Anda di halaman 1dari 53

PANDUAN PELAKSANAAN

KEM BESTARI SOLAT TAHUN 4

1. PENDAHULUAN
Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari
Solat dan cara pelaksanaannya.

2. TAKRIF
Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan
murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan
perbuatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat
khusus mengikut kesesuaian sesebuah sekolah.

3. OBJEKTIF
3.1 Murid dapat menentukan kedudukan imam dan makmum
semasa solat berjemaah.
3.2 Murid dapat menyatakan perbezaan antara muafik dan masbuk.
3.3 Murid dapat melafaz bacaan Tahiyat Awal dan Akhir dengan
betul dan lancar.
3.4 Murid dapat membaca dan menghafaz surah al-Qari’ah, al-
’Adiat dan al-Zalzalah dengan betul dan lancar.
3.5 Murid dapat melafazkan bacaan Doa Qunut dengan betul dan
lancar.
3.6 Murid dapat melafazkan bacaan-bacaan dalam solat dengan
betul dan lancar.
3.7 Murid dapat menyatakan pengertian bacaan-bacaan pendek
dalam solat.
3.8 Murid dapat menyatakan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat
sah solat.
3.9 Murid dapat berwuduk dengan sempurna.

1
3.10 Murid dapat melaksanakan solat berjemaah dengan sempurna.
3.11 Murid dapat melafazkan Azan dan Iqamah dengan betul.

4. KUMPULAN SASARAN
Semua murid beragama Islam Tahun Empat.

5. STRATEGI PELAKSANAAN
5.1 Pihak pengurusan sekolah bermesyuarat bagi memutuskan
perkara berikut :
5.1.1 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah.
5.1.2 Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem
Bestari Solat.
5.1.3 Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat.
5.1.4 Menentukan guru yang akan berperanan sebagai
pembimbing/fasilitator.
5.2 Memberi taklimat kepada guru pembimbing / fasilitator
berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Dalam
Kumpulan (LDK) Kem Bestari Solat Tahun Empat yang telah
ditetapkan.
5.3 Aktiviti ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di
luar waktu Pengajaran & Pembelajaran (P&P) sama ada di
dalam atau di luar kawasan sekolah.
5.4 Kem ini hendaklah dilaksanakan empat kali setahun bagi
setiap murid. Setiap kem mengandungi enam LDK dengan
jumlah masa selama sepuluh jam.
5.5 Cadangan pelaksanaan kem:
5.5.1 Sepenuh hari (rujuk lampiran 1(a) atau
5.5.2 Separuh hari (rujuk lampiran 1(b) atau

2
5.5.3 Mengikut kesesuaian sesebuah sekolah berdasarkan
jumlah masa yang telah ditetapkan.
5.6 Bilangan murid bagi setiap kumpulan dalam LDK adalah
berdasarkan kesesuaian sesebuah sekolah.
5.7 Pihak sekolah boleh melaksanakan Kem Tahun 1, 2, 3 dan 4
secara serentak atau dibuat secara berasingan dengan jumlah
fasilitator yang sesuai.
5.8 Soal selidik pra (sebelum) dan pasca (selepas) Kem Bestari
Solat perlu dilaksanakan berdasarkan instrumen pada
lampiran 6 dan 7 (a).
5.9 Melaksanakan pengisian aktiviti kem seperti cadangan jadual
aktiviti Kem Bestari Solat di lampiran 1(a) dan 1(b).
5.10 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian individu dan
kelas setiap kali aktiviti dilaksanakan seperti di lampiran 8 (a), 8
(b), 9 (a), 9 (b), 10 (a), 10 (b) dan 11 (b).
5.11 Murid-murid yang dikenalpasti belum menguasai kemahiran
hendaklah diambil tindakan susulan semasa P & P Ulum
Syariah.
5.12 Merekodkan pencapaian murid dan melaporkan kepada
penyelaras kem, ibu bapa/ penjaga, Ketua Panitia, Guru Besar
dan JPN.
5.13 Pengisian Rekod Catatan Pelaksanaan Solat (Pasca Kem
Bestari Solat) seperti di lampiran 7 (a).
5.13.1 Borang Catatan Pelaksanaan Solat hendaklah diedarkan
kepada murid untuk dicatat amalan solat harian selama
30 hari selepas setiap kem dijalankan.
5.13.2 Ibu bapa/penjaga mengesahkan catatan murid di
ruangan yang disediakan.

3
5.13.3 Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan
kepada pihak sekolah untuk dianalisa dengan
menggunakan borang seperti di Lampiran 7(b).
5.14 Pihak sekolah hendaklah menyediakan laporan untuk setiap
kem yang dilaksanakan.
5.15 Kem Bestari Solat yang seterusnya akan mengambil kira
kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem
yang terdahulu.

6. AGIHAN TUGAS

6.1. Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral,


Penolong Pengarah Kurikulum, Penolong Pengarah Dakwah
dan Kepimpinan, Penolong Pengarah j-QAF, Pegawai
Pendidikan Islam Daerah dan Penyelia Pendidikan Islam
Daerah bertanggungjawab:

6.1.1 Memberi taklimat pelaksanaan Modul Kem Bestari Solat


kepada pihak sekolah.
6.1.2 Memantau pelaksanaan Kem Bestari Solat di sekolah.
6.1.3 Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan Kem
Bestari Solat kepada Jabatan Pendidikan Islam dan
Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia pada bulan
Julai (Kem 1) dan Oktober (Kem 4).
6.2. Guru Besar bertanggungjawab:
6.2.1 Menubuhkan jawatankuasa pelaksana Kem Bestari Solat
di peringkat sekolah.
6.2.2 Menetapkan tarikh pelaksanaan Kem Bestari Solat dalam
takwim sekolah.

4
6.2.3 Memastikan kem ini dilaksanakan dengan sempurna.
6.2.4 Meneliti dan mengemukakan analisa pencapaian murid
dalam Kem Bestari Solat kepada PPG, PPD/PPB dan
Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral JPN
berdasarkan lampiran 8 (c), 9 (c) dan 10 (c).

6.3. Peranan Guru Pendidikan Islam dan Guru j-QAF:


6.3.1 Semua Guru Pendidikan Islam bertindak sebagai
pembimbing/fasilitator.
6.3.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertindak sebagai
penyelaras dan Guru j-QAF bertindak sebagai setiausaha
Kem Bestari Solat.
6.3.3 Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama
melaksanakan kem ini.
6.3.4 Menghadiri mesyuarat dan perbincangan pelaksanaan
kem.
6.3.5 Mengagihkan dan menentukan kumpulan murid yang
akan mengikuti Kem Bestari Solat.
6.3.6 Guru j-QAF hendaklah mengisi analisa pencapaian murid
untuk simpanan sekolah seperti di lampiran 7 (b), 8 (c), 9
(c), 10 (c) dan 11 (b).
6.3.7 Mengemukakan analisa pencapaian murid kepada Guru
Besar untuk disahkan dan dihantar ke PPD/PPB/JPN
seperti di lampiran 8 (c), 9 (c) dan 10 (c).

