Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PENDIDIKAN PGII BANDUNG

SMK UT PGII BANDUNG


Jln. Pahlawan Blk No.17 Telp. (022)7274994 Bandung 40122
Website : www.smkutpgii.com E-mail: contact@smkutpgii.com

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN

KONSELING KELOMPOK

SEMESTER ... (GANJIL/GENAP) TAHUN PELAJARAN .........

1. Nama Konseli : .........................................................................................................


2. Hari, Tanggal : .........................................................................................................
3. Pertemuan ke- : .........................................................................................................
4. Waktu : .........................................................................................................
5. Tempat : .........................................................................................................
6. Topik Permasalahan :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Media yang Diperlukan: .......................................................................................................

Bandung, ........................................

Guru BK/Konselor

...........................................

Keterangan:
Dokumen ini bersifat rahasia