
221 CHAIRUL FAHMI SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070532SMK2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 15,00 62,25
222 LL. TAQYUDDIN ISKANDAR SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070612SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 13,50 61,50
223 BAIQ DESI SUSMALANI SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070523SMK2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 14,00 61,25
224 SYIARUDDIN, S.Ag SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070826SMA2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 16,00 60,25
225 MUHAMMAD MUNZIR, S.PdI SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070557SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 13,00 59,50
226 NURLAILAH, S.Ag SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070570SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 12,00 58,50
227 IBRAHIM MASTUR, S.Kom. I SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070558SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 9,50 55,25
228 NENY ERNA ELAWATY SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070650SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 13,50 54,75
229 DRS. ISMAIL SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070664SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 12,50 53,75
230 SOPIAHS.PD.I SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070657SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 13,00 52,75
231 Drs. MUHAMMAD SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070845SMA2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 11,50 52,75
232 HAIRUDIN SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070513SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 9,50 52,25
233 RAUHUN, S.Pd.I SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070678SMA2018 Pendidikan Agama Islam 38,25 14,00 52,25

234 WILLHELMINCE SUPRIYENI PATTY, S.ThSMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070821SMA2018 Pendidikan Agama Kristen 62,25 15,50 77,75
235 Drs. PETRUS LEXI SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070818SMA2018 Pendidikan Agama Kristen 51,75 18,00 69,75
236 ARISWATI ZAGOTO, S. Th SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070556SMK2018 Pendidikan Agama Kristen 57,00 11,00 68,00

237 MUHAMMAD CALVIANSYAH SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070546SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,34 30,97 16,00 66,31
238 RAHMAT FADIL, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070830SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 22,44 24,92 17,50 64,86
239 IRWAN SATRIAWAN, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070703SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,74 25,57 16,50 61,82
240 ARI IRMANSYAH, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070746SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 22,95 18,50 58,50
241 YUDISTIRA AGUS MAYANA, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070683SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,64 22,30 13,00 55,94
242 LALU SWANANDA PRADIKA, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070763SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 19,02 17,50 55,36
243 YANUARDI, S. Pd SMKN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070575SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 22,58 15,50 54,66
244 ARSANI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070742SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,74 18,36 16,50 54,60
245 HAFEZ NUREN, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070638SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 22,58 15,00 53,24
246 LALU KADARISMAN BAYUAJI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070832SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 22,95 14,50 52,71
247 BAYU SUKMA FIRDAUSY, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070775SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 20,98 12,50 52,33
248 HERI HARJANTO, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070784SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 19,67 13,00 51,52
249 EKO NUGROHO, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070705SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 17,05 15,00 50,90
250 SAMSUL RIZAL, S. Pd SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070580SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 18,06 15,00 50,56

Halaman ~ 6 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
251 JUNAIDI SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070687SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 22,95 12,50 49,81
252 HENDRI EKA SAPUTRA SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070510SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,42 16,78 14,50 49,70
253 JAMHARI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070506SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 20,64 12,00 49,22
254 IWAN ARYA ASMUJI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070712SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 22,30 12,50 49,16
255 NUNE WIRE PANJI SAKTI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070781SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 19,67 14,00 48,93
256 JAMILAH, S. Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070616SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,34 15,48 13,50 48,33
257 MUHAMMAD QASIM ZARKASYI SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070530SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 18,06 13,50 48,14
258 AHMAD ROSIDI, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070724SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 19,02 14,50 46,08
259 GINANJAR, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070749SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 18,36 14,50 45,43
260 MUHAMMAD FHAOZIN, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070739SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 15,74 12,00 44,79
261 ISMAIL FAHMI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070697SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 20,33 11,50 44,39
262 LALU HARI JUNAIDI GUNAWAN, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070665SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 17,42 13,00 44,23
263 SAHABUDIN, S. Pd SMKN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070574SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 19,36 9,50 43,59
264 LALU KUSNENDAR SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070538SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 20,00 12,50 43,55
265 WAHYU HIDAYATULLOH, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070672SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,42 14,19 10,50 43,11
266 SRI HANDAYANI, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070606SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 14,19 11,50 42,27
267 SAPRIYADI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070779SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 17,70 9,00 41,96
268 LALU MASHUR, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070836SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 17,70 10,50 41,67
269 MUH. ANWAR MUSADAT, S.Pd SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070726SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 19,02 12,50 41,39
270 M. SOFYAN YULIANTO, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070589SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 14,84 13,00 40,73
271 RUSPAN, S.Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070559SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 15,48 9,50 40,64
272 MAHYUDIN, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070809SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 15,08 11,00 40,44
273 HERMAN, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070815SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 16,39 10,50 39,46
274 PATHURAHMAN, S.Pd SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070595SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 11,61 10,00 39,11
275 LANANG ARIAYAWAN, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070691SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 17,05 10,00 37,82
276 M. DEWA GINTING SINGAULUNG, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070807SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 11,15 10,50 36,90
277 MUHAMMAD ASTRONOTAHIR, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070647SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 15,48 11,50 36,20
278 BUDI UTOMO SUSANTO SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070507SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 10,32 12,00 35,22
279 SUHIR, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070776SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 11,80 7,50 34,56
280 WAWAN MUHAMAD AZWAR, S. Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070628SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 9,68 12,50 34,15
281 MOH.SUHAIRI SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070515SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 10,32 5,50 27,80

282 ZULKIFLI, S.Pd SMKN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070610SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 24,50 32,00 17,50 74,00
283 LALU MUZAKKIR, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070706SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,67 28,48 17,50 67,64
284 HENI YULIANINGSIH SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070526SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,00 29,33 16,50 66,83
285 SURYANINGSIH SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070553SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 19,25 28,00 16,00 63,25
286 KARMILA, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070833SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,67 22,37 17,50 61,54
287 NURUL APRIANI, S.Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070571SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 24,67 16,00 58,17
288 NOVI SUNDARI SANUSI, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070794SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 27,80 17,00 58,13
289 IRNA WIDIASTITI IRIANTO, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070641SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 23,33 16,00 56,83
290 I GST AYU CERIA PRAMUDAWANTI, S.PdSMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070798SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 26,44 15,00 56,44
291 YUNITA DAHLIA SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070732SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 27,12 14,00 56,12
292 RABIATUSSA'DIYAH, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070624SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 24,00 12,50 52,25
293 SRI AYULAN, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070694SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 21,02 11,50 49,18

Halaman ~ 7 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
294 SWASTI UTAMI, SH SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070841SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 18,98 13,00 43,65
295 MUHAMMAD WARDI SAPUTRA, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070686SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 6,67 14,24 9,00 29,90
296 RIDA SUDIARTI, S.Pd SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070584SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 8,67 9,00 26,42

297 NURLAILA SUKAINA, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070652SMK2018 Sejarah Indonesia 19,83 30,28 15,00 65,12
298 YENNI AFRILLIANTI, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070764SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 25,14 16,00 62,14
299 TAUFIK HIDAYAT, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070748SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 22,86 17,00 59,69
300 SAHRAYANI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070747SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 24,57 15,00 59,41
301 SAEPUDDIN, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070838SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 22,86 16,00 58,69
302 HULAIMI SMKN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070525SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 22,86 16,50 58,02
303 MAKSUD, S.Pd.I SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070645SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 24,57 15,50 56,41
304 SISYANTO, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070676SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 21,14 14,50 55,48
305 LALU SUPRIADINATA, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070817SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 22,86 14,00 54,36
306 SURADIN, SS SMAN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070847SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 23,43 12,50 53,43
307 DONELLA ALBERINA SHERLI URAN TALARIMA
SMKN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070576SMK2018 Sejarah Indonesia 21,00 16,57 12,50 50,07
308 KHAIRUNNISAK, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070625SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 11,43 14,50 44,59
309 BAIQ FATMA HARI KIRANA SMKN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070596SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 16,00 14,00 44,00
310 WAHYUNINGSIH, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070810SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 17,72 12,00 43,72
311 SYAMSUL BAHRI, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070710SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 15,43 12,00 39,09
312 SUHAILI EFENDI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070537SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 14,86 12,00 38,52
313 BAIQ PATHIATURROHMAH,S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070619SMK2018 Sejarah Indonesia 12,83 9,72 13,50 36,05
314 NUR'AINI, S.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070689SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 12,00 11,50 35,17
315 SITI RAODAH, S.Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070567SMK2018 Sejarah Indonesia 7,00 17,14 8,50 32,64
316 APRILLIANA WIDIANI, M.Pd SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070688SMA2018 Sejarah Indonesia 7,00 12,57 12,00 31,57

317 ZAKIAH, S.Pd SMKN 9 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070629SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 29,44 18,50 71,70
318 AHMAD BADRUL ULA, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070806SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 26,67 17,50 64,17
319 MULIATI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070649SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 23,33 13,50 60,58
320 SUBTI, S.Pd SMAN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070772SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 28,33 15,00 59,58
321 LAELA WATI SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070536SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 21,67 17,50 59,17
322 YUNDA PUTRI NURFILANTI, S.Pd SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070844SMA2018 Seni Budaya Musik 21,00 24,00 14,00 59,00
323 SITI ROHANI, S. Pd SMKN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070555SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 21,67 16,00 57,67
324 SUHERMAN FAJRI, S.Pd SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070754SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 23,89 17,50 56,39
325 AKHMAD ARLAN SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070511SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 20,56 17,00 56,31
326 FAHRURRAZI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070636SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 22,22 16,00 54,47
327 MUHAMMAD SHOLAHUDIN AL GHOFARI,SMAN
S.Pd 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070824SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 21,11 10,50 52,86
328 HADI RASYID M, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070801SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 24,44 14,00 52,20
329 NOVRI ERWIN, S.Pd SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070716SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 24,44 13,00 51,20
330 HERIANTO, S. Pd SMKN 6 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070581SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 15,56 15,50 51,06
331 KANTIL RAHAYU, S.Sos SMAN 8 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070679SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 21,11 14,00 50,11
332 UMATUN FASIAH, S.Pd SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070777SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 18,33 13,50 49,33
333 LALU AGUS SOFIAN, S.Sn SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070708SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 17,78 14,50 47,28
334 MISLAIN, S,Pd SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070563SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 16,11 9,00 46,36
335 IDA NYOMAN JELANTIK SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070527SMK2018 Seni Tari 15,17 21,14 7,50 43,81

Halaman ~ 8 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
336 NI MADE MARIANTINI, S.PD SMKN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070651SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 8,75 18,89 10,50 38,14

337 SRI FITRI MANDASARI, S.Pd SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070804SMA2018 Sosiologi 18,67 27,43 15,00 61,09
338 SELFIANA KASIYATI, S.Ip SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070843SMA2018 Sosiologi 21,00 20,57 18,50 60,07
339 SIGIT MORIT RIO, SH SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070850SMA2018 Sosiologi 14,00 20,57 15,50 50,07
340 L.ABDUL HANAN SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060574SMA2018 Sosiologi 18,67 18,28 10,50 47,45

341 NOVIAN MAUDUDI, S.Kom SMAN 5 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070761SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 22,04 35,07 18,50 75,60
342 FARAS SEKAR MIYOSI SMKN 4 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070565SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 25,67 22,86 18,00 66,52
343 SOPIAN ASHARI, S.Kom SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070855SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 18,67 27,43 16,00 62,09
344 LALU SATRYA PERMADI ARIF, S.Kom SMAN 3 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070780SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 18,15 31,78 11,00 60,93
345 HIDAYATUL RAMADHAN, S.Kom SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070721SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 15,55 29,04 15,00 59,59
346 RUSDAN, S.Kom SMAN 1 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070851SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 14,26 27,94 13,00 55,20
347 WISA KURNIA TAUFIK, S.St.Pi SMKPPN MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070854SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 12,83 24,00 13,50 50,33
348 KHAERUL ANWAR, S.E SMAN 7 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070701SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 11,67 23,56 12,50 47,73
349 ARIF EFENDI, S.Kom SMAN 2 MATARAM 1 Kota Mataram SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070820SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 16,85 30,68 0,00 47,54

Halaman ~ 9 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
350 NOPYASTUTY ADE KATUTARI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070380SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 29,52 16,00 72,75
351 ISMAWATI, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070160SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 18,00 70,94
352 MITAHUL JANNAH, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070153SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 27,62 16,00 70,84
353 HENI LIANA, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070019SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 26,67 14,00 67,89
354 I GUSTI AGUNG ANANTA WIJAYA, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070231SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 26,67 17,00 67,00
355 M. MAHGMA ARDHY SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070041SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 18,50 66,56
356 FATIMATUZZAKRAH, S.Pd., M.A SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070178SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 29,52 13,50 66,36
357 YULIATI, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070148SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 27,62 15,00 65,95
358 ELA MANTINA, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070356SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 12,00 64,94
359 SAMSUL HADI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070466SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 22,86 16,50 64,63
360 HAFIZIN, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070211SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 23,81 15,50 64,59
361 BADRIATI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070346SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 16,50 64,56
362 ERVA SURHAYATI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070444SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 22,86 14,50 62,63
363 MARSITA NURUL HARFIANTI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070450SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 25,72 15,50 62,60
364 Drs. RATNASA SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070151SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 14,50 62,56
365 SUSI MAYASARI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070372SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 26,67 15,00 61,11
366 BAIQ EVITA IRMIYANTI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070317SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 15,50 60,70
367 ASWAWARMAN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070045SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 25,72 11,50 60,55
368 HAYATUDIN, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070345SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,00 14,50 59,78
369 NURMA HIDAYATI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070170SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,95 13,00 59,23
370 SITI NAZLAH, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070388SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 26,67 13,00 59,11
371 ZUL AYU MEGA RAHMAWATI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070478SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 19,05 14,50 58,83
372 SUNASTRI YUNIATIN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070051SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 10,50 58,56
373 MUHAMMAD BURHAN ROZI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070446SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 22,86 14,00 56,30
374 RUSNAN, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070272SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,95 15,50 55,90
375 LATIN FAJRI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070229SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 27,62 12,50 55,67
376 MUHAMMAD HUSNUL MUTHOHHIRIN, S.Pd SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070032SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 13,50 54,85
377 UMROH NUR HIDAYATI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070067SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 12,50 54,84
378 NURUL HASANAH SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070289SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 19,05 13,50 53,94
379 TURKIYAH, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070131SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 12,50 53,85
380 NUR ASMAWATI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070075SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 24,76 13,50 53,81
381 ERSITA WANDA SARI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070172SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 19,05 14,50 52,99
382 UTAMI PATMANTARI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070269SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,95 12,50 52,90
383 BQ. IRMA NISPIANI, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070029SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 25,72 11,50 52,77
384 ROZI MAKSUM, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070197SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 25,72 15,00 52,38
385 MUHAMMAD MUSNI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070254SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 11,00 52,35
386 LENIWATI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070095SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 24,76 10,00 52,26
387 ARI KISWATI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070180SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 15,50 52,05
388 YENI EKA WULANDARI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070295SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 22,86 11,50 51,86
389 FATIMATUZZAKRAH, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070141SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 25,72 12,00 51,33
390 ISNAENI RAHMAWATI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070127SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 12,00 50,45
391 HENI ERNAWATI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070274SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 12,00 48,55
392 SARI ARNI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070062SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 22,86 13,50 48,02
393 RATNA KOMALA DEWI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070085SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 17,14 15,00 47,70

Halaman ~ 10 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
394 NURUL JAMILAH, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070319SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 15,24 13,00 47,69
395 HERMAN, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070437SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 9,00 47,45
396 YULIANTINI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070438SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 20,95 10,50 47,01
397 IMAM MUHADI, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070260SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 17,14 9,50 46,09
398 NURMAN, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070406SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 22,86 9,50 45,97
399 SITI JAMAINAH, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070416SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,95 11,00 45,56
400 ROSIANA DEWI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070186SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 15,24 14,50 45,29
401 SRI RAHMAYANTI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070309SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 14,28 10,50 44,23
402 DIAN AFRIZAL, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070076SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 18,10 14,00 43,76
403 DEWI SURISTIA, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070429SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,00 10,00 43,61
404 RAHMATUL AINI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070238SMK2018 Bahasa Indonesia 9,72 15,24 14,50 39,46
405 AHYAR RASIDI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070191SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 16,19 9,00 38,80
406 ANDRI HERDIYANTI, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070150SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 14,28 7,00 38,78
407 NURMALA SARI, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070491SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 12,38 11,50 37,49
408 NIDIAWATI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070116SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 14,28 9,00 36,90
409 L. GEDE KARIM AZALI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070138SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 12,38 9,50 35,49

410 MUHAMMAD HIDAYATUL HUSNA, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070357SMA2018 Bahasa Inggris 27,22 27,62 18,00 72,84
411 NURUL PALAH, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070162SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 32,38 17,00 72,71
412 NI LUH PUTU INDAH YUNIAWATI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070375SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 29,52 17,50 70,36
413 DARA SRI TAMAN, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070096SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 26,67 18,50 66,56
414 HAYATUL ISLAM, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070105SMK2018 Bahasa Inggris 25,28 20,95 17,50 63,73
415 WINDA SARI FITRIANINGSIH, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070119SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 24,76 17,50 59,76
416 KHAERUL RIZAL NASIR, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070007SMK2018 Bahasa Inggris 27,22 17,14 14,50 58,87
417 RUDI LAILI FAJRIA HAMZAH SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070296SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 21,90 17,50 58,85
418 ANDRI WIJAYA, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070256SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 17,14 16,00 56,48
419 BAIQ AYUDIA ISWANTI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070208SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 20,00 13,00 56,33
420 DESI ARISANTI, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070308SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 17,14 13,50 53,98
421 H. ABDUL AZIZ MUSLIM, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070465SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 15,50 53,00
422 TAUFIK NURHAYADI, S. Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070484SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 20,00 13,50 52,95
423 VALIA ALPIANA, A.Md.Far., S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070016SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 15,00 52,50
424 SANG AYU KOMPIANG SURMINI SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070430SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 16,50 52,05
425 EVI KURNIAWATI NINGSIH, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070418SMA2018 Bahasa Inggris 25,28 13,33 13,00 51,61
426 RIZAL HAKIKI, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070313SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 17,14 15,00 51,59
427 SUHERMAN, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070351SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 16,00 50,60
428 NURUL HUSNA FATAYATI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070468SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 13,33 17,00 49,78
429 YULI KURNIAWATI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070349SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 18,10 11,00 48,54
430 SAMANHUDI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070099SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 16,19 14,00 47,69
431 MUSLIM, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070202SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 11,43 13,00 45,82
432 MUHAMAD YUNUS, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070122SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 15,24 10,00 44,69
433 WINDA WILAYANI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070056SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 15,00 43,89
434 BAIQ SURITANI DIAN WIDARI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070005SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 12,38 14,00 43,88
435 FAHMI MAKSUM, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070164SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 11,43 13,00 43,87
436 NURUL FAZRIANI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070235SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 16,50 43,44

Halaman ~ 11 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
437 SITI WADI'AH, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070102SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 15,00 42,90
438 WIDYA HANDAYANI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070497SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 15,00 42,90
439 SITI AMINATUZZAHRAH, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070204SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 14,28 13,00 42,84
440 FANI FALENTINA, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070210SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 14,28 12,50 42,34
441 DIAN FEBRIANI, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070330SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 20,00 10,00 41,67
442 M. SOLEH HAFIPUDIN, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070433SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 14,00 40,94
443 EVA ERLYANA, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070390SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 8,57 16,50 40,63
444 AHMAD NURDIN SIBAWAIH, S.PD SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070385SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 12,38 14,50 40,49
445 DIDI QADIR, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070258SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 13,00 39,94
446 SIRAJUDDIN HASAN, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070477SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 11,00 39,89
447 FATMAWATI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070505SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 11,00 39,89
448 NAJAMUDIN, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070500SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 15,24 11,00 39,85
449 IKA SEPTIANI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070084SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 6,67 11,50 39,56
450 AKHMAD ABDUL GANI, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070427SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 6,67 17,00 39,22
451 ANWAR, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070008SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 11,43 16,00 39,09
452 ZAENAL ABIDIN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070042SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 15,24 14,00 38,96
453 IKE NURDIANA, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070251SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 10,48 10,50 38,48
454 MARINA, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070167SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 12,38 14,00 38,05
455 JELI ZULAKBAR, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070199SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 11,43 13,00 38,04
456 LINA HERAWATI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070273SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 13,33 12,00 37,00
457 SITI HAMIDAH, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070401SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 10,48 10,00 36,03
458 MUHAMAD JAKI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070449SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 12,38 9,50 33,55
459 SITI MUNIAH, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070140SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 6,67 11,00 33,22
460 NURSIWAN SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070002SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 14,28 10,50 32,56
461 ANI'AH, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070104SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 11,00 31,20
462 SILFIA SUSTRANA, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070120SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 12,38 10,50 30,66
463 FURI WIDAYATI, S.S SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070339SMA2018 Bahasa Jepang 25,28 21,90 17,50 64,68

464 YUNI ARISTYA EKASIWI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070352SMA2018 Bahasa Jerman 29,17 27,62 19,00 75,79

465 NI LUH YUNI KARYAWATI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070113SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 20,57 15,50 57,07
466 AKHMAD MUZAKKI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070297SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 20,25 13,00 56,59
467 SABAR ABDULLAH, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070073SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 17,14 16,50 54,64
468 SARDI ASYUJAD, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070077SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 21,72 15,00 54,22
469 HASBUL JADDI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070464SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 22,78 11,50 52,62
470 MUHAMMAD JAYA LAKSANA, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070173SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 20,00 15,00 52,50
471 AGUS SAPARI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070053SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 23,43 15,00 52,43
472 SYAMSUDIN, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070031SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 20,57 15,00 51,91
473 MUHAMAD KARTANANH, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070271SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 20,00 13,00 51,67
474 AHMAD JUNAEDI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070058SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 22,28 14,00 51,45
475 SATWIKA NURI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070195SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 21,72 15,50 50,05
476 HERY KHUSAINI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070442SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 22,78 12,00 49,79
477 DEWI SRI REJEKI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070454SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 17,22 10,50 49,38
478 MALA INDAH PRATIWI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070046SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 17,14 12,50 45,98

Halaman ~ 12 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
479 IIN RATNASARI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070318SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 16,20 13,00 45,87
480 USMAWATI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070060SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 20,57 10,00 45,74
481 FAJRI SARIEF, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070217SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 15,43 12,50 45,43
482 RONI FARHAN HALADI, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070400SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 14,68 15,50 45,19
483 BAIQ NURHAYATI, S.Psi SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070340SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 19,24 10,00 44,24
484 RAHMAT SYARIF, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070469SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 18,74 15,50 44,24
485 NURLAILA, S.Pd SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070037SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 14,86 13,00 44,19
486 INDRI ASTUTI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070247SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 18,28 9,50 44,12
487 NURUL HIDAYAH, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070157SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 15,43 13,50 44,09
488 RAMA KHAIRUL KAUTSAR, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070306SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 15,19 14,50 43,02
489 NI KADEK WINDI ASTUTI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070228SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 17,72 11,00 42,72
490 MUSA, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070011SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 19,43 12,50 42,43
491 YETIN SUHARTINI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070012SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,72 12,50 41,88
492 SITI SWARNI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070004SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 7,00 22,86 12,00 41,86
493 NURMAYANI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070194SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 20,00 10,00 41,67
494 I GUSTI AYU SUARTINI NINGSIH, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070158SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 13,14 11,00 41,64
495 MUHIMAH, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070193SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 16,57 11,00 41,57
496 RASYID RIDO, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070139SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 13,14 12,00 41,48
497 ABRAN SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070290SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 12,15 14,00 41,15
498 MAHENDRAWAN, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070200SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 16,57 14,00 41,07
499 KHALID, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070240SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 18,86 10,50 41,02
500 FAIZIN, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070481SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 16,20 14,50 40,70
501 FAEZUL, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070166SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 20,57 9,00 40,07
502 USWATUN HASANAH, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070329SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 17,72 11,50 39,22
503 HIRWAN HAMZAH SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070027SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 18,86 9,50 38,86
504 ARI KUSUMA WARDANI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070496SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 15,70 13,50 37,53
505 NINING SAPRIANINGSIH SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070156SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 14,28 12,50 36,12
506 WAWAN SATRIAWAN, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070082SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 15,43 10,00 34,76
507 LALU HERPIAN GILANG PRADITYA, S.PdSMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070328SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 14,18 10,50 34,68
508 HERI IRAWAN, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070354SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 17,22 8,50 34,05
509 HUSNUL BASRI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070196SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 10,86 12,50 32,69

510 PUJI ROSADIARSIH, S.Si SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070363SMA2018 Biologi 21,39 27,62 19,00 68,01
511 JAMILAH, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070243SMK2018 Biologi 15,17 28,57 19,00 62,74
512 LALU JULIAN PRISTIAN MUBAYYIN, S.PdSMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070070SMK2018 Biologi 19,83 23,43 15,50 58,76
513 MIRADIAN BUNGSU MENTARI, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070304SMA2018 Biologi 21,39 20,00 17,00 58,39
514 MAHDAN YAKUB, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070237SMK2018 Biologi 16,33 25,72 15,00 57,05
515 SEPTIANA RAHMAYANI, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070421SMA2018 Biologi 19,45 20,00 16,50 55,95
516 RIANGKE, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070184SMK2018 Biologi 15,17 23,43 16,50 55,09
517 HAIRUL ANAM, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070133SMK2018 Biologi 17,50 21,72 15,50 54,72
518 NILA ANTASARI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070458SMA2018 Biologi 17,50 20,00 16,50 54,00
519 PURNIANTI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070219SMK2018 Biologi 16,33 16,00 15,00 47,33
520 ARIEF RAHMAN HAKIM, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070384SMA2018 Biologi 11,67 20,00 14,00 45,67
521 HERAWATI, S.Si SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070393SMA2018 Biologi 11,67 17,14 16,50 45,31

Halaman ~ 13 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
522 YULI HARTINI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070316SMA2018 Biologi 11,67 17,14 16,00 44,81
523 HUSAIN IDRUS, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070451SMA2018 Biologi 13,61 14,28 16,50 44,40
524 MEI HARTINI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070379SMA2018 Biologi 15,55 17,14 11,50 44,20
525 NURFITRI HIDAYATI, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070480SMA2018 Biologi 17,50 14,28 12,00 43,78
526 SITI FITRIANI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070121SMK2018 Biologi 15,17 18,28 10,00 43,45
527 SRI INDAH JUWITA, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070389SMA2018 Biologi 11,67 12,38 16,50 40,55
528 RIMA FAHRINA, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070220SMK2018 Biologi 9,33 16,57 13,50 39,41
529 SAHRI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070245SMK2018 Biologi 17,50 12,57 8,00 38,07
530 EFY AGUSONIK, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070154SMK2018 Biologi 9,33 18,28 10,00 37,62
531 YUNI ASHARI, S. Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070482SMA2018 Biologi 15,55 7,62 11,00 34,17
532 SUHARTINI, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070331SMA2018 Biologi 9,72 11,43 9,50 30,65

533 MARNIATI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070348SMA2018 Ekonomi 26,25 21,43 13,00 60,68
534 RAMINA, SE SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070365SMA2018 Ekonomi 16,04 26,43 14,50 56,97
535 HIDAYANI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070129SMK2018 Ekonomi 21,88 20,00 15,00 56,88
536 FATHUL ARIFIN, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070407SMA2018 Ekonomi 17,50 20,72 11,50 49,72
537 NURMALA AGUSTIN, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070439SMA2018 Ekonomi 16,04 18,57 12,00 46,61

538 ZULKIPLI HAMDANI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070052SMK2018 Fisika 22,17 30,40 17,50 70,07
539 VENY DAHYANI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070144SMK2018 Fisika 23,33 24,80 19,50 67,63
540 M. HASBY ROMDAN TW, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070101SMK2018 Fisika 30,33 20,80 15,50 66,63
541 EVI YUNITA RAHMI, S.Si SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070440SMA2018 Fisika 27,22 23,81 15,00 66,03
542 EVI ROSDIANA, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070107SMK2018 Fisika 23,33 24,80 17,00 65,13
543 ZAENUL FANANI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070236SMK2018 Fisika 23,33 24,80 14,50 62,63
544 KHALILURRAHMAN, S.Pd, M.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-2 070675SMA2018 Fisika 23,33 21,90 17,00 62,24
545 SUPARMAN, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070134SMK2018 Fisika 21,00 21,60 16,00 58,60
546 AHMAD TANWIR, S.Pd.SI SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070177SMK2018 Fisika 22,17 20,80 15,00 57,97
547 SRI WINARTI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070226SMK2018 Fisika 22,17 20,00 15,00 57,17
548 EKA YULIANA, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070255SMK2018 Fisika 15,17 18,40 17,00 50,57
549 WAHYU YULIANTI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070087SMK2018 Fisika 19,83 16,00 14,50 50,33
550 SUHARTI M. YAKUB, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070110SMK2018 Fisika 15,17 15,20 13,50 43,87
551 SUMIATI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070485SMA2018 Fisika 17,50 12,38 13,00 42,88
552 ERNA FITRIANI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070277SMK2018 Fisika 14,00 16,00 11,50 41,50
553 YOLANITA SEPTIANA SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070299SMA2018 Fisika 17,50 7,62 14,50 39,62
554 NURMAYANI, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070386SMA2018 Fisika 15,55 8,57 10,50 34,63

555 MULIANI, S.Pd.I SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070335SMA2018 Geografi 24,50 20,00 15,50 60,00
556 DARMA YUSUF, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070412SMA2018 Geografi 22,75 20,00 17,00 59,75
557 SUNIATI, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070409SMA2018 Geografi 22,75 20,67 14,00 57,42
558 M. EFENDY MULYONO, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070361SMA2018 Geografi 19,25 17,33 17,50 54,08
559 ANDINI ANDRIANTI, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070305SMA2018 Geografi 17,50 20,00 15,50 53,00
560 AENA WIRATNANINGSIH, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070063SMK2018 Geografi 15,75 22,67 13,00 51,42
561 DEVI HARIANI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070473SMA2018 Geografi 17,50 19,33 14,50 51,33
562 SUPARTINI, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070447SMA2018 Geografi 19,25 16,00 15,50 50,75

Halaman ~ 14 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
563 MASHURI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070321SMA2018 Geografi 14,00 20,00 16,00 50,00
564 DEWI LAILI SARTINI, S. Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070490SMA2018 Geografi 15,75 20,00 13,50 49,25
565 SAHIDIR, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070214SMK2018 Geografi 15,75 19,33 14,00 49,08
566 WANDI SAPUTRA, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070462SMA2018 Geografi 17,50 19,33 11,50 48,33
567 YANTI PERASANDI, SH SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070324SMA2018 Geografi 12,25 19,33 13,00 44,58
568 MUSLIHIN, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070432SMA2018 Geografi 14,00 15,33 12,00 41,33
569 ASMINIATI, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070417SMA2018 Geografi 10,50 14,00 7,00 31,50

570 ERWIN HAMZAH, SE SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070026SMK2018 Kewirausahaan 23,33 29,14 18,00 70,48
571 EVI YULIANTI, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070426SMA2018 Kewirausahaan 25,67 23,43 13,50 62,59
572 KHAIRIL ANWAR, SE SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070275SMK2018 Kewirausahaan 21,00 23,43 17,50 61,93
573 EKO MULYO HEKMAWATI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070301SMA2018 Kewirausahaan 21,00 26,28 14,50 61,78
574 SAPTINI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070069SMK2018 Kewirausahaan 18,67 26,86 15,50 61,02
575 NURUL HIDAYAH, S.Si SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070422SMA2018 Kewirausahaan 23,33 21,72 14,50 59,55
576 MUBIN JAYA, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070086SMK2018 Kewirausahaan 17,50 24,57 15,00 57,07
577 FITRIAH, SE SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070350SMA2018 Kewirausahaan 17,50 22,28 17,00 56,78
578 CUT KOMALA HAYATI, ST SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070311SMA2018 Kewirausahaan 17,50 24,00 15,00 56,50
579 BAIQ SARI SARTIKA CANDRAWATHI KUKUH,
SMKNSE.,
1 BATULAYAR
S.Pd 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070003SMK2018 Kewirausahaan 15,17 25,14 16,00 56,31
580 BADRUL PADLI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070460SMA2018 Kewirausahaan 17,50 22,86 15,00 55,36
581 HALIL MUNAWAR SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070494SMA2018 Kewirausahaan 15,17 24,57 15,00 54,74
582 MARLINA HADIANA, SE., MM SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070286SMK2018 Kewirausahaan 11,67 26,28 16,00 53,95
583 I DW. AYU ALIT SWASNITRI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070039SMK2018 Kewirausahaan 12,83 25,14 15,00 52,98
584 MUJIBURRAHMAN, S.Pt SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070381SMA2018 Kewirausahaan 18,67 17,72 16,50 52,88
585 MARSANDI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070233SMK2018 Kewirausahaan 16,33 20,00 16,00 52,33
586 MAHLIL, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070181SMK2018 Kewirausahaan 14,00 25,14 13,00 52,14
587 MARIA ULFA, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070142SMK2018 Kewirausahaan 17,50 20,57 14,00 52,07
588 TIRTAWATI, SE SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070036SMK2018 Kewirausahaan 14,00 22,86 13,50 50,36
589 KARIMUDIN, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070470SMA2018 Kewirausahaan 11,67 24,00 12,50 48,17
590 NANI SURYA NINGSIH, SE SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070336SMA2018 Kewirausahaan 12,83 20,57 14,50 47,91
591 KHAERUL QAMARIAH, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070171SMK2018 Kewirausahaan 15,17 19,43 13,00 47,59
592 KAMARUDIN, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070147SMK2018 Kewirausahaan 12,83 22,86 10,50 46,19
593 SUSI SEPTIANI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070344SMA2018 Kewirausahaan 16,33 17,14 12,00 45,48
594 AHMAD YANI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030528SMK2018 Kewirausahaan 12,83 19,43 12,00 44,26
595 FATIMATUZZOHRAH, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070278SMK2018 Kewirausahaan 12,83 14,86 11,00 38,69

596 NURHIKMAH SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070300SMA2018 Kimia 31,11 22,86 18,00 71,97
597 SUMIATI, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070322SMA2018 Kimia 27,22 25,72 18,00 70,94
598 SITI ELSI PRITAMI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070371SMA2018 Kimia 23,33 24,76 16,00 64,09
599 LILI YASMIN PAPINDA NINGSIH, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070370SMA2018 Kimia 17,50 24,76 16,50 58,76
600 KOMALA NINGSIH, SP SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 1 SELONG 050404SMK2018 Kimia 23,33 17,14 17,50 57,98
601 NIDA MARDIANA, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070420SMA2018 Kimia 25,28 13,33 17,50 56,11
602 SURYANINGSIH LESTARI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070176SMK2018 Kimia 24,50 14,86 15,50 54,86
603 JAJANG HERMAWANTO, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070024SMK2018 Kimia 23,33 16,00 15,00 54,33
604 RINAYU ANINTIA, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070459SMA2018 Kimia 25,28 14,28 13,50 53,06

Halaman ~ 15 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
605 M. SUMARTONO MB SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070049SMK2018 Kimia 23,33 14,86 14,00 52,19
606 NURHIDAYAT MARTIN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070038SMK2018 Kimia 23,33 14,28 14,00 51,62
607 RAUDATUL FITRIANI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070118SMK2018 Kimia 19,83 16,00 15,50 51,33
608 IKA ITRIANA, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070152SMK2018 Kimia 21,00 14,86 15,00 50,86
609 BAIQ WINA ETIKA SWARA, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070206SMK2018 Kimia 19,83 13,14 16,50 49,48
610 N. LAKSAMANA PRAYUDHI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070043SMK2018 Kimia 19,83 14,28 15,00 49,12
611 IKHWATUN HURRAH, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070066SMK2018 Kimia 24,50 9,14 14,50 48,14
612 BAIQ DEWI YUNI PURNAWATI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070079SMK2018 Kimia 19,83 17,72 10,50 48,05
613 SAPAATUN HUZMAH, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070146SMK2018 Kimia 19,83 13,72 13,00 46,55
614 BAMBANG MULYANTO, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070486SMA2018 Kimia 19,45 9,52 17,50 46,47
615 RIA FATMAWATI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070023SMK2018 Kimia 16,33 13,14 15,00 44,48
616 LILIK KUSMAYANI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070143SMK2018 Kimia 17,50 12,00 12,00 41,50
617 SRI HANDANI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070112SMK2018 Kimia 11,67 14,28 15,50 41,45
618 RABIATUL ADAWIYAH, S.Pt SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070424SMA2018 Kimia 15,55 11,43 14,00 40,98
619 LINA KUSUMA DEWI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070089SMK2018 Kimia 17,50 9,72 13,50 40,72
620 HERMANSYAH, SPd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 1 DOMPU 020319SMA2018 Kimia 13,61 11,43 12,00 37,04
621 KISTANTINI, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070404SMA2018 Kimia 13,61 4,76 13,00 31,37
622 WAHYUNI DWI UNTARI SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070291SMA2018 Kimia 17,50 13,33 0,00 30,83

623 ASAN ASHARI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070476SMA2018 Matematika 31,11 28,57 11,00 70,68
624 M. SYUKRAN ENDRIAWAN, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070362SMA2018 Matematika 23,33 25,72 19,50 68,55
625 MUHAMAD FADLY JABER, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070410SMA2018 Matematika 23,33 27,62 17,50 68,45
626 WAHYU INDRAYADI ARISANTA SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070055SMK2018 Matematika 14,00 31,20 19,50 64,70
627 IBNU JAYA HADI KUSUMA, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070360SMA2018 Matematika 21,39 28,57 14,50 64,46
628 ISMAIL, S.Pd.I, M.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070378SMA2018 Matematika 25,28 25,72 13,00 63,99
629 MUCHAMMAD KURNIADI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070303SMA2018 Matematika 19,45 26,67 17,00 63,11
630 AYU SUKMAWATI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070373SMA2018 Matematika 21,39 23,81 16,50 61,70
631 MULYA NURUL AINI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070431SMA2018 Matematika 19,45 23,81 14,00 57,25
632 HENI MASTUTI, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070463SMA2018 Matematika 19,45 22,86 13,50 55,80
633 HAEVI AZMI, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070399SMA2018 Matematika 17,50 19,05 18,50 55,05
634 DIAH FATMAWATI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070132SMK2018 Matematika 21,00 17,60 16,00 54,60
635 ZURYATUN WATONI, S.Pd SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070035SMK2018 Matematika 15,75 24,80 13,50 54,05
636 NISWAN ANNISA, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070307SMA2018 Matematika 19,45 20,95 13,50 53,90
637 FAJRIYANI LESTARI, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070423SMA2018 Matematika 19,45 18,10 15,50 53,04
638 YULIANTI UTAMI, ST SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070246SMK2018 Matematika 15,75 19,20 18,00 52,95
639 MALA DEWI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070018SMK2018 Matematika 17,50 16,80 18,00 52,30
640 NI NRNGAH SUMARIYANI, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070395SMA2018 Matematika 15,55 19,05 17,50 52,10
641 NURJANI, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070326SMA2018 Matematika 19,45 17,14 15,50 52,09
642 FINA AL-HAULAINI SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070302SMA2018 Matematika 21,39 17,14 13,00 51,53
643 HENNY FITRIYANI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070017SMK2018 Matematika 22,75 15,20 13,50 51,45
644 RIRIN WAHYU NINGSIH SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070298SMA2018 Matematika 19,45 16,19 15,00 50,64
645 YOYO APRIANTO, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070248SMK2018 Matematika 19,25 16,80 14,50 50,55
646 HUDAYANA, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070353SMA2018 Matematika 25,28 11,43 13,50 50,21
647 NURMAYANTI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070100SMK2018 Matematika 17,50 19,20 13,50 50,20