5
7. JAWATANKUASA PELAKSANA

Senarai tugas jawatankuasa pelaksana seperti dalam Panduan Tugas


Jawatankuasa Pelaksana Kem Bestari Solat di Lampiran 2.
7.1 Penasihat - Guru Besar
7.2 Pengerusi - GPK Kokurikulum
7.3 Penyelaras - Ketua Panitia Pendidikan Islam
7.4 Setiausaha - Guru j-QAF
7.5 Bendahari - Guru Pendidikan Islam / j-QAF
7.6 Ahli Jawatankuasa.
7.5.1 Urusetia
7.5.2 Pendaftaran
7.5.3 Makanan dan Minuman
7.5.4 Fasilitator
7.5.5 Keselamatan / Kebajikan / Disiplin
7.5.6 Dokumentasi / Penilaian
7.5.7 Riadah
7.5.8 Kem Komandan
7.5.9 Siaraya dan Publisiti
7.5.10 Teknik dan Peralatan
7.5.11 Buku Program
7.5.12 Sijil dan Hadiah

6
8. KEWANGAN

8.1 Sumber
8.1.1 Peruntukan kewangan Kem Bestari Solat
Program j-QAF.
8.1.2 Yuran Kegiatan Agama.
8.1.3 Sumbangan PIBG.
8.1.4 Yuran pendaftaran.
8.1.5 Sumbangan agensi swasta dan lain-lain.

8.2 Perbelanjaan
8.2.1 Penyediaan Bahan (kertas kerja, bahan edaran, fail dan
lain-lain).
8.2.2 Perbelanjaan runcit / rencam.
8.2.3 Perbelanjaan makan dan minum
8.2.4 Hadiah galakan.
8.3 Cadangan anggaran perbelanjaaan Kem Bestari Solat boleh
dirujuk pada lampiran 3.

9. FASILITATOR

9.1 Guru j-QAF.


9.2 Guru Pendidikan Islam.
9.3 Guru-guru lain yang berkebolehan.
9.4 Ibu bapa / penjaga yang berkebolehan.
9.5 Guru KAFA.
9.6 Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah.

7
10. PERATURAN PELAKSANAAN

10.1 Jumlah Masa (10 jam)


10.1.1 Pendaftaran dan taklimat.
10.1.2 LDK 1 - Syarat wajib dan syarat sah solat.
- Kedudukan Imam dan makmum
- Muafik dan Masbuk - 2 jam
10.1.3 LDK 2 - Bacaan dalam solat :
- Tahiyat Awal
- Tahiyat Akhir
- Doa Qunut
- Sujud Sahwi - 2 jam
10.1.4 LDK 3 - Bacaan surah :
- al-Qari’ah
- al-‘Adiat
- al-Zalzalah
- Pengertian bacaan dalam solat
(Takbiratul Ihram, bacaan semasa
Rukuk, Iktidal dan Sujud) - 2 jam
10.1.5 LDK 4 - Lafaz Azan dan Iqamah - 1 jam
10.1.6 LDK 5 - Amali wuduk - 1 jam
10.1.7 LDK 6 - Amali solat berjemaah - 2 jam
(ujian perlakuan dan bacaan dalam solat)

10.2 Semua murid Islam Tahun Empat yang terlibat dengan


Program j-QAF diwajibkan hadir ke semua kem yang
dilaksanakan.
10.3 Cadangan jadual pelaksanaan kem adalah seperti lampiran 1(a)
dan 1(b).

8
10.4 Senarai keperluan peserta Kem Bestari Solat boleh dirujuk pada
lampiran 4.
10.5 Urusetia hendaklah mengisi nama peserta dalam borang seperti
lampiran 5 (a) dan 5 (b).

11. TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT DALAM WAKTU ULUM


SYARIAH TAHUN 4 BAGI MODUL BESTARI SOLAT

11.1 Elemen Bestari Solat dimasukkan dalam pengajaran Ulum


Syariah bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman dan amalan
solat dalam kehidupan murid. Pihak JAPIM menyediakan garis
panduan untuk guru dalam melaksanakan pengajaran solat
dalam waktu Ulum Syariah.
11.2 Panduan ini akan memberikan penjelasan ringkas kepada guru
tentang tajuk-tajuk yang patut dilaksanakan dalam pengajaran
ini. Dicadangkan supaya guru mengambil masa sekurang-
kurangnya 5 – 10 minit waktu Ulum Syariah.
11.3 Guru boleh menjelas dan menyoal murid tentang solat dan
wuduk sama ada yang berkaitan dengan bacaan atau perlakuan
berdasarkan tajuk-tajuk yang dicadangkan. Ini adalah untuk
memastikan murid dapat mendirikan solat dengan sempurna
melalui bimbingan guru secara berterusan. Penjelasan secara
terperinci terdapat dalam buku Rancangan Tahunan Pengajaran
dan Pembelajaran (P&P) j-QAF Tahun 4 yang diedarkan ke
sekolah.
11.4 Agihan tajuk solat yang perlu dilaksanakan dalam masa Ulum
Syariah seperti berikut:

9
Enam Bulan Pertama
MINGGU TAJUK CATATAN
1 Syarat wajib solat
2 Syarat sah solat
3 Bacaan Doa Qunut.
4 Bacaan Doa Qunut
5 Bacaan Tahiyat Awal
6 Bacaan Tahiyat Awal
7 Bacaan Tahiyat Akhir
8 Bacaan Tahiyat Akhir
9 Bacaan Sujud Sahwi
10 Bacaan Sujud Sahwi
11 Bacaan surah al-Qari’ah
12 Bacaan surah al-‘Adiat
13 Bacaan surah al-Zalzalah
14 Bacaan lafaz Azan
15 Bacaan lafaz Iqamah
16 Kedudukan Imam dan Makmum
17 Masbuk
18 Muafik

Enam Bulan Kedua

MINGGU TAJUK CATATAN


1 Syarat wajib dan sah solat.
2 Bacaan Qunut
3 Bacaan Qunut
4 Bacaan Tahiyat Awal
5 Bacaan Tahiyat Akhir
6 Bacaan Tahiyat Akhir
7 Bacaan Sujud Sahwi
8 Bacaan Surah al-Qari’ah
9 Bacaan Surah al-‘Adiat
10 Bacaan Surah al-Zalzalah
11 Bacaan lafaz Azan
12 Bacaan lafaz Iqamah
13 Kedudukan Imam dan Makmum
14 Masbuk
15 Muafik
16 Bacaan semasa Rukuk, Sujud dan Iktidal
17 Bacaan semasa duduk antara dua sujud
18 Bacaan doa selepas wuduk.

