Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Kelas : TAJ Sekolah Agama Serkat


Tarikh : 16 Julai 2019
Masa : 2.20 - 2.50 Petang
Bil Pelajar : 20 Orang
Tajuk : Bacaan Bismillah
Tunjang Utama : Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
Fokus : PI 1.0 Al -Quran
Standard Kandungan : PI 5.1 Mengaplikasi adab dalam kehidupan
Standard Pembelajaran : PI 5.1.4 Melafazkan doa amalan harian
Kesepaduan Tunjang : SA 2.6 Berkomunikasi
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Mengenali apa itu lafaz bismillah
ii. Menyebut bacaan bismillah dengan betul.
iii. Menyatakan kegunaan bismillah dalam perbuatan
seharian
Pengetahuan Sedia Ada : Telah mempelajari Iqra (Buku Bacaan Al-Quran)
Alan Bantuan Mengajar : Beberapa biji cawan, kad interaktif , Laptop,
Marker Pen, Kertas Warna, Pita Selefon
Kemahiran Berfikir (KB) : Kanak -kanak menjawab soalan dengan betul apabila
guru mengemukakan soalan berkaitan huruf jawi.
Fokus MI : Kecerdasan naturalistik
Langkah / Isi Aktiviti Pengajaran dan Catatan / ABM
Masa Pelajaran Pembelajaran (P&P)
Set Tayangan video 1. Guru meminta pelajar KB :
Menjana Idea
Induksi Animasi Omar dan untuk duduk didalam
Hana (Bismillah) kumpulan masing – masing. ABM :
(5 minit)
2. Guru menyanyikan lagu Video Youtube
https://www.youtube
bismillah. .com/watch?v=
3. Murid mengikut nyanyian O3Bw_jU3Ws0

guru sambil duduk dan


menggerakkan badan.
Langkah 1 Menerangkan apa 1. Guru terlebih dahulu Nilai Murni :
Mendengar Arahan.
bacaan bismillah. meminta murid untuk
(5 minit)
melihat kad yang disusun. ABM :
2. Guru kemudian Papan Putih, Marker
menerangkan tentang apa
itu bismillah.
3. Guru meminta murid-
murid mengkaitkan
penggunaan bismillah.
Langkah 2 Menyebut bacaan 1. Guru menunjukkan ayat Nilai Murni :
bismillah dengan bismillah yang penuh
(10 minit) Mendengar Arahan.
betul. menggunakan kad.
2. Guru melafazkan ayat ABM :
bismillah dan diikuti oleh Marker
murid – murid. Papan Putih
3. Murid – murid membaca Kad Cetakkan ayat
lafaz bismillah mengikut Bismillah,
kumpulan. Pita Selefon
4. Guru memanggil beberapa
orang pelajar bagi aktivti
susunan ayat bismillah di
papan putih
5. Murid menyusun ayat
bismillah di papan putih.
Langkah 3 Menyatakan 1. Guru menyediakan bahan Nilai Murni :
kegunaan bismillah aktiviti untuk pembalajaran
(10 minit) Mendengar Arahan
seharian. seterusnya.
dan Bekerjasama.
2. Guru menerangkan
kegunaan bismillah di ABM :
hadapan kelas. Marker
3. Guru kemudian memilih Papan Putih
seorang murid bagi Kad Cetakkan
membuat contoh dalam
perbuatan dengan
memulakan bacaan
bismillah.
4. Setiap murid – murid di
beri peluang untuk
membuat sebarang aktiviti
sebagai contoh dengan
memulakan bacaan lafaz
bismillah
Penutup Rumusan 1. Guru meminta murid untuk Nilai Murni :
Pembelajaran. berkumpul didalam Bekerjasama.
(5 minit)
kumpulan kecil dihadapan.
2. Guru membuat kesimpulan
berdasarkan pelajaran yang ABM :
telah dijalankan. Marker, Papan Putih
Refleksi Guru dan Penambahbaikkan :

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :