Anda di halaman 1dari 2

Asma Al-Husna

No. Arab Indonesia


26 ُ‫س ِم ْيع‬
َ ‫ال‬ Yang Maha Mendengar

‫هللا‬ Allah
27 ُ‫البَ ِص ْير‬ Yang Maha Melihat

1 ‫الرح َمن‬
َّ Yang Maha Pengasih
28 ُ‫ال َحكَم‬ Yang Maha Menetapkan

2 ‫الر ِحيم‬
َ Yang Maha Penyayang
29 ُ‫العَدْل‬ Yang Maha Adil

3 ُ‫ال َم ِلك‬ Yang Maha Merajai/Memerintah


30 ُ‫اللَّ ِط ْيف‬ Yang Maha Lembut

4 ُ‫القد ُّْوس‬ Yang Maha Suci


31 ُ‫ال َخ ِب ْير‬ Yang Maha Mengenal

5 ُ‫س ََلم‬
َّ ‫ال‬ Yang Maha Memberi Kesejahteraan
32 ُ‫ال َح ِل ْيم‬ Yang Maha Penyantun

6 ُ‫ؤمن‬
ِ ‫الم‬ Yang Maha Memberi Keamanan
33 ُ‫العَ ِظ ْيم‬ Yang Maha Agung

7 ُ‫الم َه ْي ِمن‬ Yang Maha Pemelihara


34 ُ‫الغَف ْور‬ Yang Maha Memberi Pengampunan

8 ُ‫العَ ِز ْيز‬ Yang Maha Perkasa


35 ُ‫الشَّك ْور‬ Yang Maha Pembalas Budi
(Menghargai)

9 ُ‫ال َجبَّار‬ Yang Memiliki Mutlak Kegagahan


36 ُ‫ال َع ِل ُّي‬ Yang Maha Tinggi

10 ُ‫المتَك َِبر‬ Yang Maha Megah, Yang Memiliki


Kebesaran
37 ُ‫ال َك ِب ْير‬ Yang Maha Besar

11 ُ‫ال َخا ِلق‬ Yang Maha Pencipta


38 ُ‫ال َح ِف ْيظ‬ Yang Maha Memelihara

12 ُ‫البا َ ِرئ‬ Yang Maha Melepaskan (Membuat,


Membentuk, Menyeimbangkan)
39 ُ‫الم ِق ْيت‬ Yang Maha Pemberi Kecukupan

13 ُ‫ص ِور‬
َ ‫الم‬
Yang Maha Membentuk Rupa
(makhluknya)
40 ُ‫ال َحسِيب‬ Yang Maha Membuat Perhitungan

14 ُ‫الغَفَّار‬ Yang Maha Pengampun


41 ُ‫ال َج ِل ْيل‬ Yang Maha Luhur

15 ُ‫القَ َّهار‬ Yang Maha Memaksa


42 ُ‫ال َُك ُِرُْيم‬ Yang Maha Pemurah

16 ُ‫الوهاَّب‬
َ Yang Maha Pemberi Karunia
43 ُ‫الرقُُِْيب‬
َُ Yang Maha Mengawasi

17 ُ‫الر َّزاق‬
َ Yang Maha Pemberi Rezeki
44 ُ‫جُْيب‬
ُِ ُ‫الم‬ Yang Maha Mengabulkan

18 ُ‫الفَتَّاح‬ Yang Maha Pembuka Rahmat


45 ُ‫سع‬
ُِ ‫الوا‬
َُ Yang Maha Luas

19 ُ‫العَ ِل ْيم‬ Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)


46 ُ‫ح ُِكُْيم‬
َُ ‫ال‬ Yang Maha Maka Bijaksana

20 ُ‫القا َ ِبض‬ Yang Maha Menyempitkan


(makhluknya)
47 ُ‫الودُ ُْود‬
َُ Yang Maha Mengasihi

21
ِ َ ‫البا‬
ُ‫سط‬ Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
48 ُ‫جُْيد‬
ُِ ‫ال َُم‬ Yang Maha Mulia

22 ُ‫ال َخافِض‬ Yang Maha Merendahkan (makhluknya)


49 ُِ َ ‫البُا‬
ُ‫عث‬ Yang Maha Membangkitkan

23 ُ‫الرافِع‬
َ Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
50 ُ‫ش ُِهُْيد‬
َُ ‫ال‬ Yang Maha Menyaksikan

24 ُ‫الم ِع ُّز‬ Yang Maha Memuliakan (makhluknya)


51 ُ‫ق‬
ُّ ‫ح‬
َُ ‫ال‬ Yang Maha Benar

25 ُ‫الم ِذ ُّل‬ Yang Maha Menghinakan (makhluknya)