Halaman ~ 16 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
648 AA. OKA RATNASARI SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070025SMK2018 Matematika 19,25 13,60 16,50 49,35
649 AHMAD NURJASIN, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070126SMK2018 Matematika 14,00 20,00 15,00 49,00
650 SULHAN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070054SMK2018 Matematika 19,25 15,20 14,00 48,45
651 HARIS ZULKIPLI, S.Pd SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070033SMK2018 Matematika 17,50 14,40 16,50 48,40
652 AHMAD MUJAHIDIN, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070065SMK2018 Matematika 17,50 14,40 16,50 48,40
653 MULIA HADINATA, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070168SMK2018 Matematika 12,25 16,00 19,00 47,25
654 SARIFUDIN, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070080SMK2018 Matematika 17,50 13,60 15,50 46,60
655 ARFAHMI, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070262SMK2018 Matematika 14,00 18,40 14,00 46,40
656 ZUHAERATUN NIDA, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070327SMA2018 Matematika 17,50 13,33 15,50 46,33
657 HUSNAWATI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070022SMK2018 Matematika 15,75 16,80 13,50 46,05
658 FITRI DEWI INDRIANI, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070342SMA2018 Matematika 17,50 12,38 15,00 44,88
659 ABIDIN ISHAK, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070499SMA2018 Matematika 13,61 17,14 13,50 44,26
660 ROSI ERVIANA ANDRIANI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070097SMK2018 Matematika 10,50 18,40 15,00 43,90
661 NURSINAH, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070467SMA2018 Matematika 13,61 15,24 15,00 43,85
662 QOMARIA SINTA SARI, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070165SMK2018 Matematika 14,00 12,00 17,00 43,00
663 ARMITA SEPTIRIYANTI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070061SMK2018 Matematika 14,00 16,00 12,50 42,50
664 HENI HARDIYANTI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070276SMK2018 Matematika 14,00 14,40 13,50 41,90
665 RUHIL ISMAFITRI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070252SMK2018 Matematika 17,50 12,80 11,00 41,30
666 SRINOVIANTI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070218SMK2018 Matematika 12,25 12,80 16,00 41,05
667 BURHANUDIN, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070135SMK2018 Matematika 14,00 12,80 14,00 40,80
668 YANTI MUDAYANA, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070103SMK2018 Matematika 19,25 11,20 10,00 40,45
669 ISNAN, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070071SMK2018 Matematika 12,25 13,60 14,50 40,35
670 MUHAMMAD HUSNAINI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070078SMK2018 Matematika 14,00 11,20 15,00 40,20
671 YAKUB, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070397SMA2018 Matematika 17,50 10,48 11,00 38,98
672 SUCI MURNIYATI, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070014SMK2018 Matematika 14,00 12,80 12,00 38,80
673 SUJIRAN IZRAIL, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070280SMK2018 Matematika 14,00 12,80 12,00 38,80
674 SITI AISAH, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070213SMK2018 Matematika 12,25 13,60 12,50 38,35
675 ROSANTI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070115SMK2018 Matematika 10,50 13,60 14,00 38,10
676 KAMAR HUSADI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070498SMA2018 Matematika 9,72 15,24 13,00 37,96
677 FIFI NURKHALIS, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070241SMK2018 Matematika 15,75 9,60 12,50 37,85
678 KURNIA HANDAYANI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070225SMK2018 Matematika 12,25 12,00 13,50 37,75
679 I KOMANG GEDE ARTHA, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070281SMK2018 Matematika 10,50 14,40 12,50 37,40
680 SYAMSUDIN, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070015SMK2018 Matematika 14,00 11,20 12,00 37,20
681 MILA YUNI HARTATI, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070413SMA2018 Matematika 15,55 10,48 10,50 36,53
682 MUDAHRI, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070030SMK2018 Matematika 8,75 16,00 9,00 33,75
683 SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMA NEGERI 1 BOLO 012263SMK2018 Matematika 10,50 10,40 10,50 31,40
684 ERNA NURMAWATI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070215SMK2018 Matematika 8,75 12,80 9,00 30,55
685 RABBANI,S. Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070487SMA2018 Matematika 9,72 7,62 13,00 30,34
686 NURUL HAERANI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070242SMK2018 Matematika 8,75 8,80 9,50 27,05

687 AMIRUDIN, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070415SMA2018 Pendidikan Agama Budha 44,25 12,50 56,75
688 AHYAR, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070402SMA2018 Pendidikan Agama Budha 36,75 10,00 46,75

689 I MADE DESWANTANA SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070034SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 61,50 15,00 76,50

Halaman ~ 17 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
690 NI NYOMAN SWASTIKATRINI SISTA, S.PdSMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070391SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 59,25 14,50 73,75
691 IDA AYU PADMI, S.Pd.H SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070377SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 50,25 16,00 66,25
692 I KOMANG ARYA, S.Pd.H SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070270SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 52,50 13,50 66,00
693 I MADE WANTRA, S.Ag SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070367SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 57,00 7,50 64,50
694 NI WAYAN EKARINI, S.Pd.H SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070205SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 50,25 12,00 62,25
695 GUSTI AYU WINDU, S.Pdh SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070435SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 36,00 9,50 45,50

696 ZULKARNAIN,S.Pd.I SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070457SMA2018 Pendidikan Agama Islam 60,75 16,00 76,75
697 LALAU ABDUL FATAH, S.Pd.I SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070244SMK2018 Pendidikan Agama Islam 58,50 17,00 75,50
698 HUSNI TAMRIN, S.Pd.I SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070072SMK2018 Pendidikan Agama Islam 60,00 13,50 73,50
699 RANI HASBULLAH, S.Pd.I SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070267SMK2018 Pendidikan Agama Islam 57,00 13,00 70,00
700 NURUL HISAM, S.Ag SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070374SMA2018 Pendidikan Agama Islam 55,50 14,50 70,00
701 H. MUHAJIRIN ANSORI, SH.I SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070109SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 17,50 68,50
702 HAMDI, S. Pd. I SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070483SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 16,00 67,75
703 AHMAD MAYADI, S.Pd., M.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070009SMK2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 14,00 67,25
704 ZAHRAINI, M.Pd.I SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070320SMA2018 Pendidikan Agama Islam 54,75 12,00 66,75
705 H. AHMAD JUNAIDI KAMAL, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070185SMK2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 15,50 65,75
706 SOFYAN HADI, S.Ag SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070394SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 14,50 65,50
707 SUAEF RIZAL, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070155SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 16,50 64,50
708 SALMAN ALFARIZI, S.Pd.I SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070222SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 18,00 63,75
709 RAIMAN, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070068SMK2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 9,50 62,00
710 ZURYATUN THOIBAH, S.Pd.I SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070334SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 14,50 60,25
711 ILMIAH, S.Pd.I SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070091SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 12,00 60,00
712 HUDIANAH, S.Pd.I SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070209SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 11,50 59,50
713 FAIZAH, S.Pd.I SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070123SMK2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 15,00 59,25
714 SUMAINI, S.Pd.I SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070093SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 12,50 59,00
715 SITI HAERANI, S.Ag SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070111SMK2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 14,00 58,25
716 SAHNIL BAYANI, S.Pd.I SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070428SMA2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 11,00 55,25
717 WARDIAH, S.Pd.I SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070094SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 12,00 54,00
718 MADERUN, S.Pd.I SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070230SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 12,00 53,25
719 MASTURIAH, SH.I SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070145SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 12,00 52,50
720 RENI SUSANTI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070212SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 12,50 52,25
721 MISNAH, S.Pd.I SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070169SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 9,50 49,25
722 ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070013SMK2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 11,50 48,25
723 FATMA SUFIANI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 1 SELONG 050139SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 7,00 46,75
724 SAHDAN, S.Pd.I SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070268SMK2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 8,50 46,00
725 GIAN PUTRADINATA, S.Pd.I SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070175SMK2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,50 45,00
726 LALU YAHYA, S.Pd.I SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060569SMK2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,00 44,50
727 MUHSIN, S.Ag SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070492SMA2018 Pendidikan Agama Islam 29,25 12,00 41,25
728 SITI AISYAH, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070182SMK2018 Pendidikan Agama Islam 33,00 8,00 41,00
729 SITI AMINAH, S.Pd.I SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070264SMK2018 Pendidikan Agama Islam 29,25 8,50 37,75

730 I MADE SUKARSANDI PUTRA BHAYANGKARA,


SMKN S.Pd
2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070188SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 23,03 24,52 17,50 65,04
731 LALU MUHAMAD ALWI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070083SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,26 26,45 14,50 61,21

Halaman ~ 18 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
732 MUZANNI, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070396SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 21,54 25,57 14,00 61,11
733 MAHDI SUTRISNO, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070436SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 20,98 19,50 59,33
734 ZUL FADLY SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070048SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 23,03 20,64 15,00 58,67
735 AHMAD ALI SAPUTRA, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070224SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 21,19 20,00 16,50 57,69
736 SUHARTO SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070294SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 23,61 17,00 52,27
737 JUNAIDI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070495SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 21,64 13,00 50,79
738 HIZWAN HERY HARIYAWAN, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070108SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 22,58 10,50 49,66
739 ANUGRARIA KUSUMAH, S.Pd SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070387SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 17,70 13,00 49,55
740 EKO HADIWIJAYA SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070044SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 19,36 13,00 48,94
741 ARIF MAULANA, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070333SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 19,02 11,50 48,46
742 MAHYAN SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070479SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 19,02 11,50 48,46
743 MUHAMAD ADHA ADZANI, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070263SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 22,58 12,00 48,39
744 AHMAD MUJITAHIDDIN, S.Pd SMAN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070343SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 21,64 10,00 47,79
745 ABDUL KADIR JAELANI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070190SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 16,13 15,00 47,71
746 HERMAN EFENDI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070502SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 20,98 12,00 47,34
747 SAMSUL HADI, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070159SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 20,00 12,50 47,24
748 SAPIUDIN, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070250SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 15,48 14,00 46,98
749 DILLY IZWARMAN, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070192SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 18,06 12,00 46,64
750 LALU HARIANTO, S.Pd SMAN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070425SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 15,74 14,50 46,39
751 AGUS WIRAHADI JAYAKUSUMA SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070266SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 16,78 13,00 46,36
752 KHAIRUL AWAL, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070136SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 20,64 12,50 46,04
753 YULIADI TAMA, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070257SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 20,00 13,00 45,89
754 TRI ANDRIANTO SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070001SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 17,42 12,50 45,58
755 EDY SHOFIYAN, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070057SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 17,42 15,00 45,31
756 WAHYUDI, S.Pd SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070253SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 16,13 11,50 45,13
757 LALU ANDRI SAPUTRA, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070325SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 20,33 14,50 44,70
758 HERI AGUSPIAN, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070161SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 14,84 15,00 44,58
759 NUR AMALIA, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070232SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 12,90 14,50 42,14
760 AKHMAD RIBAI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070081SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 16,13 14,00 42,10
761 I PUTU SAMPAYANA, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070474SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 15,74 12,00 42,10
762 LALU DEDI DWIJAYANTO, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070179SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 19,36 10,50 41,83
763 SAPARWADI SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070292SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 15,74 12,00 41,20
764 KARIYONO, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070284SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 17,42 9,00 41,16
765 KAMARUDIN, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070130SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 18,06 11,50 40,62
766 LALU SEPTIAN JUNAIDI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070221SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 17,42 13,00 40,55
767 AHMAD SALIKIN, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070189SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 15,48 10,00 40,22
768 MUHAMMAD ISNAENI, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070090SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 12,26 15,50 38,81
769 MAWARDI, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070259SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 15,48 10,00 38,38
770 SURIYADI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070187SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 15,48 9,00 38,30
771 SAMSUL HADI, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070198SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,29 17,42 12,50 38,21
772 M. AMIN HIDAYATULLAH, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070059SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 15,48 9,50 37,88
773 AHMAD MUHAIMIN, S.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070074SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 16,13 12,50 37,84
774 SUKMATULLAILA, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070368SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 15,08 10,00 37,65
775 AHMAD TOYYIBURRAHMAN, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070448SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 13,12 10,50 37,08

Halaman ~ 19 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
776 LALU IRMAWANDI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070445SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 12,46 10,00 35,92
777 TOPAN WIJAYANTO, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070114SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 12,26 12,50 35,81
778 ANDI TANRI ALO, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070472SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 12,46 10,50 35,53
779 SYAMSUL RIZAL, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070010SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 12,26 11,00 35,23
780 FAUZI AKBAR, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070398SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 15,74 10,50 35,21
781 KHAIRUL INSAN, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070227SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 14,84 10,00 34,05
782 MUSMULIADI, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070493SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 9,84 10,50 32,00
783 LALU INDAR JAYADI, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070419SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 13,12 9,00 31,99
784 MUHAMAD HAIDIR, S.Pd SLBN GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070287SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 7,37 16,78 7,00 31,14

785 SALMAN NURPARISI, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070337SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 23,33 29,15 15,00 67,49
786 ZURRIATUN TOIBAH SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070040SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 26,67 18,00 60,42
787 SRI LINDAWATI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070125SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 19,25 28,00 12,50 59,75
788 SARIAFAH AINI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070201SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 24,00 12,50 52,25
789 SITI ROHLINDAYANI, SH SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070137SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 21,33 15,50 50,83
790 MASDIANA, S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070489SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 21,02 11,00 50,35
791 MUCHLIS RAISIN, S.Pd., M.Pd SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070088SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 20,67 13,00 49,42
792 FINATARISA HADRIANTI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070382SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 18,98 13,50 49,15
793 ISMAN HAKIM, SH SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070006SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 28,67 11,50 48,92
794 ACHMAD MUHIBBUL ARHAM, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070461SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 19,66 14,00 48,66
795 SALEH HAMBALI, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070203SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 18,00 12,50 46,25
796 YULI SEPTINAWATI, S.Pd SMKN 2 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070064SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 19,33 13,50 45,08
797 TITIAN HENDRIANI, S.Pd SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070117SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 23,33 11,00 43,08
798 NURSEHAN, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070265SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 15,33 13,00 42,33
799 FISKA YULIATIN SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070050SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 18,00 9,50 39,75
800 BAIQ WIDIANA, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070149SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 7,00 16,67 10,50 34,17

801 BARDI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070434SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 30,86 15,00 66,86
802 HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070403SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 27,43 18,00 65,26
803 ANNA NURLAILAH, SH SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070475SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 23,43 19,50 65,09
804 ZAKIAH, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070358SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 25,72 17,50 64,22
805 SITI KURNIAWATI, S.Pd SMKN 2 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070279SMK2018 Sejarah Indonesia 19,83 24,57 12,50 56,91
806 SITI ZAETUN, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070207SMK2018 Sejarah Indonesia 23,33 16,57 15,00 54,91
807 DIAN SULISTIANA, S.Pd SMKN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070021SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 18,86 15,50 53,02
808 MUZAHHIRIN, SH SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070092SMK2018 Sejarah Indonesia 12,83 22,86 16,00 51,69
809 NURUL HIDAYATI, ST SMKN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070249SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 16,00 19,00 51,33
810 FATMAWATI, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070020SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 18,86 11,50 49,02
811 JUMAHIR, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070239SMK2018 Sejarah Indonesia 17,50 13,72 16,50 47,72
812 NURSALIM, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070441SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 16,00 12,50 46,00
813 HENDRA GUNAWAN, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070455SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 15,43 13,00 45,93
814 NASARI, S.Pd SMKN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070261SMK2018 Sejarah Indonesia 19,83 13,14 11,00 43,98
815 FRIENSI MURWANTI, S.Pd.I SMKN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070106SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 14,86 11,00 39,86
816 IDAYATI USPAN, S.Pd SMKN 1 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070163SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 14,28 13,50 39,45
817 IDA EKAWATI SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070047SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 13,72 14,00 39,38

Halaman ~ 20 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
818 HENDRI SETIAWAN, S.Pd SMKN 2 KURIPAN 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070183SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 12,57 13,00 36,07
819 FATMAWATI,S.Pd SMAN 1 SEKOTONG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070488SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 6,86 11,00 34,19
820 GENDEP, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070411SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 13,14 10,50 34,14
821 KHAIRUNISAH, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070364SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 9,72 9,00 30,38

822 HERSON ALI, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070332SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 25,56 16,00 62,80
823 IDA MADE AGUS KERTANA, S.Pd SMAN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070471SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 28,89 15,00 61,39
824 I MADE SURATA, SP SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070028SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 21,11 18,50 60,86
825 IKHSAN, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070452SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 22,50 22,22 14,00 58,73
826 MAHJUN, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070312SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 20,56 16,00 56,56
827 IDA BAGUS ADHI GOSA, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070366SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 22,50 19,44 14,00 55,95
828 I GUSTI AYU PUTU YULIASIH, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070323SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 23,33 12,50 49,58
829 MARSUDDIN, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070376SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 20,56 13,50 49,06
830 FAOZAN, S.Pd SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070341SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 20,00 11,50 49,00
831 DADUNG NOVELA SANDI, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070359SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 11,25 21,11 15,00 47,36
832 RAHMAWATI, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070234SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 17,78 12,50 45,28
833 ROKIAH, S.Pd.I SMKN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070098SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 18,33 11,50 44,83
834 DIDI HARIADI, S.Pd SMAN 2 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070443SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 13,89 10,50 39,39
835 FITRIANA, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070124SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 10,00 16,11 9,50 35,61

836 RIMA NAURIZ MAELANI, S.Pd SMAN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070315SMA2018 Sosiologi 25,67 21,14 15,50 62,31
837 RABIATUL ADAWIYAH, S.Sos SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070369SMA2018 Sosiologi 19,83 23,43 13,00 56,26
838 HARIATI, S.Pd.I SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070383SMA2018 Sosiologi 15,17 26,86 13,00 55,02
839 AZIZAH, S.IP SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070314SMA2018 Sosiologi 17,50 17,72 12,00 47,22
840 SOLIHIN, S.Pd SMAN 1 NARMADA 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070355SMA2018 Sosiologi 11,67 18,28 13,50 43,45
841 AFALAHA, S.Pd SMAN 1 BATULAYAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070504SMA2018 Sosiologi 11,67 16,00 13,50 41,17
842 HARYONO, S.Sos SMAN 1 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070338SMA2018 Sosiologi 8,17 16,00 8,50 32,67
843 MUH. ANASIR ROSIDI, S.Pd SMAN 3 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070408SMA2018 Sosiologi 8,17 12,00 9,00 29,17

844 BADRIAWAN ASRI, S.Pd SMKN 1 KEDIRI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070128SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 22,17 18,86 17,00 58,02
845 RAHMAT HIDAYAT, S.Pd SMAN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070310SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 11,67 30,14 15,50 57,30
846 INDAH WIDIANINGTYAS, S.Pd SMKN 2 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070223SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 19,83 25,72 11,00 56,55
847 ANA AGUSTINA, SP SMAN 2 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070392SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 22,04 16,99 13,00 52,02
848 NAZRATUL ASIBIN SMAN 1 LABUAPI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070293SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 11,67 25,75 12,00 49,42
849 MARJI'AH, S.Pd SMAN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070453SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 18,15 19,73 10,00 47,88
850 NESA FERIYANIE SMAN 2 LEMBAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070405SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 12,96 16,99 17,00 46,95
851 MUNAWIRIN, S.Pd SMKN 1 GERUNG 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 2 KURIPAN 070216SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 17,50 16,57 10,50 44,57
852 RAMDHONI SYAFARI, S.Pd SMKN 1 GUNUNGSARI 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070283SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 14,00 18,28 9,00 41,28
853 TAUFIQQURRAHMAN, M.Pd SMKN 1 LINGSAR 2 Kab. Lombok Barat SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070285SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 12,83 12,00 11,00 35,83

Halaman ~ 21 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
854 ISWADI AZHARI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060171SMA2018 Bahasa Arab 13,61 26,67 15,00 55,28
855 ABDUL MUZAKIR, S.Pd.I. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060059SMA2018 Bahasa Arab 15,55 25,72 13,50 54,77
856 NURHIKMAWATI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060118SMA2018 Bahasa Arab 15,55 23,81 12,50 51,86
857 MELASIH,S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060347SMA2018 Bahasa Arab 17,50 20,00 11,00 48,50
858 SUHAILI, S.Pd.I SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060242SMA2018 Bahasa Arab 15,55 19,05 12,00 46,60
859 SRI YULIANI, S.Pd.I SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060269SMA2018 Bahasa Arab 15,55 17,14 11,50 44,20
860 ABDUL HARIS,S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060348SMA2018 Bahasa Arab 15,55 18,10 10,50 44,15
861 LALU MOH. ZAENI, S.Pd.I SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060115SMA2018 Bahasa Arab 13,61 17,14 11,00 41,76
862 RUKYAL AINI, S.Pd.I SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060025SMA2018 Bahasa Arab 9,72 16,19 13,50 39,42
863 MAKTALUDIN, S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060366SMA2018 Bahasa Arab 7,78 17,14 9,50 34,42

864 BAIQ DINA WULANDARI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060410SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 30,48 18,50 74,25
865 SUPRIANTO, S.Pd. SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060486SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 28,57 18,00 73,80
866 KHAIRIL ANWAR,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060383SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 29,52 15,00 69,80
867 SYAHIRUL ALIM, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060258SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 28,57 16,00 67,91
868 BAIQ NURHAERANI, S. Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060546SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 28,57 12,50 64,41
869 MESIR SURIADI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060508SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 24,76 13,50 63,54
870 HAMZAH JAYADI, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060307SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 16,00 62,15
871 SURYANI, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060101SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 23,81 13,00 62,09
872 LIYAMUL ZARVINA, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060450SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 25,72 18,50 61,72
873 MOH. IWAN FATIRI, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060078SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 15,50 61,65
874 ZAKIYUDIN, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060066SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 14,50 60,65
875 UMI HANI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060133SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 21,90 15,00 60,24
876 SAUFIAN ANHARI SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060262SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 25,72 17,00 60,22
877 SITI RABIATUL ADAWIYAH,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060183SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 22,86 15,50 59,74
878 SUCIANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060375SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 26,67 15,50 59,67
879 ENY MULIANINGSIH, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060111SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 13,50 59,65
880 LALU DEDI PURNAWAN, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060026SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 27,62 14,00 59,12
881 SELY NURMA DIANTARI,S.Pd SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060446SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 17,00 58,35
882 MASRIANI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060544SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 14,00 58,21
883 FARIDATUN HASANAH, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060469SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 22,86 15,50 57,80
884 DASA KARISMA, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060485SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 14,50 55,85
885 SAHIBUL IJTIHAD, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060042SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 20,00 12,50 55,83
886 HIDAYATTUL MUSTAFIDAH,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060530SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 22,86 11,50 55,74
887 HERLINA KUSUMADEWI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060170SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 11,50 55,71
888 RATNA AYU YISTIANA,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060532SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 13,00 55,34
889 SRI ASTUTI,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060438SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 22,86 14,50 54,86
890 LALU RUSPANDI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060012SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 26,67 12,50 54,72
891 YURI RAHMAN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060103SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 22,86 14,00 54,36
892 BAIQ RENI SUSYANTI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060382SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,95 13,50 53,90
893 SYAMSUL HAKIM, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060081SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 23,81 12,50 53,81
894 RUSLIN HIDAYATI, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060106SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 12,00 53,35
895 SUNARDI ABDULLAH,S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060154SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 24,76 14,50 52,87
896 BAIQ MASNI WARTI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060421SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 18,10 14,50 52,04

Halaman ~ 22 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
897 SITI FATIMAH,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060376SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,95 16,50 51,06
898 QADDAPI,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060442SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 13,50 50,05
899 SAHRUN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060249SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 23,81 12,50 49,92
900 BAIQ RULISTYA SENDIANA, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060109SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 11,00 49,45
901 BAIQ EMI KALSUM, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060094SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,00 10,00 49,45
902 FITRIANA,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060296SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 20,95 12,50 49,01
903 NURUL HIKMAH,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060207SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 15,24 12,00 48,63
904 BAIQ ELYAS MINA, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060083SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 19,05 13,00 47,60
905 INDRIYA MUJRIYANI SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060017SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 26,67 11,00 47,39
906 MARIANI, S.Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060325SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 16,19 11,00 46,64
907 JALALUDIN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060091SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 16,19 12,50 46,19
908 DIDIK KURNIAWAN, S.Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060553SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,95 10,50 45,06
909 MOH. ABDUL MAJID,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060520SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,00 10,50 44,11
910 WILDAN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060245SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 16,19 11,50 43,25
911 DEWI APRIANA, S.Pd SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060278SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 20,00 13,50 43,22
912 MUHAMMAD THOHIR, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060227SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 19,05 10,50 43,16
913 SUANDI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060041SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 17,14 11,50 42,26
914 KHAERAL UMMI,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060185SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 16,19 14,00 41,86
915 SITI SAADAH, S.Pd SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060473SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 13,33 9,50 40,33
916 SA'ADAH, S.Pd. SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060144SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 13,33 12,50 39,44
917 ITA RUSIANTI, S.Pd. SLBN KAB LOMBOK TENGAH
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060561SLB2018 Bahasa Indonesia 7,78 18,10 12,50 38,37
918 JULI KARTINI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060162SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 15,24 11,50 36,46
919 ERNIWATI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060036SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 9,52 11,50 34,64
920 BAIQ ENDANG SUMIRANI, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060314SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 13,33 8,00 31,06
921 FAIZATURRAHMI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060503SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 8,57 10,50 30,74

922 GIGIH KHARISMA VIRGIA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060394SMK2018 Bahasa Inggris 29,17 25,72 17,50 72,38
923 AHMAD NURUL WATHANI, S. Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060497SMK2018 Bahasa Inggris 27,22 24,76 16,00 67,98
924 KURNIAWAN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060326SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 23,81 18,00 63,20
925 WIDISUWITA SUMADIA, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060079SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 27,62 15,50 62,57
926 WATERIA BERLIANTRI MUNAS, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060049SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 25,72 16,00 61,16
927 MANGGI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060363SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 19,05 19,50 59,94
928 NIA DANIATI, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060282SMA2018 Bahasa Inggris 25,28 20,00 14,50 59,78
929 ABDUL GAFUR, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060004SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 20,95 16,50 58,84
930 MUHAMMAD SHOFIAN AL HAMIDI, S. Pd.SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060457SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 20,95 14,50 58,79
931 LALU GDE PRINGGANDANI,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060534SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 26,67 14,50 58,67
932 BAIQ NURHAIDA SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060194SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 16,00 57,39
933 MELIA YUNI HAMIDASARI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060408SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 22,86 16,00 56,36
934 SUHERMAN, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060460SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 14,50 55,89
935 RINA MUSLIHATIN,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060184SMA2018 Bahasa Inggris 27,22 12,38 16,00 55,60
936 LALU MIRWAN, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060300SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 18,00 55,50
937 MIS MARDIANA, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060431SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 18,10 16,00 55,48
938 MUFLIHUL MUWAHIDAH,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060291SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 17,00 54,50
939 LALU IFTIHAR INDRA PRAJA SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060274SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 22,86 18,00 54,47

Halaman ~ 23 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
940 RAHMAN ZAENUDDIN, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060303SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 20,95 14,00 54,40
941 MUNAWAR MAHMUD,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060191SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 16,19 15,50 53,08
942 MUHLI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060168SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 15,50 53,00
943 ANA WIRATNATI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060122SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 18,00 52,60
944 DEVI NIRMA AGUSTINA, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060452SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 16,19 15,00 52,58
945 SENUN,S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060092SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 17,14 17,00 51,64
946 LALU SAMSUL HAKIM,S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060352SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 15,24 15,00 49,69
947 LALU WIRAHARDANA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060175SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 18,10 17,50 49,21
948 SRI KARMILA,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060444SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 12,38 15,00 48,77
949 ROBI ASMARA, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060506SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 17,00 48,75
950 DINI MAYA ISRONI,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060535SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 9,52 17,50 48,41
951 SUKRI ARIPIN, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060413SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 19,05 15,50 48,16
952 NANING ZAKIAH,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060198SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 16,19 12,50 48,14
953 MULYATI,,S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060464SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 16,19 12,50 48,14
954 ZAENAL ABIDIN, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060029SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 12,50 48,05
955 ROTYA ANJALI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060128SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 16,00 46,76
956 TABI'IN, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060112SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 13,33 12,00 46,72
957 FIQHYATUN LAILA ISNAENI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060422SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 16,19 13,00 46,69
958 MARLINA BUDI SUMIATI SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060335SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 17,14 13,50 46,20
959 DESI ARISANTI, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060030SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 14,28 14,00 45,78
960 HIDAYATULLAH, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060474SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 14,28 12,00 45,73
961 AWALUDIN, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060419SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 13,50 45,25
962 LALU SUDI HARJI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060518SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 15,24 12,50 45,24
963 HERMAN SASTRIAWAN, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060480SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 10,50 45,10
964 LALU AMRUL HADI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060047SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 11,43 16,00 44,93
965 ERMA WAHYUNINGSIHS,P.d. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060345SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 15,24 14,00 44,79
966 BAIQ IDAYANTI, S;Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060328SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 13,00 44,75
967 RAMLI AHMAD,S.Pd. SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060557SLB2018 Bahasa Inggris 17,50 11,43 15,00 43,93
968 MURDIN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060248SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 12,38 12,00 43,83
969 LENI AYU PURWASIH, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060252SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 12,38 13,50 43,38
970 MUSTAPA BAKRI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060364SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 14,28 13,50 43,34
971 SAHRI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060136SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 20,00 15,50 43,28
972 BAIQ YUNI HARTATI, S.Pd SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-3 070288SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 18,10 11,50 43,21
973 SRI SUSILAWATI, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060214SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 15,24 14,00 42,85
974 H. SURYADI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060512SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 12,00 42,76
975 BAIQ MARIA BUSTIANI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060545SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 15,00 41,94
976 LALU SAMUIL, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060028SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 14,00 41,90
977 LALE NURASIAH, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060283SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 14,28 9,50 41,28
978 MUHAMAD HALIL,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060374SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 15,24 13,50 40,41
979 SEPTEMA KHAERIATUN, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060475SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 17,14 13,00 39,87
980 RUSMINI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060166SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 8,57 9,50 39,46
981 SUDIRMAN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060371SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 12,38 10,50 38,43
982 SITI HUMAERO, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060067SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 18,10 10,50 38,32
983 M.HAIRUL HAFIZIN SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060195SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 13,33 15,00 38,06

Halaman ~ 24 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
984 DEVI WIRA GUNA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060526SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 12,38 14,00 38,05
985 IDA SUPIANI,S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060346SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 12,38 10,00 37,93
986 MASJULIADI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060412SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 11,43 12,50 37,54
987 DESY HARI SANDHI,S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060356SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 10,00 36,94
988 NENI ALIYAH, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060220SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 12,38 9,50 35,49
989 MUH. FAHRURROZI, S.Pd. SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060490SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 10,48 13,00 35,14
990 LALU DAHLAN MUFADAL, S.Pd SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060547SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 13,33 14,00 35,11
991 SRI TUPIL LAILI,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060341SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 11,43 12,00 35,09
992 BAIQ EMILIA PERMATA DEWI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060479SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 8,57 12,50 34,68
993 MAHZAR, S.Pd. SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060531SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 14,28 8,50 34,45
994 EDY SUPYAN,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060441SMK2018 Bahasa Inggris 5,83 14,28 12,50 32,62
995 RINDAWANTO EVENDI, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060228SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 9,52 12,00 31,25
996 MARTADI EFENDI, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060222SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 13,33 8,00 29,11
997 LALU YUDIATHA, S.Pd SLBN KAB LOMBOK TENGAH
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060563SLB2018 Bahasa Inggris 17,50 11,43 0,00 28,93
998 LALU PATHUR RAHMAN,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060541SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 9,52 11,50 28,80
999 AGUS BUDIANTO, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060244SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 8,50 28,70

1000 PARIDATURRAHMI, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060024SMA2018 Bahasa Jerman 25,28 30,48 14,00 69,75

1001 NURHAYATI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060417SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 21,14 21,00 59,64
1002 BAIQ DIAN SUKMARUNI, S.Psi SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060076SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 20,00 22,28 11,00 53,28
1003 RUSWANI ERNIATUNS.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060439SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 20,57 13,50 52,74
1004 LIASIM,S.Pd SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060556SLB2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 17,72 17,50 51,89
1005 WIDYA HIDAYAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060057SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 21,26 12,00 51,60
1006 LAL.U TEGUH SYAILENDRA, S. Pd SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060429SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 19,43 14,50 51,43
1007 PRASTIKA MANDALIA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060178SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 23,80 10,50 50,96
1008 NOVIA WINDI SANTIKA S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060013SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 20,00 18,74 11,00 49,74
1009 NI PUTU WIDYA PRASEPTI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060068SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 21,26 15,00 49,60
1010 MASLIN RADYANINGSIH, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060259SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 16,71 9,50 49,54
1011 D. HERMY DIYAH PRATIWI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060367SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 18,74 11,50 48,57
1012 MARIATUN, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060119SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 18,74 14,00 47,74
1013 HUSNUL YADAINI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060037SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 19,75 11,00 47,42
1014 ROS ARDY RACHMAN,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060513SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 16,00 15,00 47,33
1015 AHMAD RIJALULHADI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060234SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 17,72 12,00 46,39
1016 DIAN EKA SUSANTI, S.Psi SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060562SLB2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 18,74 12,50 46,24
1017 SAEPUDIN, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060062SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 20,00 15,70 10,00 45,70
1018 MUSLIHAN, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060138SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 15,70 12,00 44,36
1019 SASMITA DWI ATMI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060430SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 20,00 13,50 44,00
1020 MUNIKMAH,S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060344SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 16,71 9,00 42,38
1021 MUHAMMAD YASIN, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060027SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 16,71 9,50 41,21
1022 ALI SADIKIN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060089SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 17,72 9,50 40,56
1023 WARTE,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060334SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 11,64 15,00 39,98
1024 FAOZAN ANSORY,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060340SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,72 10,50 39,89
1025 LALU AGUNG PANDEDE, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060456SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 18,86 10,50 39,86

Halaman ~ 25 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1026 AHMAD IBI,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060190SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 12,66 12,50 38,50
1027 NISA VIRGINA,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060199SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 11,64 10,00 38,31
1028 MUHAMAD ALAWI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060378SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 15,43 9,50 37,76
1029 LALU IRWAN JAYADI,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060536SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 15,43 9,50 37,76
1030 ZAINUL HAMDI, S.Pd. SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060145SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 17,72 8,00 35,72
1031 MOH ARIFIN, S.Pd. SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060488SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 12,00 12,00 34,50
1032 TATI HERAWATI,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060333SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 14,18 8,50 34,34
1033 MIRANE,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060519SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 10,86 10,00 32,52
1034 SARJAN, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060208SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 12,15 8,50 32,32
1035 RISA CAHYANI UTAMI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060135SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 12,66 10,50 31,49
1036 JOS NORKING HADI,S.PD SLBN PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060564SLB2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 16,71 0,00 30,04
1037 YUNI MARDIANA SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060264SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 12,66 10,00 29,33
1038 HANDAYANI, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060462SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 7,00 15,43 6,50 28,93
1039 SYAMSUL FAUZI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060496SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 7,43 8,50 25,26
1040 GITO ROLIS, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060221SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 7,60 9,50 23,76

1041 NOVI PRAYATININGSIH,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060443SMK2018 Biologi 26,83 24,57 16,50 67,91
1042 HAIRUL ANWAR, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060174SMA2018 Biologi 21,39 24,76 16,50 62,65
1043 NURHALIMAH, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060455SMK2018 Biologi 21,00 27,43 14,00 62,43
1044 DONNA DOROTHY VIVIANA,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060437SMK2018 Biologi 18,67 22,86 19,00 60,52
1045 BAIQ IRMA WIDIARTINI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060270SMA2018 Biologi 23,33 20,95 16,00 60,29
1046 JUNAENDRA, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060304SMA2018 Biologi 19,45 19,05 17,00 55,49
1047 NOVITA PRATIWI, S.Pd SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060411SMK2018 Biologi 21,00 21,14 12,00 54,14
1048 FARHUN MARHARIANTI, SP SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060451SMK2018 Biologi 17,50 22,86 13,50 53,86
1049 SAIPUL BAHRI, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060212SMA2018 Biologi 19,45 17,14 17,00 53,59
1050 ROMDHANY IRAWAN SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060117SMA2018 Biologi 21,39 16,19 16,00 53,58
1051 LALE SUSILAWATI, S/Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060551SMK2018 Biologi 14,00 22,86 16,50 53,36
1052 MARLINA,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060445SMK2018 Biologi 16,33 23,43 13,50 53,26
1053 ZULHIA USNA PRIHATIN SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060575SMK2018 Biologi 18,67 18,86 14,00 51,52
1054 ULFA DESI NAWANSARI,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060180SMA2018 Biologi 13,61 21,90 14,50 50,02
1055 NURLAILA ARDANI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060163SMA2018 Biologi 15,55 18,10 16,00 49,65
1056 SAMSUL HADI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060483SMK2018 Biologi 14,00 18,28 16,50 48,78
1057 MISNA HIDAYATI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060498SMK2018 Biologi 17,50 17,72 13,00 48,22
1058 LALU ACHMAD QUSHAIRI RIZKI,S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060022SMA2018 Biologi 15,55 17,14 15,50 48,20
1059 AYUB, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060224SMA2018 Biologi 17,50 17,14 13,50 48,14
1060 ROSMAYANTI PADILAH, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060107SMA2018 Biologi 13,61 10,48 24,00 48,09
1061 DINI HARIANI, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060087SMA2018 Biologi 21,39 14,28 11,50 47,17
1062 NURMAYANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060377SMK2018 Biologi 16,33 16,57 14,00 46,91
1063 LALU KUSNADI ROHYAT, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060223SMA2018 Biologi 17,50 16,19 12,00 45,69
1064 ROHADI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060159SMA2018 Biologi 19,45 10,48 15,50 45,42
1065 RIMA HARTATI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060418SMK2018 Biologi 16,33 18,86 10,00 45,19
1066 HAIRUL MUTTAKIN SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060169SMA2018 Biologi 15,55 14,28 13,00 42,84
1067 LINA USNIAN MAYARISANTI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060500SMK2018 Biologi 15,17 16,00 10,50 41,67
1068 ASMAUL HASANAH, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060121SMA2018 Biologi 11,67 15,24 14,50 41,41

Halaman ~ 26 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1069 LALU JAMIRIL HAKIM, S.Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060327SMA2018 Biologi 13,61 11,43 16,00 41,04
1070 KURNIA FITRI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060033SMA2018 Biologi 11,67 14,28 14,50 40,45
1071 NUR AHILLAH, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060105SMA2018 Biologi 9,72 18,10 12,00 39,82
1072 HAKIMAH, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060157SMA2018 Biologi 17,50 11,43 9,50 38,43
1073 SITI NUR ASIAH,S.SI SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060338SMA2018 Biologi 11,67 12,38 14,00 38,05
1074 BAIQ MUSALLAINI, FITRI, S.Pt SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060039SMA2018 Biologi 17,50 9,52 11,00 38,02
1075 SAMSUL MULYADI, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060310SMA2018 Biologi 15,55 10,48 10,00 36,03
1076 HARNIWATI, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060319SMA2018 Biologi 7,78 12,38 15,50 35,66
1077 BAIQ YULIA DEWI ARSIH, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060239SMA2018 Biologi 9,72 16,19 9,50 35,42
1078 MUIZAKKIR, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060467SMK2018 Biologi 12,83 12,57 10,00 35,41
1079 ASIM,S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060321SMA2018 Biologi 11,67 9,52 13,50 34,69
1080 DEWI HAERANI SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060336SMA2018 Biologi 9,72 10,48 12,50 32,70
1081 NURDIN, S.Pt SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060257SMA2018 Biologi 7,78 13,33 9,50 30,61

1082 KHAERURROZI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060260SMA2018 Ekonomi 26,25 29,28 16,00 71,53
1083 MOH. JAMALUDIN, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060263SMA2018 Ekonomi 21,88 26,43 14,50 62,80
1084 DRA. SUHATI SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060330SMA2018 Ekonomi 20,42 28,57 13,50 62,49
1085 ARYA WATHONI SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060276SMA2018 Ekonomi 16,04 25,72 17,50 59,26
1086 BAIQ AULIA EKA APRIANI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060005SMA2018 Ekonomi 14,58 27,86 16,00 58,44
1087 PUJI HARTATI, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060309SMA2018 Ekonomi 21,88 23,57 12,00 57,45
1088 BAIQ DEWI RANU,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060298SMA2018 Ekonomi 20,42 22,14 14,00 56,56
1089 ASMALUDIN, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060290SMA2018 Ekonomi 17,50 22,86 14,50 54,86
1090 RANDI WIJAYA SURACHMAN, S.E SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060093SMA2018 Ekonomi 17,50 19,28 15,50 52,28
1091 WILDAN,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060179SMA2018 Ekonomi 16,04 20,72 14,00 50,76
1092 DEWI ASNATI, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060284SMA2018 Ekonomi 14,58 21,43 13,00 49,01
1093 AGUS WIKARDI, SE. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060010SMA2018 Ekonomi 10,21 22,14 16,00 48,35
1094 NAPISAH, S.Pd. SLBN PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060567SLB2018 Ekonomi 16,04 19,28 13,00 48,32
1095 BAIQ FARIDA ARIYATI,SE SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060405SMK2018 Ekonomi 14,58 17,86 15,50 47,94
1096 RAMADHANI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060272SMA2018 Ekonomi 14,58 20,72 12,00 47,30
1097 BAIQ ROHANI,SE SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060204SMA2018 Ekonomi 16,04 17,14 12,50 45,68
1098 HILMA IRMAWATI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060251SMA2018 Ekonomi 11,67 22,14 11,50 45,31
1099 BAHJATUNNUR, S.Pd SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060484SMK2018 Ekonomi 18,96 13,57 12,50 45,03
1100 MISLAENI, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060216SMA2018 Ekonomi 16,04 16,43 12,50 44,97
1101 KUSUMAWATI, S.Pd.I SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060113SMA2018 Ekonomi 14,58 19,28 11,00 44,87
1102 YULI AGUSTINA,SE SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060436SMK2018 Ekonomi 14,58 18,57 11,50 44,66
1103 INDRA DEWIYANTI, S.Pd. SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060143SMA2018 Ekonomi 13,13 20,00 11,50 44,63
1104 HAMZANI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060501SMK2018 Ekonomi 13,13 19,28 12,00 44,41
1105 AHMAD PASAHARUDIN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060370SMA2018 Ekonomi 11,67 18,57 14,00 44,24
1106 ERNIASIH, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060318SMA2018 Ekonomi 17,50 15,00 11,00 43,50
1107 HARIRI, SE. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060046SMA2018 Ekonomi 13,13 18,57 11,00 42,70
1108 YESSY MASYITHAH,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060373SMK2018 Ekonomi 16,04 13,57 13,00 42,61
1109 LALU ANGOH DARMAWANGSAH, SE. SLBN PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060566SLB2018 Ekonomi 14,58 14,28 13,50 42,37
1110 MUTIAH, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060465SMK2018 Ekonomi 20,42 12,14 9,50 42,06
1111 DEDY HASRIN, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060053SMA2018 Ekonomi 11,67 18,57 10,00 40,24

Halaman ~ 27 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1112 DARMAWAN,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060510SMK2018 Ekonomi 7,29 10,00 7,50 24,79

