Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN HARIAN

SD NEGERI PINANG HABANG


KELAS/ SEMESTER : V ( LIMA ) / 1 ( SATU )
TAHUN PELAJARAN : 2019 / 2020

NILAI HARIAN
TEMA :
SUBTEMA :
NO. NAMA SISWA
PEMBELAJARAN 1 PEMBELAJARAN 2 PEMBELAJARAN 3 PEMBELAJARAN 4 PEMBELAJARAN 5 PEMBELAJARAN 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mengetahui, Pinang Habang,


Kepala sekolah Guru Kelas V
SDN Pinang Habang

SUTRISNO, S.Pd RAHMAT HIDAYAT, S.Pd


NIP. NIP.