52 ُ‫الو ُِكُْيل‬
َُ Yang Maha Memelihara
53 ُ‫القَُ ُِوي‬ Yang Maha Kuat 80 ُ‫الُت َ َُّواب‬ Yang Maha Penerima Tobat

54 ُ‫ال َُمتُُِْين‬ Yang Maha Kokoh 81 ُ‫المُُْنُت َ ُِقم‬ Yang Maha Pemberi Balasan

55 ُ‫الوُِل ُّى‬
َُ Yang Maha Melindungi 82 ُ‫العَُفُ ُّو‬ Yang Maha Pemaaf

56 ُ‫ح ُِمُْيد‬َُ ‫ال‬ Yang Maha Terpuji 83 ُ‫الرؤُ ُْوف‬


َُّ Yang Maha Pengasuh

57 ‫صى‬
ُِ ‫ح‬
ُْ ُ‫الم‬ Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung
Segala Sesuatu)
84 ُ‫َُماُِلكُُاُْلمُُْل ِك‬ Yang Maha Penguasa Kerajaan
(Semesta)

58 ‫المُُْب ُِدئ‬ Yang Maha Memulai


85
َُ ‫ج‬
ُ‫َل ُِلُ َُو‬ َُ ‫ذُوُاُْل‬ Yang Maha Pemilik Kebesaran dan

ُِ ‫ال ُْك َُر‬


‫ام‬ ُِ Kemuliaan
59 ُ‫المُ ُِعُْيد‬ Yang Maha Mengembalikan Kehidupan

86 ُ‫سط‬ ُِ ‫المُ ُْق‬ Yang Maha Pemberi Keadilan


60 ‫حُِيى‬
ُْ ُ‫الم‬ Yang Maha Menghidupkan

87 ُ‫الجُا َ ُِمع‬ Yang Maha Mengumpulkan


61 ُ‫المُ ُِمُْيت‬ Yang Maha Mematikan

88 ُ‫ال ُغَنُِي‬ Yang Maha Kaya


62 ُ‫ح ُّي‬
َُ ‫ال‬ Yang Maha Hidup

89 ‫المُ ُْغ ِنُي‬ Yang Maha Pemberi Kekayaan


63 ُ‫ال َقُُيُّوم‬ Yang Maha Mandiri

90 ُ‫المُا َنُِع‬ Yang Maha Mencegah


64 ُ‫اجد‬
ُِ ‫الو‬
َُ Yang Maha Penemu

91 ُ‫ار‬ َُّ ‫ال‬


ُّ ‫ض‬ Yang Maha Penimpa Kemudharatan
65 ُ‫اجد‬
ُِ ‫ال َُم‬ Yang Maha Mulia

92 ُ‫الُنَّافُِع‬ Yang Maha Memberi Manfaat


66 ُ‫احد‬
ُِ ‫الو‬
َُ Yang Maha Tunggal

93 ُ‫الُنُّور‬ Yang Maha Bercahaya (Menerangi,


67 َُ َ‫ا ُل‬
ُ‫حد‬ Yang Maha Esa
Memberi Cahaya)

94 ُ‫الهُا َ ُِدئ‬ Yang Maha Pemberi Petunjuk


68 ُ‫ص َُمد‬
َُّ ‫ال‬ Yang Maha Dibutuhkan, Tempat
Meminta
95 ُ‫البَُ ُِدُْيع‬ Yang Maha Pencipta Yang Tiada
69 ُ‫القَُا ُِدر‬ Yang Maha Menentukan, Maha
Menyeimbangkan
Bandingannya

96 ‫الَُبا ُِقي‬ Yang Maha Kekal


70 ُ‫المُ ُْقُت َ ُِدر‬ Yang Maha Berkuasa

97 ُ‫ارث‬
ُِ ‫الو‬
َُ Yang Maha Pewaris
71 ُ‫المُ ُقَ ُِدم‬ Yang Maha Mendahulukan

98 ُ‫شُْيد‬
ُِ ‫الر‬
َُّ Yang Maha Pandai
72 ُِ ‫المُ َُؤ‬
ُ‫خر‬ Yang Maha Mengakhirkan

99 ُ‫صبُ ُْور‬
َُّ ‫ال‬ Yang Maha Sabar
73 ُ‫ا ُل َ َُّول‬ Yang Maha Awal

74 ُِ َ ‫ال‬
ُ‫خر‬ ُ Yang Maha Akhir

75 ُ‫الظُا َ ُِهر‬ Yang Maha Nyata

76 ُ‫اطن‬
ُِ َُ‫الب‬ Yang Maha Ghaib

77 ُ‫الواُِل ُّي‬
َُ Yang Maha Memerintah

78 ‫المُُت َ َُعاُِلي‬ Yang Maha Tinggi

79 ُ‫ال َبُ ُّر‬ Yang Maha Penderma (Maha Pemberi


Kebajikan)