1113 MUHAMMAD SAHRUN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060090SMA2018 Fisika 21,39 27,62 18,00 67,01
1114 YUYU SUDARMINI, S.Pd. SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060148SMA2018 Fisika 27,22 20,00 17,00 64,22
1115 FITRIANA,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060193SMA2018 Fisika 25,28 22,86 16,00 64,13
1116 SARI ENDAH UTAMI S.Si SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060116SMA2018 Fisika 21,39 16,19 22,50 60,08
1117 BUSTANUL ARIFIN, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060505SMK2018 Fisika 25,67 20,80 11,50 57,97
1118 MAHDINI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060401SMK2018 Fisika 22,17 21,60 12,50 56,27
1119 FACHRUDIN AZZAHIDI, Ssi SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060050SMA2018 Fisika 23,33 14,28 18,50 56,12
1120 HENI KUSUMA WARDANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060407SMK2018 Fisika 21,00 21,60 13,50 56,10
1121 BAIQ MIRA SOPIA, S.Si SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060432SMK2018 Fisika 18,67 22,40 12,00 53,07
1122 BAIQ EWIK JINIARTI,S.Pd SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060255SMA2018 Fisika 23,33 13,33 16,00 52,67
1123 EMI SAHRATUL HAYATI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060243SMA2018 Fisika 19,45 20,95 12,00 52,40
1124 TUTI ADAWIYAH, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060459SMK2018 Fisika 21,00 17,60 13,00 51,60
1125 BAIQ HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060061SMA2018 Fisika 19,45 17,14 15,00 51,59
1126 LELIK SEPTIANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060515SMK2018 Fisika 19,83 13,60 15,50 48,93
1127 SURYANINGSIH, S.Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060329SMA2018 Fisika 21,39 13,33 13,50 48,22
1128 ROY ANGGARA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060524SMK2018 Fisika 21,00 17,60 9,00 47,60
1129 SRI FATMAWATI, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060306SMA2018 Fisika 19,45 13,33 13,50 46,28
1130 RANDI KURNIAWAN,S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060225SMA2018 Fisika 21,39 11,43 13,00 45,82
1131 YUSRI NARTI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060424SMK2018 Fisika 19,83 13,60 11,50 44,93
1132 JOHAN IRAWAN ISMAIL, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060073SMA2018 Fisika 15,55 16,19 12,50 44,25
1133 RAHAYU CIPTA WARDANI RAHIL, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060458SMK2018 Fisika 17,50 16,80 9,00 43,30
1134 INDRIANI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060232SMA2018 Fisika 13,61 18,10 11,50 43,21

1135 SAMSUL HADI,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060206SMA2018 Geografi 22,75 24,00 14,00 60,75
1136 Hj. NURSEHAN,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060527SMK2018 Geografi 17,50 26,00 14,00 57,50
1137 Drs. MAWARDI SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060084SMA2018 Geografi 22,75 18,67 13,50 54,92
1138 IMANUL IMTIHAN,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060399SMK2018 Geografi 22,75 18,67 13,50 54,92
1139 LALU MUHAMAD YASIN SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060172SMA2018 Geografi 24,50 14,00 13,00 51,50
1140 EDI SUMAWARDANI, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060209SMA2018 Geografi 17,50 19,33 14,00 50,83
1141 LALU APRIANTO, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060173SMA2018 Geografi 14,00 18,67 17,00 49,67
1142 MINDAR DIONO, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060308SMA2018 Geografi 14,00 20,00 14,00 48,00
1143 UMAR WIRAHADI, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060286SMA2018 Geografi 14,00 16,67 13,50 44,17
1144 SUHIRMAN, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060250SMA2018 Geografi 14,00 15,33 14,00 43,33
1145 AYU WARDANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060511SMK2018 Geografi 14,00 14,00 15,00 43,00
1146 KARNIYATI, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060305SMA2018 Geografi 17,50 12,67 12,00 42,17
1147 BAIQ RINA KHAMSIATIN,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060297SMA2018 Geografi 14,00 13,33 13,50 40,83
1148 MOHAMAD PADIL,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060294SMA2018 Geografi 14,00 14,67 12,00 40,67
1149 ASIAH AMINI,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060339SMA2018 Geografi 10,50 18,67 10,00 39,17
1150 AHMAD YANI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060241SMA2018 Geografi 10,50 17,33 10,50 38,33
1151 SALMAN AL FARIZI, S.Pd. SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060149SMA2018 Geografi 15,75 12,67 9,00 37,42
1152 INTAN JANUARTI, S.Pd SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060277SMA2018 Geografi 10,50 14,67 9,50 34,67
1153 BAIQ SITI AISAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060060SMA2018 Geografi 7,00 12,67 12,50 32,17

Halaman ~ 28 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%

1154 YUNITA YULIANA, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060218SMA2018 Kimia 31,11 33,33 14,50 78,94
1155 ARPAN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060085SMA2018 Kimia 27,22 33,33 16,50 77,06
1156 MUHAMMAD YOGI SOPIAN,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060192SMA2018 Kimia 17,50 29,52 18,00 65,02
1157 BAIQ RONA DENTA LISTIYA, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060056SMA2018 Kimia 21,39 25,72 16,00 63,10
1158 ZAKIYAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060065SMA2018 Kimia 23,33 23,81 15,50 62,64
1159 DESY MARIANA, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060365SMA2018 Kimia 21,39 24,76 15,00 61,15
1160 LALU ARYA MARDANUS,ST. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060351SMA2018 Kimia 25,28 15,24 17,00 57,52
1161 MASNI HIDAYATI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060517SMK2018 Kimia 25,67 18,28 13,50 57,45
1162 TOHRIZAL, S.SI. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060471SMK2018 Kimia 18,67 18,86 17,50 55,02
1163 YULIATUN,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060343SMA2018 Kimia 21,39 13,33 18,50 53,22
1164 EKA RINA YUNISTININGSIH, S,Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060477SMK2018 Kimia 22,17 9,72 18,50 50,38
1165 NARTI LASMINING SARI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060126SMA2018 Kimia 19,45 19,05 11,50 49,99
1166 NURHIKMAWATI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060267SMA2018 Kimia 13,61 17,14 17,50 48,26
1167 BAIQ SINTA DWI PERMATASARI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060427SMK2018 Kimia 22,17 12,00 13,00 47,17
1168 DAHLAN, S.Pd. SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060487SMK2018 Kimia 16,33 14,28 16,50 47,12
1169 BAIQ IKA MUSTIKASARI, S.Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060324SMA2018 Kimia 15,55 12,38 18,00 45,93
1170 LALE SUPIAH INDAH SURIYATNI,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060447SMK2018 Kimia 17,50 15,43 12,00 44,93
1171 DEWI MANDARUSMIN, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060123SMA2018 Kimia 17,50 9,52 17,00 44,02
1172 M. WAHYU RAFSANJANI,S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060322SMA2018 Kimia 17,50 10,48 15,00 42,98
1173 UMI PARIZA, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060317SMA2018 Kimia 19,45 10,48 12,50 42,42
1174 BAIQ HENNY FITRIA SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060357SMA2018 Kimia 15,55 15,24 10,50 41,29
1175 EMI SULASTI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060478SMK2018 Kimia 14,00 11,43 15,50 40,93
1176 FITRYA HANDAYANI,S.PD SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060555SLB2018 Kimia 17,50 13,33 10,00 40,83
1177 SUKRYADI,S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060311SMA2018 Kimia 15,55 8,57 15,50 39,63
1178 AHMAD HALALAN, S.Pd SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060331SMA2018 Kimia 15,55 8,57 14,50 38,63
1179 RUSMIATUN, S.Pd SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060256SMA2018 Kimia 11,67 6,67 11,00 29,33

1180 BUDI HARTAWAN, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060018SMA2018 Matematika 31,11 26,67 15,00 72,78
1181 DADIK, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060080SMA2018 Matematika 25,28 28,57 18,00 71,85
1182 RAPI'I, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060002SMA2018 Matematika 29,17 23,81 17,50 70,47
1183 NI NY. PARWATI YULIANA DEVI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060051SMA2018 Matematika 23,33 29,52 17,00 69,86
1184 LINA APRIANI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060058SMA2018 Matematika 27,22 23,81 17,00 68,03
1185 ZIKRI HARIYADI, S.Si SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060074SMA2018 Matematika 23,33 25,72 15,50 64,55
1186 WAHID,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060397SMK2018 Matematika 21,00 23,20 18,00 62,20
1187 JUANDA, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060099SMA2018 Matematika 19,45 24,76 17,50 61,71
1188 LALU MASYHURI, S.Pd SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060289SMA2018 Matematika 23,33 20,95 17,00 61,29
1189 NADYA AMANI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060372SMA2018 Matematika 23,33 18,10 19,00 60,43
1190 RITA SAGITA, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060268SMA2018 Matematika 23,33 21,90 15,00 60,24
1191 ENDANG ASMAYA, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060075SMA2018 Matematika 19,45 22,86 16,50 58,80
1192 FIKA YUSRINA, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060054SMA2018 Matematika 21,39 20,95 16,00 58,34
1193 LALE DEWI RAMDANI ATMASARI, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060287SMA2018 Matematika 21,39 20,95 15,50 57,84
1194 WITRI ISWARINI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060265SMA2018 Matematika 13,61 26,67 17,00 57,28
1195 NURUL SUHARTINI,S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060350SMA2018 Matematika 27,22 16,19 12,50 55,92

Halaman ~ 29 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1196 HERMAN HAMDANI, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060271SMA2018 Matematika 17,50 21,90 16,00 55,40
1197 FITRI KUSUMAYANI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060132SMA2018 Matematika 21,39 20,00 14,00 55,39
1198 SUSI ARDIYANTI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060055SMA2018 Matematika 17,50 22,86 13,00 53,36
1199 AKHMAD HANAPI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060466SMK2018 Matematika 19,25 20,00 14,00 53,25
1200 BAIQ MINA UTAMA SARI, S.Si. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060549SMK2018 Matematika 15,75 19,20 18,00 52,95
1201 SRI KUSUMAWATI,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060440SMK2018 Matematika 10,50 21,60 20,00 52,10
1202 M. RIJALUL KIROM, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060120SMA2018 Matematika 19,45 17,14 15,00 51,59
1203 FARAH HAYRUNISA, S.Pd SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060489SMK2018 Matematika 21,00 12,80 17,50 51,30
1204 BAIQ LILIK YULIA ASTUTI,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060186SMA2018 Matematika 21,39 13,33 16,50 51,22
1205 BADRUN SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060332SMA2018 Matematika 19,45 16,19 15,00 50,64
1206 BAIQ MARIA AGUSTINA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060151SMA2018 Matematika 21,39 12,38 16,50 50,27
1207 NANIK RAFIANI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060240SMA2018 Matematika 15,55 19,05 15,50 50,10
1208 ANDI ZAKARIA, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060495SMK2018 Matematika 24,50 10,40 15,00 49,90
1209 MAYA YUSTININGSIH,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060403SMK2018 Matematika 15,75 20,00 13,00 48,75
1210 BUDIMAN ALI AKBAR, S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060273SMA2018 Matematika 19,45 14,28 14,50 48,23
1211 ANDA WARLINA, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060299SMA2018 Matematika 11,67 19,05 17,50 48,21
1212 DEWI KASMIRAH,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060387SMK2018 Matematika 15,75 16,00 16,00 47,75
1213 LAUT SAMUDRA, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060281SMA2018 Matematika 17,50 15,24 14,50 47,24
1214 ROSDIANAWATI PADILAH,S.Pd SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060435SMK2018 Matematika 8,75 12,80 25,00 46,55
1215 SRI NURHAIDA, S,Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060416SMK2018 Matematika 12,25 17,60 16,50 46,35
1216 SITI RAEHANUN,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060189SMA2018 Matematika 15,55 12,38 18,00 45,93
1217 HENDIANI VIANA UNTAZA,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060187SMA2018 Matematika 17,50 13,33 15,00 45,83
1218 HADITIA KUSUMA, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060434SMK2018 Matematika 12,25 16,00 17,50 45,75
1219 FAHRUR RAZY,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060404SMK2018 Matematika 14,00 16,00 15,00 45,00
1220 MOH. NASIR, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060219SMA2018 Matematika 15,55 15,24 14,00 44,79
1221 ZURIAH, S.Pd.i SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060502SMK2018 Matematika 12,25 18,40 13,50 44,15
1222 MEGA ERSANTI MAHARANI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060492SMK2018 Matematika 14,00 16,00 14,00 44,00
1223 NI NENGAH SUDIARTINI,S.Pd. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060448SMK2018 Matematika 17,50 12,80 13,50 43,80
1224 HAPSAH, S. Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060461SMK2018 Matematika 21,00 13,60 8,50 43,10
1225 SUDIATI,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060202SMA2018 Matematika 13,61 14,28 14,50 42,40
1226 NILA ANGGRAINI, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060086SMA2018 Matematika 17,50 13,33 11,50 42,33
1227 DEWI KUSUMAYANTIE SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060097SMA2018 Matematika 13,61 17,14 11,50 42,26
1228 SRIWAHYUNI, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060096SMA2018 Matematika 15,55 13,33 13,00 41,89
1229 BAIQ REZKIZIA MIARANTI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060423SMK2018 Matematika 14,00 16,00 11,00 41,00
1230 ELA WINAYUSA, S.Pd SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060114SMA2018 Matematika 13,61 13,33 14,00 40,94
1231 MIATIM,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060529SMK2018 Matematika 8,75 16,00 16,00 40,75
1232 NURLAILI, S.Pd.I SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060231SMA2018 Matematika 13,61 13,33 13,00 39,94
1233 NURMA YULIANITA, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060035SMA2018 Matematika 19,45 7,62 12,50 39,57
1234 MAISARAH,S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060354SMA2018 Matematika 17,50 11,43 10,50 39,43
1235 FARWAN, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060104SMA2018 Matematika 15,55 15,24 8,50 39,29
1236 SRI YUNIARTI, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060095SMA2018 Matematika 11,67 14,28 13,00 38,95
1237 SAENUN SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060141SMA2018 Matematika 15,55 11,43 11,00 37,98
1238 AMRULLAH, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060504SMK2018 Matematika 10,50 11,20 15,50 37,20
1239 SAHADATI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060396SMK2018 Matematika 15,75 10,40 11,00 37,15

Halaman ~ 30 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1240 MUHAMMAD SAHRIZAN,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060415SMK2018 Matematika 8,75 12,80 15,50 37,05
1241 BAIQ LENI TRIYANRI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060385SMK2018 Matematika 12,25 12,80 11,50 36,55
1242 INDRIA SUKMANA, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060482SMK2018 Matematika 17,50 7,20 11,50 36,20
1243 BAIQ WANASARI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060238SMA2018 Matematika 11,67 12,38 12,00 36,05
1244 LILI SURIYANI SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060211SMA2018 Matematika 11,67 8,57 14,50 34,74
1245 AHMAD SUBHAN, S.Pd. SMKN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060491SMK2018 Matematika 12,25 9,60 12,50 34,35
1246 RIA INDRIANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060521SMK2018 Matematika 12,25 12,00 10,00 34,25
1247 ISMIATI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060153SMA2018 Matematika 9,72 13,33 10,50 33,56
1248 RINA APRIANA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060160SMA2018 Matematika 13,61 7,62 10,00 31,23
1249 MARNUN,S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060213SMA2018 Matematika 3,89 16,19 10,50 30,58
1250 HANDAYANI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060468SMK2018 Matematika 10,50 8,80 11,00 30,30
1251 RAHMALIA, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060139SMA2018 Matematika 13,61 6,67 8,50 28,78

1252 M. SAID, S.PdI SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060176SMA2018 Pendidikan Agama Islam 57,75 18,50 76,25
1253 BQ. SRI JANAWARTI,S.Pd.I. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060395SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 16,00 67,00
1254 FIRA SYAFRIANA, S.H.I SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060100SMA2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 16,50 66,75
1255 MUHAMAD HALIDI, S.Pd.I SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060110SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 14,00 65,75
1256 MALIKA AANG SUHENDRO,S.Kom.I. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060393SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 17,00 65,75
1257 MUHRON, S.Pd.I SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060021SMA2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 11,50 64,00
1258 MOH. HABIBI,S.Fil.I SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060522SMK2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 13,50 63,75
1259 NENI NURAINI, S.Ag SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060576SMK2018 Pendidikan Agama Islam 49,50 14,00 63,50
1260 SAHUDI,S.Pd.I. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060406SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 11,50 63,25
1261 LALU SABDIAMIN,SAg. SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060449SMK2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 11,00 61,25
1262 SAEFUL BADRI,S.Pd.I, SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060539SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 11,50 60,25
1263 MAGRIB,S.Pd.I. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060323SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 14,00 59,75
1264 MUSTAKIM, S.Pd.I SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060409SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 14,50 59,50
1265 ABDUL MU'ID, S.Pd.I. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060044SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 11,50 58,75
1266 EKA ROHMAWATI, S.Pd.I SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060142SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 13,00 58,75
1267 BUSTANUL ARIPIN, S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060361SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 11,50 56,50
1268 BAIQ VEMI APRILIANI, S.Pd.I SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060266SMA2018 Pendidikan Agama Islam 43,50 12,50 56,00
1269 SARIP HIDAYAT,S.Pd.i. SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060542SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 13,00 55,75
1270 ENAWATI, S.Ag SMAN 2 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060108SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 10,50 55,50
1271 HARSIH ISMIRIANINGTYAS,S.Pd.I. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060388SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 13,50 54,75
1272 SUHARTONO, S.Pd.I SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060509SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 12,50 54,50
1273 SITI, S, S.Pd.I SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060034SMA2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 13,00 53,50
1274 SAMAK,S.PDI SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060295SMA2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 12,00 53,25
1275 LALU SARWANDI, S.Pd.I SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060552SMK2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 9,00 53,25
1276 MUAZZIN, S.Pd.I SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060098SMA2018 Pendidikan Agama Islam 39,00 14,00 53,00
1277 M. IZZUDIN. AR, S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060006SMA2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 12,00 52,50
1278 MUHAMMAD TAISIR, S.Pd.I SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060146SMA2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 10,50 52,50
1279 KHAERUL MULKI, S. PdI SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060433SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 11,00 52,25
1280 MASITAH, S.Pd.i SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060463SMK2018 Pendidikan Agama Islam 38,25 13,50 51,75
1281 MAEMUNAH, S.PD.I SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060543SMK2018 Pendidikan Agama Islam 38,25 12,50 50,75
1282 SAHNAN, S.AG. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060230SMA2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 7,50 50,25

Halaman ~ 31 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1283 AHMAD HELMI, S.Ag. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060368SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 12,00 48,75
1284 PADLAN SLBN KAB LOMBOK TENGAH
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060560SLB2018 Pendidikan Agama Islam 35,25 10,00 45,25
1285 SAYUTI ARJA, S.Pd.I. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060316SMA2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,50 45,00
1286 MAKLUM, S.Pd.I. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060247SMA2018 Pendidikan Agama Islam 33,00 10,00 43,00
1287 MUHAMAD SAPRI, S.Pd.I SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060470SMK2018 Pendidikan Agama Islam 30,75 9,50 40,25

1288 ARIF ASTAHARI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060009SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 23,33 27,54 14,00 64,87
1289 SRI HARTINI,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060200SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 25,57 17,50 57,43
1290 BAIQ NURHIDAYAH, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060045SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 21,54 22,30 11,00 54,84
1291 MANAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060069SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 20,33 16,00 54,28
1292 ANHAR, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060472SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,34 18,71 14,00 52,05
1293 ASEP TRISNAWIJAYA, S.Pd SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060102SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 22,30 11,50 51,74
1294 JEKI RAHMAN,S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060349SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 20,98 12,00 50,93
1295 KARIADI, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060302SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 17,70 15,00 50,65
1296 SUHERMAN, SPd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060137SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 19,67 12,50 50,12
1297 ANANDA WIBOWO HIDAYATULLAH, S.PdSMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060165SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 21,64 11,00 49,69
1298 MUSTAKIM, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060064SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 17,05 16,00 48,30
1299 HENDRI RISWANDI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060161SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 22,95 14,50 47,33
1300 WIJAYA KUSUMA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060152SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 19,67 12,50 46,53
1301 LALU AHMAD SUKRANI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060550SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 20,00 12,50 46,31
1302 CHAIRURRIZAL LUDDIN SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060147SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 20,33 11,00 45,69
1303 IHWAN ANSORI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060237SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 19,02 11,50 44,88
1304 YUSRON HAFYZI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060063SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 16,39 14,50 44,35
1305 SOFYAN MARTILA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060389SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 17,42 13,00 44,23
1306 ABDUL SIMAN, S.Pd. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060229SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 20,33 13,00 44,10
1307 DWI YAN HALIBI, S,Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060494SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 18,71 11,00 43,52
1308 ZULKIFLI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060130SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 15,08 12,50 42,84
1309 LALU SALEH HAMBALI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060359SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 15,74 9,50 41,39
1310 ISWARDI, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060454SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 18,71 10,50 41,18
1311 SUDIRMAN, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030233SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 17,70 12,50 40,97
1312 ALAN AGUS SAPUTRA, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060008SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 13,77 12,50 40,63
1313 LALU AKHMAD BAIDAWI, S.Pd. SMKN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060548SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 14,84 12,00 39,73
1314 RULY FIRMANSYAH,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060386SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 12,90 12,00 39,64
1315 LALU TANWIR, S.Pd. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060369SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 15,08 8,50 37,94
1316 HAMZANWADI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060038SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 14,43 10,00 37,89
1317 DARMAWAN, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060077SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 20,98 7,00 37,86
1318 HARMAYADI PUTRA,S.Pd. SLBN PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060565SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 21,94 0,00 37,60
1319 SANI FATRA,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060196SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 16,39 10,00 37,16
1320 RIZKY ZULHARYANTO, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060425SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 14,84 11,50 36,47
1321 YAHYA HADI PRANOTO, S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060414SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 12,90 12,50 36,46
1322 RAHMAN SATRIA ATMAWINATA,S.PD SLBN KAB LOMBOK TENGAH
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060559SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 9,68 10,50 35,84
1323 FENDI IRVINNARTA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060514SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 14,19 10,00 35,25
1324 DICKY AL RAZAQ,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060182SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 15,74 9,50 35,11
1325 PA' ALI, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060040SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 13,12 10,00 33,89

Halaman ~ 32 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1326 MASTURYADI, ,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060420SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 14,19 8,50 33,75
1327 LALU SAEFUL DINDING BAHRI ,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060528SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 12,90 10,50 33,54

1328 AHMAD FATHONI, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060048SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,67 27,12 20,50 69,29
1329 HALIL ASMAH PUTRA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060390SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,00 30,00 14,00 65,00
1330 YANWAR MAULANA, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060031SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 25,76 17,50 59,93
1331 ETY ROIN SUTIARNA, SH. SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060217SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 24,41 16,50 59,24
1332 GINARI ATNA PUTRI,S.PD SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060554SLB2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 19,83 22,86 16,50 59,19
1333 ITA MULIANA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060158SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 29,83 12,50 59,00
1334 FARIDA ARIYANI, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060070SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 29,83 16,00 57,50
1335 BAIQ REMBULAN SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060181SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 28,48 18,50 56,98
1336 RAPI'I,SH SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060293SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 23,73 16,00 56,40
1337 KARTAWAN,S.PD SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060292SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 26,44 13,50 54,94
1338 MASTURIADI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060236SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 23,73 15,00 53,73
1339 BAIQ LENA TRIYUNIASARI, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060428SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 21,33 16,00 51,33
1340 LALU APRILIA RAPSANJANI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060523SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 20,00 16,00 48,25
1341 HIRPAN, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060476SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 26,67 11,00 46,42
1342 ENIDAHLIANTI,S.SOS SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060201SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 18,98 13,50 45,82
1343 SRI KARYANTINI,S.Pd. SLBN PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060558SLB2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 9,33 18,28 12,00 39,62
1344 AZISUDIN, SH SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060155SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 6,67 19,66 8,00 34,33

1345 ROHMAYANTI, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060131SMA2018 Sejarah Indonesia 23,33 25,14 17,50 65,98
1346 BAIQ NURUL AZMIS.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060384SMK2018 Sejarah Indonesia 19,83 30,86 14,50 65,19
1347 MUKSIN,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060342SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 28,00 14,50 61,17
1348 BAIQ ELI SOPIANA, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060007SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 26,86 13,50 60,19
1349 MUHAMMAD FAHMI, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060014SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 21,72 17,00 57,38
1350 ISROMI ALMAIDATA, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060072SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 16,57 13,50 51,07
1351 JULIADI, S.S. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060003SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 23,43 13,50 49,76
1352 DIMUS, S.Pd SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060301SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 16,57 14,00 48,07
1353 BAIQ YULI MARLINA, S.Si SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060313SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 19,43 10,50 45,09
1354 BAIQ RENI KHAMSIATUN,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060537SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 13,72 13,50 43,55
1355 SRI SUHARYANTI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060507SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 18,28 12,50 42,45
1356 MASI'AH,S.PD SMAN 1 PRAYA BARAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060337SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 16,00 11,00 41,00
1357 BAIQ MARINA PRIHATIN, S.Pd. SMKN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060481SMK2018 Sejarah Indonesia 12,83 15,43 12,50 40,76
1358 LINA KARTINI,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060533SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 17,72 11,00 40,38
1359 FARIDATUL AINI, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060167SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 13,72 11,00 39,88
1360 SAHDAN, S.Pd SMAN 2 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060150SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 13,14 12,00 33,31

1361 LALU DENDY AGHESTHA SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060032SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 29,44 18,00 71,20
1362 SOVIA DINARIYATI NUARI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060001SMA2018 Seni Budaya Tari 22,17 28,57 17,50 68,24
1363 MIRZA SEPTIAN MAULANA, S.Pd SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060156SMA2018 Seni Budaya Musik 16,33 26,86 13,50 56,69
1364 NILA KUSUMA DEWI SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060275SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 18,89 15,00 55,14
1365 SYAZWI HAMDANI,SPd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060129SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 22,78 13,50 53,78
1366 IGA NONA KARNIATI SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060019SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 25,00 13,00 53,00

Halaman ~ 33 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1367 FARIDA RATNA MIFTAHUL JANNAH SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060125SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 19,44 14,50 52,69
1368 LATIP, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060285SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 22,78 13,00 52,03
1369 ZUBAER, S.Pd. SMAN 3 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060043SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 18,89 13,00 50,64
1370 KASIM ROHADI,S.Pd SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060538SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 18,89 14,00 50,39
1371 NI GUSTI AYUNITA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060392SMK2018 Seni Budaya Teater 17,50 18,86 14,00 50,36
1372 ISTATT MAWALI, S.Pd. SMKN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060493SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 20,56 13,50 50,31
1373 AHMAD SAIFI PAHRURROZI,S.PD SMAN 1 BATUKLIANG UTARA
3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060188SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 22,22 12,50 49,73
1374 AFDIAN WIJAYA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060398SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 20,56 12,00 48,81
1375 MARISAH, S.Pd SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060254SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 23,89 8,50 48,64
1376 INDRIANTI AMOLDA PRATAMA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060381SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 19,44 9,50 47,69
1377 RAHAJENG PUSPITA YUNIARVI,S.Pd. SMKN 1 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060391SMK2018 Seni Budaya Teater 15,17 19,43 13,00 47,59
1378 H. HARDIANTO, S.Pd. SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060312SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 16,11 12,50 47,36
1379 Dra. BAIQ FAUZIAH SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060177SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 17,22 11,00 46,97
1380 USWATUN HASANAH, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060233SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 19,44 11,00 46,69
1381 YAYON PRADITIA AGATHA,S.Pd. SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060540SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 20,00 11,50 46,50
1382 KAMARUDIN, S.Pd. SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060280SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 21,67 10,50 45,92
1383 MUHAMAD SAHIR, A.Md. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060360SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 21,67 10,00 45,42
1384 SALMAN, S.Pd SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060253SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 15,56 9,00 40,81
1385 KUSYOMAN WIDIAT PERMANA,S.Pd. SMKN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060402SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 8,75 21,11 10,00 39,86
1386 AHMAD FAOZI, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060210SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 10,00 17,22 9,50 36,72

1387 SRI ROHMATIN, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060082SMA2018 Sosiologi 18,67 26,28 14,50 59,45
1388 MUHAMAD ALI MUIS, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060127SMA2018 Sosiologi 17,50 22,86 16,00 56,36
1389 YUSRI HIDAYATULLAH, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060020SMA2018 Sosiologi 19,83 19,43 15,50 54,76
1390 ENDANG SULASTRI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030249SMA2018 Sosiologi 18,67 21,72 14,00 54,38
1391 AHADATUL LAILI FAJRIAH,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060197SMA2018 Sosiologi 21,00 18,28 15,00 54,28
1392 CANDRAWATI,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060203SMA2018 Sosiologi 14,00 24,57 15,00 53,57
1393 NURUL MUFIDAH, S.Pd. SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060052SMA2018 Sosiologi 11,67 25,14 16,50 53,31
1394 RENDY PRATAMA CHOLIA RAHMAN SMAN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060088SMA2018 Sosiologi 14,00 18,28 14,50 46,78
1395 JAMI'AH, S.Pd SMAN 1 JANAPRIA 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060226SMA2018 Sosiologi 18,67 15,43 12,50 46,59
1396 NURUL HIJJATI, S.Pd SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060279SMA2018 Sosiologi 14,00 21,14 11,00 46,14
1397 LALU LUMBIT SATRIA, S.Pd SMAN 4 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060071SMA2018 Sosiologi 14,00 16,00 16,00 46,00
1398 RATNA MALASARI, S.Pd SMAN 2 PRAYA 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060023SMA2018 Sosiologi 14,00 19,43 11,50 44,93
1399 FUAD ARSYADI,S.PD SMAN 1 KOPANG 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060205SMA2018 Sosiologi 11,67 20,00 12,50 44,17
1400 ANDRIANI SURUNGGANI, S.Sos SMAN 2 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060320SMA2018 Sosiologi 9,33 21,14 13,50 43,98
1401 HIRVIA HARDIYANI ,S.Pd SMAN 1 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060261SMA2018 Sosiologi 11,67 18,28 11,50 41,45
1402 BURHAN, S.Sos SMAN 1 BATUKLIANG 3 Kab. Lombok Tengah SMA NEGERI 1 PRAYA 060164SMA2018 Sosiologi 12,83 17,72 10,50 41,05
1403 BAIQ ANA LIDIAMAWATI, S.Pd. SMAN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060235SMA2018 Sosiologi 10,50 17,14 13,00 40,64

1404 HABIB TAHA, S. Pd. SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060426SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 21,00 24,00 12,00 57,00
1405 RULLY WIJAYANTO, S.Kom SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060571SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 19,83 22,86 12,00 54,69
1406 AMINAH, S.Kom SMKN 1 JONGGAT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060572SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 17,50 24,00 12,50 54,00
1407 LALU MUJIBURRAHMAN, S.Kom SMAN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060288SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 12,96 24,11 15,00 52,07
1408 ASMAWI, A.Md. SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA
3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060362SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 9,08 27,94 12,00 49,02

Halaman ~ 34 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1409 SUFRUL HADI, S.Pd SMKN 2 PRAYA TENGAH3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060568SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 16,33 17,14 11,00 44,48
1410 AWALUDIN,S.Kom. SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060525SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 11,67 21,72 10,50 43,88
1411 SAHRIN, S.Kom SMKN 1 PUJUT 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060570SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 11,67 18,86 11,50 42,02
1412 SUTRIADI, S.Kom SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060573SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 10,50 12,00 12,00 34,50
1413 LALU SAHIWAN,S.Kom SMKN 1 PRAYA TIMUR 3 Kab. Lombok Tengah SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060516SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 8,17 12,00 13,00 33,17

Halaman ~ 35 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1414 SITI LAILY TOHARAH.S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050677SMA2018 Bahasa Arab 23,33 21,90 14,50 59,74
1415 MUSTAMIUDDIN HAMDI, S.PdI SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050302SMA2018 Bahasa Arab 15,55 26,67 17,50 59,72
1416 JUHAIRIAH, S.Pd.I SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050545SMA2018 Bahasa Arab 21,39 23,81 13,00 58,20
1417 Moh.Hazrin SMAN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050216SMA2018 Bahasa Arab 17,50 22,86 15,00 55,36
1418 MUAMAL HAMIDI, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050452SMA2018 Bahasa Arab 15,55 21,90 14,50 51,96
1419 Ismail SMAN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050171SMA2018 Bahasa Arab 15,55 17,14 15,50 48,20
1420 NETI MARDIATI, S.PdI SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050461SMA2018 Bahasa Arab 19,45 14,28 13,50 47,23
1421 APRIAL SUGANDA, S. Pd.I SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050237SMA2018 Bahasa Arab 15,55 15,24 11,50 42,29

1422 SITI ROHMI KAMILAH, S.Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050088SMA2018 Bahasa Indonesia 29,17 29,52 14,00 72,69
1423 Ahmad qadri SMAN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050181SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 30,48 14,00 71,70
1424 NURLAILI WARDIANI, S.d SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050541SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 29,52 18,50 71,36
1425 HASMIARNI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050570SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 24,76 16,50 68,48
1426 FITRIANI, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050354SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 15,00 67,94
1427 NURKHAMIS HARTINI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050671SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 30,48 16,00 67,86
1428 BAIQ HARNIATI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050384SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 24,76 17,50 67,54
1429 APRIZAL MAULANI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050026SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 25,72 16,00 66,99
1430 LIS SURYANI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050551SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 13,00 65,94
1431 SAPUAN, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050119SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 17,00 65,06
1432 BAIQ MEGAWATI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050600SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 30,48 13,00 64,86
1433 Yuliyana SMKN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050196SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 23,81 15,00 64,09
1434 FIRMAN SAMSUL KURNIADI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050374SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 23,81 13,00 64,03
1435 SURYAWATI, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050325SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 18,50 63,70
1436 PADUAN ANDALAS SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050681SMA2018 Bahasa Indonesia 29,17 20,95 12,00 62,12
1437 NIRMAYANG ISWARI SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050264SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 15,50 61,65
1438 YUNI ASTUTI, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050281SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 22,86 13,50 61,63
1439 WIWIN HERINA, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050637SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 24,76 13,00 61,09
1440 RABITAH, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050429SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 15,50 60,70
1441 NURLAILI ROMDIANI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050643SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,95 13,50 59,73
1442 PRATIWI MAULIDYA, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050381SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 21,90 12,50 59,68
1443 SITI DINIYATI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050370SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 21,90 16,00 59,29
1444 RUSMAWATI NURHAMIDAH, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050044SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 21,90 14,00 59,24
1445 BAIQ MEDY DESTARIEN DHIANI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050039SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,00 17,00 58,39
1446 SUKARMAN SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050472SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 23,81 15,00 58,25
1447 BAIQ MIKYAL ARIANTI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050084SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 21,90 13,00 58,24
1448 ZUHDINIATI, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050148SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 14,00 58,21
1449 Yulianingsih SMAN 1 Sakra 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050184SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 24,76 15,50 57,76
1450 PATIMATUZZOHRAH, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050484SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,95 11,50 57,73
1451 SARI FITRIANINGSIH SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050692SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,00 12,00 57,28
1452 BAIQ WIWIK ROSLIANA SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050535SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 24,76 15,00 57,26
1453 BAIQ ARI AFRIASNI, S. Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050145SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 25,72 12,00 57,16
1454 JUPRIADI, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050245SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 9,50 55,65
1455 NUZUL AMRY, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050113SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 19,05 15,00 55,44
1456 DESI ANARAHMAN S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050628SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 13,00 55,34

Halaman ~ 36 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1457 HERI SOPYAN, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050094SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 22,86 13,00 55,30
1458 HENDRI SURYANA, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050591SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,00 15,50 54,95
1459 RENY YULIANA, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050098SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,95 8,50 54,73
1460 Nurul Khairani SMKN 1 Kotaraja 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050213SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 23,81 13,00 54,31
1461 RIZKI SUPRAT MANIK, S.Ps SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050082SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 19,05 13,50 53,94
1462 SURURUDDIN,S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050104SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,95 13,50 53,90
1463 UMI ANA WIRDIATI,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050330SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 22,86 13,50 53,86
1464 BAIQ GARIN JANUARINI,S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050690SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 23,81 13,00 52,36
1465 LALU IRHAM JAYADI SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050501SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 17,14 13,00 51,53
1466 JUHAERIAH, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050438SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 13,50 50,05
1467 TAMRIN, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050430SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 18,10 12,00 49,54
1468 SITI SAUDAH.SPd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050665SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 18,10 10,00 49,48
1469 HELIYA, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050451SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 17,14 10,50 49,03
1470 SITI RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050467SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 18,10 11,00 48,54
1471 MUH PROGO NURBAYA, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050310SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 17,14 13,00 47,64
1472 NURUL FAJRI, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050350SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 12,00 47,60
1473 HULAINI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050270SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 21,90 10,00 47,46
1474 BAIQ MURNIATI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050025SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 18,10 13,50 47,15
1475 M. ALI HANAPIAH, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050289SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 11,50 47,10
1476 RIDATUL ASWATI, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050395SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 17,14 10,50 47,09
1477 SAMSUL BAHRI, S.Pd. SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050253SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 10,50 46,10
1478 HERNAWATI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050554SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 19,05 13,50 44,21
1479 BAIQ SULHIYAH, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050288SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 19,05 11,50 44,16
1480 ROSIDA KARLINA, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050435SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 8,50 44,10
1481 ALVIANITA AFRIANI, S.PD. SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050377SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,95 9,50 44,06
1482 ADI JUNAIDI, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050458SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 15,24 14,50 43,35
1483 M. SAPWATUL IZZI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050294SMK2018 Bahasa Indonesia 9,72 23,81 8,00 41,53
1484 NUZULIA UTARI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050401SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 14,28 9,50 41,28
1485 ERNA ANTI DIANA, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050023SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 20,00 9,50 41,17
1486 MARDALINA EMNY, M.Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050485SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 16,19 9,00 40,75
1487 SYAMSUL HUDA, SS SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050613SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 17,14 11,00 39,81
1488 HAMDAN WADI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050153SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 10,48 11,50 39,48
1489 SUKUR, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050422SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 13,33 15,00 38,06
1490 LINDA PUSPITASARI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050373SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 16,19 8,00 35,86
1491 HUSNAWATI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050162SMK2018 Bahasa Indonesia 7,78 9,52 8,00 25,30

1492 HARIATI, M. Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050590SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 30,48 17,00 70,81
1493 ANDRI HERMAWANTO,S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050355SMA2018 Bahasa Inggris 25,28 25,72 18,50 69,49
1494 SALMIYATI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050571SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 27,62 18,50 67,51
1495 MARTINI SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050529SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 27,62 18,50 65,57
1496 HAERONI AZIZAH, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050010SMA2018 Bahasa Inggris 27,22 20,95 14,50 62,68
1497 AHMAD SETIADI, S.Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050567SMA2018 Bahasa Inggris 27,22 20,95 14,50 62,68
1498 ERIN UTAMI YUHANIS, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050476SMK2018 Bahasa Inggris 27,22 20,00 15,00 62,22
1499 ZIAULHAFIZ, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050299SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 20,00 61,39

Halaman ~ 37 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1500 WAWAN ARJIAN HADI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050035SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 26,67 19,00 61,22
1501 NOVA ROSYUDA WIJAYA, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050001SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 24,76 15,00 61,15
1502 Andrena Sari Pandyka SMAN 2 Masbagik 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050182SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 23,81 14,00 61,14
1503 ERLY NOFIANTI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050523SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 16,19 19,00 56,58
1504 ROSIDI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050090SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 15,24 17,50 56,07
1505 MUHAMMAD FAHRURROZI, S,Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050440SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 17,14 15,00 55,48
1506 Handrina Marlian Siswanti SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050205SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 15,24 18,50 53,19
1507 Baiq Reni Ardiyani Himayati SMKN 1 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050202SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 16,19 19,00 52,69
1508 BAIQ RINA HERNITA VIDIYANTI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050016SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 20,00 12,50 51,95
1509 RITA JULIANTI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050141SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 16,19 15,50 51,14
1510 OKTARIZA PERDANA PUTRA,S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050483SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 18,10 12,50 50,04
1511 RIANUL LAILY AZIZAH, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050486SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 22,86 15,50 50,02
1512 Wawan Satriawan SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050223SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 14,28 17,50 49,28
1513 YUNI KIUSUMA WARDANI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050547SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 17,14 15,50 48,20
1514 ABDUL PARJAD, S.S SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050548SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 19,05 15,50 48,16
1515 AMI ARIMBI,S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050634SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 17,14 15,00 47,70
1516 SYIRRIL AHSANDI S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050674SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 17,14 13,00 47,64
1517 ALFI HARIYANTINA SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050247SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 13,33 16,00 46,83
1518 BAIQ MARLIAN SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050456SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 15,24 12,00 46,69
1519 SABAHANDI, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050308SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 13,33 15,50 46,33
1520 YUNI HARIZATUL QUDSIAH, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050123SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 15,00 45,76
1521 ISNAENI LAILA RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd
SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050085SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 10,48 15,50 45,42
1522 NURSAL CHAER, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050426SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 14,50 45,26
1523 Sadruddin SMAN 1 Sukamulia 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050212SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 14,28 12,50 44,28
1524 PARIHIN, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050601SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 11,50 42,26
1525 RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050051SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 15,00 41,94
1526 BQ.RESTI JUSTISIA PUTRI,S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050128SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 14,00 41,90
1527 ROHMANI IKA DEWI SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050475SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 15,24 11,00 41,79
1528 PARHAN HADI, S.Pd SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050074SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 19,05 11,00 41,71
1529 H. HUSIN, M.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050070SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 11,43 14,00 40,98
1530 NURDIANA BUDI RAHAYU, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050625SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 17,14 14,00 40,87
1531 LALU MUHAMAD SARKAWI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050558SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 15,24 11,50 40,35
1532 MARLINA YUNITA,S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050231SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 15,24 9,50 40,29
1533 ZIADATURRAHMAH, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050273SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 10,48 10,00 39,92
1534 HAIRUN NASRI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050525SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 15,24 13,00 39,91
1535 ERNAWATI,S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050102SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 9,52 10,00 37,02
1536 HIMATUL JALILAH, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050405SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 9,52 15,50 36,69
1537 HANAFI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050073SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 12,38 12,50 36,55
1538 LILY ARIYANTI, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050125SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 10,48 10,50 36,53
1539 EKA PRATIWI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050096SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 9,52 14,00 35,19
1540 LITA WINTARI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050492SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 8,57 12,50 34,68
1541 MARDIAH, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050563SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 13,33 12,50 33,61
1542 KUDUSIAH SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050448SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 8,57 8,50 32,63
1543 BAIQ SRI ULAN, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050500SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 8,57 11,50 31,74