10
12. PENUTUP
Kem Bestari Solat Program j-QAF untuk murid-murid Islam Tahun
Empat merupakan lanjutan daripada pelaksanaan kem sebelumnya.
Kem ini perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi mencapai matlamat
Program j-QAF. Pelaksanaan elemen Bestari Solat dalam waktu P&P
Ulum Syariah diharap dapat meningkatkan lagi kefahaman dan
penguasaan murid untuk menunaikan solat sebagai satu tuntutan
dalam syariat Islam.

11
PERATURAN PELAKSANAAN LDK KEM BESTARI SOLAT TAHUN 4

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN BBB

1 Syarat wajib Murid dapat : 1. Mempamerkan carta syarat- 1. Carta syarat-syarat wajib solat Lampiran
dan syarat sah syarat wajib dan syarat-syarat 12 (a)
solat. - Menyenaraikan syarat wajib sah solat.
dan syarat sah solat. 2. Carta syarat-syarat sah solat – Lampiran
2. Murid menyatakan syarat-syarat 12 (b) dan (c)
wajib solat dan syarat-syarat sah
- Menyatakan syarat wajib
dan syarat sah solat. solat. 3. Kad imbasan syarat-syarat wajib dan
syarat-syarat sah solat
3. Guru merekod pencapaian 4. Lembaran kerja - Lampiran 12(d),
murid.
5. Rekod pencapaian - Lampiran 11 (a)

- Kedudukan Murid dapat: 1. Guru mempamerkan gambar 1. Gambar solat jemaah dalam pelbagai
solat berjemaah 2 orang; ramai; keadaan.
imam dan
makmum. - Menentukan kedudukan lelaki dan perempuan; lelaki,
imam dan makmum. perempuan dan kanak-kanak. 2. VCD Solat berjemaah.

2. Guru bersoaljawab dan memberi 3. Lembaran kerja 13 (a)


penjelasan berkaitan solat 4. Rekod pencapaian - Lampiran 11 (a).
berjemaah secara berdua (imam
dan seorang makmum) dan
lebih daripada seorang
makmum.
3. Guru memberi bimbingan secara
berkumpulan dan individu dalam
melaksanakan solat berjemaah.
4. Guru merekod pencapaian
murid.

12
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN BBB

- Muafik dan Murid dapat : 1. Guru memaparkan carta 1. Carta pengertian muafik dan masbuk.
Masbuk pengertian muafik dan masbuk.
2. Guru melakukan simulasi 2. Rekod pencapaian – Lampiran 11 (a).
- Menyatakan pengertian
muafik dan masbuk. makmum yang muafik dan
masbuk.
3. Bersoaljawab.
4. Guru merekodkan pencapaian
murid

2 Bacaan dalam Murid dapat : 1. Guru mempamerkan carta 1. Carta Tahiyat Awal / Akhir, Doa Qunut dan
solat bacaan Tahiyat Awal / Akhir, Sujud Sahwi.
- Membaca dan menghafaz Doa Qunut dan bacaan Sujud
- Tahiyat Awal. Tahiyat Awal dengan betul Sahwi serta gambar.
2. VCD perlakuan solat.
dan lancar. 2. Guru memperdengarkan
- Tahiyat bacaan Tahiyat Awal / Akhir, 3. Bacaan Sujud Sahwi - Lampiran 14(a)
Akhir. - Membaca dan menghafaz Doa Qunut dan Sujud Sahwi.
Tahiyat Akhir dengan betul 3. Latih tubi membaca Tahiyat 4. Rekod pencapaian - Lampiran 9 (a), (b).
- Doa Qunut dan lancar. Awal dan Akhir, Doa Qunut dan
Sujud Sahwi secara
- Sujud Sahwi - Membaca Doa Qunut dan berkumpulan dan individu.
Sujud Sahwi dengan betul 4. Guru menerangkan perbezaan
dan lancar. Tahiyat Awal dan Akhir.
5. Guru menerangkan waktu
- Membezakan bacaan membaca Doa Qunut dan Sujud
Tahiyat Awal, Akhir, Doa Sahwi.
Qunut dan Sujud Sahwi. 6. Guru menunjuk cara dan
meminta murid simulasi Sujud
Sahwi.
7. Guru merekod pencapaian
murid.

13
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN BBB

Pengertian bacaan Murid dapat: 1. Guru mempamerkan carta 1. Carta pengertian bacaan –bacaan
pendek dalam pengertian bacaan pendek pendek dalam solat.
- Menyatakan pengertian
solat dalam solat.
bacaan : 2. Rekod pencapaian - Lampiran 11 (a)
2. Murid membaca pengertian
1. Takbiratul Ihram bacaan-bacaan pendek dalam
2. Bacaan semasa solat secara latih tubi secara
berkumpulan dan individu.
Rukuk.
3. Guru menilai dan merekod
3. Bacaan semasa Iktidal pencapaian murid.
4. Bacaan semasa Sujud.

3 Bacaan surah. Murid dapat : 1. Guru memperdengarkan bacaan 1. Carta surah.


surah.
- al-Qari’ah - Lampiran 15 (a)
- al-Qari’ah - Murid dapat membaca
2. Latih tubi membaca surah-surah - al-‘Adiat - Lampiran 15 (b)
dan menghafaz surah-
- al-‘Adiat secara berkumpulan dengan - al-Zalzalah - Lampiran 15 (c)
surah tersebut dengan
betul dan lancar. bimbingan guru. 2. Audio bacaan surah
- al-Zalzalah
3. Murid membaca secara individu berkenaan. (Kaset, MP3 dll)
di hadapan guru. 3. VCD bacaan surah.
4. Guru merekod pencapaian
murid.

4. Azan dan Iqamah Murid dapat : 1. Guru mempamerkan carta lafaz 1. Carta bacaan Azan dan Iqamah -
- Membaca dan menghafaz Azan dan Iqamah. Lampiran 16 (a) dan 16 (b).
- Azan Azan dan Iqamah dengan
2. Guru memperdengarkan Azan 2. VCD bacaan Azan dan Iqamah.
betul dan lancar.
dan Iqamah.
- Iqamah 3. Audio bacaan Azan dan Iqamah.
- Melaungkan Azan dan 3. Latih tubi membaca lafaz Azan
4. Lembaran kerja Lampiran 16 (c) dan (d).

