Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULIK
Jl. Tjilik Riwut No.11 Telp.(0532)-2071239 E-mail: puskesmasbulik@gmail.com
Nanga Bulik 74662

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS BULIK
NOMOR : 051.6 / 88 / I / PKM / 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL


PUSKESMAS BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BULIK,

Menimbang : a. bahwa dengan dicanangkannya “MDGs 2015” oleh pemerintah


dan dalam rangka mewujudkan salah satu visi Kabupaten
Lamandau yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat, serta salah satu
program Departemen Kesehatan tentang peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
b. bahwa untuk mewujudkan seperti yang tersebut pada diktum a,
maka pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi di
Puskesmas;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan akreditasi seperti tersebut
pada diktum b, maka perlu ditetapkan tim audit internal di
Puskesmas Bulik melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Bulik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128
tahun 2004 tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas;
4. Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Fungsi dan Tugas Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BULIK TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL PADA PUSKESMAS BULIK.

Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas Bulik tentang penetapan tim audit


internal di Puskesmas Bulik;
Kedua : Tim Audit Internal seperti tersebut pada diktum pertama terlampir
pada lampiran surat keputusan ini;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamandau;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik


Pada Tanggal : 4 Januari 2019

KEPALA PUSKESMAS BULIK,

DENNY