Halaman ~ 38 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1544 MUH. RIPAI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050156SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 12,38 8,00 30,10
1545 YULIANA SULASTRI SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050249SMK2018 Bahasa Inggris 5,83 7,62 11,00 24,45

1546 Linda Sari Uspiani SMAN 1 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050210SMA2018 Bahasa Jerman 27,22 23,81 17,50 68,53

1547 MUHLIS, S.Pd. Kons SMAN 1 MONTONG GADING


4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050391SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 28,36 18,00 68,02
1548 RISMAYADI SUBARJA, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050356SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 24,30 17,00 57,97
1549 BAIQ ERLY SEPTIANA S Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050668SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 24,00 16,00 56,33
1550 YAYUK SURDIATI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050136SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 24,00 13,00 55,67
1551 MUHAMMAD FATONI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050447SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 23,80 15,00 55,46
1552 YUNI ERMANTI, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050341SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 22,78 16,00 55,45
1553 TINA MARIANA, S.Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050611SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 20,00 24,30 10,50 54,80
1554 HUSNIAWATI, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050050SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 23,29 14,50 54,46
1555 MOHAMAD RAMDANI, S.Pd SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050527SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 20,25 15,50 54,09
1556 SABARDIN, S.Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050469SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 18,86 15,00 52,52
1557 DJONIRIANA FIRMANSYAH, S. Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050366SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 20,00 13,50 52,17
1558 M.PAOZAN AZIMA, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050491SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 19,43 13,50 51,59
1559 HAERUL AMMI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050477SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 23,80 14,00 51,13
1560 RENA NOVIANA, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050340SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 25,82 13,50 50,99
1561 HUSNIYATI, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050437SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 20,76 13,50 50,93
1562 MUHAMAD WAHYI HAMIDI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050267SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 21,14 10,50 50,31
1563 Lia Afriantary SMAN 1 Terara 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050190SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 21,26 10,50 50,10
1564 SUPRIANA, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050595SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 24,30 10,50 49,81
1565 SUBUH, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050106SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 18,28 14,00 48,62
1566 ABDUL HIDYATULLAH, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050321SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 18,74 11,00 48,07
1567 MOHAMAD HARMAIN, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050493SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 18,74 14,00 47,74
1568 PARHIATI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050055SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 19,75 10,50 46,92
1569 SAPUTRA KURNIADI, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050587SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 17,72 12,50 46,89
1570 ZULPIANDI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050081SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 20,00 11,00 46,17
1571 JULIAN ROHMADI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050450SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 19,75 13,00 46,08
1572 AHMAD GUZAERI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050036SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 19,83 14,28 11,50 45,62
1573 AZZIZURRAHMAN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050526SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 17,72 12,50 45,38
1574 TITIN WINARDANI SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050542SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 21,26 15,50 45,10
1575 DIAN PERTIWI, S.Pd. SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050240SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 18,28 13,50 44,62
1576 Lalu Romzi SMKN 1 Sakra 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050214SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 15,43 13,00 43,59
1577 LUKMAN AL HAKM, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050250SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 16,00 13,00 43,00
1578 BAIQ AYU SULASTRI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050522SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,14 13,50 42,31
1579 Elma Ulfiana SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050211SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 14,86 11,50 41,52
1580 RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050596SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 17,72 13,50 41,22
1581 Satriyah SMKN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050194SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 18,28 11,00 40,95
1582 PRIHATIN YUNINGSHI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050038SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 13,14 9,50 38,98
1583 HAERUL PATONI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050083SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 14,28 8,00 38,62
1584 Baiq Maulida, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050413SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 11,14 14,00 38,48
1585 KARINA AYU S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050659SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 15,19 11,00 37,85

Halaman ~ 39 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1586 NURLAILI, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050349SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 16,20 9,50 37,37
1587 ZAEN FAHRURROZY, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050304SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 18,28 8,50 37,28
1588 YULI ASTUTI, S. Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050337SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 14,68 9,50 35,85
1589 SRI ANDRIANI, S.Pd SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050054SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 10,13 8,00 33,13
1590 ERNAWATI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 DOMPU 020562SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 12,57 9,00 32,07
1591 NISA KHAIRI ARMAYANTI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050371SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 7,00 11,43 13,00 31,43
1592 Andri Gusnadi SMKN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050226SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,17 8,57 13,00 29,74

1593 RODIAH,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050332SMA2018 Biologi 27,22 20,95 16,00 64,18
1594 DEWI YULIANA, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050392SMA2018 Biologi 19,45 27,62 15,00 62,07
1595 RISKA SAFITRIANI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050471SMA2018 Biologi 17,50 26,67 17,00 61,17
1596 ENI FATHURROHMI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050502SMK2018 Biologi 23,33 24,57 13,00 60,91
1597 DENI APRIANA SENJAHARMINI S Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050652SMA2018 Biologi 19,45 23,81 15,00 58,25
1598 SAIFUDIN ZUHRI,S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050101SMA2018 Biologi 21,39 18,10 17,50 56,98
1599 FITHA MARTHATI, S.Pd. SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050228SMK2018 Biologi 22,17 21,14 13,50 56,81
1600 YULIANI HARTININGSIH, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050053SMA2018 Biologi 23,33 18,10 14,50 55,93
1601 Sitardi SMAN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050192SMA2018 Biologi 23,33 16,19 16,00 55,53
1602 DEDY HERMANSYAH S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050676SMK2018 Biologi 12,83 24,00 18,50 55,33
1603 SITI MUKRIMATUN S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050679SMA2018 Biologi 19,45 24,76 11,00 55,21
1604 HILFAWATI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050275SMK2018 Biologi 19,83 22,28 13,00 55,12
1605 SARISAH, SP SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050111SMA2018 Biologi 25,28 11,43 15,00 51,71
1606 ROMZUL PADLY, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050284SMA2018 Biologi 11,67 22,86 16,50 51,02
1607 HERLIANA WAHYUNI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050581SMA2018 Biologi 17,50 18,10 14,00 49,60
1608 ARI BURHANI, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050155SMA2018 Biologi 17,50 15,24 16,50 49,24
1609 BAIQ SITI HAJAR ASWAD, S.Pd. SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050248SMK2018 Biologi 15,17 18,28 13,50 46,95
1610 MOHAMMAD FAJRI JAUHARI, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050124SMK2018 Biologi 15,17 18,86 12,00 46,02
1611 KARMILAWATI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050020SMA2018 Biologi 11,67 18,10 16,00 45,76
1612 Ummi Walinda SMAN 1 Masbagik 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050173SMA2018 Biologi 13,61 17,14 15,00 45,76
1613 LALA INTAN KOMALASARI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050398SMA2018 Biologi 15,55 14,28 15,50 45,34
1614 SARIFAH HUZAEFAH, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050515SMA2018 Biologi 17,50 12,38 15,00 44,88
1615 WAWAN DEDI, S.Pd.I SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050594SMA2018 Biologi 15,55 15,24 13,50 44,29
1616 SUTIFA SALEH SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050272SMK2018 Biologi 12,83 18,28 13,00 44,12
1617 LALU HENDRI SHOLEH, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050142SMK2018 Biologi 15,17 18,28 10,00 43,45
1618 EVA KURNIAWATI S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050638SMA2018 Biologi 11,67 17,14 14,00 42,81
1619 ZUHRIATUL MAHMUDAH,S.Pd.I SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050241SMK2018 Biologi 9,33 20,00 12,50 41,83
1620 Mahni SMAN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050189SMA2018 Biologi 19,45 12,38 10,00 41,83
1621 AZHARUDIN, S.Si SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050280SMA2018 Biologi 17,50 12,38 11,00 40,88
1622 MOHAMMAD EFENDI, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050064SMK2018 Biologi 18,67 10,86 11,00 40,52
1623 ADI DARMA WAHYUDIN, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050556SMA2018 Biologi 13,61 13,33 12,50 39,44
1624 JAUHARIAH,S.Pd. SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050521SMK2018 Biologi 12,83 14,28 11,00 38,12
1625 DAHLIKA, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050306SMA2018 Biologi 11,67 11,43 12,50 35,59
1626 YUNI HIDAYATI, SP SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050255SMA2018 Biologi 11,67 10,48 12,00 34,14
1627 MUSLIHAN, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050453SMA2018 Biologi 7,78 15,24 11,00 34,02
1628 ADRIYANI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050673SMA2018 Biologi 5,83 12,38 10,00 28,21

Halaman ~ 40 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%

1629 MAULIDA SULASTIANI, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050061SMA2018 Ekonomi 29,17 25,00 13,50 67,67
1630 ROSLAILI, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050323SMA2018 Ekonomi 23,33 24,28 12,50 60,12
1631 TRI PANGASTUTI, S.Pd. SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050343SMA2018 Ekonomi 18,96 23,57 14,50 57,03
1632 ELI RUHMAWATI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050528SMA2018 Ekonomi 18,96 25,00 12,00 55,96
1633 ANDIKA SURYA HERMAWAN, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050165SMK2018 Ekonomi 20,42 18,57 16,50 55,49
1634 HAKIMAN, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050290SMA2018 Ekonomi 23,33 17,86 14,00 55,19
1635 MAHYANI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050041SMA2018 Ekonomi 18,96 22,86 13,00 54,82
1636 MIRNAWATI,S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050147SMA2018 Ekonomi 17,50 25,00 10,50 53,00
1637 AYURI WAHYUNI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050297SMK2018 Ekonomi 14,58 20,00 17,50 52,08
1638 LALU SALMAN, SE SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050095SMA2018 Ekonomi 13,13 21,43 16,50 51,05
1639 ROHMIATI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050584SMK2018 Ekonomi 17,50 16,43 17,00 50,93
1640 IRYANTI SEPTIANA, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050347SMA2018 Ekonomi 23,33 15,00 12,00 50,33
1641 MANSUR SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050538SMA2018 Ekonomi 16,04 19,28 14,50 49,82
1642 MARHAMAH, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050348SMA2018 Ekonomi 17,50 20,00 12,00 49,50
1643 DANANG SUDIRMAN SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050572SMA2018 Ekonomi 17,50 18,57 11,50 47,57
1644 SAUPIYANTI, S.Pd. SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050518SMA2018 Ekonomi 17,50 18,57 10,50 46,57
1645 RINAYATI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050069SMK2018 Ekonomi 16,04 15,00 10,50 41,54
1646 AINI ISTIANUDIN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050282SMK2018 Ekonomi 18,96 10,00 11,50 40,46

1647 Rudianto, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050417SMA2018 Fisika 27,22 35,24 16,00 78,46
1648 DEWI HANDAYANI S. Si SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050655SMK2018 Fisika 26,83 27,20 17,00 71,03
1649 ZIYADAH,S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050047SMA2018 Fisika 25,28 27,62 16,00 68,90
1650 EKO SEPTI MARDI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050157SMK2018 Fisika 29,17 23,20 15,50 67,87
1651 RULI MUSTIYAWAN, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050012SMK2018 Fisika 23,33 23,20 17,50 64,03
1652 Abdul Muis SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050187SMK2018 Fisika 19,83 25,60 17,00 62,43
1653 AGUS RUSMANTO FAJRI ADHI, M.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050263SMA2018 Fisika 21,39 26,67 14,00 62,06
1654 KARNI ISMAWATI S. Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050657SMA2018 Fisika 27,22 15,24 19,50 61,96
1655 FATHUL JANNAH, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050049SMA2018 Fisika 27,22 19,05 14,50 60,77
1656 HANDRIANTO, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050597SMA2018 Fisika 21,39 21,90 17,00 60,29
1657 NOVITA MUSPARINI, S. Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050361SMK2018 Fisika 24,50 20,00 15,50 60,00
1658 NURUL HISAN, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050497SMA2018 Fisika 25,28 17,14 17,50 59,92
1659 MULIADI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050034SMK2018 Fisika 19,83 26,40 13,50 59,73
1660 SUKRIADI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050425SMA2018 Fisika 25,28 17,14 17,00 59,42
1661 WAHYU ELMI WIDIANINGSIH, S. Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050130SMA2018 Fisika 19,45 22,86 14,50 56,80
1662 Nurul Hilmi SMAN 1 Suela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050188SMA2018 Fisika 21,39 17,14 16,00 54,53
1663 NUR AZILYA, S.PD SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050002SMA2018 Fisika 15,55 21,90 17,00 54,46
1664 SULHIATI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050443SMK2018 Fisika 18,67 20,00 15,50 54,17
1665 RIADATUL MUTMAINNAH SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050411SMA2018 Fisika 25,28 13,33 13,50 52,11
1666 MUHAMMAD SUJAI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050498SMA2018 Fisika 19,45 16,19 16,00 51,64
1667 MUH. SAEFI S. Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050635SMA2018 Fisika 21,39 13,33 14,00 48,72
1668 Sri Rahmatun Aini SMAN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050186SMA2018 Fisika 19,45 16,19 10,50 46,14
1669 M. TANWIR HADI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050488SMA2018 Fisika 13,61 17,14 14,50 45,26
1670 SITI MAENAH, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050546SMK2018 Fisika 18,67 13,60 12,50 44,77

Halaman ~ 41 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1671 IRFAN RIADI, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050694SMK2018 Fisika 11,67 18,40 14,50 44,57
1672 RAIHANUN,S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050103SMK2018 Fisika 15,17 15,20 13,50 43,87
1673 Windawati SMAN 1 Suela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050222SMA2018 Fisika 15,55 16,19 12,00 43,75
1674 BAIQ HELLY PUJIANTRI S Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050646SMA2018 Fisika 17,50 10,48 11,50 39,48
1675 HUSWATUN HASANAH, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050604SMK2018 Fisika 16,33 11,20 11,50 39,03
1676 ROSULI EKA SAFATI, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050235SMA2018 Fisika 13,61 8,57 16,00 38,18
1677 PANTI OKMATRIANA, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050285SMA2018 Fisika 17,50 7,62 10,00 35,12
1678 MAESUM, S.Pd. SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050530SMA2018 Fisika 11,67 9,52 10,00 31,19

1679 RUSMIN NURYADIN S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050682SMA2018 Geografi 29,75 30,67 19,00 79,42
1680 ERLY ZOHRIAN PEMBRIATI S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050641SMA2018 Geografi 26,25 28,00 17,00 71,25
1681 HERLIANA YULIANTI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050508SMA2018 Geografi 29,75 24,67 15,50 69,92
1682 DEVI ETI WIDIANTI,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050333SMA2018 Geografi 21,00 27,33 16,50 64,83
1683 HILALUDDIN, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050457SMA2018 Geografi 24,50 24,00 16,00 64,50
1684 NETTI SUVIYANTI S Pd SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050662SMA2018 Geografi 26,25 23,33 14,00 63,58
1685 BAIQ AYULAN HAYYATUN NUPUS,S,Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050496SMA2018 Geografi 21,00 27,33 15,00 63,33
1686 ANI SURYANI, S.Pd. SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050229SMA2018 Geografi 21,00 25,33 15,50 61,83
1687 HERIANDI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050439SMA2018 Geografi 19,25 22,67 15,50 57,42
1688 SRI HIKMAWATI, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050670SMA2018 Geografi 19,25 20,67 17,00 56,92
1689 JAMILAH, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050393SMA2018 Geografi 24,50 21,33 11,00 56,83
1690 RABIATUN ADAWIYAH, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050077SMA2018 Geografi 21,00 20,00 14,00 55,00
1691 MAHYUDIN, S.Pd SMAN 1 PRINGGARATA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 PRAYA 060124SMA2018 Geografi 22,75 20,00 12,00 54,75
1692 HABIBURAHMAN, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050598SMA2018 Geografi 19,25 20,00 10,00 49,25
1693 SITI RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050576SMA2018 Geografi 17,50 16,00 15,00 48,50
1694 MUH HIFZI .M.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050667SMA2018 Geografi 17,50 20,00 11,00 48,50
1695 KUSMARNIATY, S.d SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050557SMA2018 Geografi 12,25 20,00 14,50 46,75
1696 AHMAD HOLILI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050134SMA2018 Geografi 14,00 19,33 13,00 46,33
1697 ZULKARNAIN, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050327SMA2018 Geografi 15,75 15,33 15,00 46,08
1698 IBRAHIM, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050168SMA2018 Geografi 17,50 16,00 11,00 44,50
1699 SRI JULIANI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050353SMA2018 Geografi 17,50 15,33 11,50 44,33
1700 Umdaturrasyidah SMAN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050215SMA2018 Geografi 15,75 14,67 10,00 40,42
1701 ZULKIFLI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050552SMA2018 Geografi 12,25 14,67 13,00 39,92

1702 DONY AGUS DWI TAUFANI, SE SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050018SMK2018 Kewirausahaan 23,33 24,00 16,00 63,33
1703 ENY SUTIARSIH, SP SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050278SMK2018 Kewirausahaan 21,00 25,14 14,00 60,14
1704 BAIQ ERNI KUSUMAWATI, S. Pt SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050360SMK2018 Kewirausahaan 18,67 21,14 17,50 57,31
1705 ROSITA YULIANA, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050292SMA2018 Kewirausahaan 19,83 22,86 14,00 56,69
1706 LALU MASKANDI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050037SMK2018 Kewirausahaan 18,67 23,43 14,50 56,59
1707 MUHAMMAD SAIFUL SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050428SMA2018 Kewirausahaan 15,17 21,14 15,50 51,81
1708 ZAHRAWANI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050379SMA2018 Kewirausahaan 14,00 23,43 14,00 51,43
1709 NURKHOLIS, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050092SMA2018 Kewirausahaan 14,00 15,43 17,00 46,43
1710 SYAIFULLINNAS HS., S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050335SMA2018 Kewirausahaan 11,67 19,43 13,50 44,59
1711 SAHDAN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050394SMK2018 Kewirausahaan 9,33 17,14 14,00 40,48
1712 Munawir Haris SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050175SMK2018 Kewirausahaan 8,17 9,14 8,00 25,31

Halaman ~ 42 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%

1713 SALEH, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050433SMA2018 Kimia 23,33 35,24 18,00 76,57
1714 HALWI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050416SMA2018 Kimia 21,39 32,38 16,50 70,27
1715 HANNA PRATISARI, S.Pd. SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050274SMK2018 Kimia 26,83 19,43 17,50 63,76
1716 SALMI SUMARNI, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050691SMA2018 Kimia 25,28 18,10 16,00 59,37
1717 FAUZIAH, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050260SMA2018 Kimia 17,50 21,90 15,50 54,90
1718 ITA OKVIANI SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050252SMA2018 Kimia 23,33 12,38 18,00 53,71
1719 BAIQ SUHARYANI, S. Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050362SMK2018 Kimia 21,00 17,14 13,50 51,64
1720 IDA ROSNANI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050357SMA2018 Kimia 19,45 16,19 15,50 51,14
1721 BAIQ NURUL RAMDANI,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050329SMA2018 Kimia 21,39 17,14 12,50 51,03
1722 ABDAIR ATOMI SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050118SMK2018 Kimia 21,00 13,72 15,00 49,72
1723 AHYAR RASIDI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050006SMK2018 Kimia 16,33 16,00 17,00 49,33
1724 NANIK SRI SUNDARI,S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050627SMK2018 Kimia 15,17 17,14 15,50 47,81
1725 Rosmianti SMKN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050185SMK2018 Kimia 23,33 9,72 14,50 47,55
1726 TAUFIK RAHARJA SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050109SMA2018 Kimia 21,39 11,43 13,50 46,32
1727 BAIQ AYU SUSRINI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050032SMA2018 Kimia 19,45 9,52 16,00 44,97
1728 MUHAMMAD ZAENUL EFENDI, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050328SMA2018 Kimia 13,61 15,24 16,00 44,85
1729 ANNISA NOURA APRILIA, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050015SMA2018 Kimia 17,50 13,33 14,00 44,83
1730 ELIZA AGUSTIANINGSIH, S.Pd. SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050367SMK2018 Kimia 17,50 13,14 13,50 44,14
1731 Baiq Piatin Nikmah SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050208SMK2018 Kimia 16,33 12,57 15,00 43,91
1732 SUKIMAN RIZZA UMAMI SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050427SMA2018 Kimia 19,45 10,48 13,00 42,92
1733 Luling Aprianti SMAN 1 Sukamulia 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050217SMA2018 Kimia 19,45 9,52 13,50 42,47
1734 SURYADI, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050022SMA2018 Kimia 21,39 20,95 0,00 42,34
1735 SAHRIL ANWAR, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050243SMK2018 Kimia 17,50 12,57 12,00 42,07
1736 Budi Hadi Yansah SMAN 1 Suela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050178SMA2018 Kimia 15,55 14,28 11,50 41,34
1737 LALU MUHAMMAD JUMHARI SUANDI, S.Pd
SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050489SMA2018 Kimia 19,45 9,52 12,00 40,97
1738 RUHYATUL AINI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050257SMA2018 Kimia 15,55 12,38 13,00 40,93
1739 IDA HERLINA HANDAYANI, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050126SMA2018 Kimia 9,72 7,62 18,00 35,34
1740 BAIQ MAHMUDAH, S.Pd. SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050258SMA2018 Kimia 11,67 10,48 11,50 33,64

1741 SRI AYU ANDINI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050460SMA2018 Matematika 31,11 32,38 14,50 77,99
1742 ACHMAD FARIJAN, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050283SMA2018 Matematika 29,17 26,67 18,50 74,33
1743 Nurusshobah SMAN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050209SMA2018 Matematika 27,22 28,57 18,00 73,80
1744 L.M AWALUL AKMAL, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050115SMA2018 Matematika 19,45 32,38 21,00 72,83
1745 LALU AHSIT, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050495SMA2018 Matematika 25,28 29,52 17,50 72,30
1746 RACHMAN HADI SAPUTRA SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050543SMA2018 Matematika 27,22 24,76 19,00 70,98
1747 Ziad Aunillah SMAN 1 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050198SMA2018 Matematika 23,33 26,67 17,50 67,50
1748 MASRUN HERP, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050687SMA2018 Matematika 25,28 25,72 15,00 65,99
1749 MUH.HIFNI, M.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050474SMA2018 Matematika 27,22 20,95 17,50 65,68
1750 NAPILAH, S.Pd SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050315SMA2018 Matematika 25,28 22,86 16,50 64,63
1751 ZULIA ROSIDA, S.Pd SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050067SMA2018 Matematika 25,28 22,86 16,00 64,13
1752 Makhul SMAN 1 Aikmel 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050180SMA2018 Matematika 17,50 28,57 18,00 64,07
1753 RENIA SASTRA WARDANI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050151SMA2018 Matematika 27,22 20,00 16,00 63,22
1754 ENI JUNIARTI,S.Pd. SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050519SMA2018 Matematika 27,22 17,14 18,50 62,87

Halaman ~ 43 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1755 HASRUL HAMIDI, S.Pd. SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050312SMA2018 Matematika 23,33 20,00 19,50 62,83
1756 HADIKAH, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050122SMA2018 Matematika 19,45 26,67 15,50 61,61
1757 ROSTIANA WIDI HANDAYANI, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050339SMA2018 Matematika 21,39 24,76 15,00 61,15
1758 BAIQ ELGA ROSANDI, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050009SMA2018 Matematika 21,39 25,72 13,50 60,60
1759 AHMAD MASHAR, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050080SMA2018 Matematika 23,33 20,00 16,50 59,83
1760 RAHIMATUL HIKMAH, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050481SMA2018 Matematika 23,33 21,90 14,00 59,24
1761 ELIA PUJERIMA S P SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050656SMA2018 Matematika 25,28 19,05 14,50 58,83
1762 ANDIAWAN SUPRASANDA S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050669SMK2018 Matematika 19,25 19,20 19,50 57,95
1763 SAEFUDDIN, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050352SMA2018 Matematika 21,39 20,00 16,50 57,89
1764 ERINAWADI, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050397SMA2018 Matematika 21,39 20,00 16,50 57,89
1765 RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd. SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050030SMK2018 Matematika 17,50 22,40 17,50 57,40
1766 DERI HERJAN, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050605SMA2018 Matematika 21,39 20,00 15,50 56,89
1767 FITRIAH S. Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050654SMA2018 Matematika 19,45 21,90 15,00 56,35
1768 SAHRUM, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050358SMA2018 Matematika 21,39 21,90 13,00 56,29
1769 RINTIS DINI HARI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050024SMA2018 Matematika 23,33 19,05 13,50 55,88
1770 SRI WAHYUNI, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050029SMA2018 Matematika 21,39 16,19 18,00 55,58
1771 FRISCA CANDRA DEWI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050555SMA2018 Matematika 21,39 20,95 13,00 55,34
1772 LIANA SUCI YANTI SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050412SMA2018 Matematika 19,45 20,95 14,50 54,90
1773 ALA LESTARI, S.PD SLBN SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050227SLB2018 Matematika 17,50 18,10 18,00 53,60
1774 Kusnendar Asyari SMAN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050199SMA2018 Matematika 17,50 22,86 13,00 53,36
1775 SULHAH, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050359SMA2018 Matematika 19,45 18,10 15,50 53,04
1776 MUH.LUTFI AMINI, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050131SMA2018 Matematika 23,33 16,19 13,50 53,03
1777 M.Sabli Martawiguna SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050225SMA2018 Matematika 17,50 22,86 12,50 52,86
1778 BQ. MUSTIKA LAILI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050271SMA2018 Matematika 15,55 20,00 16,50 52,05
1779 KHAIRUN NARRASYIDI SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050256SMA2018 Matematika 17,50 18,10 16,00 51,60
1780 KURNIAWAN HADI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050146SMA2018 Matematika 19,45 19,05 13,00 51,49
1781 MUH. SAMSUL HADI, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050532SMK2018 Matematika 22,75 16,00 12,50 51,25
1782 MOH.IRAWAN HADISAPUTRA APRIANDI SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050629SMK2018 Matematika 19,25 16,00 15,50 50,75
1783 APRIANA, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050342SMA2018 Matematika 13,61 20,95 15,50 50,06
1784 HERWANDI, S.Pd. SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050314SMA2018 Matematika 15,55 18,10 16,00 49,65
1785 DINI FEBRIANA, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050279SMA2018 Matematika 15,55 19,05 15,00 49,60
1786 Linda Norfyanti SMAN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050176SMA2018 Matematika 17,50 17,14 14,00 48,64
1787 Ratna Yuniarti, S.Pd., M.Sc SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050421SMA2018 Matematika 15,55 16,19 16,50 48,25
1788 Ida Royanti SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050414SMA2018 Matematika 13,61 19,05 15,00 47,66
1789 DEWI YULI HARYANTI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050382SMK2018 Matematika 14,00 17,60 16,00 47,60
1790 MUH. MURSIDIN, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050534SMA2018 Matematika 17,50 14,28 15,50 47,28
1791 GUGUS RAHMADI S Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050647SMK2018 Matematika 15,75 16,00 15,50 47,25
1792 Indiring Pisfiana, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050415SMA2018 Matematika 11,67 20,00 15,50 47,17
1793 RAODATUL JANNAH, S.Pd. SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050233SMA2018 Matematika 19,45 17,14 10,50 47,09
1794 ROSDIANA, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050537SMK2018 Matematika 12,25 23,20 11,50 46,95
1795 HUSNUL ASYRIATI, S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050019SMA2018 Matematika 17,50 16,19 13,00 46,69
1796 BAIQ ASTITI KARIANI, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050386SMA2018 Matematika 11,67 21,90 13,00 46,57
1797 AGUS SRI IRAWAN, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050052SMK2018 Matematika 15,75 16,80 14,00 46,55
1798 LELLY ERNAWATI,S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050099SMK2018 Matematika 14,00 18,40 13,50 45,90

Halaman ~ 44 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1799 UUN YULIA NATASARI, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050326SMA2018 Matematika 15,55 16,19 14,00 45,75
1800 KHAIRUL WATONI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050056SMK2018 Matematika 15,75 12,80 17,00 45,55
1801 IDAYATULLAILI, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050007SMK2018 Matematika 14,00 17,60 13,50 45,10
1802 HUDIANI, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050129SMK2018 Matematika 17,50 14,40 12,00 43,90
1803 JALALUDDIN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050164SMK2018 Matematika 17,50 14,40 12,00 43,90
1804 Habibatul Khair SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050195SMK2018 Matematika 19,25 9,60 15,00 43,85
1805 LAELY KUSUMAWATY, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050093SMK2018 Matematika 15,75 14,40 13,50 43,65
1806 LAILI NURHIDAYATI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050387SMA2018 Matematika 17,50 10,48 15,50 43,48
1807 ABD. FATTAH JAMAL SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050014SMA2018 Matematika 17,50 13,33 12,00 42,83
1808 YUHAN HILIYAN, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050040SMK2018 Matematika 14,00 17,60 10,50 42,10
1809 HARHAMAH SAOMI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050602SMK2018 Matematika 17,50 13,60 11,00 42,10
1810 ASTI KOMALASARI, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050116SMK2018 Matematika 15,75 11,20 14,50 41,45
1811 YULI HARTINI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050442SMA2018 Matematika 15,55 10,48 14,50 40,53
1812 MUHAMMAD HIRZAN HAFIZ, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050046SMA2018 Matematika 17,50 11,43 11,50 40,43
1813 TIADIA NENDASARIRUNA, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050296SMK2018 Matematika 8,75 17,60 13,50 39,85
1814 SADRI SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050506SMK2018 Matematika 10,50 16,80 12,50 39,80
1815 KASMAN, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050473SMA2018 Matematika 13,61 11,43 14,50 39,54
1816 MUHAMMAD YUSI SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050649SMK2018 Matematika 12,25 15,20 12,00 39,45
1817 RINA ARKAMIANA,S.Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050678SMA2018 Matematika 13,61 18,10 7,00 38,71
1818 LALU SAEFUL HAMDANI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050553SMA2018 Matematika 19,45 9,52 9,50 38,47
1819 Dedi Suharman SMKN 1 Sambelia 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050183SMK2018 Matematika 10,50 14,40 13,00 37,90
1820 ITA SUSILAWATI, S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050459SMA2018 Matematika 13,61 15,24 9,00 37,85
1821 SOFIARINI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050592SMK2018 Matematika 8,75 17,60 11,50 37,85
1822 HAMDANI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050454SMA2018 Matematika 13,61 13,33 10,50 37,44
1823 HANNA SOFIA RIHANA, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050562SMK2018 Matematika 10,50 12,80 14,00 37,30
1824 RITA ROYANI SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050446SMK2018 Matematika 8,75 16,00 12,00 36,75
1825 MINATU WANIK S Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050653SMA2018 Matematika 11,67 12,38 11,00 35,05
1826 DINIATI, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050507SMK2018 Matematika 8,75 11,20 10,00 29,95
1827 BAIQ WARNI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050144SMK2018 Matematika 8,75 8,00 9,50 26,25

1828 HIRFAN, S.Pd.I SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050261SMA2018 Pendidikan Agama Islam 63,00 17,50 80,50
1829 HIDAYATI IHSAN SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050630SMK2018 Pendidikan Agama Islam 57,75 16,50 74,25
1830 MOH. SA'RONI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050004SMK2018 Pendidikan Agama Islam 55,50 16,00 71,50
1831 ZOHRI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050079SMK2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 15,50 68,75
1832 MUH. SULHI JAYADI SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050633SMK2018 Pendidikan Agama Islam 54,75 14,00 68,75
1833 NURUL MUTTAQIN, S.Pdi SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050107SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 17,50 68,50
1834 MASHUDI, S.Pd.I SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050133SMK2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 14,50 67,75
1835 SABRI, S.PdI SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050005SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 18,50 67,25
1836 Bukran SMAN 1 Sakra 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050220SMA2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 14,00 67,25
1837 MUH. YAHYA, S.PdI SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050097SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 15,00 66,00
1838 Siti Sipaiyah SMAN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050179SMA2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 13,50 66,00
1839 HISBUL WATAN, S.Pd.I SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050232SMK2018 Pendidikan Agama Islam 55,50 10,50 66,00
1840 LALU HASANUDIN, S.Pd.I SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050390SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 12,50 64,25
1841 M. ALI FIKRI S Pd. I SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050651SMA2018 Pendidikan Agama Islam 53,25 11,00 64,25

Halaman ~ 45 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1842 MAHJUR, S.Ag SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050276SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 12,00 63,75
1843 ABDUL HAYI SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050449SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 15,00 63,75
1844 JAMALUDDIN, S.Pd. I SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050524SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 12,00 63,00
1845 FATHURRAHMAN, S.Pd.i SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050436SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 14,00 62,75
1846 Imran Rasidi SMAN 1 Masbagik 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050207SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,75 10,50 62,25
1847 ROKHYATUL AINI SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050389SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 15,00 62,25
1848 HIRJAN SUGANDI, S.Ag SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050566SMK2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 15,00 62,25
1849 Sukriwan SMKN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050174SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 13,50 61,50
1850 NURHIDAYA,S.Pd.I SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050160SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 14,00 60,50
1851 ZULPIANA HAULI, S.Pd.I SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050268SMK2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 10,00 60,25
1852 Ahmad Fathoni Maazi SMAN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050204SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 12,00 60,00
1853 MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050550SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 13,50 60,00
1854 M. IRWAN MANSYURIADI, M.Pd.I SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050609SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 11,00 59,75
1855 ZULPAWATI, S.Pd.I. SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050345SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 13,50 59,25
1856 MULIADI, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050114SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 14,00 59,00
1857 ALFAINI, S. Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050631SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 15,50 58,25
1858 AKHIR SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050559SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 13,00 58,00
1859 SUKIRMAN, S.PdI SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050494SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 16,00 57,25
1860 ERPINA MULIANA SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050540SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 11,50 57,25
1861 HUSNUL HAETAMI, S.Sos SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050307SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 16,00 56,50
1862 SITI RODIAH SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050444SMA2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 11,00 55,25
1863 HIDAYATUSSHALIHIN, S.Pd.I SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050544SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 12,50 55,25
1864 APRIL KURNIATI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050503SMA2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 12,50 54,50
1865 AHSANI TAKWIM, S.PdI SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050086SMK2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 8,50 52,75
1866 DRA. HUSNUL KHATIMAH SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050071SMA2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 12,50 52,25
1867 Supardi SMKN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050203SMK2018 Pendidikan Agama Islam 43,50 8,00 51,50
1868 MOH. YAKUB ARPAH, S.PdI SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050300SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 11,00 51,50
1869 KADARUSMAN ALI PUTRA SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050236SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 8,00 50,75
1870 ZUHRATUL UMMI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050499SMK2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 9,50 50,75
1871 RAYAHIN, S.Pd..I SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050672SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,00 11,50 50,50
1872 AKHYAR RASIDI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050043SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 12,00 48,75
1873 MUSHAFFA BASYIRUDDIN, S.PdI SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050045SMA2018 Pendidikan Agama Islam 38,25 10,50 48,75
1874 Nur Iqlima Ahadiyah SMAN 1 Pringgasela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050200SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,00 12,50 48,50
1875 ABDUL MUIS, S.Pdi SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050585SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 10,50 47,25
1876 H. SADRIN, S.AG SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050487SMA2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 11,00 45,50

1877 Lalu Moh. Gupran SMAN 1 Suela 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050193SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 25,57 18,00 61,52
1878 LALU PUJI AGASTANI, S.Pd. SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050313SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,74 24,92 16,00 60,66
1879 EKO PRANATA, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050346SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 26,88 14,00 59,73
1880 MASKURI BUDI SURIA ANTOSO,S. Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050317SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 23,61 17,00 59,46
1881 SUBARDAN FARIZI, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050112SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 25,57 15,00 59,42
1882 M. FARIDYAKOB, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050586SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 24,26 17,00 59,21
1883 MUHAMMAD RIPAII SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050234SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,64 24,92 12,50 58,06
1884 MUHAMMAD YASYFI A, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050466SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 25,57 13,00 54,72

Halaman ~ 46 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1885 REZA PAHLEVI BASYIRANI SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050465SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 21,64 14,50 54,09
1886 RIZAL HUSAIRI SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050568SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,26 18,06 15,50 53,83
1887 AGUS AZHARI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050108SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 24,26 14,50 53,12
1888 SAHDAN S. Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050660SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 21,64 13,50 53,09
1889 ALWAN JUANDI, S.Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050058SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 22,30 14,00 52,45
1890 MOHAMAD AHSANA SETIAWAN, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050068SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 22,95 11,50 52,40
1891 THORIK SAPUTRA, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050244SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 21,29 12,50 51,29
1892 IKHSANUL SANI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050166SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 19,36 14,50 50,44
1893 AULIA AZMI, S. Or SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050363SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 19,36 15,00 50,02
1894 LALU YUDI IVANSYAH, S. Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050336SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 20,33 11,50 49,78
1895 MUHAMAD TAUHID, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050008SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 23,87 10,00 49,53
1896 SUPRIANTO, S.Pd SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050445SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 17,70 14,00 48,76
1897 M. SYAMSUL RIZAL, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050028SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 16,13 15,00 48,63
1898 TAUFAN HADI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050531SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 20,64 13,00 48,38
1899 M. DODI SUKAMAYASA, S.Pd SLBN SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050399SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 20,00 14,00 47,81
1900 ARIFURROHMAN, S.Pd SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050318SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 20,33 13,00 47,69
1901 LALU IRFAN TRISNANDI, S.Pd SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050042SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 19,67 12,50 47,43
1902 MOHAMAD RIYADI, S.Pd SLBN MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050400SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 18,06 15,50 47,38
1903 SYAMSUL ANWAR, S.Pd. SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050254SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 16,78 14,00 47,36
1904 AHMAD JAYADI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050470SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 21,64 10,50 46,50
1905 MUHAMAD YUSUF, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050368SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 18,06 14,50 46,38
1906 PATHUL KHAIR, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050599SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 17,42 13,00 46,08
1907 HARIS MUNANDAR, S.Pd. SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050516SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 18,36 15,00 45,93
1908 HADI LEGOWO, S.Pd. Jas SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050380SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 18,06 11,00 45,64
1909 MUHASINI, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050441SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 17,05 15,00 45,51
1910 USWATUN HASANAH SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050561SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 13,12 13,50 45,46
1911 HENDRA ADIGUNAWAN S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050675SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 15,08 13,00 45,13
1912 DIVAYANA PAMENDRA, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050163SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 19,36 13,50 44,83
1913 HADIYATMA SAPUTRA, S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050610SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 17,42 13,50 44,73
1914 Yanis Saputra SMKN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050172SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 16,78 11,50 43,94
1915 KHAIRUL HADI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050512SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 21,64 9,00 43,21
1916 TITIN PARTIN MARINA, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050372SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 18,71 11,50 43,10
1917 DEDY ARFANI, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050396SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 15,74 12,00 42,99
1918 NIRA ANGGRAENI,S.Pd SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050138SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 17,05 11,00 42,41
1919 MAEDI HARIAWAN, S.Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050569SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 19,02 9,00 42,38
1920 AZIS MUHTAR AHMAD, S.PD. SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050376SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 15,48 12,50 40,88
1921 LALU DENI HARDIAN EKA PRADANA, S.Pd
SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050143SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 16,13 11,50 39,60
1922 L.HIRWAN SANDI HAS'ARI,S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050149SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 15,08 10,00 39,44
1923 ABDURRAHMAN, S.Pd SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 DOMPU 020279SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 13,12 9,00 39,17
1924 IWAN BUDIMAN SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050262SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 15,48 10,50 38,88
1925 MUHAMMAD YUSRY, S.Pd. SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050238SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 12,90 12,00 37,80
1926 MAAD ADNAB, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050287SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 14,19 10,00 37,09
1927 RAHMAT HIDAYAT, S.Pd SMKN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050137SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 18,06 8,50 36,70
1928 LALU SATRIAWAN GOLKARIADI, S.Pd SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050383SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 21,64 0,00 35,10

Halaman ~ 47 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1929 SUPRIADIN S. Pd SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050648SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 13,12 10,00 34,78
1930 ZAINAL ABIDIN, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050607SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 13,55 9,50 34,10
1931 HARIDI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050423SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 15,74 10,00 33,81
1932 MUDAHAN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050560SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 13,55 8,00 33,52
1933 DONI KRISNA WILANTARA,S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050462SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 17,70 0,00 32,96
1934 MUHAMAD AGUS ROHMAN, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050078SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 15,08 9,00 32,16
1935 SUPRIADI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050017SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 9,84 6,50 28,00
1936 MARIONO, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050693SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 1,84 1,94 10,50 14,28