14
LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN BBB
Iqamah dengan betul dan Iqamah secara
dan lancar. berkumpulan dan individu. 5. Borang penilaian Lampiran 11 (a).

4. Latih tubi melaungkan Azan dan


Iqamah.
5. Guru merekod pencapaian
murid.

5 Amali wuduk. Murid dapat : 1. Amali wuduk. 1. Gambar orang berwuduk.


- Doa selepas - Berwuduk dengan betul 2. Murid membaca dan menghafaz 2. Carta doa selepas wuduk. Lampiran
wuduk. dan sempurna. doa selepas wuduk. 17(a).
- Membaca dan menghafaz 3. Guru merekod pencapaian
doa selepas wuduk 3. VCD amali wuduk.
murid.
dengan betul dan lancar.
4. Borang penilaian Lampiran 8 (a).

6 Amali solat Murid dapat : 1. Simulasi beberapa contoh solat 1. Gambar orang sedang solat berjemaah.
berjemaah. berjemaah bagi makmum yang
- Mempraktikkan solat muafik dan masbuk. 2. Borang penilaian Lampiran 10 (a).
sebagai makmum yang
muafik dan masbuk. 2. Simulasi beberapa contoh 3. Lembaran kerja – Lampiran 13 (a).
kedudukan imam dan makmum.
- Mempraktikkan
kedudukan imam dan 3. Murid membuat lembaran kerja
makmum. 4. Murid melakukan solat
- Melaksanakan solat berjemaah.
berjemaah dengan betul. 5. Guru merekod pencapaian
murid.

15
Lampiran 1(a)
Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Empat
(Sepenuh hari)

9.00- 10.00- 10.30 –


Hari/ Masa 8.00-9.00 11.30-12.30 12.30 – 1.15 1.15 – 2.15 2.15 – 3.15
10.00 10.30 11.30

Pendaftaran, Amali Solat


HARI Taklimat & R Zuhur
Pembahagian
LDK 1 LDK 1 LDK 2 berjemaah
LDK 3
PERTAMA
Kumpulan E LDK 2
REHAT &
H Makan
Tengahari
A Amali Solat
HARI Zuhur Majlis
LDK 3 LDK 4 T LDK 5 LDK 6
KEDUA berjemaah Penutup
LDK 6

LDK 1 - Syarat wajib dan syarat sah solat LDK 4 - Azan dan Iqamah (1 jam)
- Kedudukan imam dan makmum semasa solat berjemaah.
- Muafik dan Masbuk (2 jam)
LDK 2 - Bacaan dalam solat (Tahiyat Awal dan Akhir, Doa Qunut dan LDK 5 - Amali wuduk dan doa selepas wuduk
Sujud sahwi) (2 jam) (1 jam)
LDK 3 - Bacaan surah (Surah al-Qari’ah, al-’Adiat dan al-Zalzalah) LDK 6 - Amali solat berjemaah (2 jam)
- Pengertian bacaan dalam solat (Takbiratul Ihram, Iktidal,
bacaan semasa rukuk dan sujud) (2 jam)

Setiap aktiviti yang dijalankan dalam kumpulan hendaklah berdasarkan borang penilaian yang dilampirkan.

16
Lampiran 1(b)
Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat Tahun Empat
(Separuh Hari)

Masa / 10.30 -
08.00 -8.30 08.30 -9.30 09.30-10.30 11.00 –12.00 12.00 -1.00 1.00 - 1.30
Hari 11.00

Pendaftaran,
HARI Taklimat & LDK 1 REHA Solat Zuhur
LDK 2
PERTAMA Pembahagian T Berjemaah
Kumpulan

10.30 -
HARI 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00 - 10.30 11.30 – 12.30 12.30 - 2.00
11.30
KEDUA
LDK 3 LDK 3
REHAT LDK 4 LDK 5 Solat Zuhur Berjemaah
2.30 – 4.30
HARI KETIGA
LDK 6

LDK 1 - Syarat wajib dan syarat sah solat LDK 4 - Azan dan Iqamah (1 jam)
- Kedudukan imam dan makmum semasa solat berjemaah.
- Muafik dan masbuk. (2 jam)
LDK 2 - Bacaan dalam solat (Tahiyat Awal dan Akhir, Doa Qunut dan LDK 5 - Amali wuduk dan doa selepas wuduk
Sujud Sahwi) (2 jam) (1 jam)
LDK 3 - Bacaan surah (Surah al-Qari’ah, al-’Adiat dan al-Zalzalah) LDK 6 - Amali solat berjemaah (2 jam)
- Pengertian bacaan dalam solat (Takbiratul Ihram, Iktidal,
Rukuk dan Sujud) (2 jam)

* Setiap aktiviti yang dijalankan dalam kumpulan hendaklah berdasarkan borang penilaian yang dilampirkan..

17
Lampiran 2

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA


KEM BESTARI SOLAT

1. PENGERUSI
1.1 Melantik Ahli Jawatankuasa Pelaksana.
1.2 Mempengerusi dan mengendali mesyuarat.

2. SETIAUSAHA
2.1 Menguruskan surat menyurat.
2.2 Menyelaras dan menyelia persiapan Jawatankuasa
Pelaksana.
2.3 Membentuk Jawatankuasa Kecil, mencatat dan
menyediakan minit mesyuarat.
2.4 Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa.
2.5 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program.
2.6 Mengurus mesyuarat post mortem program.

3. BENDAHARI
3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada
jawatankuasa.
3.3 Mengurus / menyelia pendapatan dan perbelanjaan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.

4. URUSETIA
4.1 Membuat “backdrop”.
4.2 Mengagihkan kumpulan peserta.
4.3 Menyedia bahan dan mengedar borang-borang.
4.4 Menganalisa rekod pencapaian keseluruhan.

18
5. AJK PENDAFTARAN
5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Membuat pendaftaran peserta.
5.3 Mengedar buku program.
6. AJK MAKANAN DAN MINUMAN
6.1 Menentukan menu.
6.2 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
6.3 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.4 Memastikan makanan dan minuman mencukupi.
6.5 Mengurus bil melalui bendahari.

7. FASILITATOR
7.1 Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan
LDK.
7.2 Mengisi borang rekod pencapaian murid dan kelas.

8. AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN.


8.1 Memberi taklimat aktiviti kepada peserta.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan.
8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.
8.4 Memantau semasa pelaksanaan kem.

