Anda di halaman 1dari 10

REKAPITULASI JURNAL SIKAP SPIRITUAL

Satuan Pendidikan : MA Ihyaaussunnah


Kelas / Semester : X/ Ganjil
Tahun Pelajaran : 2017/2018

Aspek Pengamatan
Berdoa Sebelum Dan
Toleransi Dalam
No Nama Peserta Didik Ketaatan Beribadah Berprilaku Syukur Sesudah Melakukan
Beribadah Deskripsi Rapor
Kegiatan

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K
Abdul Gaffar Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
1 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Azyiz Mafaza Al- Haq Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
2 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Hamzah Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
3 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Juanda Saputra Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
4 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
M. Fery Al - fajar Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
5 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Muhammd Nabil Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
6 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Muhammad Ravi Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
7 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Wiwik Indriani Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
8 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Munadia Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
9 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Rahmatunnisa Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
10 √ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah
Aspek Pengamatan
Berdoa Sebelum Dan
Toleransi Dalam
No Nama Peserta Didik Ketaatan Beribadah Berprilaku Syukur Sesudah Melakukan
Beribadah Deskripsi Rapor
Kegiatan

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K

11 Raja Syahbilal Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

12 Mahyuddin Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

13 Ahmed Fajar Rizky Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

14 Dilla Elvira Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

15 Magfiraturrahmi Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

16 Nurul Hidayah Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

17 Safira Anatasya Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

18 Firly Adizah Yolanda Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

19 Tasya Nabila Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

20 Hurul Hanifah Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

21 Alfaiza Baik Dalam Kebiasaan Memberi salam, Kebiasaan Membaca Al-quran , sikap
√ √ √ Bersyukur dan Ketaatan Beribadah

Mengetahui, Guru
Kepala MA Ihyaaussunnah
M.SADEK, S.Pd.I Uswatun Hasanah, S.Pd.I
REKAPITULASI JURNAL SIKAP SOSIAL

Satuan Pendidikan : MA Ihyaaussunnah


Kelas / Semester : X/ Ganjil
Tahun Pelajaran : 2017/ 2018

Aspek Pengamatan
No Nama Peserta Didik Kepedulian Kejujuran Tanggang Jawab Kedisiplinan Deskripsi Rapor
SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
1 Abdul Gaffar pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
2 Azyiz Mafaza Al- Haq pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
3 Hamzah pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
4 Juanda Saputra pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
5 M. Fery Al - fajar pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
6 Muhammd Nabil pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
7 Muhammad Ravi pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Aspek Pengamatan
No Nama Peserta Didik Kepedulian Kejujuran Tanggang Jawab Kedisiplinan Deskripsi Rapor
SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
8 Raja Syahbilal pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
9 Mahyuddin pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
10 Ahmed Fajar Rizky pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
11 Dilla Elvira pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
12 Magfiraturrahmi pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
13 Nurul Hidayah pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
14 Safira Anatasya pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Aspek Pengamatan
No Nama Peserta Didik Kepedulian Kejujuran Tanggang Jawab Kedisiplinan Deskripsi Rapor
SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
15 Wiwik Indriani pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
16 Munadia pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
17 Rahmatunnisa pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
18 Firly Adizah Yolanda pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
19 Tasya Nabila pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
20 Hurul Hanifah pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab
Baik dalam menunjukkan sikap ingin tahu, Disiplindalam mengikuti
21 Alfaiza pembelajaran, santun/sopan dalam bertindak, dan Menunjukkan Sikap
√ √ √ √ bertanggung Jawab

Mengetahui,
Kepala MA Ihyaaussunnah Guru
M.SADEK, S.Pd.I Uswatun Hasanah, S.Pd.I
KUMPULAN HASIL PENILAIAN HARIAN

Satuan Pendidi :
Mata Pelajaran :

No Nama PesPenilaian Harian


KD ( )
1 2 3