1937 ETA ERLINA, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050385SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 22,75 29,33 19,50 71,58
1938 ASHABUL YAMIN, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050242SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,67 29,83 17,00 68,50
1939 SITI NURLAELA HIDAYATI SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050424SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 20,00 28,48 17,00 65,48
1940 WURI LESTARI, SH SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050230SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 29,83 15,50 63,67
1941 EMI RAHMAWATI S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050640SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 29,83 17,50 62,33
1942 RENITA KUSASIH, S,Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050059SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 20,00 27,80 13,50 61,30
1943 HASRUL FAHRI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050309SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,67 21,70 17,00 60,36
1944 ANDRIANA SAPRIANA,S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050100SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 28,48 13,50 58,64
1945 BAIQ LERIN NOFARITA ERIZA, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050152SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 27,33 15,00 58,08
1946 HENDRI NENDAR MUIS, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050578SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 23,73 16,50 56,90
1947 AHMAD FAUZAN, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050076SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 20,00 22,37 14,00 56,37
1948 HAMZAH FANSYURI SH SMAN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050645SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 23,73 13,50 55,56
1949 SITI UMARIYATI, SH SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050127SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 28,67 14,50 55,42
1950 SAKMAH, S. Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050319SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 25,08 15,00 55,09
1951 APRIANA PRATIWI SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050626SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 25,08 16,50 54,92
1952 RASYIDI, S.Pd. SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050375SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 21,33 14,50 53,33
1953 ISAH, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050378SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 19,25 19,33 10,50 49,08
1954 Dra. LUH HARTI PURWANINGSIH SMKN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050580SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 24,00 14,50 47,25
1955 ABDURRAHMAN, A.MA.,SH SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050091SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,33 24,41 12,00 44,74
1956 MUKMIN SH SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050664SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,50 20,00 13,50 44,00
1957 HAYATULLAH, S.Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050480SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 6,67 21,70 14,50 42,86
1958 SAPARWADI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050490SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 14,67 8,00 31,42

1959 ALFIAN,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050331SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 29,72 19,00 70,88
1960 SYABRI, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050291SMA2018 Sejarah Indonesia 24,50 26,86 15,00 66,36
1961 MUHAMMAD HIRSAN, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050239SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 27,43 12,50 62,09
1962 HAIRUNNISA, S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050158SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 24,00 15,50 61,67
1963 SUBARDAN, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050539SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 25,14 14,50 58,31
1964 NURATUL AWALIA,S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050334SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 20,57 15,50 55,91
1965 LILIS ISTIKOMAH, S.Pd. SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050344SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 20,57 14,00 55,57
1966 ALIMUDDIN, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050132SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 21,14 18,50 54,81
1967 ZAIDI AHMAD,S.Pd. SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050517SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 20,00 15,50 54,17
1968 M. .JAYADI, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050478SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 20,57 13,50 53,91
1969 MUHAMMAD HABIBI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050579SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 20,57 15,00 53,07
1970 KARMA SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050642SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 20,57 12,00 52,41

Halaman ~ 48 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
1971 BAIQ ROSITA S.Pd SMAN 1 SEMBALUN 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050680SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 20,57 13,00 52,24
1972 JUNI HARTINI, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050322SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 17,14 16,00 49,48
1973 HARDIANSYAH, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050298SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 18,86 13,00 48,19
1974 RAPIAH, S.Pd SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050269SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 18,86 13,50 46,36
1975 ARIASANITA, S.Pd SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050603SMK2018 Sejarah Indonesia 19,83 12,00 14,00 45,83
1976 BUDI KUSMITA DEWI, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050369SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 22,28 12,50 45,28
1977 ROHAYATUN, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050066SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 22,28 14,50 44,95
1978 SOLIHAH SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050464SMK2018 Sejarah Indonesia 15,17 16,00 13,50 44,67
1979 HALIPIPUDDIN, S.Pd SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050463SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 18,28 11,00 44,45
1980 PAIZAH, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050510SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 22,86 10,50 43,86
1981 SUMARNI,S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050150SMK2018 Sejarah Indonesia 12,83 18,86 12,00 43,69
1982 NINING ERVAYANI S.Pd SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050639SMK2018 Sejarah Indonesia 18,67 13,72 11,00 43,38
1983 BAIK NINA SUSMINI, S.Pd SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050311SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 20,57 10,50 42,74
1984 SUPRIADI SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050410SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 12,57 13,50 42,41
1985 Astuti Maiwani SMAN 1 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050197SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 12,57 16,50 41,91
1986 NURLAILY SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050644SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 20,00 11,50 40,83
1987 ZURRIATUN THOIBAH, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050479SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 18,28 12,00 40,78
1988 SYAMSUL HADI SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050661SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 17,72 11,00 40,38
1989 Desi Rossiana Jamal SMKN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050170SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 16,00 6,50 38,83
1990 WILDAN, S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050167SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 12,57 11,50 38,07
1991 LALU MUHAMMAD ROFII, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050582SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 12,57 12,00 37,41
1992 RIRIN APRIANTI, S.Pd. SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050351SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 10,86 13,00 36,69
1993 ROSIAH, S.Pd SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050606SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 15,43 11,50 36,26
1994 LALU JUPRIANTO,S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050135SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 16,00 9,50 36,00
1995 MARIANI BIDARAATI, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050468SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 14,28 9,50 35,45
1996 Irwandi SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050221SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 12,57 7,50 31,74
1997 SAHMINI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050075SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 11,43 8,50 30,43
1998 Muhammad Sadikin SMAN 1 Pringgabaya 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050201SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 13,72 8,50 30,38

1999 ROMY INDRA SUSANTO, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050583SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 28,89 17,00 63,39
2000 MARDIKA EKA DIRHASARI, S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050266SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 31,11 16,00 62,11
2001 WAHYUDI IDRIS, S.Pd SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050612SMA2018 Seni Budaya Teater 23,33 24,57 14,00 61,91
2002 MUHAMMAD SUAYDI, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050573SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 23,89 15,50 60,64
2003 ROHMI WIR'AENI,S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050120SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 22,22 17,00 59,22
2004 BAIQ NINING KHAERUNISA,S.Pd. SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050514SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 27,22 15,00 58,47
2005 ROSY EDY TAMALA SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050636SMA2018 Seni Budaya Musik 11,67 29,72 17,00 58,38
2006 INDRA WARDANA, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050577SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 26,11 15,50 57,86
2007 ALI NUSANTARA, S.Pd. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050324SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 26,11 14,00 57,61
2008 MULIA HAMDI, S.Pd SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050574SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 21,67 17,00 57,42
2009 KHAIRUL ANAM, ST SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050305SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 22,22 15,00 57,22
2010 RADINAL MUKHTAR, S. Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050364SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 18,33 17,50 57,08
2011 Zamroni Kahari Sandi SMAN 1 Sikur 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050177SMA2018 Seni Budaya Musik 19,83 25,72 11,50 57,05
2012 ADI SUHASTA, S.Pd SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050121SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 23,33 16,50 54,83
2013 NISMAYANI, S.S SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050511SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 17,22 15,50 53,97

Halaman ~ 49 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2014 MUHAMAD RIFA'I,S.Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050154SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 20,00 20,00 12,50 52,50
2015 BUHAIRATIN JAUHARI SMAN 2 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050683SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 20,56 13,00 51,06
2016 M. SUMADI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050161SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 20,56 15,00 50,56
2017 ENY ANITA EKAWATI, S.Pt SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050403SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 12,50 21,67 15,50 49,67
2018 SAMSUL RIJAL, S.Pd SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050695SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 17,22 11,50 47,47
2019 MUHAMMAD SUPRIAWAN,SS SMAN 1 SAKRA TIMUR 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050650SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 11,25 23,33 12,50 47,08
2020 DEDI ARISANDI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050588SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 16,67 14,00 46,92
2021 LITA ARAFU, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050455SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 12,50 19,44 13,50 45,44
2022 YUSUP ARI PURNAWI SMKN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050246SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 18,33 13,00 45,08
2023 BQ. SITI HUSNUL HOTIMAH SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050388SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 22,22 9,00 44,98
2024 AHMAD YANI SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050251SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 17,22 10,50 43,97
2025 AHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050065SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 18,33 11,50 43,58
2026 HARISATUL LAYLI HASBI S. Pd SMKN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050663SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 15,56 10,50 43,56
2027 AFRIZANI HAK, S.Pd SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050117SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 16,11 10,50 40,36
2028 FITRIA HAIRANI, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050286SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 13,75 13,89 9,00 36,64

2029 JAWAHIR INTAN HAIRUL SAMINAH SMAN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050666SMA2018 Sosiologi 22,17 27,43 16,00 65,59
2030 SUKARIANI, S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050293SMA2018 Sosiologi 19,83 25,72 17,50 63,05
2031 BAIK ROSLIANA, S.Pd SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050482SMA2018 Sosiologi 23,33 21,72 16,00 61,05
2032 NURUL FITRIANI, S.Pd SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050048SMA2018 Sosiologi 17,50 24,00 16,50 58,00
2033 HAMDI, S.Pd SMAN 1 TERARA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050301SMA2018 Sosiologi 17,50 23,43 14,50 55,43
2034 BAITAL HAYATI, S.Pd SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050589SMA2018 Sosiologi 22,17 21,14 12,00 55,31
2035 HERDIAN ADHECELAN SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050169SMA2018 Sosiologi 22,17 19,43 13,00 54,59
2036 Lalu Hendra Gunawan SMAN 1 Suralaga 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050219SMA2018 Sosiologi 18,67 21,72 13,50 53,88
2037 NURLAILI HIDAYATI, S.Pd SMAN 3 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050110SMA2018 Sosiologi 16,33 23,43 13,50 53,26

Halaman ~ 50 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2038 MUSYAYANAH, S.Pd SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050434SMA2018 Sosiologi 16,33 21,14 15,50 52,98
2039 NURMAINA SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050632SMA2018 Sosiologi 16,33 21,14 14,50 51,98
2040 BAIQ BUNGA WATI, S.PdI SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050062SMA2018 Sosiologi 17,50 21,72 12,50 51,72
2041 AFRIDA WULANDARI HIDAYAT, S.Pd. SMAN 1 SIKUR 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050338SMA2018 Sosiologi 16,33 21,72 12,50 50,55
2042 AZMI YULIANI, S.Pd SMAN 1 LABUHAN HAJI 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050159SMA2018 Sosiologi 16,33 19,43 14,50 50,26
2043 DEWI PUSPITA NINGSIH, S.Pd., M.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050265SMA2018 Sosiologi 10,50 24,00 15,50 50,00
2044 MUH. AMRI, S.Pd. SMAN 1 SURALAGA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050316SMA2018 Sosiologi 15,17 18,28 15,00 48,45
2045 DEVIA BAYATI, S.Pd SMAN 1 WANASABA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050027SMA2018 Sosiologi 12,83 18,86 15,00 46,69
2046 DEWI JOHARIAH SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050658SMA2018 Sosiologi 14,00 17,14 15,50 46,64
2047 TAUFIKURRAHMAN, SE SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050033SMA2018 Sosiologi 10,50 20,57 15,00 46,07
2048 OMY HERTINA YANI, S.Pd SMKN 2 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050295SMK2018 Sosiologi 15,17 15,43 12,50 43,09
2049 ZAKIMAN TAUFIQURRAHMAN,S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050105SMA2018 Sosiologi 12,83 17,72 12,50 43,05
2050 NURHIDAYATI, S.Pd SMAN 2 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050060SMA2018 Sosiologi 15,17 14,28 12,50 41,95
2051 WAHIDAH, S.Pd SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050565SMA2018 Sosiologi 14,00 15,43 10,50 39,93
2052 JAGAT PRAMORI, S.Pd. SMAN 1 PRINGGASELA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050520SMA2018 Sosiologi 8,17 16,00 13,50 37,67
2053 SUMARWI, S.Pd SMAN 1 MONTONG GADING
4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050031SMA2018 Sosiologi 12,83 14,28 9,50 36,62
2054 PARIZI, S.Pd SMAN 1 SUELA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050063SMA2018 Sosiologi 9,33 15,43 10,00 34,76
2055 FITRIANI, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050614SMA2018 Sosiologi 12,83 8,57 12,00 33,41
2056 RUDI HARTONO, S.Pd SMAN 1 JEROWARU 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050140SMA2018 Sosiologi 11,67 13,72 8,00 33,38

2057 Rini Wirayanti SMKN 1 Keruak 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050224SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 22,17 28,57 15,50 66,24
2058 AU WIRANATA HIDAYATUAH, S.Kom SMAN 1 AIKMEL 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050689SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 16,85 30,14 17,50 64,49
2059 INDRI ANI TRI KUSUMA WARDHANI, S.Kom
SMAN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050685SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 15,55 30,68 17,00 63,24
2060 Baiq Widayani, ST SMAN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050418SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 20,74 25,20 16,50 62,45
2061 Taufik Sutami, S.Kom SMAN 1 Masbagik 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050191SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 18,15 28,49 15,50 62,14
2062 RAPI'UN SMKN 1 PRINGGABAYA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050536SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 19,83 27,43 14,00 61,26
2063 JAYADI, S.Pd SMKN 1 KOTARAJA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050011SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 18,67 24,00 14,50 57,17
2064 MIKAIL RANAFA,S.KOM SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050057SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 10,37 33,97 12,50 56,84
2065 MUHAMMAD HAMDAN, S.Pd SMAN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050259SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 11,67 29,59 14,00 55,25
2066 LALU MUHAMMAD TAUHID, S.Pd SMKN 1 SAMBELIA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050021SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 16,33 23,43 14,50 54,26
2067 DWI PUTRI LESTARI, S. Kom SMKN 1 SELONG 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050365SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 15,17 24,57 14,50 54,24
2068 HISBINIAH, S.Kom SMAN 1 MASBAGIK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050513SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 19,45 21,37 13,00 53,81
2069 JAMILUDDIN HASBULLAH, S.Kom. SMAN 1 SAKRA 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050320SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 15,55 24,66 13,00 53,21
2070 MUHAMMAD RIFAI, S.Kom SMAN 1 SUKAMULIA 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050549SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 9,08 29,04 13,50 51,62
2071 Eko Susanto SMKN 2 Selong 4 Kab. Lombok Timur SMK NEGERI 1 SELONG 050206SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 12,83 22,86 13,50 49,19
2072 LINA MARLIANA SMKN 1 KERUAK 4 Kab. Lombok Timur SMA NEGERI 1 SELONG 050505SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 15,17 21,72 10,50 47,38

Halaman ~ 51 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2073 HASANUL MUTTAQIN, S.Pd.I SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080181SMA2018 Bahasa Arab 19,45 17,14 12,50 49,09
2074 TRISNI HARIANI, S.Pd.I SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080039SMK2018 Bahasa Arab 13,61 12,38 14,00 39,99

2075 MULYADI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080018SMA2018 Bahasa Indonesia 29,17 30,48 19,00 78,64
2076 INDRA WIJAYA KUSUMA, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080131SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 29,52 15,50 72,25
2077 NI LUH PUTU EKA PURNAMA DEWI S.PdSMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080152SMK2018 Bahasa Indonesia 29,17 26,67 15,50 71,33
2078 M. A. YUNI RAMITA, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080168SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 30,48 13,50 69,25
2079 MUHAMAD AWALUDIN, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080119SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 15,00 60,20
2080 YULI WULANDARI, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080013SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 25,72 16,50 59,72
2081 ENGMA LIESTONAROSA, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080195SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 14,50 59,70
2082 MARIATI, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080054SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 15,50 56,85
2083 YULIA APRIANI, S.Pd SLBN LOMBOK UTARA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080041SLB2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 14,50 56,84
2084 JULIA ANGGERIA, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080038SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 21,90 12,00 55,29
2085 TATI HARTATI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080037SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 13,00 54,35
2086 DENDA PUSPITA LESTARI, M.Pd. SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080085SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 21,90 14,50 53,90
2087 DEDI MULIANTO, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080024SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 25,72 12,00 53,27
2088 EUIS NUR'ASYIANI, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080081SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 13,50 50,05
2089 FATAHURRAHMAN, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080156SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 21,90 10,50 49,90
2090 ANDI MALAYA ATMAJA, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080100SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 20,00 13,50 49,05
2091 MUHAMMAD AL KHODARI, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080059SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 16,19 11,00 46,64
2092 INDAH KUSUMASTUTI, S.Pd. SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080088SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 14,28 12,50 42,34
2093 SITI MAIMUNAH, S.Pd SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080110SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 15,24 11,00 41,79
2094 AGUSTINI PRIMAYANTI, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080149SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 16,19 8,00 39,75
2095 BAIQ RITANA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080164SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 10,48 12,00 36,09

2096 SITI SYARIAH, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080057SMA2018 Bahasa Inggris 25,28 29,52 18,00 72,80
2097 NOVA APRILIANA, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080204SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 26,67 16,50 64,56
2098 MASNI, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080142SMK2018 Bahasa Inggris 27,22 18,10 17,00 62,32
2099 FIRMAN HIDAYAT, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080182SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 23,81 17,00 60,25
2100 HUSNA ISTIANA, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080077SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 17,14 16,50 56,98
2101 BAIQ ASTRIYANI S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080217SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 20,95 14,00 56,34
2102 KOMANG WISNU SUBAGIA, AM.d. Par.,S.Pd
SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080193SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 20,95 16,00 54,45
2103 TINA APRILIA ANGGRAINI, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080068SMK2018 Bahasa Inggris 21,39 15,24 15,00 51,63
2104 AGUNG NUGROHO S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080151SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 14,28 16,50 50,23
2105 MASKAM, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080223SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 14,50 50,05
2106 WIREBAKTI, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080056SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 14,28 14,00 49,67
2107 SOVIA HERLINDA, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080219SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 19,05 11,00 49,49
2108 I GEDE ANANTA WIJAYA, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080222SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 24,76 15,00 49,48
2109 MUHLAS ADI PUTRA, S.Pd. SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080072SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 22,86 14,00 46,58
2110 YULI SUKMAWATI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080103SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 11,43 15,00 45,87
2111 NUHURUDIN, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080032SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 13,33 13,00 45,78
2112 GUSTI AYU EKA MERTHA LESTARI SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080206SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 18,10 12,00 45,65
2113 LUKMAN, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080116SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 14,28 15,00 44,84
2114 RATIH MARLIANTI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080035SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 15,24 12,50 39,41

Halaman ~ 52 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2115 JULKIPLI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080121SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 8,57 14,00 38,13
2116 BADARUDDIN, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080225SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 13,33 14,50 37,56
2117 ISWAHYUDI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080016SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 9,52 12,00 37,08
2118 HERMAN, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 DOMPU 020564SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 9,52 10,50 35,58
2119 I MADE IRAWAN, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080212SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 12,38 12,50 34,60
2120 NENA APRI SUSANTI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080122SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 7,62 11,50 30,79

2121 RUSMINI, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080062SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 21,77 17,50 62,61
2122 DWI LESTARI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080098SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 23,80 13,00 60,13
2123 I MADE ALIT SAPUTRA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080166SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 20,00 15,00 56,00
2124 NI LUH KERTI, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080218SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 24,30 12,50 50,14
2125 ADI WINATA, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080127SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 19,43 13,00 49,93
2126 HERMAN WIDODO, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080067SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 19,75 13,50 49,92
2127 ARTADI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080022SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 16,00 14,50 48,00
2128 SRI DAHLIA, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080140SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 17,72 16,00 47,72
2129 SUCI HARTINI, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080137SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 19,43 12,50 44,76
2130 NOPIADI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080220SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 19,43 11,50 43,76
2131 AWADIAH, S.Pd. SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080073SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 14,86 12,00 40,86
2132 RONI FATMAWATI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080020SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 14,18 9,50 40,34
2133 RADEN RATSUMA, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080093SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 16,71 14,50 39,54
2134 RAKYAH, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080053SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 14,28 12,00 36,78
2135 BUDIANTO, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080090SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 12,66 10,50 36,50
2136 SUCIATUN, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080123SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 3,33 17,22 10,50 31,05

2137 I KOMANG AGUS SUTHA MAHARDIKA, S.Pd


SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080184SMA2018 Biologi 21,39 17,14 18,00 56,53
2138 RENI ASTUTI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080126SMK2018 Biologi 17,50 22,86 12,50 52,86
2139 SUSIANI, S.Si. SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080061SMA2018 Biologi 17,50 17,14 16,00 50,64
2140 DEWI PURWAKANTI SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080143SMK2018 Biologi 16,33 18,86 14,00 49,19
2141 MUKHLIS HIDAYAT, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080178SMA2018 Biologi 11,67 17,14 16,00 44,81
2142 AHMAD SURYANULLAH SLBN LOMBOK UTARA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080045SLB2018 Biologi 15,55 13,33 15,50 44,39
2143 NI NYOMAN YENIATI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080112SMK2018 Biologi 14,00 17,72 10,00 41,72
2144 NITA SEPTIANA, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080052SMA2018 Biologi 13,61 13,33 14,50 41,44
2145 DENDA WIDARMAWATI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080138SMK2018 Biologi 12,83 11,43 13,00 37,26
2146 MEIRY ASTUTI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080005SMK2018 Biologi 12,83 13,14 11,00 36,98
2147 SITI YUSRIANI, S.Pd SLBN LOMBOK UTARA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080224SLB2018 Biologi 15,55 9,52 9,50 34,58

2148 NI LUH WIDYASTUTI, S.E SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080207SMA2018 Ekonomi 24,79 29,28 16,50 70,57
2149 NI MADE SUPRAPTI, SE SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080191SMA2018 Ekonomi 23,33 27,14 18,50 68,98
2150 MURDIYANTO, SE SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080196SMA2018 Ekonomi 18,96 27,14 13,50 59,60
2151 FATMAWATI, SE SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080021SMA2018 Ekonomi 18,96 25,00 14,50 58,46
2152 ABIBURRAMAN, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080117SMA2018 Ekonomi 14,58 25,72 17,00 57,30
2153 NI WAYAN DIARINI, SE SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080078SMK2018 Ekonomi 21,88 22,14 12,00 56,02
2154 SITI ZOHRIANI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080015SMK2018 Ekonomi 17,50 20,00 13,00 50,50
2155 FUJI HARTINI, S.pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080007SMK2018 Ekonomi 16,04 17,86 13,50 47,40

Halaman ~ 53 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2156 HAERUNAS, SE SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080210SMK2018 Ekonomi 17,50 14,28 14,00 45,78
2157 PITA TRIANTINI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080029SMA2018 Ekonomi 17,50 13,57 12,50 43,57
2158 WAHYUDDIN SABULLAH, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080055SMA2018 Ekonomi 16,04 15,72 10,00 41,76
2159 SUPENAH, SE SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080141SMK2018 Ekonomi 11,67 12,86 13,50 38,02
2160 HUSUSIAH HUSNUL H, S. Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080128SMA2018 Ekonomi 7,29 17,14 13,50 37,93
2161 GUSTI AYU KOMANG SRIASTUTI, SE SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080047SMK2018 Ekonomi 11,67 12,14 9,50 33,31

2162 RISLIANA, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080001SMK2018 Fisika 21,00 24,80 19,00 64,80
2163 WAHIDAH, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080139SMA2018 Fisika 19,45 22,86 20,00 62,30
2164 DEDE ASTAYADI, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080147SMA2018 Fisika 21,39 20,95 16,50 58,84
2165 MINA WANDARI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080179SMK2018 Fisika 21,00 16,00 13,00 50,00
2166 KISMAN, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080087SMK2018 Fisika 11,67 24,00 9,50 45,17
2167 ANITA ROSADI, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080104SMA2018 Fisika 11,67 10,48 13,00 35,14

2168 CHANDRA NINGRAT, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080025SMA2018 Geografi 24,50 18,67 17,00 60,17
2169 ZAED GUSAE, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080011SMA2018 Geografi 19,25 22,67 14,00 55,92
2170 RIYAN PURWANDIKA ATMAJA, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080148SMA2018 Geografi 12,25 24,00 16,50 52,75
2171 RODI ARTONO,S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080190SMA2018 Geografi 22,75 16,67 13,00 52,42
2172 RUSDAN SAPUTRA S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080146SMA2018 Geografi 17,50 19,33 14,00 50,83
2173 DANIARTI, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080115SMA2018 Geografi 12,25 18,00 14,00 44,25
2174 IWAN SETIAWAN, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080097SMA2018 Geografi 12,25 19,33 11,50 43,08
2175 RUSMAN, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080092SMA2018 Geografi 10,50 19,33 12,00 41,83
2176 ABDUL HADI, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080080SMA2018 Geografi 12,25 17,33 12,00 41,58

2177 ZULANDRI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080004SMA2018 Kimia 23,33 23,81 15,00 62,14
2178 NI PUTU SRI ASTITIKA, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080188SMA2018 Kimia 21,39 20,95 14,00 56,34
2179 SUPRATMAN, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080174SMA2018 Kimia 17,50 19,05 16,50 53,05
2180 HUSNUL KHATIMAH, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080006SMK2018 Kimia 21,00 13,72 17,00 51,72
2181 LISDANIYAH, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080202SMA2018 Kimia 21,39 15,24 14,00 50,63
2182 RADEN APRIADI,S.P.d,. M.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080199SMA2018 Kimia 19,45 19,05 11,00 49,49
2183 SRI HARYANI, S.Pd. SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080063SMA2018 Kimia 21,39 13,33 14,00 48,72
2184 MUNAWARAH, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080079SMA2018 Kimia 21,39 9,52 16,00 46,91
2185 SARIDI, S.Pd SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080118SMK2018 Kimia 19,83 11,43 14,00 45,26
2186 SAPARWADI, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080091SMA2018 Kimia 11,67 14,28 16,00 41,95
2187 AMINAH, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080124SMA2018 Kimia 17,50 11,43 12,00 40,93
2188 BAYANTO, S.Pd. SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080084SMA2018 Kimia 11,67 14,28 14,50 40,45
2189 JOHANDI, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080089SMK2018 Kimia 11,67 11,43 13,00 36,09
2190 SRI ROSMIATI, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080205SMA2018 Kimia 15,55 8,57 11,50 35,63
2191 BAIQ NURHIDAH, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080026SMK2018 Kimia 7,00 10,28 10,50 27,78

2192 ERVAN HADI, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080187SMA2018 Matematika 23,33 29,52 19,00 71,86
2193 MULHIMAYANI, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080050SMA2018 Matematika 25,28 23,81 15,00 64,09
2194 ADITYA JANU WARDANA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080160SMK2018 Matematika 22,75 20,00 14,00 56,75
2195 NURLAILAH, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080185SMA2018 Matematika 23,33 18,10 13,50 54,93

Halaman ~ 54 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2196 WIDYA ZUHRATUL AENI, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080003SMA2018 Matematika 15,55 23,81 13,00 52,36
2197 HERMAN ZUHDI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080010SMK2018 Matematika 15,75 20,00 15,00 50,75
2198 MAHJAM, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080060SMK2018 Matematika 22,75 15,20 12,50 50,45
2199 RIRIN IRLYANA, ST SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080008SMK2018 Matematika 14,00 18,40 16,50 48,90
2200 MISYADIN, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080180SMA2018 Matematika 21,39 11,43 15,50 48,32
2201 MUSTAKIM, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080095SMA2018 Matematika 19,45 14,28 14,50 48,23
2202 BUDI HERMANSYAH SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080216SMK2018 Matematika 17,50 14,40 15,00 46,90
2203 KARIADI, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080113SMK2018 Matematika 14,00 15,20 16,00 45,20
2204 MEI DANIYATI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080226SMK2018 Matematika 17,50 13,60 14,00 45,10
2205 MELIYANA SATRIA UTAMA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080159SMK2018 Matematika 14,00 16,80 13,00 43,80
2206 NANANG HULAEFI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080171SMK2018 Matematika 12,25 16,00 14,00 42,25
2207 JANUAR, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080017SMA2018 Matematika 7,78 19,05 15,00 41,83
2208 HAMZAN WADI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080028SMA2018 Matematika 11,67 13,33 16,00 41,00
2209 IKATAYANTI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080120SMA2018 Matematika 19,45 8,57 12,00 40,02
2210 ANDRIANI, S.Pd SLBN LOMBOK UTARA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080044SLB2018 Matematika 11,67 16,19 11,50 39,36
2211 ZAKIYAH, S.Pd. SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080064SMA2018 Matematika 13,61 12,38 12,00 37,99
2212 EDI ESWAREN, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080070SMA2018 Matematika 11,67 10,48 15,50 37,64
2213 LALU SASTRA UTAMA, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080058SMK2018 Matematika 12,25 13,60 10,00 35,85
2214 IDA FITRIA, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080014SMK2018 Matematika 14,00 11,20 9,50 34,70
2215 LALE ROSDIANA, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080019SMA2018 Matematika 13,61 8,57 11,50 33,68

2216 MARDIANTO, S.Ag SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080169SMK2018 Pendidikan Agama Budha 56,25 15,00 71,25
2217 YARTI, S.Pd.B SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080192SMA2018 Pendidikan Agama Budha 53,25 18,00 71,25
2218 KIRNA S.Pd.B SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080163SMA2018 Pendidikan Agama Budha 47,25 16,50 63,75
2219 MULIADI, S.Ag SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080125SMK2018 Pendidikan Agama Budha 48,75 12,50 61,25
2220 ARI WIJAYANTI, S.Ag SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080033SMA2018 Pendidikan Agama Budha 46,50 13,00 59,50
2221 TRISNA WATI, S.Pd.B. SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080071SMK2018 Pendidikan Agama Budha 27,00 9,00 36,00

2222 NI WAYAN PUSPUTA SARI, S.Pd.H. SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080075SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 66,00 18,50 84,50
2223 DEWA GEDE GITA MAHENDRA NARAYANA,SMKN
S.Pd.H
1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080172SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 65,25 17,00 82,25
2224 I WAYAN PUTRA,S.Pd.H SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080101SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 59,25 19,00 78,25
2225 IDA BAGUS SUNU S.Pd.H SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080158SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 51,75 18,50 70,25
2226 NI MADE PEBRIANI, S.Pd.H SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080086SMK2018 Pendidikan Agama Hindu 56,25 12,50 68,75
2227 GUSTI AYU MADE SRI WAHYUNI, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080114SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 45,75 9,00 54,75

2228 MUHAMMAD SAEFUL HADI, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080186SMA2018 Pendidikan Agama Islam 54,00 12,00 66,00
2229 MAKBUL, S.Pd.I SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080036SMA2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 14,00 64,25
2230 FAKHRURROZI, S.Pd.I SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080214SMK2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 16,00 63,25
2231 DATU YARTI JATI, S.Pd.I SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080215SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 13,50 62,25
2232 ABDUL LATIF S.Ag SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080203SMK2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 11,00 62,00
2233 RENI FATMAWATI, S.Pd. SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080074SMK2018 Pendidikan Agama Islam 48,00 9,50 57,50
2234 SUBHANUDIN, S.Pd.I. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080048SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 13,00 55,75
2235 AHMAD NAWAWI S.Pd.I SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080153SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 12,50 54,50
2236 FAZILAH, S.Pd.I SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080177SMA2018 Pendidikan Agama Islam 43,50 9,50 53,00

Halaman ~ 55 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2237 NAJMI, M.Pd.I SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080189SMA2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 15,00 52,50
2238 MARLINA, S.Pd.I SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080034SMK2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 12,00 49,50
2239 PAHRUDIN, S.Pd.I SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080194SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 10,50 47,25

2240 I NYOMAN DAENA TRIWIRASPATI SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080145SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 24,52 15,00 55,18
2241 ANDI AMRULLAH MURSID, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080132SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 19,02 17,50 53,57
2242 HUMAIDI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030305SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 20,98 15,00 53,04
2243 I NENGAH SAPTANA, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080176SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 19,67 14,00 52,52
2244 ANDRI KUSMAYADI, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080002SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 21,54 19,02 11,50 52,06
2245 ANDIANSAH, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080027SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 19,02 14,50 51,46
2246 SUMADI, S.Pd. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080051SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 21,64 13,50 51,29
2247 RIZAL RIHADI, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080183SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 20,33 13,50 50,88
2248 EVID NANANG WINATA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080144SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 17,42 17,00 49,16
2249 HENDY ASMAWAN, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080167SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 20,64 13,00 46,54
2250 RIADI, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080066SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 19,67 12,50 45,63
2251 FAJRIYANSYAH, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080173SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,66 17,42 12,50 45,58
2252 ISWANDI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080102SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 15,74 13,50 43,60
2253 NURHANUDIN, S.Pd. SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080065SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 15,48 11,00 41,22
2254 AGUS PRATOMI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080023SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 17,70 7,00 40,86
2255 IRPAN JANUARI, S.Pd SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080099SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 14,43 12,00 40,79
2256 IBRAMSYAH, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080129SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 17,70 12,00 40,47
2257 SENADI, S.Pd SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080107SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 10,97 11,00 34,86
2258 HENDI WAHANA PUTRA, S.Pd SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080108SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 15,48 10,00 34,70
2259 HARDIANTO, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080165SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 14,19 10,00 34,32
2260 HENDI ADRIANSYAH, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080197SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 12,46 7,50 34,32

2261 RADEN BUDI KUSUMAWAN, S.Pd SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080105SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 24,50 31,33 17,00 72,83
2262 RAHADYI WIDIANSAH SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080136SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 28,48 17,00 63,81
2263 MINKO HENDRA, S.Pd. SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080069SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 24,67 12,00 52,42
2264 IRHAM, S.Pd. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080049SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 24,00 14,00 50,25
2265 HERWIN HANDAYANI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080162SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 15,33 17,00 49,83
2266 RADEN EFTA NATASA PUTRA, S.Pd. SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080083SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 22,37 15,00 47,37
2267 FENDI BRAJA MUSTI, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080042SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 16,67 12,50 44,92
2268 DIANTO, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080109SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 19,66 12,50 42,16
2269 M. HARDIANTO, S.Pd SMAN 2 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080175SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 20,34 11,50 41,84
2270 I MADE SWARDIKA ARIYASA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080213SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 18,00 14,00 40,75
2271 NI LUH CANDRI RATNA SARI S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080150SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 12,88 12,50 35,38
2272 NENI FATMAWATI, S.Pd SMKN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080031SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 12,67 6,00 32,67
2273 IRMA ELLIA JANUWINATA, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080198SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 13,33 9,00 31,08

2274 INAYATI IKA NAFIKA, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080133SMA2018 Sejarah Indonesia 24,50 19,43 16,00 59,93
2275 HAIRIL ASMUNI, S.Pd SMAN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080130SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 20,00 15,50 56,50
2276 PATMAN ADI PUTRA,S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080096SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 17,72 15,50 53,05
2277 SARI SUHARBAYANI, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080111SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 13,14 15,00 46,81

Halaman ~ 56 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2278 AGUS GUNAWAN, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080009SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 15,43 16,00 45,43
2279 JUNAIDI, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080211SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 16,57 14,00 42,24
2280 KAYANDI, S.Pd. SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080076SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 15,43 13,50 40,59

2281 NI NYOMAN TRI WIDIANI, S.Pd SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080043SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 30,00 16,00 69,75
2282 DEA PARAMITA UTAMI, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080157SMK2018 Seni Budaya Teater 19,83 22,86 16,50 59,19
2283 SULASTRI, S.Pd SMAN 1 GANGGA 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080030SMA2018 Seni Budaya Tari 17,50 24,57 10,00 52,07
2284 I WAYAN SUKARSA, SH SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080221SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 12,50 23,89 13,50 49,89
2285 I NENGAH SUJENA S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080154SMK2018 Seni Lukis 16,33 17,14 13,50 46,98
2286 NI LUH CHANDA UTARI, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080134SMA2018 Seni Budaya Teater 14,00 19,43 13,00 46,43
2287 KEMBAR IGD PASEK S, S.Pd SMAN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080155SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 12,50 19,44 11,50 43,44
2288 MAHYAM MARIANA, S.Pd SMAN 2 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080106SMA2018 Sosiologi 11,67 18,28 14,50 44,45

2289 SAIFUL HASBI, S.Kom SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080201SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 15,17 30,28 17,50 62,95
2290 ROMPAS HBTM BAHAM PUTRA, S.Pd SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080209SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 14,00 28,00 14,00 56,00
2291 I PUTU AGUS GUNAMA ARTANA, S.Kom SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080200SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 15,17 24,57 10,50 50,24
2292 GINANJAR WILLIAM MARGARETA, S.ST SMKN 1 TANJUNG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080208SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 15,17 20,00 14,50 49,67
2293 RUDI MULYAWAN, S.Pd SMKN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080094SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 8,17 21,72 13,50 43,38
2294 MUHAMMAD IHWAN JAELANI SMAN 1 KAYANGAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080135SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 11,67 20,27 11,00 42,94
2295 RENITA FITRIANI, S.Kom. SMAN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080046SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 10,37 18,63 13,00 42,00
2296 NIASANEP, S.Kom. SMKN 1 BAYAN 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080082SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 5,83 17,72 10,50 34,05
2297 NOVIA, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 5 Kab. Lombok Utara SMK NEGERI 1 TANJUNG 080161SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 5,83 13,72 12,50 32,05

Halaman ~ 57 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2298 WINDHA YULI SETYORINI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040009SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 25,72 15,00 65,99
2299 SATRIA NOFEBRIANSYAH, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040075SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 26,67 16,50 64,56
2300 RITAYANI, S. Pd SMAN 1 SEKONGKANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040085SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 27,62 14,00 61,07
2301 TINA LUSI FEBRIANTI, S. Pd SMKN 1 MALUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040071SMK2018 Bahasa Indonesia 25,28 20,00 11,50 56,78
2302 ENI NURAINI, S, Pd SMKN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040006SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 25,72 11,00 52,27
2303 INTAN SUPRIATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040023SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 13,33 14,50 47,28
2304 EVI ROSIANA, S. Pd SMKN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040077SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 17,14 12,00 46,64
2305 HULLYAH, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040050SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 14,28 9,50 35,45
2306 SUPARMAN, S. Pd SMKN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040093SMK2018 Bahasa Indonesia 7,78 15,24 11,00 34,02

2307 ARDAWIYAH, S. Pd SMKN 1 BRANG ENE 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040089SMK2018 Bahasa Inggris 25,28 21,90 17,50 64,68
2308 SELVA ANGGRAINI, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040061SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 16,19 14,00 49,64
2309 YATI YUWANDA, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040067SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 14,28 11,50 45,23
2310 ERMA SURYANI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040037SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 13,50 44,26
2311 LILI UMAMI AMALIA, S. Pd SMKN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040078SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 11,00 42,75
2312 DINY KHAIROL MAULIDIYAH, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040038SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 7,00 42,55
2313 NORSUTRIALAELAH, S. Pd SMKN 1 MALUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040021SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 12,50 41,39

2314 M. ARIFIN TAGARA, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040024SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 24,30 13,50 54,47
2315 ASMARUNI, S. Pd SMKN 1 BRANG ENE 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040068SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,67 19,43 14,00 52,09
2316 ANI ANDRIANI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040007SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 19,43 15,00 49,59
2317 YANTI, S. Pd SMKN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040079SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 21,14 10,50 47,98
2318 JUNAIDI, S. Pd SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040072SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 22,28 12,00 45,95
2319 NURSAID, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040087SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 16,71 12,50 45,88
2320 LISDAYANTI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040073SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 16,71 11,00 44,38
2321 MUHAMMAD RAMADHANI SAPUTRA, S. Pd
SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040035SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 16,20 14,00 40,20
2322 TITIK ADEFITARAHIM, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040022SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 17,22 11,00 39,88
2323 DARMAWAN, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040082SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 17,72 13,00 37,39
2324 LALU SUPARMAN, A. Md., S. Pd SMKN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040001SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 14,86 10,50 35,86
2325 JUMADI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040042SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 9,14 12,00 32,81

2326 WINDI ELPA MISDARINI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040027SMA2018 Biologi 21,39 19,05 15,50 55,94
2327 IPAN TRI PUTRA, S. Pd SMKN 1 BRANG ENE 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040053SMK2018 Biologi 15,17 18,86 14,00 48,02
2328 SAGIAN, S. Pd SMKN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040005SMK2018 Biologi 14,00 18,28 12,50 44,78
2329 ABDUL HARIS, S. Pd SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040014SMA2018 Biologi 11,67 10,48 15,50 37,64
2330 ERNAWATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040028SMA2018 Biologi 13,61 10,48 11,50 35,59

2331 HILMIATI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040003SMA2018 Ekonomi 27,71 25,00 15,00 67,71
2332 KAMARIAH, SE SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040040SMA2018 Ekonomi 16,04 23,57 11,50 51,11
2333 BIDAWANSARI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040052SMA2018 Ekonomi 8,75 20,72 10,00 39,47

2334 NURA ZULFIA, S. Si SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040020SMA2018 Fisika 21,39 20,00 19,00 60,39
2335 DARA DWI MAYANG SARI, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040016SMA2018 Fisika 23,33 20,95 13,00 57,29
2336 EVY ANDRIATULLAH, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040047SMA2018 Fisika 15,55 8,57 15,50 39,63

Halaman ~ 58 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2337 LELI SURYANI, S. Pd SMAN 1 POTO TANO 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040060SMA2018 Fisika 7,78 6,67 12,50 26,95

2338 NOVITASARI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040008SMA2018 Geografi 12,25 18,67 13,00 43,92
2339 RIRIN TAMINI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040004SMA2018 Geografi 14,00 16,00 12,50 42,50
2340 RIRIN LINDAWATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040083SMA2018 Geografi 10,50 16,67 11,50 38,67
2341 RENI KARTIKA, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040080SMA2018 Geografi 12,25 11,33 8,50 32,08

2342 DHANY ARWAN DANIE, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040030SMA2018 Kewirausahaan 15,17 28,00 14,50 57,67
2343 ISWAN HARDIANSYAH, SE SMKN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040091SMK2018 Kewirausahaan 19,83 22,28 12,50 54,62
2344 DYAH AYU SURYANINGTYAS, SP SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040045SMA2018 Kewirausahaan 15,17 22,28 16,00 53,45
2345 ASRI WAHYUNI, S. Pd SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040090SMA2018 Kewirausahaan 21,00 16,57 14,00 51,57
2346 NANI ISNANIYAH, S. Pd SMKN 1 BRANG ENE 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040074SMK2018 Kewirausahaan 15,17 17,14 13,50 45,81
2347 IRMAYANI, SP SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040011SMA2018 Kewirausahaan 10,50 13,72 13,00 37,22