9. AJK PELAPORAN, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN.


9.1 Menguruskan fotografi / rakaman audio-video.
9.2 Menyedia dan menyiapkan laporan penuh aktiviti.

10. AJK RIADAH


10.1 Menyediakan tenaga pembimbing riadah dan sukan.
10.2 Menyelaras aktiviti bersenam dan permainan.

19
11. KEM KOMANDAN
11.1 Menyelaras dan mengelola peserta.
11.2 Memastikan peserta mengikut arahan dan menepati
masa.

12. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI


12.1 Menyediakan keperluan dan alatan siaraya untuk semua
slot.
12.2 Menyediakan kain rentang dan publisiti.

13. AJK TEKNIK DAN PERALATAN


13.1 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
13.2 Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.
13.3 Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika
ada gangguan.

14. AJK BUKU PROGRAM


14.1 Menentukan isi kandungan, bentuk dan saiz.
14.2 Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Pelaksana,
fasilitator dan penceramah.
14.3 Memastikan buku program disiapkan dengan sempurna.

15. AJK SIJIL DAN HADIAH


15.1 Menyediakan hadiah / cenderahati dan sijil.

20
Lampiran 3

Cadangan Anggaran Perbelanjaan Kem Bestari Solat

Bil Perkara Jumlah

1 Makanan / Minuman Peserta

2 Alatan dan bahan cetak

3 Hadiah dan cenderamata (jika perlu)

4 Perbelanjaan Runcit (10%)

JUMLAH KESELURUHAN

Cadangan Sumber Pendapatan Kem Bestari Solat

Bil Perkara Jumlah

1 PIBG

2 Yuran Kegiatan Agama

3 Sumbangan / Derma

4 Peruntukan KPM

JUMLAH KESELURUHAN

21
Lampiran 4

SENARAI KEPERLUAN PESERTA


KEM BESTARI SOLAT

1. Pakaian
- Baju Melayu / kurung
- Kasut / selipar

2. Alatan solat
- Pakaian yang sesuai
- Songkok
- Sejadah
- Telekung

3. Alat Tulis
- Buku catatan
- Pensil

4. Buku PAFA
5. Bahan keperluan lain.

22
Lampiran 5 (a)
SENARAI NAMA PESERTA KEM BESTARI SOLAT TAHUN EMPAT
KEM ......... TAHUN 20…….
Bil Nama Peserta Tahun Kumpulan Alamat No Tel

T.T. Guru Besar : ………………………………. Tarikh : ………………………


Cop Sekolah

23
Lampiran 5 (b)
KEM BESTARI SOLAT TAHUN EMPAT
KEM : ........... TAHUN 20…...
Nama Kumpulan : ......................................................................
Nama Fasilitator : .....................................................................

Bil Nama Peserta Kelas Catatan

24
Lampiran 6
Borang Ujian Pra Kem Bestari Solat
Tahun 4 Tahun 20…...

Nama :………………………………………………………………………….
Tahun :………………………………..

Bil Soalan Ya Tidak

1 Saya sentiasa menunaikan solat fardu berjemaah.

2 Saya pernah mengerjakan solat berjemaah.

3 Saya menunaikan solat berjemaah jika diarah oleh ibu bapa.

4 Saya pernah menjadi imam ketika solat berjemaah.

5 Ibu bapa saya sentiasa menyuruh saya menunaikan solat fardu berjemaah.

6 Saya boleh melafaz niat solat berjemaah lima waktu dengan betul.

7 Saya mengetahui syarat-syarat wajib solat.

8 Saya mengetahui syarat-syarat sah solat.

9 Saya telah menghafaz surah al-Qari’ah.

10 Saya telah menghafaz surah al-’Adiat.

11 Saya telah menghafaz surah al-Zalzalah.

12 Saya boleh membaca bacaan ketika Rukuk.

13 Saya boleh membaca bacaan ketika Iktidal.

14 Saya boleh membaca bacaan ketika Sujud.

15 Saya boleh membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud.

16 Saya boleh membaca Tahiyat Awal dengan baik.

17 Saya boleh menghabiskan bacaan Tahiyat Akhir.

18 Saya boleh membaca dan menghafaz doa Qunut dengan lancar.

19 Saya boleh membaca bacaan Sujud Sahwi.

20 Saya boleh membaca doa selepas wuduk.

21 Saya boleh melaungkan Azan.

22 Saya boleh melafazkan Iqamah

23 Saya mengetahui pengertian bacaan Iktidal.

24 Saya mengetahui pengertian bacaan Sujud.

25
Tandakan ( / ) pada ruang berkenaan.
* Borang ini hendaklah dilengkapkan seminggu sebelum kem.

Lampiran 7(a)

REKOD CATATAN PELAKSANAAN SOLAT FARDU


( PASCA KEM BESTARI SOLAT )

NAMA : …………………………………………………………………………
TAHUN : ……………………………..

BULAN : …………………………….

SOLAT TANDATANGAN
TARIKH PENGESAHAN
SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK IBU BAPA

26
Nota : Borang ini hendaklah dilengkapkan selepas kem.

Lampiran 7 (b)
ANALISA PENCAPAIAN KELAS
PERLAKSANAAN SOLAT FARDU TAHUN 20____
KUMPULAN : ..............................
KEM : 1 2 3 4

Bil Nama Murid Solat Jumlah


Subuh Zuhur Asar Maghrib Isyak

27
Jumlah
Lampiran 8 (a)
REKOD PENCAPAIAN INDIVIDU
AMALI WUDUK TAHUN 20____
Nama : …………………………………………………………

Tahun : ............

Kem : 1 2 3 4
TAHAP PENCAPAIAN
BIL PERKARA BELUM MENGUASAI
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
1 Bacaan Basmalah-S

2 Membasuh dua tangan –S

3 Berkumur-kumur – S

4 Memasukkan air ke dalam hidung – S

5 Niat wuduk – R

6 Membasuh muka – R

7 Membasuh dua tangan hingga ke siku – R

8 Menyapu air ke kepala-R

9 Menyapu kedua-dua belah telinga-S

10 Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali-R

11 Tertib – R

12 Bacaan doa selepas wuduk-S


JUMLAH KESELURUHAN
:

PENCAPAIAN KESELURUHAN

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN

BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun

MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.

MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

……………………………………….
Tandatangan Fasilitator

28
Lampiran 8 (b)
ANALISA PENCAPAIAN KELAS
AMALI WUDUK TAHUN 20____
KUMPULAN : ..............................
KEM : 1 2 3 4

kaki hingga ke buku lali. (R)


T

Bacaan doa selepas wuduk


Menyapu air ke dua telinga
Menyapu air ke kepala (R)
Memasukkan air ke dalam

Membasuh ke dua – dua


Membasuh dua tangan
a

Membasuh tangan (S)


Bacaan Basmalah (S)
Tahap Pencapaian

Berkumur-kumur (S)

Membasuh muka (R)

hingga ke siku (R)


Bil Nama Murid h

Niat Wuduk (R)


u

hidung (S)

Tertib (R)
Menguasai
n Belum

(S).
Menguasai

(S)
Sederhana Cemerlang

Jumlah Keseluruhan
PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

29
30
Lampiran 8(c)
ANALISA PENCAPAIAN SEKOLAH
AMALI WUDUK TAHUN 20____
Nama Sekolah : …………………………………………………………

Jumlah Murid : ............ orang.

Kem : 1 2 3 4
JUMLAH
J MENGUASAI MENGUASAI BELUM
BIL PERKARA A MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG
N BIL %
BIL % BIL % BIL %
L
1 Bacaan Basmalah – S
P
L
2 Membasuh Dua Tangan – S
P
L
3 Berkumur-S
P

Memasukkan air ke dalam L


4 hidung – S P
L
5 Niat wuduk – R
P
L
6 Membasuh muka – R
P

Membasuh dua tangan hingga L


7 ke siku – R P
L
8 Menyapu air ke kepala – R
P

Menyapu kedua-dua belah L


9 telinga – S P

Membasuh kedua-dua belah L


10 kaki hingga ke buku lali – R P
L
11 Tertib - R
P
L
12 Bacaan doa selepas wuduk-S
P

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN


BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

Cop
………………………………………. Sekolah
Tandatangan Guru Besar

31
Tarikh :
Lampiran 9 (a)

REKOD PENCAPAIAN INDIVIDU


AMALI SOLAT (BACAAN) TAHUN 20____

NAMA : …………………………………………………………………
TAHUN : ……………………
KEM 1 2 3 4

TAHAP PENCAPAIAN
BIL PERKARA BELUM MENGUASAI
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
1 Lafaz Niat Solat Subuh Secara Berjemaah – S

2 Lafaz Niat Solat Zuhur Secara Berjemaah – S

3 Lafaz Niat Solat Asar Secara Berjemaah – S

4 Lafaz Niat Solat Maghrib Secara Berjemaah - S

5 Lafaz Niat Solat Isyak Secara Berjemaah – S

6 Takbiratul Ihram – R

7 Membaca Doa Iftitah – S

8 Membaca Surah al-Fatihah – R

9 Membaca Surah al-Qari’ah– S

10 Membaca Surah al-‘Adiat - S


11 Membaca Surah al- Zalzalah – S

12 Bacaan semasa Rukuk – S

13 Bacaan semasa Iktidal – S

14 Bacaan semasa Sujud – S

15 Bacaan semasa Duduk Antara Dua Sujud – S

16 Bacaan Tahiyat Awal – S

17 Bacaan Tahiyat Akhir - R

18 Bacaan Salam – R

19 Bacaan Doa Qunut - S

20 Bacaan semasa Sujud Sahwi- S

PENCAPAIAN KESELURUHAN

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN

BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun


MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

…...........................................
Tandatangan Guru Fasilitator.

32
Lampiran 9 (b)
ANALISA PENCAPAIAN KELAS
AMALI SOLAT (BACAAN) TAHUN 20____
Kelas : ..............................
Kem : 1 2 3 4

Lafaz Niat Solat


Bacaan Surah Tahap Pencapaian

Duduk antara dua Sujud -S


Berjemaah (S)

Bacaan sujud sahwi- S


Menguasai

Takbiratul Ihram - R

Belum menguasai
TahIyat Akhir-R
Bil Nama Murid

Tahiyat Awal-S
Doa Iftitah - S

al-Fatihah – R

Doa Qunut-S
al-Zalzalah

Sederhana

Cemerlang
Salam –R
al-Qari’ah

Rukuk -S
al-‘Adiat
Maghrib

Iktidal-S

Sujud-S
Subuh

Zuhur

Isyak
Asar

JUMLAH KESELURUHAN
PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.
33
Lampiran 9 (c)
ANALISA PENCAPAIAN SEKOLAH AMALI SOLAT (BACAAN) TAHUN 20____
Nama Sekolah : ………… ……………..................... Jumlah Murid : ..... ....... orang.
Kem : 1 2 3 4
J MENGUASAI JUMLAH BELUM
BIL PERKARA A SEDERHANA CEMERLANG MENGUASAI MENGUASAI
N BIL % BIL % BIL % BIL %
Lafaz niat Solat Subuh berjemaah – L
1
S P
L
2 Lafaz niat Solat Zuhur berjemaah-S
P
L
3 Lafaz niat Solat Asar berjemaah-S
P

Lafaz niat Solat Maghrib L


4
berjemaah-S P
L
5 Lafaz niat Solat Isyak berjemaah-S
P
L
6 Takbiratul Ihram – R
P
L
7 Membaca Doa Iftitah – S
P
L
8 Membaca surah al-Fatihah – R
P
L
9 Membaca surah al-Qar’iah – S
P
L
10 Membaca surah al-‘Adiat – S
P
L
11 Membaca surah al-Zalzalah – S
P
L
12 Bacaan semasa Rukuk –S
P
L
13 Bacaan semasa Iktidal – S
P
L
14 Bacaan semasa Sujud – S
P

Bacaan semasa duduk antara dua L


15
sujud – S P
L
16 Bacaan Tahiyat Awal – S
P
L
17 Bacaan Tahiyat Akhir – R
P
L
18 Bacaan salam pertama –R
P
L
19 Bacaan Doa Qunut – S
P
L
20 Bacaan semasa Sujud Sahwi- S P
P

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN


BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

----------------------------------- Tarikh :
Tandatangan Guru Besar
34
Lampiran 10 (a)
REKOD PENCAPAIAN INDIVIDU
AMALI SOLAT (PERLAKUAN) TAHUN 20____
NAMA : …………………………………………………….
JANTINA : Lelaki / Perempuan.
TAHUN : …………………………………………………….
KEM 1 2 3 4

TAHAP PENCAPAIAN
BIL PERKARA BELUM MENGUASAI
MENGUASAI SEDERHANA CEMERLANG
1 Berdiri dengan betul - R

2 Kedudukan tangan semasa Takbiratul Ihram – S

3 Kedudukan tangan semasa berdiri dengan betul –S

4 Rukuk – R

5 Iktidal – R

6 Sujud – R

7 Duduk antara dua sujud – R

8 Duduk semasa Tahiyat Awal – S

9 Duduk semasa Tahiyat Akhir – R

10 Berpaling ketika salam – S

11 Perlakuan Doa Qunut – S

12 Tamakninah – R
13 Perlakuan Sujud Sahwi- S

PENCAPAIAN KESELURUHAN

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN

BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun

MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.

MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

…...........................................
Tandatangan Guru Fasilitator.

35
Lampiran 10 (b)
ANALISA PENCAPAIAN KELAS AMALI SOLAT (PERLAKUAN) TAHUN 20_____
KUMPULAN : ..............................
KEM : 1 2 3 4
Perkara Tahap Pencapaian
Menguasai

Duduk semasa Tahiyat Awal -


Kedududukan tangan semasa

Duduk semasa Tahiyat Akhir


Duduk antara dua sujud - R
Kedudukan tangan semasa

Berpaling ketika salam - S

Perlakuan Sujud Sahwi- S


Perlakuan Doa Qunut - S
Berdiri dengan betul - R

berdiri dengan betul -S


Takbiratul Ihram - S
Bil Nama Murid Tahun

Belum Menguasai
Tamakninah - R

Sederhana

Cemerlang
Rukuk - R

Iktidal - R

Sujud - R

-R
S
Jumlah Keseluruhan
PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN
BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun
MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

36
Lampiran 10 (c)
ANALISA PENCAPAIAN SEKOLAH AMALI SOLAT (PERLAKUAN) TAHUN 20_____

Nama Sekolah : ………………………………………………… Jumlah Murid : ............ orang.

Kem 1: 2 3 4

JUMLAH
J MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
BIL PERKARA A MENGUASAI
SEDERHANA CEMERLANG
N BIL %
BIL % BIL % BIL %
L
1 Berdiri dengan betul - R
P

Kedudukan tangan semasa L


2
Takbiratul Ihram - S P

L
Kedudukan tangan semasa
3
berdiri dengan betul – S P

L
4 Rukuk – R
P

L
5 Iktidal – R
P

L
6 Sujud – R
P

L
7 Duduk antara dua sujud - R
P

Duduk semasa Tahiyat L


8
Awal - S P

Duduk semasa Tahiyat L


9
Akhir - R P

L
10 Berpaling ketika salam - S
P

L
11 Perlakuan Doa Qunut – S
P

L
12 Tamakninah – R
P

Kedudukan imam dan L


13
makmum P

L
PENCAPAIAN KESELURUHAN
P

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN

BELUM MENGUASAI Tidak menguasai salah satu rukun


MENGUASAI (SEDERHANA) Menguasai kesemua rukun.
MENGUASAI (CEMERLANG) Menguasai kesemua rukun dan sunat.

………………………………………. Tarikh :
Tandatangan Guru Besar Cop
Sekolah

37
11(a)
ANALISA TAMBAHAN PENCAPAIAN SOLAT TAHUN 20____
KUMPULAN : ..............................
KEM : 1 2 3 4

Pengertian Bacaan

Syarat-syarat Wajib

Syarat-sayarat Sah

Kedudukan Imam

Takbiratulihram
dan makmum
Kelas
Bil Nama Murid

Masbuk
Iqamah

Muafik

Rukuk

Iktidal

Sujud
Azan
solat

solat
B B B B B B B B B B B
M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M

Jumlah Keseluruhan

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN


BELUM MENGUASAI BM MENGUASAI M

38
Lampiran 11 (b)
ANALISA TAMBAHAN PENCAPAIAN SOLAT TAHUN 20_____

Nama Sekolah : …………………………………………………………


Jumlah Murid : ............ orang.

Kem : 1 2 3 4

BELUM
MENGUASAI
Bil Perkara MENGUASAI

JAN
Bil % Bil %
L
1 Syarat-syarat Wajib Solat
P
L
2 Syarat-syarat Sah Solat
P
L
3 Azan
P
L
4 Iqamah
P
L
5 Kedudukan Imam dan Makmum
P
L
6 Masbuk
P
L
7 Muafik
P
L
Takbiratul Ihram
Pengertian Bacaan

P
Dalam Solat

L
Rukuk
P
8
L
Iktidal
P
L
Sujud
P
L
PENCAPAIAN KESELURUHAN
P

PETUNJUK UNTUK PENCAPAIAN KESELURUHAN

Bil Bilangan Murid

% Peratus Bilangan Murid

………………………………………. Tarikh :
Tandatangan Guru Besar Cop
Sekolah

39
    LAMPIRAN CARTA
 


 ٢
‫ﺑﺎﻟﻎ‬

 
‫ﺣﻴﺾ‬
‫ﻧﻔﺎﺱ‬
  




Lampiran 12(a)
40
LAMPIRAN CARTA. Lampiran 12 (b)


12

 ٢ 9 3

 6

‫ ﺣﺪﺙ‬ 

  


. 

41
12 Lampiran 12 (c)
LAMPIRAN CARTA
9 3

6
12
12
 
9 3
.
9 3

6
6

 ‫ﺻﻼﺓ ﻋﺸﺎﺀ‬  


٢  
  

 ‫ﺻﻼﺓ ﻣﻐﺮﺏ‬
 12   12

  9 6
 9 3

  6
3
42
Lampiran 12 (D)

4_______________________________
٢٢

  ‫ﺑﺎﻟﻎ‬  

  ‫ﺣﻴﺾ‬ 

  ٢   ٢
  1   1

  2 2

  3   3

  4   4

  5   5
43 €€
Lampiran 13 (A)

 
  
 
 ٢
٢ 
     
  
 3 1

٢ ٢  
   

         


4 2
6 5  
 

44
Lampiran 14 (a)

 


‫ﻮ‬‫ﻬ‬‫ﺴ‬‫ﻻﹶ ﻳ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﻡ‬‫ﻨ‬‫ﻦ ﻻﱠ ﻳ‬‫ﺎﻥﹶ ﻣ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬‫ﺳ‬



 :

 ‫ ﻣﻬﺎ‬ 









45
Lampiran 15 (a)

‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ‬

   

           

      

          

            

   

Maksudnya :

1. Hari yang mengemparkan.


2. Apa hari yang mengemparkan itu?
3. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui
kedahsyatan hari yang mengemparkan itu?
4. (Hari itu ialah hari kiamat) Hari manusia menjadi seperti
kelkatu yang terbang berkeliaran.
5. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar
berterbangan.
6. Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan
diberikan tempatnya menurut amal masing-masing) :
Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya,
7. Maka ia berada dalam keadaan hidup senang lenang.
8. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya,
9. Maka tempat kembalinya ialah Hawiyah.
10. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia
Hawiyah itu?
11. (Hawiyah itu ialah) api yang panas membakar.

