Anda di halaman 1dari 1

BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organic dari senyawa anorganik
dengan bantuan energy cahaya matahari. Fotosintesis berperan penting untuk
untuk kelangsungan kehidupan organisme di muka bumi. Hamper seluruh
organisme