2348 SYARIFUDDIN, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040031SMA2018 Kimia 23,33 24,76 16,50 64,59
2349 JULIADI, ST SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040054SMK2018 Kimia 19,83 13,72 16,50 50,05
2350 ATICHA BUCIT SYAMZULI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040069SMK2018 Kimia 19,83 17,14 11,00 47,98
2351 IRMA IRFIANTY, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040084SMA2018 Kimia 17,50 8,57 17,50 43,57
2352 SYAHRAN, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040092SMA2018 Kimia 11,67 14,28 13,00 38,95
2353 IRWANSYAH, S. Pd SMAN 1 SEKONGKANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040086SMA2018 Kimia 15,55 9,52 12,00 37,08
2354 ROHANAWATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040033SMA2018 Kimia 15,55 10,48 10,50 36,53

2355 VIRAWATI, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040070SMA2018 Matematika 23,33 22,86 16,00 62,19
2356 HENDRA WINATA, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040036SMA2018 Matematika 21,39 19,05 18,00 58,44
2357 LILIK FITRIA NINGSIH, S. Pd SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040088SMA2018 Matematika 21,39 20,00 17,00 58,39
2358 MISNAWATI, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040096SMA2018 Matematika 23,33 17,14 13,50 53,98
2359 DIAN PURNAMASARI, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040017SMA2018 Matematika 17,50 19,05 16,50 53,05
2360 HESTI MURANINGSIH, S. Pd SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040032SMA2018 Matematika 17,50 16,19 17,00 50,69
2361 HASTUTI SUSANTI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040057SMA2018 Matematika 19,45 16,19 13,00 48,64
2362 NOVITA AMALIA, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040013SMK2018 Matematika 14,00 15,20 17,50 46,70
2363 RIA JUNITA, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040018SMA2018 Matematika 11,67 19,05 15,50 46,21
2364 NASARUDDIN, S. Pd SMKN 1 MALUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040048SMK2018 Matematika 12,25 8,80 14,00 35,05

2365 I KETUT SUKARTA, S. Pd H SMAN 1 POTO TANO 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040063SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 56,25 13,00 69,25

2366 MULYADI, S. Pd l SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040095SMA2018 Pendidikan Agama Islam 57,00 14,50 71,50
2367 SILA DERMAWAN, S. Pd l SMAN 1 BRANG REA 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040046SMA2018 Pendidikan Agama Islam 48,75 17,00 65,75
2368 MUSYABBIHIN, S. Pd l SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040043SMA2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 15,50 62,00
2369 SITI ARYANI, S. Pd l SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040094SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 15,00 60,00
2370 KUDRASWATI, S. Pd l SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040041SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 11,50 52,00
2371 SUKRI, S. Pd l SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040039SMA2018 Pendidikan Agama Islam 28,50 11,00 39,50

2372 ZAINUDDIN, S. Pd SMKN 1 BRANG ENE 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040012SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,26 21,29 13,00 54,55
2373 NURHADI WIRYO NUFROHO, S.Pd. SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040097SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 20,33 17,00 54,38

Halaman ~ 59 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2374 HUSNI MUBARAQ, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040025SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 20,98 14,50 51,64
2375 SUDIRMAN, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040059SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 17,05 11,00 40,61
2376 SUADI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040058SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 10,49 11,00 35,85
2377 YUNASRIL AMIR, S. Pd SMAN 1 JEREWEH 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040044SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 15,08 8,50 33,45
2378 HERMANSYAH, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040064SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 13,77 7,00 32,44
2379 HENDI SALARAS, S. Pd SMAN 2 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040002SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 13,77 8,50 31,25

2380 ASMAWATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040029SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 27,12 17,50 61,29
2381 DEWI HARYATI, S. Pd SMAN 1 POTO TANO 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040062SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 22,37 15,00 49,04
2382 YULIA SUSANTI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040066SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 19,33 12,50 47,58

2383 GAHTAN IKRIMA, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040056SMA2018 Sejarah Indonesia 23,33 21,14 17,00 61,48
2384 ANDI IRMANSYAH, S. Pd SMAN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040055SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 18,86 16,50 52,86
2385 SRI RAHAYU, S. Sos SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040026SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 17,72 16,50 49,38
2386 IMAM MUSLIM SMKN 1 MALUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040099SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 14,86 17,50 46,36
2387 SUWARDI, S. S SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040049SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 14,28 17,50 45,78
2388 SARBINI, S. Pd SMKN 1 TALIWANG 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040081SMK2018 Sejarah Indonesia 12,83 14,86 10,00 37,69

2389 ENDANG MULYAWATI, S. Pd SMAN 1 SETELUK 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040015SMA2018 Sosiologi 17,50 23,43 13,00 53,93
2390 NURUL JANNAH, S. Pd SMAN 1 POTO TANO 6 Kab. Sumbawa Barat SMK NEGERI 1 TALIWANG 040019SMA2018 Sosiologi 11,67 18,86 12,50 43,02

Halaman ~ 60 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2391 IMAM SATRIA, S.Pd.i SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030122SMA2018 Bahasa Arab 21,39 24,76 18,00 64,15
2392 MISKAN, S.Sos.I SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030210SMA2018 Bahasa Arab 19,45 17,14 14,00 50,59
2393 SRI ANDRIANI, S.Thi SMAN 1 MOYO HULU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030056SMA2018 Bahasa Arab 15,55 15,24 13,50 44,29
2394 SAHABUDDIN, S.Ag. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030198SMA2018 Bahasa Arab 13,61 17,14 11,00 41,76
2395 YENNY ANGRAINY SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030254SMA2018 Bahasa Arab 13,61 11,43 12,00 37,04

2396 SYAMSUL HIDAYAT, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030443SMK2018 Bahasa Indonesia 29,17 29,52 19,00 77,69
2397 YUNIA AHSINI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030467SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 25,72 16,50 69,44
2398 HIDAYATUSSALIKIN, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030295SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 27,62 15,00 67,90
2399 MUTMAINNAH, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030491SMK2018 Bahasa Indonesia 27,22 22,86 17,00 67,08
2400 NURUN NAJIAH, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030444SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 29,52 16,00 66,91
2401 RIJAL MARJA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030186SMA2018 Bahasa Indonesia 31,11 22,86 11,50 65,47
2402 KHAIRUNNISA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030184SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 21,90 16,50 63,68
2403 KHAIRIAH SUKMA, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030232SMA2018 Bahasa Indonesia 27,22 20,95 15,50 63,68
2404 SRI WAHYUNI DARMAYANTI, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030005SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 23,81 17,50 62,70
2405 NURHIDAYATI, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030206SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 17,50 61,71
2406 RIZA MEDIA LESMANA, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030326SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 22,86 12,50 60,63
2407 HAERANI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030193SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 27,62 13,50 60,57
2408 SRIYANI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030155SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 25,72 10,50 59,55
2409 MARIA, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030129SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 26,67 15,00 59,17
2410 FERY ARISANDI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030522SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 27,62 14,00 59,12
2411 DZOHRI WARIZQAAN, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030046SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 24,76 12,50 58,65
2412 HARYANTY, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030144SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 14,00 58,21
2413 MUNAWIR JULAIFAH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030329SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 24,76 15,50 57,76
2414 SUSANTI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030386SMK2018 Bahasa Indonesia 23,33 20,95 13,00 57,29
2415 IRNI DWI SARI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030125SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 28,57 15,00 57,18
2416 ABDURAHMAN, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030145SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 24,76 12,50 56,71
2417 SRI ASTUTI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030247SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 27,62 13,50 56,67
2418 IIS RAHMAN, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030030SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 22,86 14,00 56,30
2419 ZEKRIADY, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030224SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 23,81 15,50 54,86
2420 INDRA DEWI, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030080SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 12,00 54,34
2421 EMI SUHAEMI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030423SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 24,76 14,00 54,31
2422 AHYAR, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030239SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 19,05 12,00 52,44
2423 ANGGUN WIDIAN RANA, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030017SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 22,86 14,00 52,41
2424 ENNI FITRIA, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030337SMK2018 Bahasa Indonesia 19,45 17,14 15,50 52,09
2425 EVA DAHLIA, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030509SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 26,67 11,50 51,78
2426 APRIANI, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030106SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 15,00 51,55
2427 ERNI SUSANTI, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030078SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 20,00 12,00 51,45
2428 NUR ANNISYAH, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030238SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 18,10 10,00 51,43
2429 UUN EKA PRASTIKA, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030286SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 19,05 12,50 50,99
2430 NOVITA ADEKAYANTI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030463SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 21,90 13,50 50,96
2431 ANA SUSANA, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030260SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 16,19 13,00 50,58
2432 NURUL HIDAYATI, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030011SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 12,00 50,45
2433 AYU SAFITRI, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030018SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 17,14 11,50 50,03

Halaman ~ 61 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2434 ADE IRAWANSYAH, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030196SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 17,14 11,50 50,03
2435 ATTIKA, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030317SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 17,14 13,00 49,59
2436 RANI MAYASARI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030448SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 13,00 49,55
2437 DEWI LESTARI, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030076SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 21,90 14,00 49,52
2438 HASNAH, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030151SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 21,90 12,00 49,46
2439 SRI DIANTOLANDA, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030445SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 19,05 14,00 46,66
2440 AMIR MAHMUD, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030333SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 16,19 14,50 46,25
2441 DIAH MUSTIKA FEBIYANTI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030390SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 21,90 10,00 45,52
2442 HUMAIDI, S.Pd SMKN 1 PEMENANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 TANJUNG 080170SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 9,50 45,10
2443 AGUSTINA WISDA YONASFARERA,S.Pd.SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030358SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 19,05 13,50 44,21
2444 DENTAINING, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030300SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 16,19 9,00 42,69
2445 WIDIA INDRIANI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030502SMK2018 Bahasa Indonesia 9,72 19,05 13,50 42,27
2446 YEMMY HAMORIS, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030373SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 15,24 12,50 41,35
2447 MARZUKIN, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030096SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 19,05 10,50 41,21
2448 LINDA ERKANIANA, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030399SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 14,28 9,00 40,78
2449 MIJI SRIWARNI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030283SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 20,00 8,00 39,67
2450 ARI MASAYANG, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030520SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 15,24 12,50 39,41
2451 RAUDATUL JANNAH, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030477SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 13,33 12,00 38,94
2452 HAERIYANTI, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030534SLB2018 Bahasa Indonesia 9,72 16,19 12,50 38,42
2453 IIS SUGIARTI, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030270SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 18,10 10,50 38,32
2454 SUSANTI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030152SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 12,38 9,00 36,93

2455 HIKMAYADI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030190SMA2018 Bahasa Inggris 29,17 23,81 18,00 70,97
2456 DINA AFRIANY, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030440SMK2018 Bahasa Inggris 23,33 20,95 15,00 59,29
2457 KADARWATI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030287SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 24,76 11,00 59,09
2458 ERNI SURYANI SANTIKA, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030318SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 20,00 15,00 58,33
2459 SYAHRIAL ADE KAMULLAH, S.Pd. SLBN SUMBAWA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030539SLB2018 Bahasa Inggris 21,39 19,05 17,00 57,44
2460 NURFITRIAH, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030421SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 20,95 15,50 55,90
2461 MARTINI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030285SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 20,00 14,50 55,89
2462 IRVAN PURNANDY, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030487SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 19,05 19,00 55,55
2463 ATTRIANI MULIASIH, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030334SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 19,05 14,50 52,99
2464 MERZA DEWIYANTIKA, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030472SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 20,95 14,00 52,45
2465 KHASYYATULLAH, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030092SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 16,19 14,00 51,58
2466 AKSUMADEWI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030382SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 17,14 16,50 51,14
2467 RIZA YUDA PERWIRA, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030136SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 15,24 14,50 51,13
2468 MIFTAHURRAHMI, S.Pd. SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030465SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 20,00 14,50 50,05
2469 NOPIANTI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030217SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 11,43 15,00 49,76
2470 SONI KARDARIADI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030242SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 15,00 49,60
2471 CUTRA DEWI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030301SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 21,90 11,50 48,96
2472 DENI ADEKAYANGAN, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030351SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 14,28 18,00 47,84
2473 INDRAWATI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030407SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 19,05 16,50 47,21
2474 ABDUL AJANG, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030087SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 18,10 15,50 47,21
2475 WIWIK HIKMAH, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030466SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 16,00 46,76
2476 MUHAMMAD YASIN, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030149SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 14,50 46,25

Halaman ~ 62 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2477 ASITRIWAHYUNI, S.Pd SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030414SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 16,19 16,00 45,80
2478 DINA ROSTINA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030182SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 18,10 14,00 45,71
2479 ERMITAWATI, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030089SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 19,05 11,00 45,60
2480 EVI SUSANTI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030189SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 17,50 45,40
2481 KARTINI FAJRIANTI, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030195SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 13,33 14,50 45,33
2482 ERNA SULISTIANI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030281SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 17,14 16,50 45,31
2483 SARAFIAH, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030371SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 14,28 13,50 45,28
2484 SARBINI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030241SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 17,14 12,50 45,20
2485 SUSILAWATI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030315SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 16,19 13,00 44,75
2486 NURAQIDATUN, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030112SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 15,50 44,39
2487 IPUNG KRISTIONO, S.Pd SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030201SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 14,28 16,00 43,90
2488 CITRA AYU ANNISA, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030103SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 9,52 14,00 42,97
2489 NILA KUMALA, S.Pd. SMAN 1 MOYO HULU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030055SMA2018 Bahasa Inggris 21,39 9,52 12,00 42,91
2490 NENY WAHYU, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030513SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 14,28 15,00 40,95
2491 ETIKAWATI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030170SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 18,10 11,00 40,76
2492 HAKMAH, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030525SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 10,48 14,50 40,53
2493 ELMIAH, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030265SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 14,28 16,50 40,51
2494 IIS SAFITRI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030298SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 14,28 13,00 38,95
2495 ASTUTY, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030049SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 11,43 10,00 38,93
2496 DINAMARLINA. P, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030071SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 12,38 12,00 37,99
2497 SUBHAN HARTU, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030455SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 16,19 12,00 37,92
2498 LINDA KUSUMADEWI,S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030164SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 10,48 15,50 37,64
2499 OPAN SUPANDI, S.Pd. SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030065SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 13,33 16,50 37,61
2500 RATIH PURWANINGSIH, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030138SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 10,48 10,50 36,53
2501 NAJEMUL HAYATI, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030027SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 15,24 9,50 36,41
2502 NOPARIANI, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030492SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 10,48 10,50 34,59
2503 RIA OKTAVIANA, S.Pd SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030372SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 13,33 9,00 34,00
2504 ABDULLAH, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030501SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 13,50 33,70
2505 DEWI NIRWANA, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030391SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 11,43 13,50 32,71
2506 SUHAIMI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030141SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 11,43 11,50 32,65
2507 ANNOPRIANNISA, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030332SMA2018 Bahasa Inggris 5,83 14,28 12,50 32,62
2508 ROH KURNIATI, S.Pd SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030179SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 12,00 32,20
2509 EMI FITRIANI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030515SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 11,43 8,50 27,71

2510 NURDIANA, S.S SMAN 2 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030015SMA2018 Bahasa Jepang 23,33 19,05 12,50 54,88
2511 SYAMSUL BAHRI, S.Pi SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030002SMA2018 Bahasa Jepang 15,55 6,67 12,00 34,22

2512 MUHAMMAD AFANDI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030396SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 22,17 26,28 17,50 65,95
2513 SATRIA UTAMA, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030202SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 20,25 18,50 60,42
2514 CAROLINE JAJUK WAHJUNINGRUM, S.Pd
SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030430SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 23,43 13,00 59,76
2515 ENDANG SUSMIATI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030364SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 21,14 15,00 59,48
2516 MUHAMMAD JUFRIADI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030514SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 19,43 17,00 57,43
2517 KHARISMA WULAN DHINI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030431SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 17,50 22,28 15,00 54,78
2518 SULASTRI, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030341SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 19,83 18,28 15,50 53,62

Halaman ~ 63 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2519 SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030439SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 22,86 14,00 53,19
2520 ISMATUL HASANAH, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030446SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 26,28 10,50 51,95
2521 FETTY ADILAH, S.Psi SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030470SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 19,83 18,28 13,50 51,62
2522 ARVIAH IRAWATI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030261SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 23,33 16,20 10,50 50,04
2523 ELIYAH SUARNI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030350SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,00 14,28 14,50 49,78
2524 SYAFITRI AGUSTIN NUGRAHENI, M.Si SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030033SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 17,72 14,50 48,89
2525 HADE SULISWANTO, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030038SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 21,77 13,00 48,11
2526 SUDIRMAN, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030200SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 18,74 12,50 47,90
2527 HENDRI SATRIANA, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030162SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 16,71 14,00 45,71
2528 MARLINDA, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030338SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 18,86 9,00 43,02
2529 IVAN ASWANSYA ADE SANJAYA,S.Pd. SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030299SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 14,68 11,00 42,35
2530 JUNAIDI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030223SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 18,23 9,50 41,06
2531 SUMIATUL RAHMI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030312SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 14,68 11,00 40,69
2532 NURBAITTY, ST SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030469SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 17,14 10,00 39,98
2533 SYAIFUDDIN SYUKRI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030461SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 17,72 12,50 39,55
2534 MUHAMAD RASYIDIN, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030481SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 14,86 10,50 39,36
2535 SYAHMURNI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030475SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 10,28 12,00 38,62
2536 ETIKA DHAMAYANTI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030294SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 14,68 10,50 38,52
2537 AL QUDRAT, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030489SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 17,14 7,50 37,48
2538 INDRA, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030433SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 17,72 9,50 36,55
2539 LINA MARLIANA, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030257SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 10,63 9,00 36,30
2540 JONI IRAWAN, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030385SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 14,86 8,50 36,19
2541 WAHYU JUNIAWAN FIRDIANSYAH SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030471SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 14,86 9,50 36,02
2542 SYARIFUDDIN, S.Psi SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030037SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 13,67 8,50 35,51
2543 SITI AMINAH, S.Pd. SMAN 1 MOYO HULU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030054SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 16,20 7,50 35,37
2544 ANAS YAHYA, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030123SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 17,72 7,50 35,22
2545 NOPRIANSYAH, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030246SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 13,16 10,00 34,83
2546 SRI WAHYUNI, S.Pd. SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030022SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 15,19 9,50 34,69
2547 ABDUL RAHMAN, SE SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030227SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 17,22 6,50 33,72
2548 NURDI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030148SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 12,66 10,50 33,16
2549 ROSMIANA, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030523SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 7,00 17,14 8,00 32,14
2550 ENDANG SULASTRI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH 060246SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 9,11 10,50 31,28
2551 NANI SUSYANTI, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030025SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 13,67 10,50 30,84
2552 HERMANSYAH, S.Pd. SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030325SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 1,67 13,67 12,00 27,34

2553 DESI ARYANI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030425SMK2018 Biologi 18,67 25,72 13,00 57,38
2554 HALMAWATI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030343SMK2018 Biologi 16,33 25,14 14,50 55,98
2555 TEDY FAJRIN USODO, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030213SMA2018 Biologi 19,45 20,00 16,50 55,95
2556 MIYA DAVITA YAKUB, S.Pd. Si SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030427SMK2018 Biologi 18,67 20,00 16,50 55,17
2557 ARFAN HADNA, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030389SMK2018 Biologi 23,33 16,57 12,50 52,41
2558 FITRIA, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030510SMK2018 Biologi 14,00 24,00 13,50 51,50
2559 SURIANA, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030342SMK2018 Biologi 18,67 18,28 13,50 50,45
2560 INDRA KUSUMA, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030383SMK2018 Biologi 14,00 20,57 15,50 50,07
2561 NENI SRI WAHYUNI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030263SMA2018 Biologi 21,39 10,48 17,00 48,86

Halaman ~ 64 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2562 SULASTRI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030370SMK2018 Biologi 18,67 16,57 13,50 48,74
2563 NURATUL AWWALIA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030192SMA2018 Biologi 15,55 17,14 15,50 48,20
2564 LISA SAGITA PUTRI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030130SMA2018 Biologi 19,45 12,38 15,00 46,83
2565 YULIANTI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030218SMA2018 Biologi 19,45 13,33 14,00 46,78
2566 YEYEN FITRIANI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030360SMK2018 Biologi 10,50 21,14 15,00 46,64
2567 HENDRA KUSUMA JAYA, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030378SMK2018 Biologi 12,83 18,28 13,00 44,12
2568 HABIBI, S.Pd SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030259SMA2018 Biologi 13,61 15,24 14,50 43,35
2569 YUTRI OKTAPIANI, S.Si SMAN 1 MOYO HULU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030058SMA2018 Biologi 17,50 11,43 14,00 42,93
2570 NENI KUSUMASARI, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030088SMA2018 Biologi 17,50 13,33 12,00 42,83
2571 AGUS SALIM, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030142SMA2018 Biologi 15,55 15,24 11,50 42,29
2572 GITA LISTARI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030279SMA2018 Biologi 17,50 11,43 13,00 41,93
2573 MELI HARTINI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030316SMA2018 Biologi 15,55 13,33 13,00 41,89
2574 ROSDIANA, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030117SMA2018 Biologi 13,61 16,19 12,00 41,80
2575 WIDYA KRISTY, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030001SMA2018 Biologi 7,78 20,95 13,00 41,73
2576 JUMI HASMIATI, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030115SMA2018 Biologi 15,55 10,48 14,00 40,03
2577 SUKINI, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030271SMA2018 Biologi 15,55 13,33 10,50 39,39
2578 CIPUTRI WINARTI, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030082SMA2018 Biologi 15,55 10,48 13,00 39,03
2579 ONO MISRI WIJOYO, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030154SMA2018 Biologi 11,67 13,33 13,50 38,50
2580 HASAN BASRI, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030073SMA2018 Biologi 13,61 9,52 15,00 38,14
2581 NURUL HANDAYANI, S.Pd.I SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030496SMK2018 Biologi 10,50 16,00 11,50 38,00
2582 NURKEMAH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030313SMA2018 Biologi 13,61 10,48 13,50 37,59
2583 ISMAYA HUSANA, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030401SMK2018 Biologi 14,00 12,57 10,00 36,57
2584 RAMLAH, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030530SLB2018 Biologi 11,67 13,33 11,00 36,00
2585 SAPIAH, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030237SMA2018 Biologi 11,67 11,43 12,50 35,59
2586 SRI AYUNI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030374SMK2018 Biologi 11,67 11,43 12,00 35,09
2587 FENI ROSANDE, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030194SMA2018 Biologi 5,83 15,24 14,00 35,07
2588 NURAINI, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030529SLB2018 Biologi 7,78 14,28 12,50 34,56
2589 NURWAHIDAH, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030410SMK2018 Biologi 11,67 13,14 8,00 32,81
2590 FIRMANSYAH, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030185SMA2018 Biologi 9,72 7,62 12,50 29,84
2591 SRI SUMARNI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030377SMK2018 Biologi 10,50 9,72 9,00 29,22

2592 BADARIAH, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030276SMA2018 Ekonomi 20,42 30,72 15,00 66,13
2593 NUNUNG HASANAH, SE SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030207SMA2018 Ekonomi 21,88 27,14 16,50 65,52
2594 MASLINRING, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030264SMA2018 Ekonomi 20,42 22,14 17,00 59,56
2595 NURNANIYANSYAH, SE SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030314SMA2018 Ekonomi 20,42 25,00 13,50 58,92
2596 DIAN APRILIANY, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030482SMK2018 Ekonomi 20,42 22,14 15,00 57,56
2597 DEDY INDRAJAYA, SE SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030543SMK2018 Ekonomi 18,96 20,72 17,00 56,68
2598 YUYUN LISTRIYANTI, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030266SMA2018 Ekonomi 14,58 23,57 17,00 55,16
2599 M. SALEH, S.E SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030323SMA2018 Ekonomi 16,04 21,43 16,50 53,97
2600 RAHMAT WAWANSYAH, SE SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030451SMK2018 Ekonomi 17,50 22,14 13,50 53,14
2601 DIAN CHANDRA PRADIFTA, S.Pd. SLBN SUMBAWA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030537SLB2018 Ekonomi 14,58 21,43 15,00 51,01
2602 ENI YUNIARTI, SE. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030229SMA2018 Ekonomi 14,58 19,28 15,00 48,87
2603 RITA JULIANA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030174SMA2018 Ekonomi 14,58 18,57 15,50 48,66
2604 SITI SAIDAH, SE SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030542SMK2018 Ekonomi 14,58 17,14 14,50 46,23

Halaman ~ 65 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2605 SUSAN TAFRI, SE SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030243SMA2018 Ekonomi 20,42 12,14 13,00 45,56
2606 SUSI KURNIATI,S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030050SMA2018 Ekonomi 17,50 12,86 14,00 44,36
2607 ADI WAHYUDI, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030104SMA2018 Ekonomi 14,58 18,57 11,00 44,16
2608 HARDIANSYAH, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030545SMK2018 Ekonomi 13,13 16,43 12,50 42,05
2609 MELINA AMBAR MELATI, SE SLBN SUMBAWA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030538SLB2018 Ekonomi 13,13 17,14 11,50 41,77
2610 ABDUL HARIS, SE SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030060SMA2018 Ekonomi 11,67 14,28 13,50 39,45
2611 MILIATI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030143SMA2018 Ekonomi 8,75 20,00 10,00 38,75
2612 PUTRI JAYANTI, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030544SMK2018 Ekonomi 11,67 14,28 11,00 36,95
2613 ZUHRAWATI, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030024SMA2018 Ekonomi 8,75 13,57 13,50 35,82
2614 NI WAYAN KARTINI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030356SMK2018 Ekonomi 11,67 13,57 9,50 34,74
2615 OTEN LOLIANTO, SE SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030284SMA2018 Ekonomi 11,67 11,43 11,50 34,59
2616 SUHIYAR LIANA, S.Pd. SMAN 1 MOYO HULU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030057SMA2018 Ekonomi 8,75 11,43 8,50 28,68

2617 ADEKATOENENGSI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030418SMK2018 Fisika 26,83 24,80 18,50 70,13
2618 DIAN ARSIANTI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030524SMK2018 Fisika 22,17 25,60 17,00 64,77
2619 SRI ERDAWATY, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030043SMA2018 Fisika 25,28 22,86 16,50 64,63
2620 SARWENDA MAHARANI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030384SMK2018 Fisika 24,50 24,00 14,50 63,00
2621 CHICI MULYA RIZKY, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030339SMK2018 Fisika 24,50 20,80 17,50 62,80
2622 I MADE ARTA, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030353SMK2018 Fisika 24,50 22,40 15,50 62,40
2623 TITIN SUPRIATIN, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030203SMA2018 Fisika 25,28 20,00 17,00 62,28
2624 ARJUNA HADISAPUTRA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030181SMA2018 Fisika 25,28 15,24 18,00 58,52
2625 ANDI RAHMAN, ST SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030497SMK2018 Fisika 17,50 25,60 15,00 58,10
2626 SAFRI, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030457SMK2018 Fisika 22,17 17,60 14,00 53,77
2627 DIAN LESTARI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030424SMK2018 Fisika 23,33 13,60 14,50 51,43
2628 WIDA WAHYUNI, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030105SMA2018 Fisika 19,45 19,05 12,50 50,99
2629 KHAIRUS SAMAN, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030070SMA2018 Fisika 21,39 13,33 16,00 50,72
2630 IKHWAN SYAHRUDDIN, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030109SMA2018 Fisika 19,45 14,28 15,00 48,73
2631 RISA DAHNIARSY, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030158SMA2018 Fisika 17,50 16,19 10,50 44,19
2632 DAHLIAH, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030376SMK2018 Fisika 15,17 17,60 11,00 43,77
2633 SAMSUL ARIFIN, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030150SMA2018 Fisika 17,50 11,43 12,50 41,43
2634 ERNA IRAWATI, S.Si SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030311SMA2018 Fisika 17,50 9,52 13,50 40,52
2635 NOPI APRILLINA, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030019SMA2018 Fisika 13,61 11,43 14,00 39,04
2636 MEILIA DEWI ONTARI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030134SMA2018 Fisika 13,61 10,48 13,00 37,09
2637 YULI FITRIAH, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030069SMA2018 Fisika 11,67 11,43 9,00 32,09
2638 IMAM DARMAWAN, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030222SMA2018 Fisika 9,72 7,62 14,50 31,84

2639 SARI AGUSTIN, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030016SMA2018 Geografi 21,00 24,67 12,50 58,17
2640 SARI ALANG, S.Pd SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030219SMA2018 Geografi 19,25 20,00 13,50 52,75
2641 MUSRIL ILMI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030324SMA2018 Geografi 17,50 20,67 14,00 52,17
2642 SORAYA ROSANTI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030188SMA2018 Geografi 15,75 22,67 11,00 49,42
2643 HALICA, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030147SMA2018 Geografi 22,75 14,00 10,00 46,75
2644 HUSDIANAWATI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030289SMA2018 Geografi 15,75 16,67 13,00 45,42
2645 RANTI ULANDARI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030169SMA2018 Geografi 19,25 14,00 11,50 44,75
2646 SUKMA OPAN, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030157SMA2018 Geografi 14,00 18,67 11,00 43,67

Halaman ~ 66 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2647 ARIFIN, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030121SMA2018 Geografi 17,50 14,00 11,00 42,50
2648 DAHLIA, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030048SMA2018 Geografi 10,50 18,00 13,50 42,00
2649 NELI ESI SUMBAWATI, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030067SMA2018 Geografi 15,75 12,00 12,50 40,25
2650 IDA YANTI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030133SMA2018 Geografi 17,50 12,67 10,00 40,17
2651 AGUSTRI RUSMANSYAH, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030042SMA2018 Geografi 17,50 11,33 10,00 38,83
2652 HERI WIJAYA, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030187SMA2018 Geografi 14,00 14,00 9,50 37,50
2653 YULI FATMAWATI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030297SMA2018 Geografi 10,50 14,00 11,00 35,50
2654 EPNI NURLINA, S.Pd SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030216SMA2018 Geografi 8,75 14,00 10,00 32,75
2655 KHAIRUDDIN, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030101SMA2018 Geografi 5,25 13,33 13,00 31,58

2656 SYAMSILAWATI, SE SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030519SMK2018 Kewirausahaan 23,33 26,28 16,50 66,12
2657 IKA PURNAMASARI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030434SMK2018 Kewirausahaan 21,00 28,00 16,00 65,00
2658 IDAWATI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030449SMK2018 Kewirausahaan 17,50 24,57 18,50 60,57
2659 NURAINI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030415SMK2018 Kewirausahaan 18,67 24,57 17,00 60,24
2660 SRI HARTINI, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030460SMK2018 Kewirausahaan 18,67 24,57 15,50 58,74
2661 LILY DIANA, SP SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030331SMA2018 Kewirausahaan 16,33 27,43 14,50 58,26
2662 ISRAJUDDIN, SE SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030422SMK2018 Kewirausahaan 19,83 22,28 14,50 56,62
2663 Dra. HADIMOLLAH SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030464SMK2018 Kewirausahaan 19,83 19,43 13,50 52,76
2664 SRI ROHANI, SE SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030417SMK2018 Kewirausahaan 17,50 20,57 13,00 51,07
2665 VIDIA HANDAYANI, S.P SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030119SMA2018 Kewirausahaan 12,83 21,14 16,00 49,98
2666 BURHANUDDIN, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030362SMK2018 Kewirausahaan 18,67 19,43 11,50 49,59
2667 YANTI ASTUTI, SE SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030398SMK2018 Kewirausahaan 19,83 17,14 12,50 49,48
2668 SRI WAHYUNI, SE SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030406SMK2018 Kewirausahaan 16,33 21,72 11,00 49,05
2669 MUSLIHIN, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030476SMK2018 Kewirausahaan 15,17 19,43 14,00 48,59
2670 ANID PARERA, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030306SMA2018 Kewirausahaan 12,83 20,57 14,00 47,41
2671 SRI AYUNI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030413SMK2018 Kewirausahaan 16,33 16,00 15,00 47,33
2672 SUPIATI, S.P SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030292SMA2018 Kewirausahaan 15,17 19,43 10,00 44,59
2673 SAFITRI KOMALADEWI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030357SMK2018 Kewirausahaan 14,00 20,57 7,50 42,07
2674 SUMIATUN, S.Sos SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030118SMA2018 Kewirausahaan 11,67 18,86 10,50 41,02
2675 AGUS SUPRANATA, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030361SMK2018 Kewirausahaan 12,83 16,57 11,00 40,41
2676 NANING SUHARTATI, S.Pt SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030278SMA2018 Kewirausahaan 9,33 18,28 12,50 40,12
2677 SOPAN SOFYAN, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030485SMK2018 Kewirausahaan 7,00 13,14 12,00 32,14

2678 MUHARDINI, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030041SMA2018 Kimia 23,33 27,62 17,50 68,45
2679 RUSLAN EFENDI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030521SMK2018 Kimia 22,17 28,00 17,00 67,17
2680 AHMAD, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030479SMK2018 Kimia 28,00 21,72 16,00 65,72
2681 NURUL FITRIANINGSIH, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030021SMA2018 Kimia 23,33 23,81 17,00 64,14
2682 LINA ADELESMULA, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030159SMA2018 Kimia 23,33 20,95 18,00 62,29
2683 MARLIDIN, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030205SMA2018 Kimia 17,50 22,86 17,50 57,86
2684 ROSDIANA, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030459SMK2018 Kimia 22,17 17,14 18,50 57,81
2685 RINA PUSPITASARI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030296SMA2018 Kimia 19,45 19,05 17,00 55,49
2686 MUHAMMAD QODRI, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030108SMA2018 Kimia 19,45 15,24 18,50 53,19
2687 RIZKIYAH KHAIRANI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030462SMK2018 Kimia 23,33 14,28 15,00 52,62
2688 EKA LENDRAWATI SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030352SMK2018 Kimia 23,33 9,72 17,50 50,55

Halaman ~ 67 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2689 MARDIANTI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030183SMA2018 Kimia 15,55 14,28 18,50 48,34
2690 HERIYATI, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030204SMA2018 Kimia 25,28 8,57 14,00 47,85
2691 LIZA YULISTYAWATI, S.T SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030226SMA2018 Kimia 27,22 9,52 11,00 47,75
2692 EMI ASMAWATY SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030541SMK2018 Kimia 22,17 12,00 13,00 47,17
2693 NASRULLAH, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030480SMK2018 Kimia 18,67 14,86 13,50 47,02
2694 NURUL YARDIATI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030256SMA2018 Kimia 13,61 19,05 14,00 46,66
2695 SARLAN JULIANDI, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030077SMA2018 Kimia 15,55 13,33 16,50 45,39
2696 FIBRINA YULIA HANDAYANI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030438SMK2018 Kimia 18,67 12,57 14,00 45,24
2697 ANGGI KHAERANI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030403SMK2018 Kimia 21,00 13,72 10,00 44,72
2698 IMAS LIANTI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030310SMA2018 Kimia 17,50 10,48 16,00 43,98
2699 NENI SUNARTI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030420SMK2018 Kimia 21,00 8,57 13,00 42,57
2700 YENI SULISTYOWATI, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030490SMK2018 Kimia 18,67 10,28 13,50 42,45
2701 LINDRA NOVIANTI AB, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030244SMA2018 Kimia 15,55 10,48 15,50 41,53
2702 NOPRETI SURYATI, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030532SLB2018 Kimia 9,72 10,48 15,00 35,20
2703 KABULAN, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030511SMK2018 Kimia 14,00 9,14 11,50 34,64
2704 SUHAEMI, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030113SMA2018 Kimia 13,61 6,67 14,00 34,28

2705 RIZKY YUNANDA, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030013SMA2018 Matematika 29,17 27,62 16,50 73,29
2706 HASMIATI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030191SMA2018 Matematika 25,28 24,76 16,50 66,54
2707 RUSNADI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030137SMA2018 Matematika 29,17 21,90 14,50 65,57
2708 SUMIATUN, S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030116SMA2018 Matematika 25,28 25,72 14,00 64,99
2709 DWI KARTIKASARI, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030010SMA2018 Matematika 21,39 24,76 15,50 61,65
2710 LUTH FIAH, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030165SMA2018 Matematika 25,28 19,05 17,00 61,33
2711 JASMI PRATIWI, S.Pd SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030255SMA2018 Matematika 23,33 20,95 16,50 60,79
2712 SUFI AKHMAD, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030180SMA2018 Matematika 13,61 28,57 18,00 60,18
2713 IRPAN JULIANSYAH, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030209SMA2018 Matematika 19,45 21,90 17,50 58,85
2714 ARINI MAHARANI, S.Pd SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030172SMA2018 Matematika 13,61 28,57 13,50 55,68
2715 NARIES DOMORO, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030307SMA2018 Matematika 15,55 22,86 16,50 54,91
2716 IWANSYAH, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030473SMK2018 Matematika 19,25 18,40 17,00 54,65
2717 IKA RAFIQAH, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030160SMA2018 Matematika 19,45 20,00 14,50 53,95
2718 RINI MAGHFIRAH, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030028SMA2018 Matematika 17,50 21,90 14,00 53,40
2719 RENNI PURWASIH, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030012SMA2018 Matematika 19,45 20,95 13,00 53,40
2720 IWAN ZUHRI, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030047SMA2018 Matematika 17,50 20,00 15,50 53,00
2721 IKA HAPSARI RAMDANI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030408SMK2018 Matematika 21,00 16,00 16,00 53,00
2722 IRFANSYAH, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030039SMA2018 Matematika 23,33 14,28 15,00 52,62
2723 DIAN PRATIWIS.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030304SMA2018 Matematika 17,50 19,05 16,00 52,55
2724 SAMANIA, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030500SMK2018 Matematika 17,50 16,00 18,00 51,50
2725 FATMAWATI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030135SMA2018 Matematika 13,61 23,81 13,50 50,92
2726 LUH SUDIASTINI MILANINGSIH, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030347SMK2018 Matematika 14,00 20,80 16,00 50,80
2727 MEYTA MEYLINDA ANGGARI, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030127SMA2018 Matematika 17,50 18,10 15,00 50,60
2728 RIRIN RIANTO, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030079SMA2018 Matematika 19,45 16,19 14,50 50,14
2729 DWI FITRI HANDAYANI, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030051SMA2018 Matematika 21,39 13,33 14,50 49,22
2730 VIVIN YULIANTI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030393SMK2018 Matematika 19,25 13,60 15,00 47,85
2731 DIAN EKA YANTI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030235SMA2018 Matematika 17,50 14,28 15,50 47,28

Halaman ~ 68 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2732 PUTRI EKA ROHMADANI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030506SMK2018 Matematika 14,00 16,80 16,00 46,80
2733 RIA SUCI ANGGRAINI, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030419SMK2018 Matematika 15,75 18,40 12,00 46,15
2734 KARIMAH, S.PdI SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030308SMA2018 Matematika 15,55 17,14 13,00 45,70
2735 ARIANDI SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030447SMK2018 Matematika 15,75 16,00 13,50 45,25
2736 ABDULLAH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030321SMA2018 Matematika 15,55 17,14 12,50 45,20
2737 NI LUH EKA NOPIANTIASIH, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030085SMA2018 Matematika 17,50 16,19 11,00 44,69
2738 LIS DOSYANTI ARMAH, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030098SMA2018 Matematika 15,55 14,28 14,00 43,84
2739 ABDUL MUTALIB, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030097SMA2018 Matematika 17,50 12,38 13,50 43,38
2740 ENDANG WAHYUNINGSIH, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030230SMA2018 Matematika 21,39 10,48 11,50 43,36
2741 ARWANLIANSYAH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030328SMA2018 Matematika 15,55 11,43 16,00 42,98
2742 LINA OFRIANTI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030392SMK2018 Matematika 14,00 12,00 16,00 42,00
2743 BUDI KURNIAWAN, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030456SMK2018 Matematika 10,50 14,40 17,00 41,90
2744 SRIPRAHANJANINGSIH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030322SMA2018 Matematika 15,55 12,38 13,50 41,43
2745 ERNI ANDRIYANI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030442SMK2018 Matematika 15,75 13,60 12,00 41,35
2746 ADI ARDIANSYAH, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030366SMK2018 Matematika 12,25 16,00 13,00 41,25
2747 FITRIA ARDIANINGSIH, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030240SMA2018 Matematika 7,78 19,05 13,50 40,33
2748 SUKRI, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030387SMK2018 Matematika 12,25 11,20 15,50 38,95
2749 AISYAH, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030505SMK2018 Matematika 12,25 13,60 13,00 38,85
2750 NOVIAH PRATIWI, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030309SMA2018 Matematika 11,67 12,38 13,00 37,05
2751 DESI KASMITA, S.pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030111SMA2018 Matematika 13,61 12,38 11,00 36,99
2752 JUMIARTI YUSTIKA, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030452SMK2018 Matematika 12,25 11,20 13,50 36,95
2753 SITI ZAKIAH, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030083SMA2018 Matematika 11,67 10,48 14,50 36,64
2754 RIKA MULYANIAR, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030388SMK2018 Matematika 15,75 6,40 13,50 35,65
2755 ZULKARNAIN, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030527SMK2018 Matematika 8,75 10,40 16,00 35,15
2756 AMIR SYARIFUDDIN, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030395SMK2018 Matematika 8,75 12,80 13,50 35,05
2757 MUHAMMAD SIRAJUDDIN, S.Pd. SLBN SUMBAWA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030536SLB2018 Matematika 11,67 13,33 10,00 35,00
2758 HENDRA IZMAWAN, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030348SMK2018 Matematika 8,75 10,40 14,50 33,65
2759 EMA ANGKRIANI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030251SMA2018 Matematika 7,78 13,33 12,50 33,61
2760 RIWAYATINI, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030269SMA2018 Matematika 9,72 7,62 11,00 28,34
2761 KARLINAWATI, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMA NEGERI 1 WOHA 010607SMA2018 Matematika 11,67 5,72 10,50 27,88