46
Lampiran 15 (b)

‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ‬

   

       

          

          

             

       

Maksudnya :

1. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kencang


nafasnya.
2. Serta mencetuskan api dari telapak kakinya.
3. Dan meluru menyerbu musuh pada waktu Subuh.
4. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu.
5. Lalu mengembur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh.
6. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat
Tuhannya.
7. Dan sesungguhnya ia menerangkan dengan jelas keadaan yang
demikian.
8. Dan sesungguhnya ia sangat sayangkan harta (secara tamak
haloba).
9. (Patutlah ia bersikap demikian)? Tidakkah ia mengetahui
(bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala apa yang ada
dalam kubur?
10. Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam
rahsia.
11. Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan
mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka
pada hari itu.

47
Lampiran 15 (c)

‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ‬

   

         

           

          

          

Maksudnya :

1. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-


dahsyatnya
2. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya
3. Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun): Apa yang
sudah terjadi kepada bumi?,
4. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya,
Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian)
6. Pada hari itu manusia akan keluar berselarak(dari kubur masing-
masing) untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal
mereka
7. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat dzarrah, nescaya akan
dilaihatnya (dalam surat amalnya)
8. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar dzarrah nescaya
dilihatnya (dalam surat amalnya)

48
‫)‪Lampiran 16 (a‬‬
‫‪ ‬ﻟﻔﻆ ﺍﺫﺍﻥ‬

‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪ ‬ﺮ‬


‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ‪‬ﻣﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ ﺍﷲ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ‪‬ﻣﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ ﺍﷲ‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓ‪‬‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓ‪‬‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶﺡﹺ‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶﺡﹺ‬
‫ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ ﺧ‪‬ﻴ‪‬ﺮ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻮ‪‬ﻡﹺ‬
‫ﺻﺒﺢ ﺳﻬﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ ﺧ‪‬ﻴ‪‬ﺮ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻮ‪‬ﻡﹺ‬
‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬
‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬

‫‪ ‬‬

‫‪49‬‬
‫)‪Lampiran 16 (b‬‬

‫‪‬ﻟﻔﻆ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﺍﷲُ ﺍﹶَﻛﹾ‪‬ﺒﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶَﻛﹾﺒ‪ ‬ﺮ‬


‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ ﺍﷲ‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓ‪‬‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶﺡﹺ‬
‫ﻗﹶﺪ‪ ‬ﻗﹶﺎﻣ‪‬ﺖ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ‬
‫ﻗﹶﺪ‪ ‬ﻗﹶﺎﻣ‪‬ﺖ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ‬
‫ﺍﷲُ ﺍﹶَﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶَﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬
‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬

‫‪50‬‬
‫)‪Lampiran 16(c‬‬

‫ﺗﺎﻫﻮﻥ ‪_______:‬‬ ‫ﻧﺎﻡ ‪______________:‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ____ ‬ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬


‫ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬ ‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬
‫____ ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬
‫ﺧ‪‬ﻴ‪‬ﺮ‪‬‬ ‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ _____ ﺍﷲ‬
‫ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ ﺍﷲ‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ _____‬
‫‪‬‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶ ‪‬ﺓ‬
‫____ ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶﺡﹺ‬
‫ﺍﹶﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓ‪‬‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶ ﹺ‬
‫ﺡ‬
‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ _____ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻮ‪‬ﻡﹺ‬
‫ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ ﺧ‪‬ﻴ‪‬ﺮ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻮ‪ ‬ﹺﻡ‬
‫ﺣ‪‬ﻲ‪‬‬ ‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ _____‬
‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‪ ‬‬

‫‪51‬‬
‫)‪Lampiran 16 (d‬‬
‫ﻧﺎﻡ ‪ ______________:‬ﺗﺎﻫﻮﻥ ‪_______:‬‬
‫ﻧﻮﻣﺒﻮﺭﻛﻦ ﻟﻔﻆ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺑﺎﻭﻩ ‪ ‬ﺍﻭﺭﻭﺗﻦ ‪ ‬ﺑﺘﻮﻝ‪.‬‬

‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬

‫ﻼﺓﹸ‬
‫ﻗﹶﺪ‪ ‬ﻗﹶﺎﻣ‪‬ﺖ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪ ‬ﹶ‬ ‫ﻗﹶﺪ‪ ‬ﻗﹶﺎﻣ‪‬ﺖ‪ ‬ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓﹸ‬

‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻔﹶﻼﹶﺡﹺ‬

‫ﺃﹶﺷ‪‬ﻬ‪‬ﺪ‪ ‬ﺍﹶﻥﱠ ﻣ‪‬ﺤ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮ‪‬ﻝﹸ ﺍﷲ‬

‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬

‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‪ ‬ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ‬

‫ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪ ‬ﺍﷲُ ﺍﹶﻛﹾﺒ‪‬ﺮ‪‬‬

‫ﺣ‪‬ﻲ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﹶﺓ‪‬‬

‫‪52‬‬
Lampiran 17(a)

‫ﻭﺿﻮﺀ‬

‫ﺮﹺﻳﻚ‬‫ ﻻﹶ ﺷ‬‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﻭ‬‫ ﺍﹶﻥ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺃﹶﺷ‬


.‫ﻟﹸﻪ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬‫ ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﺍ ﻋ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ ﺍﹶﻥﱠ ﻣ‬‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺃﹶﺷ‬‫ ﻭ‬‫ﻟﹶﻪ‬
‫ﻦ‬‫ﻠﹾﻨﹺﻰ ﻣ‬‫ﻌ‬‫ﺍﺟ‬‫ ﻭ‬‫ﺍﺑﹺﲔ‬‫ﺘﻮ‬‫ ﺍﻟ‬‫ﻦ‬‫ﻠﹾﻨﹺﻰ ﻣ‬‫ﻌ‬‫ ﺍﺟ‬‫ﻢ‬‫ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬
.‫ﲔ‬‫ﺤ‬‫ﺎﻟ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﻙ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺒ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﻠﹾﻨﹺﻰ ﻣ‬‫ﻌ‬‫ﺍﺟ‬‫ ﻭ‬‫ﺮﹺﻳﻦ‬‫ﻄﹶﻬ‬‫ﺍﳌﹾُﺘ‬
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang
Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi
bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan
rasulNya.
Ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang
bertaubat dan orang-orang yang bersuci dan
jadikanlah aku di kalangan hambaMu yang soleh.

53