2762 NI NENGAH JULIA DEWI,S.Pd.H SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030084SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 65,25 14,00 79,25

2763 MUHAMMAD HASBY, S.PdI SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030250SMA2018 Pendidikan Agama Islam 54,75 19,50 74,25
2764 IWAN IRWANSYAH, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030045SMA2018 Pendidikan Agama Islam 57,00 14,50 71,50
2765 HAMZAN WADI SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030282SMA2018 Pendidikan Agama Islam 56,25 14,50 70,75
2766 SULAIMAN, S.Pdi SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030100SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 17,00 64,25
2767 IMAM JUNAEDI, S.Pdi SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030234SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 18,00 63,75
2768 MURTAN, S.Pd.I SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030093SMA2018 Pendidikan Agama Islam 51,00 12,50 63,50
2769 SUSANTI, M.Pd.I SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030488SMK2018 Pendidikan Agama Islam 50,25 11,50 61,75
2770 SULFATRI, S.Pdi SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030031SMA2018 Pendidikan Agama Islam 49,50 12,00 61,50
2771 HENDRA JULIANTO, S.Pd.i SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030335SMA2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 14,50 61,00
2772 ZUHRIAH, S.Pd I SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030330SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 12,00 59,25
2773 DEWI ROSARIA SANTI, S.Pdi SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030416SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 13,50 58,50

Halaman ~ 69 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2774 DINI HARIYANI, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030099SMA2018 Pendidikan Agama Islam 42,00 16,00 58,00
2775 SRI HIDAYATI, S.PdI SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030320SMA2018 Pendidikan Agama Islam 43,50 14,00 57,50
2776 SUPIATI, S.PdI SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030453SMK2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 14,50 57,25
2777 ABD HAMID, S.Ag SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030280SMA2018 Pendidikan Agama Islam 45,00 11,00 56,00
2778 MUH. ZAINUL MUKHTAR, S.PdI SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030428SMK2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 9,50 56,00
2779 EDY JUNAIDI, S.Pd.i SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030068SMA2018 Pendidikan Agama Islam 42,75 12,00 54,75
2780 JOHANSYAH PUTRA, S.Pdi SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030163SMA2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 13,00 54,25
2781 IDAYANI, S.Pdi SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030273SMA2018 Pendidikan Agama Islam 44,25 10,00 54,25
2782 ZULKARNAEN, S.Ag. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030107SMA2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 13,00 52,75
2783 LASMINARNI, S.Ag. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030009SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 15,00 51,75
2784 ENI SUSILAWATI, S.Ag. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030110SMA2018 Pendidikan Agama Islam 39,00 12,50 51,50
2785 IDA YANTI, S.Pd.I SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030365SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 11,00 51,50
2786 HAMDAN, S.Pd.I SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030411SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 11,50 51,25
2787 SOFIAN ASHAURI, S.Ag SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030526SMK2018 Pendidikan Agama Islam 40,50 10,50 51,00
2788 DARUDDIN, S.Pd.I SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030267SMA2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 12,50 50,00
2789 DARMADI HARJA, S.Pd.I SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030345SMK2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 10,50 47,25
2790 IBRAHIM HUSAIN, S.Pdi SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030402SMK2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 12,00 46,50
2791 ROSIDA, S.Pd.I SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030252SMA2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,50 45,00
2792 JUNAIDI, S.PdI SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030498SMK2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,00 44,50
2793 NENI AMRAWATI, S.Pd.I SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030132SMA2018 Pendidikan Agama Islam 33,75 9,50 43,25

2794 MUHAMMAD ASHRI, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030368SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 19,34 23,22 19,50 62,07
2795 ARIF BUDIMAN, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030211SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 23,61 16,50 51,77
2796 MUHAMMAD YAMIN, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030248SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 20,98 14,50 51,64
2797 IBRAHIM, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030035SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 21,64 10,00 50,49
2798 SAMSUL BAHRI, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030319SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 19,02 14,00 49,17
2799 NOPI INDRAYADI, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030208SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 20,33 12,50 48,98
2800 DENDI ADITYA, S.Pd SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030359SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,50 15,48 15,50 48,48
2801 HUSNI TAMRIN, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030003SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 17,05 16,00 48,30
2802 IRAWANSYAH, S.Pd SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030168SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 16,39 14,50 47,04
2803 RIZAL KURNIAWAN, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030400SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 18,06 14,00 46,80
2804 JIHAT FISABILILLAH, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030262SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 20,33 13,50 46,39
2805 SUKRIMAN, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030495SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,58 16,13 13,50 46,21
2806 BOY YULIAN PERKASA, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030091SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 17,05 11,50 45,60
2807 ARIF SATRIADIN, S.Pd. SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030063SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 18,36 14,50 45,43
2808 SUPANDI KUSWANDI A, S.Pd SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030397SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 14,84 15,50 45,08
2809 FADLIANSYAH, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030139SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 15,74 13,50 44,49
2810 DORI SANUARSA, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030409SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 15,48 17,00 44,46
2811 SYAHBUDDIN, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030095SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 17,05 12,00 42,51
2812 MARZUKI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030140SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 15,74 11,50 42,49
2813 IRWAN HADI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030516SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 12,90 14,50 42,14
2814 M. ABDUL SYAIFUDDIN,S.Pd. SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030120SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 12,46 11,50 41,91
2815 MUTI KURNIAWAN, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030303SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 18,36 10,50 40,53
2816 ADI IRAWAN, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030478SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 13,55 14,00 40,44

Halaman ~ 70 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2817 DEDY SUSANTO, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030499SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 16,13 14,00 40,26
2818 SAIFULLAH, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030412SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 13,55 11,50 39,79
2819 IHSAN BUDIMAN,S.Pd. SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030474SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 20,00 10,50 39,71
2820 SIS PARDIANSYAH, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030090SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 14,43 12,00 38,99
2821 JULI SAPUTRA, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030020SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 18,36 8,50 38,53
2822 HERMANSYAH, S.Tp SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030059SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 14,43 12,00 38,09
2823 ADI KUSUMA, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030302SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 14,43 12,00 38,09
2824 MARDIALENSYAH, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030454SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 16,13 10,50 37,68
2825 IS SUKIMAN, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030274SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 15,74 9,00 37,30
2826 JUFRIANTO,S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030369SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,81 12,26 9,50 35,57
2827 HARI ARISMAN, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030124SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 13,77 8,50 32,15
2828 ANDI PUTRAWAN, S.Pd. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030405SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 9,68 9,50 32,07
2829 HERI SUSANTO, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030381SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 10,32 9,00 31,30
2830 BISMAR SAIDI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030346SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 9,68 11,00 29,89
2831 SUBHAN, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030336SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 11,61 5,50 27,24
2832 HARMOKO, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030437SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 5,53 10,97 10,50 26,99
2833 DEDY SUDIAR, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030268SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 6,28 9,84 8,50 24,62

2834 YUNITA DAMAYANTI, S.Pd SMKN 2 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030468SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,00 28,67 16,50 66,17
2835 BUDI JAYA, S. Sos SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030503SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 22,75 26,67 15,00 64,42
2836 MAZDAH, SH SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030277SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 20,00 27,12 13,50 60,62
2837 LENI APRILIANI, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030245SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 28,48 13,00 56,48
2838 SULAZULFITRIA, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030128SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 27,80 14,00 55,13
2839 ALYA MUTMAINNAH, S.Sos SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030044SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 25,08 14,00 54,09
2840 WIDYA ARIANI, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030040SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 25,76 13,00 53,77
2841 HERMIATI, SH SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030272SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 22,37 16,00 53,37
2842 LINA WINDIAYANTI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030432SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 23,33 12,50 53,33
2843 TITIEN SUMARNI, S.Hi SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030036SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 24,41 15,50 53,24
2844 NITA MUHARDIFAH, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030053SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 23,05 13,50 53,22
2845 HAERUL AMNI, SH. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030126SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 21,02 15,00 52,68
2846 ENDANG SUKASNI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030166SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 23,05 16,00 52,39
2847 RAMDHANI ANDARUS ABBAS, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030435SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 22,00 16,50 50,75
2848 SRI HARTINI, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030531SLB2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,67 20,57 11,50 50,74
2849 SRI WAHYUNI, S.Pd SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030429SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,50 24,67 15,00 50,17
2850 MELLY SAFINA, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030199SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 25,08 13,50 48,58
2851 KAMALUDDIN, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030517SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 20,00 14,00 48,00
2852 HUSNUL KHATIMAH, SH SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030533SLB2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 19,43 11,00 47,93
2853 AHMAD, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030493SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 21,33 11,50 46,83
2854 Dra. SAIDATUL KAMILA SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030023SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 20,34 12,00 45,68
2855 NURUL WAHIDAH, S.Pd SLBN ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030535SLB2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,33 16,00 12,00 44,33
2856 SUPARIANTO, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030291SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 18,30 11,00 44,31
2857 VISI SELNITA, SH. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030367SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 19,33 9,00 42,33
2858 MIGA HERLIATI, S.Pd SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030344SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,50 19,33 10,50 40,33
2859 BAMBANG IRWANSYAH, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030176SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 14,24 11,50 39,07

Halaman ~ 71 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2860 Dra. NURHASANAH SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030450SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 14,67 8,50 38,92
2861 ELIYAH FARIDAH, SH SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030007SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 6,67 21,02 11,00 38,68
2862 AHMAD YANI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 2 KURIPAN 070174SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 12,67 13,00 37,92
2863 SRI HARTINI, SH. SMKN 1 LOPOK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030426SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 7,00 19,33 11,00 37,33

2864 SYAMSUL , SE SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030167SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 30,28 16,00 64,95
2865 SYAMSULIHIN, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030212SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 21,72 16,00 59,88
2866 DIAN SUKMAWATI, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030004SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 19,43 17,00 58,59
2867 INTAN FUJI LISTARI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030177SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 22,86 14,50 58,36
2868 FIRMANSYAH, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030032SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 23,43 16,00 56,93
2869 MUHAJJIRIN, S.Pd.I SMAN 1 MOYO UTARA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030114SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 23,43 13,00 56,26
2870 HEPY SELNITA, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030293SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 17,14 16,00 51,81
2871 MOCH. AZHAR, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030102SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 19,43 16,50 51,09
2872 ANDI PUTRA, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030153SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 18,86 15,50 49,52
2873 HERMANSYAH, S.Pd. SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030066SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 19,43 16,00 49,43
2874 ROSMAH, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030288SMA2018 Sejarah Indonesia 18,67 19,43 10,50 48,59
2875 WAWAN ARIANSYAH, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030086SMA2018 Sejarah Indonesia 17,50 16,00 13,00 46,50
2876 DANIEL KARUA MAKING, S.Pd. SMAN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030131SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 17,72 8,50 46,05
2877 DIMAN, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030225SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 20,00 17,50 45,67
2878 ZUBAIDAH, SH SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030483SMK2018 Sejarah Indonesia 15,17 17,72 12,00 44,88
2879 Dra. ANAK AGUNG AYU RAKA PARWATISMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030507SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 14,86 13,50 44,69
2880 EDY SOFYAN, S.Pd. SMKN 1 TARANO 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030404SMK2018 Sejarah Indonesia 17,50 14,86 11,50 43,86
2881 MASTARI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030436SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 16,00 13,00 43,00
2882 LANA FITRIA APRIANA, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030380SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 17,14 10,50 41,64
2883 FIRMANSYAH, S.Pd. SMAN 1 LABUHAN BADAS
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030094SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 13,14 12,00 41,48
2884 ZUBAIDAH, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030349SMK2018 Sejarah Indonesia 15,17 12,57 11,50 39,24
2885 FITRIANI, S.Pd SMKN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030441SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 11,43 10,00 37,76
2886 HARRY MULYADI, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030504SMK2018 Sejarah Indonesia 14,00 12,00 9,50 35,50
2887 ZAKARIAH, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030512SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 10,28 14,50 35,28
2888 AHMAD SUHRI, S.Pd SMKN 1 LENANGGUAR 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030458SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 12,00 11,00 34,67
2889 SAIDAH, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030508SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 11,43 11,50 34,59
2890 IMRAN IKHWANSYAH, S.Pd. SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030363SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 12,00 12,00 34,50
2891 NANA DIANA, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030258SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 10,28 9,50 30,28

2892 GUFRON WAHYU DANNI, S.Pd. SMAN 3 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030052SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 25,56 17,00 66,31
2893 DIAN FITRIANTY, S.Pd. SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030197SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 23,75 22,22 16,50 62,48
2894 SRI RISKIAH, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030171SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 26,25 21,11 14,00 61,36
2895 ARUM KUSUMASTUTI, S.Pd. SMKN 3 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030340SMK2018 Seni Lukis 18,67 21,72 17,50 57,88
2896 ADE MAULANA, S.Pd. SMAN 1 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030006SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 17,50 18,89 17,50 53,89
2897 TRISNAWATI, S.Pd SMKN 1 BUER 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030494SMK2018 Seni Lukis 18,67 19,43 15,50 53,59
2898 NI MADE INDA SANISNING SARI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030161SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 23,33 13,00 52,58
2899 MUNAWAR HARIS DG, S.Pd SMKN 1 ALAS 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030518SMK2018 Seni Lukis 16,33 21,14 14,50 51,98
2900 YULIANTI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030228SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 22,78 14,00 51,78
2901 DIAR PERMATASARI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030355SMK2018 Seni Lukis 16,33 20,00 13,50 49,83

Halaman ~ 72 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2902 ERNIAWATI RACHMAN, SE SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030064SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 21,67 11,50 49,42
2903 KHAIRUSSHOLIKHIN, S.Sos SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030026SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 15,56 12,50 44,31
2904 IKA OKTARINI ANANTA, SE SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030062SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 15,00 13,33 14,50 42,83
2905 JAPARUDIN, S.Pd. SMAN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030014SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 7,50 15,56 10,50 33,56
2906 ROSMINA DEWI, S.Pd. SMAN 4 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030034SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 6,25 15,00 8,00 29,25

2907 AYNUN FATMAH, SH SMAN 4 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030029SMA2018 Sosiologi 19,83 21,14 15,00 55,98
2908 HATMAH, S.Pd.I SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030231SMA2018 Sosiologi 18,67 21,14 11,00 50,81
2909 SULINA, SH SMAN 1 UTAN 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030214SMA2018 Sosiologi 14,00 22,86 11,00 47,86
2910 ARJUNA USMANTO, S.Pd. SMAN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030081SMA2018 Sosiologi 11,67 20,57 15,50 47,74
2911 HAMADING, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030215SMA2018 Sosiologi 12,83 17,14 12,50 42,48
2912 SILFIA GUSTINA, S.Pd. SMAN 1 LAPE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030253SMA2018 Sosiologi 12,83 15,43 12,50 40,76
2913 JONI EFENDI, S.Pd. SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030175SMA2018 Sosiologi 7,00 18,28 14,00 39,28
2914 SHEVA PUTRA HANDI AKSAN, S.Sos SMKN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030379SMK2018 Sosiologi 12,83 13,14 13,00 38,98
2915 JUSMAWATI, S.Pd SMAN 1 ORONG TELU 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030275SMA2018 Sosiologi 7,00 19,43 11,00 37,43
2916 ANDRI ANINGSIH, S.Pd. SMAN 1 ROPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030074SMA2018 Sosiologi 9,33 13,14 13,50 35,98
2917 HALIFAH, S.Pd SMAN 1 PLAMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030290SMA2018 Sosiologi 8,17 18,28 9,50 35,95
2918 SUMARNI, S.Pd. SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030220SMA2018 Sosiologi 10,50 14,86 9,50 34,86
2919 INAYATULLAH, S.Pd SMAN 1 MARONGE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030327SMA2018 Sosiologi 10,50 14,28 10,00 34,78
2920 YULIANTI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030146SMA2018 Sosiologi 10,50 16,00 6,50 33,00

2921 MULYAWANSYAH, S.Pd.T SMAN 1 SUMBAWA BESAR


7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030008SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 18,15 29,59 16,50 64,24
2922 AJIE PERTIWI, S.Kom SMKN 2 SUMBAWA BESAR
7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030484SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 17,50 24,57 20,50 62,57
2923 HANDAYANI, ST SMAN 1 ALAS BARAT 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030236SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 12,96 25,75 14,00 52,72
2924 MUNAWIR, S.Kom SMAN 1 EMPANG 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030173SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 14,26 24,11 11,00 49,37
2925 JUMIANTI, S.Pd. SMAN 1 RHEE 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR 030156SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 12,96 19,73 12,00 44,69
2926 RIRIN APRIYANTI, S.Pd. SMKN 1 LUNYUK 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030354SMK2018 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 10,50 17,72 14,00 42,22
2927 ENDANG, S.Pd. SMAN 1 LABANGKA 7 Kab. Sumbawa SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR 030061SMA2018 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 7,78 18,63 15,50 41,91

Halaman ~ 73 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2928 RINIHARYANI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020162SMA2018 Bahasa Arab 21,39 18,10 11,00 50,48
2929 MASRONI, SPdi SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020288SMA2018 Bahasa Arab 13,61 19,05 12,00 44,66
2930 NURLAILAH CENDRAKASIH, S.Ag SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020187SMA2018 Bahasa Arab 13,61 16,19 11,50 41,30
2931 AWWALUDIN, S.Ag SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020176SMA2018 Bahasa Arab 17,50 11,43 10,50 39,43
2932 RAHMATILLAH, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020160SMA2018 Bahasa Arab 13,61 11,43 14,00 39,04
2933 ENIAWATI, S.PD. I SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020384SMA2018 Bahasa Arab 13,61 13,33 11,00 37,94
2934 NURUL SATRYANI, S.Pd.I SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020421SMA2018 Bahasa Arab 13,61 8,57 11,50 33,68
2935 SALAHUDIN,S.PdI SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020537SMA2018 Bahasa Arab 13,61 9,52 8,50 31,64
2936 MANSYUR, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020456SMA2018 Bahasa Arab 11,67 10,48 9,00 31,14
2937 BURHANUDIN, S.Pd.I SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020561SMK2018 Bahasa Arab 19,45 11,43 0,00 30,87
2938 IKHSAN, S. PD. SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020322SMA2018 Bahasa Arab 17,50 13,33 0,00 30,83
2939 ISRAFIL, SPd.I SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020405SMA2018 Bahasa Arab 11,67 8,57 8,00 28,24

2940 NANU ANRIANI, S.PD. SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020186SMA2018 Bahasa Indonesia 23,33 27,62 14,00 64,95
2941 NURRAHMAN DIANSYAH, SPd, MPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020081SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,95 18,50 60,84
2942 SRI ARAFATTUN, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020264SMA2018 Bahasa Indonesia 25,28 19,05 13,00 57,33
2943 NURFAUJIATUL IMAN SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020019SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 20,00 14,00 55,39
2944 ERNI ROHAYU, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020401SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 24,76 13,50 53,81
2945 MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020507SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 22,86 17,00 53,47
2946 DELIANA, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020395SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 23,81 10,00 53,25
2947 LINA MUSPITA, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020504SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 20,95 15,50 52,01
2948 NURITA SUCIYANI, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020510SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 21,90 9,50 50,85
2949 AYU RUMINTI, SPd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020660SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 11,50 49,95
2950 SYAIFUL AKBAR, SPd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020679SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 20,95 10,50 48,95
2951 ISMIATI, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020686SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 23,81 11,00 48,42
2952 SASMITA DARMAWATI, SPd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020216SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 18,10 12,50 48,10
2953 YANUARI YEYEN PRADITA, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020552SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 19,05 11,50 48,05
2954 MUHAMMAD ASLAM, S.Pd M.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020109SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 13,33 17,00 47,83
2955 ISHAK, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020627SMK2018 Bahasa Indonesia 21,39 16,19 10,00 47,58
2956 MUJAHIDIN, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020045SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 20,00 12,00 47,55
2957 ENDANG ESTARINA, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020356SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 19,05 12,50 47,10
2958 ANDRIANI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020306SMA2018 Bahasa Indonesia 19,45 18,10 9,50 47,04
2959 SOFIAN, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020341SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 19,05 14,00 46,66
2960 FATMAH, S.PD. SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020095SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 20,00 11,00 44,61
2961 NASARUDIN, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020291SMA2018 Bahasa Indonesia 21,39 22,86 0,00 44,24
2962 SRI APRIATI, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020388SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 15,24 11,00 43,74
2963 ROSMAWATI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020640SMK2018 Bahasa Indonesia 17,50 14,28 11,00 42,78
2964 MUHAMMAD NATSIR, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020459SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 18,10 12,50 42,26
2965 SITI MAANI, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020425SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 16,19 12,00 41,80
2966 MUHAMMAD ARIBUDIN KURNIAWAN, S.Pd
SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020368SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 19,05 11,00 41,71
2967 NURMIATI, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020734SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 17,14 9,00 41,70
2968 ASRI MULYADIN, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020029SMA2018 Bahasa Indonesia 15,55 13,33 12,00 40,89
2969 HENDRA, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020590SMK2018 Bahasa Indonesia 11,67 18,10 11,00 40,76
2970 IKRAMAN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020140SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 17,14 10,00 40,76

Halaman ~ 74 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
2971 MUHLIS, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020591SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 13,33 11,00 39,89
2972 JUNARI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020364SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 10,48 11,50 39,48
2973 KALISOM, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020546SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 16,19 9,50 39,30
2974 KAIMUDIN, SPd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020570SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 12,38 10,50 38,43
2975 EFI SUSANTI, SPd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020702SMK2018 Bahasa Indonesia 15,55 14,28 8,50 38,34
2976 IHSAN, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020039SMA2018 Bahasa Indonesia 17,50 9,52 11,00 38,02
2977 SITI AMNAH, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020124SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 15,24 9,00 37,85
2978 SUKARTI, S. PD. SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020342SMA2018 Bahasa Indonesia 13,61 15,24 8,50 37,35
2979 ABDUL RAHIM, SPd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020655SMK2018 Bahasa Indonesia 5,83 19,05 11,50 36,38
2980 SRI ROSNAWATI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020645SMK2018 Bahasa Indonesia 13,61 12,38 9,50 35,49
2981 AMIRUDDIN, S.Pd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020281SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 11,43 12,00 35,09
2982 ASNIWATI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020131SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 13,33 9,50 34,50
2983 NURAINI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020509SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 11,43 11,00 34,09
2984 KUSMAWATI, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020531SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 13,33 9,00 32,06
2985 SRI YULIANTI, SPd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020192SMA2018 Bahasa Indonesia 7,78 13,33 9,50 30,61
2986 AGUSTINA, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020555SMK2018 Bahasa Indonesia 7,78 13,33 9,50 30,61
2987 SYAMSURIANSYAH, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020487SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 7,62 10,50 29,79
2988 JUNARI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020147SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 11,43 6,50 29,59
2989 HERMANSYAH, S.PD SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020525SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 8,57 8,50 28,74
2990 FERLINAWATI, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020096SMA2018 Bahasa Indonesia 5,83 13,33 9,50 28,67
2991 INDRAWATI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020142SMA2018 Bahasa Indonesia 9,72 13,33 5,50 28,56
2992 NURWALIULLAH SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020261SMA2018 Bahasa Indonesia 7,78 11,43 9,00 28,21
2993 AFFAN HENDRAWAN, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020348SMA2018 Bahasa Indonesia 7,78 11,43 9,00 28,21
2994 SULAIHA, S.Pd. SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020647SMK2018 Bahasa Indonesia 3,89 14,28 9,50 27,67
2995 SUMIATI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020170SMA2018 Bahasa Indonesia 11,67 7,62 8,00 27,29

2996 MAFTUHA SOLALIHAH, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020410SMA2018 Bahasa Inggris 25,28 19,05 15,50 59,83
2997 UMDATURRASIDAH, S.PD SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020490SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 22,86 15,50 57,80
2998 ABUBAKAR, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020280SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 20,00 16,00 55,45
2999 WAHYUDIN, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020650SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 22,86 13,50 51,91
3000 MUTMAINNAH, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020418SMA2018 Bahasa Inggris 23,33 12,38 15,50 51,21
3001 SAHRIR RAMADHAN, S.PD. SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020716SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 20,00 12,00 49,50
3002 NUR ARAFAH, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020209SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 16,19 14,00 47,69
3003 HERMAN, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 TANJUNG 080012SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 18,10 12,00 47,60
3004 AINUN JARIAH, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020005SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 19,05 14,00 46,66
3005 NURLAILAH FARADILAH, S.PD SLBN DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020003SLB2018 Bahasa Inggris 13,61 16,19 16,50 46,30
3006 ILHAM, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020685SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 17,14 15,50 46,26
3007 WAWAN SAPUTRA, SPd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020670SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 10,48 16,00 45,92
3008 SUHARNI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020269SMA2018 Bahasa Inggris 19,45 13,33 12,50 45,28
3009 FENNY FITRAHNINGSIH, SPd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020544SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 13,33 20,00 45,00
3010 KHAIRUNNISA, SPd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020453SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 15,24 16,00 44,85
3011 TUTI ALAWIYAH, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020519SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 20,95 14,00 44,68
3012 RAODATUL AWALIYAH, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020512SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 13,33 13,50 44,33
3013 YULIANTI, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020671SMK2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 15,00 43,89

Halaman ~ 75 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3014 NASARUDIN, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020046SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 19,05 13,00 43,71
3015 NIRWIANA, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020330SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 15,24 14,50 43,35
3016 SARUDEN, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020599SMK2018 Bahasa Inggris 19,45 12,38 11,50 43,33
3017 NETI SUCIYARTI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020462SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 13,33 13,50 42,39
3018 HERAWATI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020139SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 17,14 13,00 41,81
3019 SRI MARYATI, SPd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020265SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 10,48 14,50 40,53
3020 MUH. AMIN, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020108SMA2018 Bahasa Inggris 17,50 12,38 10,50 40,38
3021 JULKARNAIN, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020185SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 17,14 11,50 40,31
3022 IRWANSYAH SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020567SMK2018 Bahasa Inggris 13,61 13,33 12,50 39,44
3023 NAJMA, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020113SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 12,38 11,00 38,93
3024 FITRIA YUNITA,S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020248SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 17,14 13,50 38,42
3025 JUFRIN, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020568SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 7,62 11,50 36,62
3026 ALIMAH, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020085SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 11,43 9,50 36,48
3027 YENI YULIARTI, SPd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020721SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 11,43 13,00 36,09
3028 ENI IFRIANI, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020317SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 11,43 11,00 36,04
3029 ARFAN HIDAYAT ALAHYA, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020586SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 11,43 12,00 35,09
3030 MUSMULYADI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020154SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 7,62 11,50 34,67
3031 NURHAYATI, S.PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020577SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 12,38 12,50 34,60
3032 YUTI TRISNAWATI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020345SMA2018 Bahasa Inggris 15,55 7,62 11,00 34,17
3033 SAMSUDIN, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020190SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 10,48 12,00 34,14
3034 ARAFA FATIMA, S.Pd. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020558SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 10,48 12,00 34,14
3035 TORDIN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020173SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 9,52 11,00 34,14
3036 ROSIDAH, SPD SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020163SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 14,28 8,00 33,95
3037 NURMI, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020636SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 9,52 12,50 33,69
3038 GUNAWAN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020138SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 10,48 11,50 33,64
3039 MUHAMMAD, S. PD. SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020255SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 12,38 8,50 32,55
3040 FAS'AH, S. PD. SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020499SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 12,38 9,50 31,60
3041 ABDUL MURAD, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020604SMK2018 Bahasa Inggris 11,67 8,57 11,00 31,24
3042 APRIANI DENINTA DAMAYANTI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020435SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 12,38 11,00 31,16
3043 EMIRISTANTI, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020723SMK2018 Bahasa Inggris 17,50 3,81 9,50 30,81
3044 ROSIDAH, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020374SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 7,62 9,50 30,73
3045 ERNI KURNIAWAT,S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020400SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 12,38 8,50 30,60
3046 ASTUTI, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020480SMA2018 Bahasa Inggris 9,72 9,52 11,00 30,25
3047 MAWARDIN, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020634SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 11,43 11,00 30,21
3048 NURSAMSIDAR, SPd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020596SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 10,00 30,20
3049 SRIHAYATI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020169SMA2018 Bahasa Inggris 11,67 4,76 13,50 29,93
3050 BQ. ERNANINGSIH, SPd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020672SMK2018 Bahasa Inggris 9,72 10,48 9,50 29,70
3051 RAMADHAM, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020598SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 8,57 11,00 27,35
3052 AKBAR, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020434SMA2018 Bahasa Inggris 7,78 6,67 12,50 26,95
3053 JUHARI, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020184SMA2018 Bahasa Inggris 13,61 5,72 4,00 23,33
3054 SALAHUDIN,S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020580SMK2018 Bahasa Inggris 7,78 6,67 7,00 21,45

3055 MUHAMAD YUSNAWIR, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020043SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 21,67 18,74 14,50 54,90
3056 ADIANSYAH, S.Pd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020657SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 19,83 18,86 15,50 54,19

Halaman ~ 76 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3057 MUHAMMAD LUTFI, SPd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020548SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 22,17 19,43 12,00 53,59
3058 Ernawati, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 SELONG 050419SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 19,75 15,00 51,42
3059 NURFATUN, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020334SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 20,00 16,20 12,50 48,70
3060 WAHYUDIN, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020273SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 19,24 16,00 48,58
3061 NURUL WAHIDAH,S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020260SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 20,25 13,00 48,25
3062 ADIANSYAH, S.Pd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020656SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 20,57 11,00 47,91
3063 BAIQ ANDRIANI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020311SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 17,72 12,00 46,39
3064 M. ISLAMSYAH SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020633SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 17,14 13,50 44,64
3065 SYAHRIL RAMADHAN, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020693SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,17 17,14 11,50 43,81
3066 JULIADIN, SPd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020662SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 17,14 16,00 43,64
3067 MUTIAH, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020256SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 15,70 11,00 43,36
3068 DEWI AYU SULASTRI, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020031SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 14,68 11,00 42,35
3069 ILHAM, SPd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020250SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 19,75 12,00 41,75
3070 FUJIAN NURHAYATI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020358SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 13,16 10,00 41,50
3071 ASPARI, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020479SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 18,33 12,66 10,50 41,49
3072 ANASAPUTRA, SPd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020557SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 14,28 13,00 41,28
3073 PUTRI ADE IRMAN, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020372SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 16,20 11,50 41,04
3074 MELIANSYAH, S.SOS SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020710SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 13,14 14,50 40,48
3075 ALI AKBAR NAVIS, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020606SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 16,57 11,00 40,41
3076 FARID FEBRIANSYAH, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020588SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 16,57 12,00 40,24
3077 HIKMAWAN, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020182SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 15,19 9,00 39,19
3078 SRI RAHMAWATI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020055SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 14,18 10,00 39,18
3079 RIKIMAN, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020262SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 15,19 10,50 39,02
3080 MAEMUNAH, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020409SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 16,71 10,50 38,87
3081 FIRA WANSAH, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020010SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 13,67 13,50 38,84
3082 MUSMULYADIN, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020290SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 15,19 8,50 38,69
3083 SUMIYATI, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020517SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 16,20 10,50 38,37
3084 ETI ANDRIANI, S.Pd. SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020093SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 13,16 9,50 37,67
3085 FAJAR AGUS LAYLI, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020402SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 12,66 11,50 37,50
3086 UPI SUMARDANI, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020431SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 11,64 12,50 37,48
3087 BAMBANG, SPd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020437SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 10,13 14,00 37,46
3088 NURAENI, S.PD. SMAN 1 MANGGELEWA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020157SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 15,19 12,00 37,19
3089 MUNIRA,S.Pd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020228SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 15,19 12,00 37,19
3090 CHAIRUNNISA,S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020245SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 15,00 12,15 9,50 36,65
3091 NUR AMINAH, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020156SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 14,68 8,50 36,52
3092 HARTATI, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020068SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 15,70 10,00 35,70
3093 SRI ETIKURNIATI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020471SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 15,19 9,50 34,69
3094 MIHRAZ, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020572SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,33 18,28 0,00 34,62
3095 RATI PURNANINGSIH, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020423SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 12,66 8,50 34,50
3096 IDA ROYANI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020320SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 12,15 9,00 34,49
3097 NURJULIANTI, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020550SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 12,57 12,50 34,41
3098 AZHAR, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020088SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 14,18 8,50 34,34
3099 SYARIF MUKMIN, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020737SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 10,86 10,50 34,19
3100 NURWAHIDAH, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020534SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 16,67 8,10 9,00 33,77

Halaman ~ 77 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3101 AWAN JUMRAWANSYAH, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020587SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 12,00 11,00 33,50
3102 NOVITA HIDAYATI, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020574SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 13,14 8,50 33,31
3103 SYAHRUDDIN, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020128SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 12,66 10,50 33,16
3104 NOFITASARI, S.PD. SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020257SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 14,18 10,50 33,01
3105 MUSMULIADIN, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020730SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 13,14 10,50 32,98
3106 KHAIRUL RIJAL, S.Pd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020674SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 14,00 10,86 8,00 32,86
3107 NANDAR DIANSYAH, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020207SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 13,67 10,50 32,51
3108 ABDURRAHMAN, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020554SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 12,57 10,50 32,41
3109 NURAINI, SPd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020210SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 12,66 8,00 32,33
3110 JAENAB, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020501SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 12,66 8,00 32,33
3111 LIJAWARNI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020454SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 12,66 9,50 32,16
3112 SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd. SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020126SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 13,34 7,09 11,50 31,92
3113 GINA ANDRYANI, S.PD SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020545SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 14,28 8,00 31,62
3114 WAHYUDIN, S. PD. SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020344SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 10,63 10,50 31,13
3115 MACHLIL, S.Pd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020074SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 11,14 9,50 30,64
3116 YUNANSYAH, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020696SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 12,00 9,00 30,33
3117 FITRIANI, SPd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020589SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 10,86 7,50 30,02
3118 AGUS IRAWAN, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020605SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,50 11,43 8,00 29,93
3119 BUDIMAN, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020312SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 12,15 9,00 29,49
3120 GUNAWAN, S.PD SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020199SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 11,14 10,00 29,47
3121 JOHANSYAH, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020183SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 11,67 9,62 8,00 29,29
3122 SUFIADIN, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020646SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 10,86 5,50 29,19
3123 RIDA RAHMA, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020337SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 12,15 7,00 29,15
3124 ADE IRAWAN, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020084SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 8,33 13,16 7,50 29,00
3125 SAMSIAH, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020689SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 12,83 8,00 7,50 28,33
3126 EDI HARYONO, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020615SMK2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 9,33 10,28 8,50 28,12
3127 HAMISAH, S.Pd. SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020098SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 10,00 8,61 9,50 28,11
3128 SAIDIN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020165SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 9,62 9,50 25,79
3129 MASNI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020328SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 8,10 10,00 24,77
3130 ILHAM, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020450SMA2018 Bimbingan dan Konseling (Konselor) 6,67 13,16 4,00 23,83

3131 JUMRATUN, SPd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020569SMK2018 Biologi 16,33 27,43 15,00 58,76
3132 NUR INAYAH, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020549SMK2018 Biologi 17,50 18,28 13,00 48,78
3133 A. RAFIK, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020521SMA2018 Biologi 21,39 16,19 11,00 48,58
3134 SULASTRI, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020058SMA2018 Biologi 15,55 16,19 14,00 45,75
3135 NINING ANGRIANI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020155SMA2018 Biologi 13,61 16,19 14,50 44,30
3136 NISWAHIJRAH, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020687SMK2018 Biologi 14,00 16,00 14,00 44,00
3137 JULIANTI, S.Pd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020673SMK2018 Biologi 12,83 19,43 11,50 43,76
3138 DINI HARIATI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020497SMA2018 Biologi 17,50 12,38 13,50 43,38
3139 NINING WAHYUNINGSIH, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020635SMK2018 Biologi 17,50 14,86 11,00 43,36
3140 AMINAH TUNNISYAH HASANAH, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020556SMK2018 Biologi 15,17 18,86 9,00 43,02
3141 HAIRIL ANAM, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020097SMA2018 Biologi 15,55 12,38 14,50 42,43
3142 NURUL QAMAR, S.Pd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020665SMK2018 Biologi 11,67 17,72 13,00 42,38
3143 NURCAHYANI, S.PD SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020229SMA2018 Biologi 15,55 14,28 12,50 42,34

Halaman ~ 78 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3144 NUR FITRIANA S. S, Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020420SMA2018 Biologi 13,61 17,14 10,50 41,26
3145 NANANG ANGGRIANI, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020592SMK2018 Biologi 12,83 14,28 14,00 41,12
3146 NINING SUSILAWATI, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020208SMA2018 Biologi 17,50 10,48 12,50 40,48
3147 ROHANI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020052SMA2018 Biologi 15,55 10,48 14,00 40,03
3148 DEDES FITRIASEH, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020613SMK2018 Biologi 15,17 15,43 9,00 39,59
3149 SRI ASRIANI, S.PD SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020644SMK2018 Biologi 16,33 12,57 9,00 37,91
3150 NUR LINA, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020732SMK2018 Biologi 15,17 13,72 9,00 37,88
3151 SYAMSUL JAYADI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020518SMA2018 Biologi 9,72 12,38 15,50 37,60
3152 IWAN SURYAWAN, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020406SMA2018 Biologi 15,55 9,52 12,50 37,58
3153 ALAM PERDANA PUTRA, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020585SMK2018 Biologi 8,17 14,86 14,50 37,52
3154 SRI SULASTRI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020297SMA2018 Biologi 11,67 13,33 11,50 36,50
3155 FITRIANINGSIH,S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020447SMA2018 Biologi 7,78 13,33 15,00 36,11
3156 KALSOM, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020629SMK2018 Biologi 16,33 10,86 8,50 35,69
3157 HENI IRAWATI, S.Pd. SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020099SMA2018 Biologi 13,61 11,43 10,00 35,04
3158 NINING HERAWATI, SPd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020463SMA2018 Biologi 13,61 10,48 10,50 34,59
3159 HAERUNSYAH, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020622SMK2018 Biologi 12,83 13,14 8,50 34,48
3160 NURHIDAYAT, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020049SMA2018 Biologi 11,67 10,48 12,00 34,14
3161 SUNDARI, S.PD SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020177SMA2018 Biologi 13,61 13,33 7,00 33,94
3162 ROSDIANA, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020735SMK2018 Biologi 12,83 12,00 9,00 33,83
3163 SUHERMAN, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020601SMK2018 Biologi 10,50 14,28 9,00 33,78
3164 ERMA, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020357SMA2018 Biologi 9,72 11,43 12,00 33,15
3165 ADI SUCIPTO, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020477SMA2018 Biologi 7,78 14,28 11,00 33,06
3166 NURSUSILAWATI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020159SMA2018 Biologi 7,78 12,38 12,50 32,66
3167 WIWIN INDRIANI, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020432SMA2018 Biologi 11,67 11,43 9,50 32,59
3168 HARMIATING, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020724SMK2018 Biologi 10,50 11,43 10,50 32,43
3169 LIS AFRIANI, S.Pd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020227SMA2018 Biologi 7,78 13,33 11,00 32,11
3170 ENDANG MURTI, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020397SMA2018 Biologi 9,72 11,43 10,50 31,65
3171 ROSMIAH, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020120SMA2018 Biologi 9,72 9,52 12,00 31,25
3172 MERI SURYANTI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020252SMA2018 Biologi 5,83 12,38 12,00 30,21
3173 NURFANI, S.PD. SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020333SMA2018 Biologi 5,83 10,48 13,50 29,81
3174 EMI MULYANI, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020355SMA2018 Biologi 7,78 9,52 12,00 29,30
3175 DEWI ANDINI, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020351SMA2018 Biologi 1,95 14,28 13,00 29,23
3176 SUPRIADIN, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020379SMA2018 Biologi 7,78 9,52 11,50 28,80
3177 NURLAILAH, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020117SMA2018 Biologi 11,67 6,67 10,00 28,33
3178 ARDIANTO KURNIAWAN, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020393SMA2018 Biologi 1,95 11,43 13,50 26,87
3179 MUTHMAINNAH, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020078SMA2018 Biologi 3,89 11,43 11,00 26,32
3180 FARIADIN, S.Pd. SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020618SMK2018 Biologi 8,17 10,86 6,50 25,52
3181 ANDRIANI LESTARI, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020494SMA2018 Biologi 7,78 7,62 9,50 24,90
3182 ATI KURNIATI, S.PD SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020087SMA2018 Biologi 9,72 6,67 7,50 23,89

3183 ASTUTI, S.PD SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020524SMA2018 Ekonomi 20,42 21,43 18,00 59,84
3184 ERI FITRIYANI, SE SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020399SMA2018 Ekonomi 21,88 22,86 14,50 59,23
3185 RITA ERWATI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020295SMA2018 Ekonomi 13,13 22,14 13,50 48,77
3186 AGUS SUPRIADI, SPd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020658SMK2018 Ekonomi 16,04 16,43 16,00 48,47

Halaman ~ 79 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3187 SUCI LESTARI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020267SMA2018 Ekonomi 13,13 20,00 14,50 47,63
3188 IDHAR, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020449SMA2018 Ekonomi 14,58 17,14 12,00 43,73
3189 SRI DEWI ANGGRIANI, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020389SMA2018 Ekonomi 13,13 18,57 11,00 42,70
3190 AMRIN, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020478SMA2018 Ekonomi 16,04 16,43 9,50 41,97
3191 LILIK ZULKAIDAH, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020503SMA2018 Ekonomi 13,13 15,72 11,50 40,34
3192 HURMAN, SE SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020526SMA2018 Ekonomi 10,21 16,43 11,50 38,14
3193 AGUS ALWI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020493SMA2018 Ekonomi 14,58 15,00 8,50 38,08
3194 IBRAHIM, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020100SMA2018 Ekonomi 17,50 11,43 9,00 37,93
3195 BINTANG, S.PD SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020481SMA2018 Ekonomi 13,13 12,86 10,50 36,48
3196 HARTANTO,S.PD SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020483SMA2018 Ekonomi 10,21 16,43 9,50 36,14
3197 KURNIAWAN, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020630SMK2018 Ekonomi 8,75 14,28 12,50 35,53
3198 NUR AISYAH, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020369SMA2018 Ekonomi 10,21 16,43 8,00 34,64
3199 ABDUL LATIF, S.PD SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020347SMA2018 Ekonomi 14,58 11,43 8,00 34,01
3200 HALIFAH, SE SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020500SMA2018 Ekonomi 11,67 10,72 11,50 33,88
3201 SAODAH, S.E.I SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020166SMA2018 Ekonomi 11,67 11,43 10,50 33,59
3202 ZAHRATUL AENI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020520SMA2018 Ekonomi 7,29 17,86 7,50 32,65
3203 DIRMANSYAH, S.PD. SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020067SMA2018 Ekonomi 7,29 10,00 9,50 26,79

3204 WAWAN YAWARMANSYAH, S.PD SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020194SMA2018 Fisika 23,33 21,90 16,50 61,74
3205 ABDURRAHMAN, S.Pd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 SELONG 050688SMK2018 Fisika 26,83 16,80 15,50 59,13
3206 DESI ARISANDI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020496SMA2018 Fisika 25,28 18,10 15,00 58,37
3207 DENI ANGRIANI, S.Pd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020222SMA2018 Fisika 23,33 18,10 14,00 55,43
3208 ZULFIKAR MAULANA PUTRA, S. PD. SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020722SMK2018 Fisika 14,00 25,60 13,00 52,60
3209 ENDANG PUJIASTUTI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020616SMK2018 Fisika 23,33 16,80 12,00 52,13
3210 ANA PRATIWI, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020699SMK2018 Fisika 22,17 16,00 13,00 51,17
3211 INNA MUHARRAMAH, SPd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020012SMA2018 Fisika 23,33 14,28 13,00 50,62
3212 M. SAHLAN, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020408SMA2018 Fisika 23,33 14,28 13,00 50,62
3213 SUAIDIN, SPd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020719SMK2018 Fisika 19,83 16,00 14,50 50,33
3214 FADLUMMINALLAH, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020498SMA2018 Fisika 21,39 14,28 14,00 49,67
3215 NASSRULLAH, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020461SMA2018 Fisika 15,55 18,10 15,50 49,15
3216 SUCIATI, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020127SMA2018 Fisika 23,33 10,48 14,50 48,31
3217 FITRIAH, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020684SMK2018 Fisika 21,00 14,40 12,50 47,90
3218 MUTMA'INNAH, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020079SMA2018 Fisika 21,39 13,33 13,00 47,72
3219 HARIYATI PURNAMA, SPd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020179SMA2018 Fisika 17,50 12,38 16,00 45,88
3220 SITI SARAH, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020668SMK2018 Fisika 19,83 16,00 10,00 45,83
3221 NURUL WALIDAIN,S.PD SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020020SMA2018 Fisika 17,50 14,28 14,00 45,78
3222 SYAHRUL RAMADOAN, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020694SMK2018 Fisika 16,33 18,40 11,00 45,73
3223 NINING DWI SAMRATULANGI SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020714SMK2018 Fisika 17,50 15,20 13,00 45,70
3224 RANO KARNO MS, S. PD. SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020386SMA2018 Fisika 13,61 18,10 13,00 44,71
3225 ASIRULLAH, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020611SMK2018 Fisika 16,33 16,80 11,50 44,63
3226 SRI SUSANTI, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020718SMK2018 Fisika 18,67 12,00 13,50 44,17
3227 DINA KURNIATI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020032SMA2018 Fisika 17,50 7,62 16,50 41,62
3228 RATU BALQIS, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020666SMK2018 Fisika 14,00 14,40 13,00 41,40
3229 ROHANA, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020535SMA2018 Fisika 17,50 14,28 9,50 41,28

Halaman ~ 80 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3230 SRI MULYANI, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020691SMK2018 Fisika 17,50 16,00 7,50 41,00
3231 SUHADA, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020193SMA2018 Fisika 17,50 12,38 11,00 40,88
3232 NURHAYATI, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020212SMA2018 Fisika 19,45 9,52 11,00 39,97
3233 SITI ASMAH, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020377SMA2018 Fisika 13,61 12,38 13,50 39,49
3234 YENI ANGGRIANI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020381SMA2018 Fisika 17,50 10,48 11,50 39,48
3235 ROSMIATI, S,Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020467SMA2018 Fisika 13,61 11,43 13,50 38,54
3236 ANDRY ASPRAKIL, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020086SMA2018 Fisika 15,55 12,38 9,50 37,43
3237 HAFIZUN, S.Pd. SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020623SMK2018 Fisika 10,50 16,80 10,00 37,30
3238 NURKAMISKATININGSIH, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020116SMA2018 Fisika 13,61 9,52 11,50 34,64
3239 ADE IRMA YULIANI, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020392SMA2018 Fisika 13,61 10,48 10,50 34,59
3240 NUR ASMI WULANDARI, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020464SMA2018 Fisika 15,55 8,57 9,50 33,63
3241 YUYUN ARDININGSIH, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020540SMA2018 Fisika 13,61 10,48 9,00 33,09
3242 ETI SULISTIAWATI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020283SMA2018 Fisika 11,67 12,38 9,00 33,05
3243 IRAWAN, S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020278SMA2018 Fisika 9,72 12,38 9,50 31,60
3244 SITI RAHMAH, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020583SMK2018 Fisika 9,33 11,20 9,50 30,03
3245 FATIMAH, SPd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020433SMA2018 Fisika 11,67 11,43 0,00 23,09

3246 JUMRANIANTINI, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020363SMA2018 Geografi 14,00 26,00 11,50 51,50
3247 MUHAMMAD FADLI, SPd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020457SMA2018 Geografi 19,25 18,67 13,00 50,92
3248 NURATUL AINI APRIANI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020259SMA2018 Geografi 14,00 18,00 13,50 45,50
3249 ALAMSYAH, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020130SMA2018 Geografi 17,50 14,67 11,50 43,67
3250 SRI SUSANTI, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020057SMA2018 Geografi 19,25 12,00 12,00 43,25
3251 ISTIWAHDANIATI, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020102SMA2018 Geografi 19,25 11,33 9,00 39,58
3252 FITRIANTI, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020035SMA2018 Geografi 10,50 20,00 9,00 39,50
3253 ALBAIJAH MAHARANI, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020304SMA2018 Geografi 8,75 18,00 12,00 38,75
3254 JUNAIDIN, S.Pd SMAN 2 DONGGO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020146SMA2018 Geografi 14,00 12,67 11,50 38,17
3255 MASKUR, S.PD SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020107SMA2018 Geografi 14,00 11,33 12,00 37,33
3256 MUHAMMAD SUBHAN, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020205SMA2018 Geografi 17,50 12,00 7,50 37,00
3257 EMAN SUSGIANTO, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020316SMA2018 Geografi 7,00 16,00 13,00 36,00
3258 JUBAIDIN, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020287SMA2018 Geografi 10,50 13,33 12,00 35,83
3259 JUNARI, S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020530SMA2018 Geografi 12,25 11,33 9,00 32,58
3260 DIDI ARDIYANSYAH, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020614SMK2018 Geografi 10,50 14,00 7,00 31,50
3261 TEDI ISNANDAR, S.Pd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020488SMA2018 Geografi 17,50 8,67 5,00 31,17
3262 SITI HAJAR, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020168SMA2018 Geografi 10,50 11,33 7,00 28,83
3263 KAMRIN, SPd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020200SMA2018 Geografi 8,75 16,00 2,00 26,75
3264 SAHRIL, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020387SMA2018 Geografi 14,00 12,00 0,00 26,00

3265 WAHIDAH, S.E. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020669SMK2018 Kewirausahaan 19,83 26,28 14,50 60,62
3266 NURMALA, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020595SMK2018 Kewirausahaan 19,83 18,86 14,50 53,19
3267 MUSLIM, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020573SMK2018 Kewirausahaan 15,17 18,28 12,50 45,95
3268 HINAYAN, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020624SMK2018 Kewirausahaan 11,67 24,57 9,00 45,24
3269 JURAIDAH, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020251SMA2018 Kewirausahaan 19,83 13,14 11,50 44,48
3270 AMINULLAH, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020197SMA2018 Kewirausahaan 12,83 18,86 12,00 43,69
3271 MUHAMMAD ALFARIS, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020415SMA2018 Kewirausahaan 14,00 16,00 13,00 43,00

Halaman ~ 81 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3272 ENDANG WIDIARNA, SE SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020703SMK2018 Kewirausahaan 14,00 18,86 10,00 42,86
3273 YUMIYATI, SE SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020276SMA2018 Kewirausahaan 15,17 16,57 8,50 40,24
3274 SRI NURNANINGSIH, SPd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020538SMA2018 Kewirausahaan 14,00 14,28 10,50 38,78
3275 SUHARNI, SPd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020678SMK2018 Kewirausahaan 10,50 16,57 11,50 38,57
3276 ABDUL LATIF, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020681SMK2018 Kewirausahaan 14,00 14,86 9,00 37,86
3277 FITRIANI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020034SMA2018 Kewirausahaan 16,33 10,28 9,50 36,12
3278 NURSENA, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020336SMA2018 Kewirausahaan 16,33 10,28 9,00 35,62
3279 FITRIYANI, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020706SMK2018 Kewirausahaan 7,00 19,43 7,50 33,93
3280 DIAN KARTINI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020352SMA2018 Kewirausahaan 14,00 9,72 10,00 33,72
3281 ERLINDA, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020033SMA2018 Kewirausahaan 11,67 13,72 7,00 32,38
3282 DEWI IRIANI, SE SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020008SMA2018 Kewirausahaan 12,83 13,14 6,00 31,98
3283 SRI HARYANTI,S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020054SMA2018 Kewirausahaan 9,33 10,86 8,00 28,19

3284 EKA VIVI RAF'AH, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020133SMA2018 Kimia 17,50 14,28 18,00 49,78
3285 MEGA FEBRIYANI, S.Pd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020075SMA2018 Kimia 17,50 18,10 14,00 49,60
3286 SUCI FITRIANI, S. PD. SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020427SMA2018 Kimia 19,45 14,28 13,00 46,73
3287 SUNARDIN, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020584SMK2018 Kimia 23,33 10,86 11,50 45,69
3288 NUR WAHYUNINGSIH, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020715SMK2018 Kimia 24,50 9,14 12,00 45,64
3289 SRI RAHMAWATI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020056SMA2018 Kimia 23,33 9,52 12,00 44,86
3290 NUR HADI UTOMO, S.Pt SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020733SMK2018 Kimia 16,33 13,72 14,50 44,55
3291 ALAMSYAH, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020027SMA2018 Kimia 17,50 10,48 16,50 44,48
3292 IKA PRADITA ARISANDHI, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020071SMA2018 Kimia 15,55 16,19 10,50 42,25
3293 VIVIE KAFILATULJANNAH, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020272SMA2018 Kimia 13,61 14,28 13,50 41,40
3294 ADWAR,S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020523SMA2018 Kimia 13,61 12,38 14,50 40,49
3295 HERMANSYAH, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 3 MATARAM LAB-1 070414SMA2018 Kimia 19,45 9,52 11,50 40,47
3296 NOVI ANGGRAINI SAPUTRI, SPd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020593SMK2018 Kimia 16,33 11,43 12,00 39,76
3297 SRI RAHMANI, S.Pd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020677SMK2018 Kimia 14,00 13,72 12,00 39,72
3298 ICE TRISNAWATI, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020070SMA2018 Kimia 15,55 9,52 12,50 37,58
3299 LILA NURSUSILAWATI, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020326SMA2018 Kimia 15,55 9,52 12,50 37,58
3300 ISFANIATI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020451SMA2018 Kimia 15,55 8,57 13,00 37,13
3301 ITAPURNAMASARI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020628SMK2018 Kimia 16,33 9,72 10,50 36,55
3302 DEWIANI ZAHRANI, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020066SMA2018 Kimia 11,67 13,33 11,00 36,00
3303 AINUN MARDIAH,S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020241SMA2018 Kimia 15,55 8,57 11,50 35,63
3304 SRI HARTINA, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020296SMA2018 Kimia 19,45 6,67 9,00 35,11
3305 SRI RAHMADIATI, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020125SMA2018 Kimia 17,50 6,67 10,50 34,67
3306 FITRIANI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020137SMA2018 Kimia 11,67 10,48 12,50 34,64
3307 FITRIANI, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020385SMA2018 Kimia 17,50 6,67 10,00 34,17
3308 MISRAH ANDRIANI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020367SMA2018 Kimia 15,55 11,43 6,50 33,48
3309 ROSIDAH, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020214SMA2018 Kimia 13,61 3,81 14,00 31,42
3310 INDRA DEWI JUNARI, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020626SMK2018 Kimia 11,67 11,43 7,00 30,09
3311 NINING SURYANI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020293SMA2018 Kimia 17,50 4,76 7,50 29,76
3312 JUNAIDIN, S.PD SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020726SMK2018 Kimia 12,83 9,14 7,00 28,98
3313 NURDIANA, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020575SMK2018 Kimia 16,33 12,57 0,00 28,91
3314 SUHARTATI, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020516SMA2018 Kimia 11,67 2,86 12,50 27,02

Halaman ~ 82 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%

3315 FATIMAH, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020136SMA2018 Matematika 25,28 14,28 16,00 55,56
3316 KRISDIANA,S.PD SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020226SMA2018 Matematika 17,50 20,00 18,00 55,50
3317 RAODATUL JANNAH, S.PD SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020022SMA2018 Matematika 15,55 23,81 14,00 53,36
3318 AKBAR RAMADHAN ARSYAD, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020303SMA2018 Matematika 21,39 15,24 16,50 53,13
3319 NURFITHRAINI, S.Pd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020080SMA2018 Matematika 21,39 15,24 16,00 52,63
3320 ADRIANSYAH, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020026SMA2018 Matematika 15,55 20,00 16,00 51,55
3321 SUPRIADIN, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020692SMK2018 Matematika 22,75 12,00 15,50 50,25
3322 LILIS SURYANTI, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 011322SMA2018 Matematika 15,55 19,05 15,50 50,10
3323 MOH. ERWIN HD, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020413SMA2018 Matematika 23,33 13,33 12,00 48,67
3324 AZHAR, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020132SMA2018 Matematika 19,45 16,19 13,00 48,64
3325 YULIANI, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020738SMK2018 Matematika 14,00 19,20 15,00 48,20
3326 ELI YULIANTI, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020092SMA2018 Matematika 19,45 14,28 13,50 47,23
3327 SRI RAHMAWATI, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 KOTA BIMA LAB-3 012062SMA2018 Matematika 15,55 16,19 15,00 46,75
3328 HERWATI, S. PD. SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020181SMA2018 Matematika 15,55 17,14 14,00 46,70
3329 ZAIDAL KHAIR,S.PD SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020024SMA2018 Matematika 11,67 20,00 15,00 46,67
3330 SITI AISAH, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020690SMK2018 Matematika 12,25 18,40 16,00 46,65
3331 IRFAN SOFIAN, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020566SMK2018 Matematika 15,75 16,00 14,50 46,25
3332 ST. KHAIRUNSYA, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020426SMA2018 Matematika 21,39 13,33 11,50 46,22
3333 ARIF BUDIMANDELA, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020700SMK2018 Matematika 17,50 12,80 15,50 45,80
3334 NURLAELA, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020370SMA2018 Matematika 19,45 14,28 12,00 45,73
3335 MUHAMMAD MIEFTAHUL KHAER, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020110SMA2018 Matematika 21,39 12,38 11,00 44,77
3336 ISYUYANTI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020145SMA2018 Matematika 15,55 16,19 12,00 43,75
3337 NADIYAH, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020713SMK2018 Matematika 14,00 13,60 16,00 43,60
3338 NOVILIATURRAHMI, S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020258SMA2018 Matematika 21,39 10,48 11,50 43,36
3339 RUGAYAH, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020235SMA2018 Matematika 13,61 14,28 15,00 42,90
3340 ROSWINARNI, SPd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020675SMK2018 Matematika 12,25 11,20 18,50 41,95
3341 SURYA ALAM, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020271SMA2018 Matematika 19,45 10,48 12,00 41,92
3342 HARDIANSYAH, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020359SMA2018 Matematika 13,61 15,24 13,00 41,85
3343 EVANURWAHYUNINGSIH, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020444SMA2018 Matematika 17,50 14,28 10,00 41,78
3344 RINI AGUSTINA SULISTIANI, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020233SMA2018 Matematika 17,50 14,28 9,50 41,28
3345 MARYANI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020506SMA2018 Matematika 17,50 10,48 13,00 40,98
3346 FIDAL IRAWAN, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020704SMK2018 Matematika 14,00 10,40 16,50 40,90
3347 KHARUDDIN, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020148SMA2018 Matematika 17,50 12,38 11,00 40,88
3348 YULIANI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020275SMA2018 Matematika 15,55 12,38 12,50 40,43
3349 NURCKASNAH,S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020533SMA2018 Matematika 9,72 17,14 13,50 40,37
3350 ARIFATUL ANNAS, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020559SMK2018 Matematika 12,25 13,60 14,00 39,85
3351 CANDRA,S.PD SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020542SMK2018 Matematika 15,75 10,40 13,50 39,65
3352 ANNISA, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020307SMA2018 Matematika 13,61 12,38 13,00 38,99
3353 HERLINA JUWITA, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020038SMA2018 Matematika 13,61 13,33 12,00 38,94
3354 RAI AJARAI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020638SMK2018 Matematika 12,25 14,40 11,50 38,15
3355 ROBIN SYAHRIL, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020514SMA2018 Matematika 15,55 8,57 14,00 38,13
3356 SYARIFUDDIN, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020061SMA2018 Matematika 13,61 12,38 12,00 37,99
3357 JURAIDIN, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020286SMA2018 Matematika 17,50 13,33 7,00 37,83

Halaman ~ 83 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3358 IWAN JAYA, S.Si SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020324SMA2018 Matematika 19,45 5,72 12,50 37,66
3359 YUYUN DINIYATI, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020654SMK2018 Matematika 15,75 8,80 13,00 37,55
3360 LILI SURYANI, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020663SMK2018 Matematika 15,75 11,20 10,50 37,45
3361 SYAHRUL ANNAS, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020430SMA2018 Matematika 17,50 6,67 13,00 37,17
3362 ERNA WATI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020443SMA2018 Matematika 13,61 10,48 13,00 37,09
3363 PUTRI HASIAHTUN, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020118SMA2018 Matematika 15,55 9,52 11,50 36,58
3364 EKA SURYANI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020315SMA2018 Matematika 9,72 13,33 13,50 36,56
3365 EVA SUSANTI, S.PD SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020223SMA2018 Matematika 11,67 14,28 9,50 35,45
3366 MEGAWATI, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020042SMA2018 Matematika 15,55 7,62 12,00 35,17
3367 ASMUNI YANTO,S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020436SMA2018 Matematika 13,61 9,52 12,00 35,14
3368 DWI YANTI PUSPITASARI, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020090SMA2018 Matematika 9,72 13,33 12,00 35,06
3369 ABDUL SYUKUR, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020219SMA2018 Matematika 9,72 11,43 13,50 34,65
3370 ADIANSYAH, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020239SMA2018 Matematika 11,67 12,38 10,50 34,55
3371 NURFADILLAH, S.PD SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020576SMK2018 Matematika 10,50 12,80 11,00 34,30
3372 ARIF RAHMAN, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020610SMK2018 Matematika 10,50 12,80 11,00 34,30
3373 MUHAMMAD SUBHAN, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020111SMA2018 Matematika 11,67 7,62 15,00 34,29
3374 SUGITO , S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020268SMA2018 Matematika 13,61 8,57 12,00 34,18
3375 ABDUL RAUF FIKRAMAN, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020698SMK2018 Matematika 8,75 14,40 11,00 34,15
3376 RATU YULIYANTI, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020119SMA2018 Matematika 13,61 10,48 9,50 33,59
3377 MUTMAINAH, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020460SMA2018 Matematika 11,67 12,38 9,50 33,55
3378 SITI NURAINI, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020191SMA2018 Matematika 11,67 8,57 13,00 33,24
3379 WAHYUDIN, S. PD SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020697SMK2018 Matematika 12,25 12,80 8,00 33,05
3380 NURIPA, S.PD SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020688SMK2018 Matematika 10,50 12,80 9,50 32,80
3381 MUHLIS, S.PD SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020206SMA2018 Matematika 7,78 11,43 13,50 32,71
3382 MAWARDIN, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020041SMA2018 Matematika 13,61 10,48 8,50 32,59
3383 FERAWATI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020620SMK2018 Matematika 12,25 11,20 9,00 32,45
3384 RAMLAH, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020422SMA2018 Matematika 13,61 6,67 12,00 32,28
3385 SITI ASINAH, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020167SMA2018 Matematika 9,72 11,43 11,00 32,15
3386 KARTINI, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020201SMA2018 Matematika 13,61 9,52 9,00 32,14
3387 BIAONILLAAHI, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020612SMK2018 Matematika 12,25 8,80 11,00 32,05
3388 AMRIN FERDIAN, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020350SMA2018 Matematika 11,67 8,57 11,50 31,74
3389 A. HAMID, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020382SMA2018 Matematika 7,78 12,38 11,50 31,66
3390 ASTUTI ANDRIANI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020282SMA2018 Matematika 7,78 13,33 10,50 31,61
3391 AYUSTINA, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020310SMA2018 Matematika 9,72 10,48 11,00 31,20
3392 SITI AMINAH, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020643SMK2018 Matematika 10,50 9,60 11,00 31,10
3393 FATHUR RAHMANSYAH, S.Pd.I SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020445SMA2018 Matematika 9,72 8,57 12,50 30,80
3394 HARDIYANTI, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020403SMA2018 Matematika 11,67 9,52 9,50 30,69
3395 ARDIANSYAH, S.Pd. SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020609SMK2018 Matematika 8,75 10,40 11,50 30,65
3396 ERMANSYAH, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020617SMK2018 Matematika 10,50 11,20 8,00 29,70
3397 SYAFRUDIN, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020059SMA2018 Matematika 11,67 9,52 7,00 28,19
3398 SITI HAJAR, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020582SMK2018 Matematika 8,75 8,80 9,00 26,55
3399 SITI ASMAH, SPdi SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020053SMA2018 Matematika 7,78 9,52 9,00 26,30
3400 DEWI SRIWAHYUNINGSIH, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020475SMA2018 Matematika 11,67 3,81 10,50 25,97
3401 NURAINI, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020332SMA2018 Matematika 7,78 7,62 8,50 23,90

Halaman ~ 84 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3402 AMINAH, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020305SMA2018 Matematika 3,89 8,57 10,50 22,96
3403 NINING SURYANTI, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020419SMA2018 Matematika 3,89 7,62 10,00 21,51

3404 I WAYAN SUJATI, SPdh SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020069SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 36,75 9,00 45,75
3405 NENGAH DWI YANA, SPdh SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020292SMA2018 Pendidikan Agama Hindu 39,75 0,00 39,75

3406 MAHIRUDDIN, S.Hi SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020505SMA2018 Pendidikan Agama Islam 55,50 15,50 71,00
3407 RUSLAN, S.Pd.I SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020424SMA2018 Pendidikan Agama Islam 54,75 13,50 68,25
3408 NURHASAN, S.Pd.I SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020211SMA2018 Pendidikan Agama Islam 52,50 14,50 67,00
3409 HERMAN, S.Pd.I SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020180SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 13,00 60,25
3410 SURIANI, SPd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020486SMA2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 11,00 57,50
3411 AHMAD, SPdi SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020065SMA2018 Pendidikan Agama Islam 46,50 10,50 57,00
3412 M. IHSAN, SPdi SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020727SMK2018 Pendidikan Agama Islam 45,75 11,00 56,75
3413 DEWI KURNIANINGSIH, S.Pd.I SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020246SMA2018 Pendidikan Agama Islam 47,25 8,50 55,75
3414 SYAMSUDDIN, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020602SMK2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 16,50 54,00
3415 AGUS SETIAWAN SAPUTRA, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020349SMA2018 Pendidikan Agama Islam 41,25 11,50 52,75
3416 ASMA'UL HADI, SPdi SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020495SMA2018 Pendidikan Agama Islam 39,75 10,50 50,25
3417 KARTINI, SPd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020202SMA2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 11,00 48,50
3418 ROSAL PRIBADI PUTRA, S.Pd. I SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020023SMA2018 Pendidikan Agama Islam 36,00 11,50 47,50
3419 WIWI LINA ANGRIANINGSIH, S. PdI. SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020651SMK2018 Pendidikan Agama Islam 37,50 9,50 47,00
3420 RUSTINA, SPdi SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020641SMK2018 Pendidikan Agama Islam 36,75 8,50 45,25
3421 FITRIANINGSIH, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020446SMA2018 Pendidikan Agama Islam 34,50 10,50 45,00
3422 MUHAMMAD, S.PdI SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020729SMK2018 Pendidikan Agama Islam 39,00 4,50 43,50
3423 AGUSTINA, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020301SMA2018 Pendidikan Agama Islam 30,75 11,50 42,25
3424 SUMIYATI, S.Pd.I SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020429SMA2018 Pendidikan Agama Islam 32,25 10,00 42,25
3425 IHDAR, S.Pd.I SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020528SMA2018 Pendidikan Agama Islam 30,75 11,00 41,75
3426 NUNUNG INRAWATI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020331SMA2018 Pendidikan Agama Islam 33,00 8,50 41,50
3427 MUKHLIS, S.PD SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020112SMA2018 Pendidikan Agama Islam 29,25 11,50 40,75
3428 MUHAMAD, S.Pd.I SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020414SMA2018 Pendidikan Agama Islam 30,75 10,00 40,75
3429 M. YUSUF, S. PDI SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020709SMK2018 Pendidikan Agama Islam 27,75 13,00 40,75
3430 BUDI FITRIATI, Spdi SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020089SMA2018 Pendidikan Agama Islam 30,00 10,50 40,50
3431 ISTI' ANAH, S.Pd. SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020014SMA2018 Pendidikan Agama Islam 30,75 9,50 40,25
3432 SITI HALIMAH, S.Pd SLBN DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020004SLB2018 Pendidikan Agama Islam 25,50 14,50 40,00
3433 RAODA, S.PD.I SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020051SMA2018 Pendidikan Agama Islam 28,50 11,50 40,00
3434 ABDUL KADIR, S.PdI SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020476SMA2018 Pendidikan Agama Islam 28,50 10,50 39,00
3435 RAHMAH, Spdi SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020637SMK2018 Pendidikan Agama Islam 27,00 9,00 36,00
3436 ABDUL HARIS, S.Pd.I SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020522SMA2018 Pendidikan Agama Islam 24,75 11,00 35,75
3437 RAODAH, SPdi SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020639SMK2018 Pendidikan Agama Islam 24,00 7,00 31,00
3438 RUSDIMIN, S.Sos.I SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020300SMA2018 Pendidikan Agama Islam 21,75 0,00 21,75

3439 ZAINAL MUTTAQIN, S.PD SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020196SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 20,64 30,82 18,50 69,96
3440 FAJRIN, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020543SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 21,19 22,58 15,00 58,77
3441 DEDEN NOVEADI, SPd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020007SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 18,85 24,26 14,00 57,11
3442 ARIPUDIN, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020175SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 22,30 15,00 55,24

Halaman ~ 85 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3443 HASANUDIN, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020225SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 21,64 16,00 54,69
3444 SAMSU RIJAL,S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020376SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 21,64 12,50 52,09
3445 SYARIFUDIN, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020695SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,89 21,94 14,50 49,33
3446 IDHAR NUDDIN, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020404SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 20,33 14,50 49,19
3447 QAMARUL FITRANSYAH, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020551SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 21,29 15,00 48,27
3448 ABDULLAH, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020492SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 21,64 14,00 48,21
3449 SAHRUL, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020122SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 17,70 11,50 46,26
3450 MUHAMMAD AULYA, S.Pd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020076SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 20,33 10,50 46,08
3451 RUDIANTO, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020164SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 15,74 13,50 45,39
3452 MUHAMMAD GUFRAN, S. PD. SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020254SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 17,70 10,50 44,36
3453 IRFAN, S.Pd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 KOTA BIMA LAB-3 010703SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 16,39 14,00 43,85
3454 ABDUL MALIK, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020238SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 15,08 12,50 43,73
3455 RAHMAT KHAIRIL, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020050SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 16,15 15,08 12,00 43,23
3456 ERWINSYAH, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020198SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 15,74 14,00 43,20
3457 RANO KARNO, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020213SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 15,26 15,74 12,00 42,99
3458 WAHYUDIN, S.Pd SMKN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020603SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,74 14,19 14,00 42,93
3459 MUHIBBAH, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020289SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 17,70 9,50 41,56
3460 ADITIAWARMAN, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020220SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 13,46 15,08 13,00 41,54
3461 FERI FAJRIN, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020009SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 13,12 10,00 40,17
3462 ARRASIHUN, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020394SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,95 9,84 12,00 39,78
3463 ARIFUDIN, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020028SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 17,05 13,77 8,50 39,32
3464 SUDIRMAN, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020736SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 16,13 12,00 39,18
3465 HARUN ARRASYID, S.PD SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020448SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 15,08 11,50 39,15
3466 MUHAMMAD IKHWANUDIN, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020204SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 13,77 12,50 38,84
3467 MAHMUD, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020366SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 13,77 15,00 37,75
3468 SALMANFARIS, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020581SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 16,13 10,50 37,68
3469 MUHAMMAD YUNUS, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020153SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,77 17,05 9,50 37,32
3470 IRAWAN SURIANSYAH, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020285SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 15,74 11,50 37,11
3471 MARULLI, SPd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020016SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 12,46 10,00 36,82
3472 ARIS GUNAWAN, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020221SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 15,74 12,00 36,71
3473 ANDI JUWANDI, SPd SLBN DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020002SLB2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 18,06 8,00 35,28
3474 ULUMUDDIN, S.PD SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020489SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 14,36 11,15 9,50 35,01
3475 FAUJA, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020619SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 10,13 14,19 10,50 34,82
3476 FITRAHMAN, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020705SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,05 12,26 11,50 34,81
3477 YUSUF, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020653SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 13,55 9,00 34,52
3478 RAMLIN, S.Pd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020511SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 15,74 8,00 32,71
3479 BAMBANG IRWANSYAH, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020030SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 11,80 12,00 31,88
3480 SUPRIADIN, S.PD SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020539SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,87 14,43 7,50 31,80
3481 AHMADIN, S.Pd SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020659SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 6,45 14,84 10,50 31,79
3482 DEDI SYAHWAN, S.PD SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020383SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,67 12,46 7,50 31,63
3483 SAKBAN, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020579SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 12,90 9,50 31,62
3484 ASWAD, SPd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020683SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 11,97 9,03 10,50 31,51
3485 FARUK, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020094SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 11,15 10,50 30,62
3486 ZUL AKBAR, SPd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020063SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 11,80 10,00 29,88

Halaman ~ 86 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3487 AKSAN MULYADIN, S.Pd SMKN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020682SMK2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 9,21 9,68 10,50 29,39
3488 KASMAN, S.PD SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020103SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 12,57 9,18 7,00 28,75
3489 ILYAS, SPd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020484SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,97 10,49 9,00 28,47
3490 AHMAD, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020302SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 11,15 9,00 28,23
3491 RUSMASYAH, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020339SMA2018 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan 8,08 11,15 8,50 27,73

3492 VENY WARDIYANTI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020380SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 29,15 19,50 65,32
3493 MUH. AMRIN, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020253SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 25,08 11,50 54,92
3494 ANTI SULIANTI, S.Pd SMKN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020541SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 26,00 13,50 53,50
3495 RAHMADIN, SH SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020578SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 14,00 23,33 14,50 51,83
3496 ASTUTI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020244SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 22,37 14,00 51,37
3497 HISBULLAH, S.Sos SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020725SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 17,50 18,67 15,00 51,17
3498 MARATUN SYOLIHAN, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020015SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 21,02 14,00 50,02
3499 SUPRIYADIN, S.PD SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020648SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 24,67 13,00 49,92
3500 MOH . ARDIYANSYAH, S.H SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020412SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 22,37 13,50 49,21
3501 FIRMANSYAH, S.PD SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020621SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 21,00 14,00 12,50 47,50
3502 IRMAN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020144SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 23,73 11,50 46,89
3503 MUHAMMAD HIDAYANSYAH, SPd SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020077SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,00 18,98 12,50 46,49
3504 RUKAYA, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020236SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 16,27 12,50 45,44
3505 ARIS SUYONO, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020560SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 20,00 9,50 45,25
3506 M. HARIADI, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020203SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,33 21,70 15,00 45,03
3507 YAN AZHAR, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020652SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 19,25 13,33 11,50 44,08
3508 RASYIATUN PURWATI, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020161SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 20,34 11,50 43,51
3509 LILIS SURYANI, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020664SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 12,25 20,00 10,50 42,75
3510 INDRAWATI, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020101SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 18,33 14,24 9,50 42,07
3511 RENYSWATI, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020513SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 15,59 12,50 41,43
3512 ISROYANI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020452SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 16,67 14,24 8,50 39,40
3513 MARLIANTI, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020327SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 5,00 23,73 10,50 39,23
3514 YUYUK ARIES, SH SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020277SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 21,70 7,50 39,20
3515 IRAWAN, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020143SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 16,27 9,50 39,11
3516 SAHRIR,S.PD.I SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020536SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 17,63 7,00 37,96
3517 ROSWATI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020468SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 13,34 14,92 9,00 37,25
3518 LIA ALIANDRA, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020631SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 15,75 11,33 8,50 35,58
3519 MUSLIMAH KURNIAWATI, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020712SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 17,33 9,50 35,58
3520 M.YAMIN, SPd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020104SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 6,67 19,66 8,50 34,83
3521 ILHAM, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020625SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,50 17,33 6,50 34,33
3522 YUNIYARTI, S.Pd SMAN 2 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020390SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 10,00 14,92 9,00 33,92
3523 SRI RUKIAWATI, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020717SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 8,75 16,00 7,50 32,25
3524 M. ARI IRWAN, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020632SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 7,00 13,33 11,50 31,83
3525 SUHARMAJI, SPd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020428SMA2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 11,67 7,46 10,50 29,62
3526 SURIANA, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020649SMK2018 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 7,00 13,33 9,00 29,33

3527 ISMAIL, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020361SMA2018 Sejarah Indonesia 22,17 26,86 16,50 65,52
3528 ROSMAWATI, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020234SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 29,72 14,00 64,72

Halaman ~ 87 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3529 IKSAN, SPd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020141SMA2018 Sejarah Indonesia 21,00 25,72 13,00 59,72
3530 JUFRIN, S.PD SMAN 1 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020073SMA2018 Sejarah Indonesia 23,33 21,14 12,50 56,98
3531 ASIAH, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020006SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 21,14 12,50 53,48
3532 LUBIS, S.Pd SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020708SMK2018 Sejarah Indonesia 16,33 20,57 15,50 52,41
3533 Drs. ABDUL HARIS SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020661SMK2018 Sejarah Indonesia 21,00 14,86 16,00 51,86
3534 SURURUM MARFUAH,S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020270SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 16,57 15,50 48,41
3535 FARDIANSYAH,S.PD SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020178SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 22,28 12,00 48,28
3536 SAHLAN, S.Pd SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020189SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 20,57 12,50 47,07
3537 SITI NURHIDAYAH, S.Pd. SMKN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020667SMK2018 Sejarah Indonesia 21,00 12,57 11,50 45,07
3538 RAHMANIAH, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020465SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 17,72 14,50 45,05
3539 SUMIATI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020473SMA2018 Sejarah Indonesia 19,83 12,57 12,50 44,91
3540 JUNAIDIN, SPd SMAN 3 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020502SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 17,72 14,50 42,72
3541 NURWAHIDAH, SPd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020371SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 15,43 13,50 41,76
3542 NURYAKIN, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020021SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 14,28 11,00 41,62
3543 YULIANINGSIH, S.Pd SMKN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020680SMK2018 Sejarah Indonesia 15,17 14,28 12,00 41,45
3544 SYARJAN, S.Pd SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020062SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 10,86 16,00 40,86
3545 INTAN PRIYUYUN NURWADANIA, S.PD. SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020013SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 13,14 15,50 40,31
3546 HASANUDIN, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020360SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 14,28 12,00 40,28
3547 SULASTRI, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020218SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 15,43 14,00 39,93
3548 DIDI YIBNU PRIBADI, SPd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020313SMA2018 Sejarah Indonesia 16,33 10,86 11,50 38,69
3549 NURWAHIDAH, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020231SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 12,57 12,00 38,57
3550 ARIJAL, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020243SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 11,43 12,50 37,93
3551 EGAMAN,S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020440SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 14,28 8,00 37,45
3552 NINING SURYANING,S.Pd SMAN 3 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020532SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 13,14 10,00 37,14
3553 ELFIS, S.Pd SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020396SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 14,28 10,00 37,12
3554 FIFI SURYATI, S.Pd SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020247SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 10,86 11,00 37,02
3555 MULYADIN,S.PD SMAN 2 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020417SMA2018 Sejarah Indonesia 12,83 14,28 9,50 36,62
3556 ST. RAHMAH, SPd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020485SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 13,72 11,00 36,38
3557 RAODAH, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020466SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 10,86 11,50 36,36
3558 NURNAJMI, S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020064SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 13,72 10,00 35,38
3559 ZAINAB, S.Pd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020237SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 13,14 12,00 34,48
3560 SAIFUL, S.Pd SMAN 1 PEKAT 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020215SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 9,72 13,00 34,38
3561 EFI SUSANTI, S.Pd SMAN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020353SMA2018 Sejarah Indonesia 15,17 9,72 9,50 34,38
3562 YORMAN, SPd SMAN 3 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020491SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,72 14,00 34,22
3563 ENDANG, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020442SMA2018 Sejarah Indonesia 14,00 12,00 8,00 34,00
3564 MUHAMAD SAFARI RAMADHAN SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020711SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 12,57 10,50 33,57
3565 HADIJAH ,S.PD SMAN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020037SMA2018 Sejarah Indonesia 7,00 14,86 10,50 32,36
3566 NURWAHIDAH, S.Pd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020230SMA2018 Sejarah Indonesia 11,67 11,43 9,00 32,09
3567 SUSI SUSANTI, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020172SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 13,72 9,00 32,05
3568 APRIANINGSIH, S.PD SMAN 1 PAJO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020174SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 12,00 11,50 31,67
3569 ANWAR, S.Pd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020608SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,14 12,00 31,64
3570 NURPATI, SPd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020294SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,72 11,00 31,22
3571 LENI MARLINA, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020149SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,14 11,00 30,64
3572 LINA ANGGRAINI, S.Pd SMAN 3 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020455SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,14 10,00 29,64

Halaman ~ 88 ~
=== HASIL UJI KOMPETENSI GURU NON PNS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ===

SKOR PER KOMPETENSI SKOR


Kabupaten/Kota Pedagogik Profesional TPA AKHIR
No. Nama Sekolah Asal TUK ID Login Nama Mapel
Sekolah Asal 35% 40% 25% 100%
75% 25% 100%
3573 NAZAMUDIN, S.Pd SMKN 2 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020731SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 8,00 9,00 28,67
3574 HASNAH, S. PD. SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020563SMK2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,14 9,00 28,64
3575 SUFRAINI, S.Pd SMAN 2 KEMPO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020298SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 12,00 7,00 28,33
3576 IKHWAN, S.Pd SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020565SMK2018 Sejarah Indonesia 11,67 9,14 7,50 28,31
3577 RUKIAH, S.Pd SMAN 2 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020338SMA2018 Sejarah Indonesia 9,33 10,28 8,50 28,12
3578 NURJANAH, SPd SLBN DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020001SLB2018 Sejarah Indonesia 5,83 16,00 6,00 27,83
3579 MAHYUDIN, S.Pd SMAN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020105SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 9,72 7,00 27,22
3580 HUSNUL KHATIMAH,S.PD SMAN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020249SMA2018 Sejarah Indonesia 10,50 11,43 0,00 21,93
3581 AMIRUDIN, SPd SMKN 1 KILO 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020607SMK2018 Sejarah Indonesia 9,33 5,14 5,00 19,48
3582 MARYATI, S.PD SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020150SMA2018 Sejarah Indonesia 8,17 9,72 1,00 18,88
3583 ABDUL RAFIK SMKN 1 HUU 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020553SMK2018 Sejarah Indonesia 2,33 9,72 6,50 18,55

3584 ILMAN,S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020011SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 21,25 21,67 17,00 59,92
3585 DADANG YADI, S.PD. SMKN 2 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020701SMK2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 22,78 13,00 54,53
3586 FACHRUL IRFAN S, S.Pd SMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020135SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 16,25 19,44 17,50 53,19
3587 RAODATUL ARFAH, SPd SMAN 1 WOJA 8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020232SMA2018 Seni Budaya Seni Rupa 18,75 23,89 9,50 52,14
3588 MUHAMMAD YAUMUL HAZ JUNIOR, S.PDSMAN 1 MANGGELEWA8 Kab. Dompu SMK NEGERI 1 DOMPU 020152SMA2018 Seni Budaya Teater 16,33 19,43 15,00 50,76
3589 MUHAMMAD NATSIR, S.Pd SMAN 1 DOMPU 8 Kab. Dompu SMA NEGERI 1 DOMPU 020017SMA2018 Seni Buda